Straipsnio ID: 321305 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Toliau gauti saugumo atnaujinimus Windows, ?sitikinkite, kad j?s? kompiuteryje veikia Windows XP Service Pack 3 (SP3).Daugiau informacijos ie?kokite ?iame Microsoft tinklalapyje: Kai kurios Windows versijos nutraukiamas palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?VADAS

Jei pamir?iu Windows slapta?od? arba baig?si slapta?od?io galiojimo laikas, galite i?valyti savo slapta?od? prie? jums ?einant ? kompiuter?.
Galite i?valyti savo slapta?od?, jei viena i? ?i? s?lyga yra teisinga:
 • J?s galite prisijungti kaip administratorius priskirti nauj? slapta?od? ? j?s? s?skait?. Nor?dami tai padaryti, pabandykite 1 Metodas.

  Pastaba Kai mes diegti sistem? Windows, ji automati?kai sukuria s?skait? "Administratorius" ir nustato savo slapta?od? b?t? tu??ias.
 • Anks?iau suk?r?te naujo slapta?od?io suteikimo disk? kompiuteryje. Nor?dami tai padaryti, pabandykite 2 B?das.
Jei j?s neturite nustatymo i? naujo disk? arba negali ?eiti kaip administratorius, deja, jums gali tekti i? naujo ?diegti Windows XP ir visas kitas programas, kurios buvo ?diegtos kompiuteryje gal?tum?te naudoti kompiuter? dar kart?. Tai yra d?l saugumo. Be ?ios apsaugos priemon?s, kas nors gal?t? i? naujo nustatyti slapta?od? prie kieno nors kompiuterio ir gauti prieig? prie asmenin?s informacijos.

Daugiau informacijos


Pastaba. Jei naudojate Windows XP Home Edition, galite i?bandyti ?? straipsn? veiksmai prie? bandydami ?iame straipsnyje nurodytus veiksmus:

1 Metodas: Prisijungti kaip administratorius i? naujo nustatyti slapta?od?

Priemoni?, tai skiriasi jei kompiuteris yra atskiras kompiuteris arba dviej? ar daugiau darbo grup?s narys, arba narys, domeno. Pasirinkite tinkam? veiksm? rinkin? i? ?i? pasirink?i?, bandykite ?eiti kaip administratorius i? naujo nustatyti slapta?od?.
Windows XP Home Edition ar Windows XP Professional Edition
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami ?eiti ? kompiuter? kaip administratorius i? naujo nustatyti slapta?od?, i?bandykite toliau nurodytus veiksmus.
 1. ?eikite kaip administratorius.
  1. I? naujo paleiskite kompiuter?.
  2. Du kartus paspauskite CTRL + ALT + DELETE ir ?ra?ykite administratoriaus vartotojo abonemento vard?.

   Pastaba. Jei j?s ne?inote administratoriaus abonementui, bando tai daryti Administratoriaus lauke vartotojo vardas .
  3. Lauke Slapta?odis ?veskite administratoriaus slapta?od?, ir tada spustel?kite gerai.

   Pastaba. Jei j?s ne?inote administratoriaus slapta?od?io, palikite j? tu??i?, o tada spustel?kite gerai.
 2. I? naujo nustatyti slapta?od?.
  1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
  2. Tipo valdymo 2 vartotojo slapta?odis, tada spustel?kite gerai.
  3. Skirtuke vartotojai spustel?kite Vartotojo abonemento, kur? norite nustatyti i? naujo slapta?od?, pavadinim?, ir tada spustel?kite I? naujo nustatyti slapta?od?.
  4. Lauke naujas slapta?odus ?veskite nauj? slapta?od? ir tada dar kart? ?veskite slapta?od? lauke patvirtinkite nauj? slapta?od? ir spustel?kite gerai.
  5. Perkraukite kompiuter? ir bandykite ?eiti ? Windows XP v?l.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows XP Home Edition ar Windows XP Professional Edition darbo grup?je
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami ?eiti ? kompiuter? kaip administratorius i? naujo nustatyti slapta?od?, kai kompiuteryje yra daugiau nei vieno nario darbo grup?je, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?eikite kaip administratorius.
  1. I? naujo paleisti kompiuter?, ir tada paspauskite klavi?? F8 paleidimo metu, kol pasirodys Windows Advanced Options meniu.
  2. Meniu Papildomos Windows parinktys rodykli? klavi?ais pa?ym?kite Saugusis re?imasir paspauskite ENTER.
  3. Pasirinkite Microsoft Windows XP<b00> </b00> leidimas, ir tada paspauskite ENTER.

