Stacja dysków CD-ROM nie może odczytać dysku w formacie UDF w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 321640 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Komputer nie może odczytać niektórych lub wszystkich plików na dyskach CD lub DVD nagranych zgodnie ze standardem systemu plików UDF (Universal Disk Format) opracowanym przez organizację OSTA (Optical Storage Technology Association). Mogą wystąpić następujące symptomy:
 • Dysk nie jest rozpoznawany w ogóle i jest wyświetlany jako pusty.
 • Podczas próby uzyskania dostępu do plików w Eksploratorze Windows wyświetlane są komunikaty o błędach takie jak „Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny”.
 • Niektóre fragmenty dysku DVD-video mogą funkcjonować niepoprawnie (przyczyną problemu mogą być również dane wideo zapisane na dysku DVD lub oprogramowanie odtwarzacza, jednak to zagadnienie przekracza zakres tego artykułu).

Przyczyna

Ten problem może występować z następujących przyczyn:
 • Używana wersja systemu Microsoft Windows może nie obsługiwać wersji systemu UDF używanej na danym dysku. Zawartość UDF 1.02 CD lub DVD R/RW większości dysków DVD-ROM/video nagranych przy użyciu oprogramowania zgodnego z technologią „przeciągania i upuszczania” jest zgodna z systemem UDF w wersji 1.5 lub nowszym. System Windows XP obsługuje system UDF w wersji 1.02, 1.5 i 2.01.
 • Oprogramowanie używane do nagrania dysku mogło wygenerować nieprawidłowe (niezgodne ze standardem) struktury, które nie mogą być odczytane przez inne odtwarzacze UDF (na przykład wbudowane w system Windows XP). Niektóre „tłoczone” dyski DVD-ROM i DVD-video również zawierają błędy. (Zobacz opis narzędzia służącego do sprawdzania poprawności dysków w formacie UDF, które może wyszukiwać błędy na dysku, w sekcji „Materiały referencyjne”.)
 • Niektóre programy do nagrywania dysków zgodne z technologią „przeciągania i upuszczania” (na przykład program Adaptec/Roxio DirectCD) umożliwiają korzystanie z „kompresji” podczas formatowania dysków. Kompresja nie została uwzględniona w standardzie UDF organizacji OSTA, a dyski, na których wykorzystano kompresję, nie zawsze są odczytywane przez inne odtwarzacze UDF niż odtwarzacze oferowane przez producenta danego oprogramowania.
 • W przypadku dysków CD-R i DVD-R dysk może być „otwarty”. Przed użyciem dysku w komputerach, na których nie zainstalowano oprogramowania do nagrywania dysków, należy dysk oznaczyć jako gotowy („zamknąć” go lub „zakończyć”).
 • Stacja dysków nie może odczytać nośnika danego typu. Na przykład nie wszystkie stacje dysków DVD-ROM mogą odczytać dyski DVD-R. Wiele stacji dysków DVD-ROM nie może odczytać dysków DVD-RAM. Jedyną dostępną metodą obejścia tego problemu jest wymiana stacji dysków lub użycie nośnika innego typu.
 • Dysk może być nieprawidłowo nagrany. Niektóre kombinacje nagrywarka/marka nośnika/odtwarzacz są niezgodne.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
 1. Upewnij się, że został zastosowany najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows. Wyszukaj w witrynie firmy Microsoft w sieci Web poprawki przeznaczone dla sterownika systemu plików Microsoft UDFS, udostępnione po wydaniu najnowszego dodatku Service Pack.
 2. Jeżeli dysk zawiera materiały komercyjne i używana wersja systemu Windows obsługuje standard UDF, skontaktuj się z dostawcą tych materiałów.
 3. Jeżeli używana wersja systemu Windows obsługuje wersję standardu UDF wykorzystaną do nagrania dysku, a dysk zawiera materiały „mieszane” zgodne ze standardem ISO9660 lub Joliet (na przykład dyski DVD-ROM zazwyczaj zawierają materiały tego typu), spróbuj otworzyć program Windows Media Player wówczas, gdy dany dysk znajduje się w stacji dysków. Program Windows Media Player wysyła szczególne żądanie systemu plików, które czasami umożliwia dostęp do dysku za pośrednictwem systemu plików CDFS.
 4. Jeżeli nagrywasz dysk samodzielnie, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:
  • Dostępne są najnowsze aktualizacje oprogramowania używanego do nagrywania dysku.
  • Nie wybrano opcji kompresji (jeżeli jest dostępna) w oprogramowaniu używanym do nagrywania dysku.
  • Dysk został przygotowany do użytku w innych komputerach (jeżeli jest to konieczne) przed wyjęciem dysku z nagrywarki.
  • Wersja standardu UDF używanego do nagrania dysku jest obsługiwana w wersji systemu Windows używanej do odczytania dysku.
 5. Jeżeli dysk nie zawiera materiałów komercyjnych, nie nagrywasz dysku samodzielnie lub dysk został nagrany dawno temu i jego zawartość nie jest dostępna w innych źródłach, wykonaj następujące kroki:
  1. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania użytego do nagrania dysku. Niektórzy dostawcy nieodpłatnie udostępniają oprogramowanie odtwarzaczy (zobacz sekcję „Więcej informacji” w dalszej części artykułu) obsługujące rozszerzenia standardu UDF używane przez danego dostawcę (na przykład kompresja), a ponadto ignorujące błędy formatu dysku wynikające z usterek pakietu do nagrywania dysków oferowanego przez danego dostawcę.
  2. Jeżeli używana wersja systemu Windows nie obsługuje standardu UDF lub żądanej wersji, użyj takiej samej metody obejścia problemu, jak w poprzednim przypadku.

Więcej informacji

Standard UDF jest zazwyczaj używany w następujących przypadkach (nie jest to pełna lista):
 • Dyski DVD-ROM lub DVD-video.
 • Dyski CD-R lub DVD nagrane przy użyciu określonego elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (takiego jak magnetowidy cyfrowe lub kamery cyfrowe).
 • Dyski CD-R/RW nagrane przy użyciu nagrywarki komputerowej i pakietu oprogramowania obsługującego technologię „przeciągania i upuszczania”.
 • Dyski DVD-R/RW lub DVD+R/RW lub DVD-RAM nagrane przy użyciu nagrywarki komputerowej.
Przykłady popularnych pakietów do nagrywania dysków, obsługujących technologię „przeciągania i upuszczania” lub „dostępu przy użyciu litery dysku”, które mogą generować dyski w formacie UDF:
 • B's Clip (firma BHA)
 • DirectCD (firma Adaptec/Roxio)
 • InCD (firma Ahead)
 • PacketCD (firma CeQuadrat)
 • RecordNow MAX, MyCD, PrimoCD i PrimoDVD (firma Veritas)
 • Write DVD! (firma Software Architects)
Dyski UDF mogą być również generowane przez oprogramowanie do masteringu, udostępniane przez wielu z wymienionych dostawców oprogramowania. Funkcja nagrywania dysków CD, wbudowana w system Windows XP (IMAPI), nie generuje dysków UDF.

Materiały referencyjne

UDF Reader for Windows firmy Roxio
http://www.roxio.com/enu/support/default.html

Często zadawane pytania dotyczące dysków CD przystosowanych do nagrywania
http://www.cdrfaq.org/

Standard UDF opracowany przez organizację Optical Storage Technology Association
http://www.osta.org (zobacz „Specyfikacje”)

Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskiwanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów ze stacjami dysków CD lub DVD w systemie Windows Vista, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 321640 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbenv kberrmsg kbfix kbprb KB321640

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com