Numer ID artykułu: 320820 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Informacje, z którymi należy się zapoznać przed użyciem narzędzia Kopia zapasowa

Dane, które powinna uwzględniać kopia zapasowa

Zaleca się wykonywanie kopii zapasowej wszystkich danych na komputerze, włącznie z danymi o stanie systemu. Dane o stanie systemu obejmują rejestr, bazę danych rejestracji klas modelu COM+, pliki chronione za pomocą ochrony plików systemu Windows oraz pliki rozruchowe. Kopię zapasową danych o stanie systemu można wykonywać tylko na komputerze lokalnym. Nie można wykonać kopii zapasowej danych o stanie systemu na komputerze zdalnym.

Nieobsługiwane funkcje

W przypadku korzystania z narzędzia Kopia zapasowa w systemie Windows XP Home Edition nie jest obsługiwana funkcja automatycznego odzyskiwania systemu. Korzystając z bieżącej wersji systemu Windows XP Home Edition, można uruchomić proces konfiguracji automatycznego odzyskiwania systemu, ale nie można go ukończyć. Aby uzyskać więcej informacji o błędach występujących przy próbie użycia funkcji automatycznego odzyskiwania systemu w przypadku systemu Windows XP Home Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302700 Podczas próby użycia Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu wyświetlany jest komunikat o błędzie

Kwestie dotyczące woluminów

Za pomocą narzędzia Kopia zapasowa można wykonywać kopie zapasowe i przywracać dane w woluminach FAT16, FAT32 i NTFS. Jednak w przypadku wykonywania kopii zapasowej danych z woluminu NTFS używanego w systemie Windows XP zaleca się przywracanie danych na wolumin NTFS używany w systemie Windows XP. W przeciwnym razie można utracić dane oraz niektóre funkcje plików i folderów.

Niektóre systemy plików mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji innych systemów plików. Na przykład wykonanie kopii zapasowej danych z woluminu NTFS używanego w systemie Windows XP i przywrócenie tych danych na wolumin FAT lub wolumin NTFS używany w systemie Windows NT 4.0 powoduje utratę następujących funkcji:
 • Uprawnienia
 • Ustawienia systemu szyfrowania plików (EFS)
 • Informacje dotyczące przydziałów dysków
 • Informacje dotyczące zainstalowanych dysków
 • Informacje dotyczące magazynu zdalnego
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak korzystać z narzędzia Kopia zapasowa, które jest dostępne w instalacji domyślnej systemu Windows XP, ale nie w instalacji domyślnej systemu Windows XP Home Edition. Narzędzie Kopia zapasowa jest jednak dostępne w folderze Valueadd na dysku CD-ROM systemu Windows XP Home Edition. Dlatego w celu korzystania z narzędzia Kopia zapasowa w systemie Windows XP Home Edition należy je najpierw zainstalować. Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu narzędzia Kopia zapasowa dla systemu Windows XP Home Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302894 Jak wykonać kopię zapasową plików i folderów za pomocą narzędzia Kopia zapasowa dostępnego w systemie Windows XP Home Edition

Jak wykonać kopię zapasową plików i folderów za pomocą narzędzia Kopia zapasowa

Po zainstalowaniu narzędzia Kopia zapasowa z dysku CD-ROM wykonaj następujące czynności, aby wykonać kopię zapasową plików i folderów.

Aby wykonać kopię zapasową plików i folderów, użytkownik musi być zalogowany do komputera jako administrator lub jako użytkownik należący do grupy Administratorzy.
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=pl
Uwaga W poniższej procedurze objaśniono, jak ręcznie wykonać kopię zapasową za pomocą narzędzia Kopia zapasowa. Kopię zapasową można też wykonać, korzystając z Kreatora kopii zapasowych lub przywracania. Jednak procedura będzie nieco inna niż podana w poniższej sekcji.
 1. Uruchom narzędzie Kopia zapasowa i wybierz pliki i foldery, których kopię zapasową chcesz wykonać.
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
  2. Kliknij pozycję Tryb zaawansowany.