   Pastaba. Atliekant ?? veiksm?, leidimas sudaro tinkam? "Windows" leidimu.
  4. Ekrane prad?ti, spustel?kite savo vartotojo vard? , spustel?kite administratorius, ir tada ?veskite administratoriaus slapta?od?.
  5. Paspauskite klavi?? ENTER, o tada spustel?kite taip.
 2. I? naujo nustatyti slapta?od?.
  1. Spustel?kite prad?ti ir tada spustel?kite paleisti.
  2. Tipo valdymo 2 vartotojo slapta?odis, tada spustel?kite gerai.
  3. Spustel?kite Vartotojo abonemento, kur? norite nustatyti i? naujo slapta?od?, pavadinim?.
  4. Spustel?kite Keisti slapta?od?, ir tada ?veskite nauj? slapta?od?.

   Pastaba. Jei nenorite naudoti slapta?od?, spustel?kite ?alinti slapta?od?, o tada pereikite prie veiksmo "e."
  5. Spustel?kite parinkt? Keisti slapta?od?.
  6. Perkraukite kompiuter? ir bandykite ?eiti ? Windows XP v?l.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows XP Professional Edition domene
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami ?eiti ? kompiuter? kaip administratorius i? naujo nustatyti slapta?od?, kai kad kompiuteris yra domeno narys, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?eikite kaip administratorius.
  1. Sveiki atvyk? ? Windows dialogo lange, paspauskite CTRL + ALT + DELETE ir ?ra?ykite administratoriaus vartotojo abonemento vard?.
  2. Lauke Slapta?odis ?veskite administratoriaus slapta?od?, ir tada spustel?kite gerai.

   Pastaba. Jei administratoriaus slapta?odis nustatytas tu??i? slapta?od?, nera?ykite slapta?od?, tada spustel?kite gerai.
 2. I? naujo nustatyti slapta?od?.
  1. Spustel?kite prad?ti ir tada spustel?kite paleisti.
  2. Tipo compmgmt.msc , tada spustel?kite gerai.
  3. Dialogo lange Kompiuterio valdymas (vietinis) i?pl?sti vietiniai vartotojai ir grup?s.
  4. Spustel?kite aplank? vartotojai , ir tada de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite vartotojo abonement?, kur? norite nustatyti i? naujo slapta?od?.
  5. Spustel?kite parinkt? Nustatyti slapta?od?, ir tada spustel?kite t?sti.
  6. Lauke naujas slapta?odus ?veskite nauj? slapta?od?, dar kart? ?veskite slapta?od? lauke Patvirtinkite slapta?od? , ir du kartus spustel?kite gerai .
  7. Perkraukite kompiuter? ir bandykite ?eiti ? Windows XP v?l.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Video: Kaip pakeisti vartotojo slapta?od? Windows XP


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =eed432c0-4f5d-4219-9eb1-9834849c69d6
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2

2 Metodas: Naudoti naujo slapta?od?io suteikimo disk?

Nor?dami ?eiti ? kompiuter? naudojant naujo slapta?od?io suteikimo disk?, atlikite ?iuos veiksmus. Jei j?s? kompiuteryje yra ar buvo domeno narys, eikite ? skilt? "Windows XP Professional domene" ir atlikite ?iuos veiksmus.
Windows XP Home Edition ar Windows XP Professional Edition
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

 1. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 2. Windows XP ??jimo lang?, spustel?kite vartotojo vard?, kur? norite naudoti, ir paspauskite klavi?? ENTER.