   Uwaga Jeśli zostanie uruchomiony Kreator kopii zapasowych lub przywracania, będzie to oznaczać, że narzędzie działa w trybie kreatora. Można wyczyścić kliknięciem pole wyboru Zawsze uruchamiaj w trybie kreatora, a następnie uruchomić ponownie narzędzie Kopia zapasowa. Jeśli procedura będzie kontynuowana z użyciem Kreatora kopii zapasowych lub przywracania, wykonywane kroki będą nieco inne niż podane w tej procedurze.
  3. Kliknij kartę Kopia zapasowa.
  4. W menu Zadanie kliknij polecenie Nowe.
  5. Zaznacz pola wyboru obok dysków, których kopię zapasową chcesz wykonać. Jeśli chcesz wybrać określone pliki lub foldery, rozwiń dysk, w którym są one zlokalizowane. Następnie zaznacz pola wyboru obok plików lub folderów, których kopię zapasową chcesz wykonać.
 2. Zaznacz pole wyboru Stan systemu w obszarze Mój komputer w okienku nawigacji.
 3. Jeśli jest dostępna lista Miejsce docelowe kopii zapasowej, kliknij miejsce docelowe kopii zapasowej, którego chcesz użyć.

  Uwagi
  • Jeśli w tym kroku została wybrana opcja Plik, w polu Nośnik kopii zapasowej lub nazwa pliku wpisz pełną ścieżkę i nazwę pliku, w którym chcesz umieścić dane kopii zapasowej.
  • Jako miejsce docelowe pliku kopii zapasowej można określić udział sieciowy. Pliki kopii zapasowej mają zazwyczaj rozszerzenie nazwy pliku bkf. Można jednak użyć dowolnego rozszerzenia nazwy pliku.
 4. Kliknij pozycję Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o zadaniu kopii zapasowej.
 5. W obszarze Jeżeli nośnik zawiera już kopie zapasowe wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli chcesz dołączyć ten plik kopii zapasowej do plików poprzednich kopii zapasowych, kliknij pozycję Dołącz tę kopię zapasową do nośnika.
  • Jeśli chcesz zastąpić pliki poprzednich kopii zapasowych tym plikiem kopii zapasowej, kliknij pozycję Zamień dane na nośniku tą kopią zapasową.
 6. Kliknij pozycję Zaawansowane.
 7. Zaznacz pole wyboru Weryfikuj dane po wykonaniu kopii zapasowej.
 8. W polu Typ kopii zapasowej kliknij typ kopii zapasowej do utworzenia. Aby wyświetlić opis dowolnego typu kopii zapasowej, kliknij ten typ w celu wyświetlenia opisu w obszarze Opis. Można wybrać dowolny z następujących typów kopii zapasowej:
  • Normalna
  • Kopia
  • Przyrostowa
  • Różnicowa
  • Codzienna
 9. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij pozycję Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej.
 10. Po ukończeniu wykonywania kopii zapasowej kliknij pozycję Zamknij.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o przywracaniu plików i folderów za pomocą narzędzia Kopia zapasowa, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
309340 Jak chronić dane oraz przywracać pliki i foldery na komputerze za pomocą narzędzia Kopia zapasowa w systemach Windows XP i Windows Vista
Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu narzędzia Kopia zapasowa dla systemu Windows XP Home Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302894 JAK: Instalacja narzędzia Kopia zapasowa z dysku CD w systemie Windows XP Home Edition
W przypadku korzystania z narzędzia Kopia zapasowa w systemie Windows XP Home Edition nie jest obsługiwana funkcja automatycznego odzyskiwania systemu. Korzystając z bieżącej wersji systemu Windows XP Home Edition, można uruchomić proces konfiguracji automatycznego odzyskiwania systemu. Nie można jednak ukończyć tego procesu. Aby uzyskać więcej informacji o błędach występujących przy próbie użycia funkcji automatycznego odzyskiwania systemu z systemem Windows XP Home Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302700 Podczas próby użycia Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu wyświetlany jest komunikat o błędzie

Właściwości

Numer ID artykułu: 320820 - Ostatnia weryfikacja: 29 listopada 2013 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbfilesystems kbhowto kbinfo KB320820

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com