  Pastaba. Gaunate ?? klaidos prane?im?:
  Pamir?ote slapta?od?? Galite spustel?ti ir "?" mygtuk?, nor?dami pamatyti savo kalsuim? slapta?od?iui gauti. Arba galite naudoti naujo slapta?od?io suteikimo disk?. Pra?ome dar kart? ?veskite slapta?od?. Reikia naudoti teising? did?i?sias ir ma??sias raides.
 3. Spustel?kite naudoti naujo slapta?od?io suteikimo disk?. Pamir?to slapta?od?io vedlys. Pamir?to slapta?od?io vedlys leid?ia sukurti nauj? vartotojo abonemento slapta?od?.
 4. Pamir?to slapta?od?io vedlys dialogo lange, spustel?kite Pirmyn.
 5. Slapta?od?io nustatymo i? naujo disk? ?d?kite ? disk? ?rengin? ir spustel?kite Pirmyn.
 6. ?veskite nauj? slapta?od? laukelyje ?veskite nauj? slapta?od? , ir tada dar kart? ?veskite slapta?od? laukelyje ?veskite slapta?od? dar kart? .
 7. Lauke tipas slapta?od?io u?uomin? ?ra?ykite u?uomin?, kad slapta?od?, ir spustel?kite Pirmyn.
 8. Spustel?kite baigti, ir tada bandykite prisijungti prie Windows XP v?l.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows XP Professional Edition domene
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami ?eiti ? kompiuter? naudojant naujo slapta?od?io suteikimo disk?, kad kompiuteris yra domeno narys, arba buvo atjungtas nuo domeno, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 2. Sveiki atvyk? ? Windows dialogo lange, paspauskite CTRL + ALT + DELETE.
 3. Dialogo lange ?eiti ? sistem? Windows ?ra?yti neteising? slapta?od? lauke Slapta?odis , ir spustel?kite gerai.
 4. Dialogo lange ?eiti nepavyko, spustel?kite nustatyti i? naujo. Pamir?to slapta?od?io vedlys. Pamir?to slapta?od?io vedl? galite sukurti nauj? slapta?od?, j?s? vietin?s s?skaitos.
 5. Sveiki atvyk? ? puslap? pamir?to slapta?od?io vedl?, spustel?kite kitas.
 6. Slapta?od?io nustatymo i? naujo disk? ?d?kite ? disk? ?rengin? ir spustel?kite Pirmyn.
 7. ?veskite nauj? slapta?od? laukelyje ?veskite nauj? slapta?od? , ir tada dar kart? ?veskite slapta?od? laukelyje ?veskite slapta?od? dar kart? .
 8. Lauke tipas slapta?od?io u?uomin? ?ra?ykite u?uomin?, kad slapta?od?, ir spustel?kite Pirmyn.
 9. Spustel?kite baigti, ir tada bandykite prisijungti prie Windows XP v?l.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

TOLESNI VEIKSMAI

Jei j?s negalite pakeisti savo slapta?od?, deja, ?is turinys yra negal?s jums pad?ti. Savo tolimesnius veiksmus, galite papra?yti pagalbos, arba galite kreiptis paramos. Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip kreiptis paramos, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
Daugiau informacijos apie slapta?od?io suteikimo disk?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
306214 Kaip sukurti ir naudoti slapta?od?io suteikimo disk? kompiuteryje, domenas, Windows XP

Savyb?s

Straipsnio ID: 321305 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 18 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbpubtypekc kbhowto kbenv kbinfo kbcip kbvideocontent kbmt KB321305 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 321305

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com