W jaki sposób rozwiązywać często występujące błędy, gdy komputer z systemem Windows XP nie może odczytać dysku CD lub DVD

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 321641 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób rozwiązywania często występujących problemów, gdy komputer z systemem Microsoft Windows XP nie może odczytać znajdującego się w napędzie dysku CD lub DVD. W artykule opisano kilka metod, za pomocą których można rozwiązać te problemy.

Artykuł jest przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników.

Wydrukowanie artykułu może ułatwić wykonywanie opisanych w nim kroków.

Symptomy problemu

Przy próbie otwarcia pliku lub programu z dysku CD lub DVD może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący o problemie z dyskiem albo stacją dysków CD lub DVD.

Uwaga: Ponadto może wystąpić co najmniej jeden z następujących symptomów:
 • Etykieta dysku nie pojawia się w Eksploratorze Windows.
 • Zawartość dysku nie jest wyświetlana w Eksploratorze Windows.
 • Komputer przestaje odpowiadać po umieszczeniu dysku w stacji dysków lub podczas próby odczytania danych z dysku.
 • Nie można wysunąć dysku ze stacji.
 • Odczyt dysku zajmuje dużo czasu.

Metody umożliwiające rozwiązanie tego problemu

Zastosuj następujące metody w kolejności, w której zostały opisane.

Metoda 1: Sprawdzenie, czy dysk jest uszkodzony, i oczyszczenie go

Zawsze w wypadku wystąpienia problemów ze stacją dysków należy najpierw sprawdzić, czy dysk nie jest uszkodzony lub brudny. Można to zrobić w następujący sposób:
 1. Wyjmij dysk ze stacji, a następnie sprawdź, czy nie jest uszkodzony, porysowany lub pęknięty.
 2. Jeśli dysk jest uszkodzony, skontaktuj się z producentem w sprawie jego wymiany.
 3. Po otrzymaniu dysku wymiennego sprawdź, czy komputer może odczytać zapisane na nim dane.
 4. Jeśli komputer nadal nie może odczytać danych zapisanych na dysku, spróbuj wyczyścić nośnik za pomocą zestawu do czyszczenia dysków lub przecierając delikatnie jego srebrną stronę miękką, niepylącą szmatką.

  Uwaga: Dysków nie należy czyścić za pomocą papierowych ręczników, gdyż można je w ten sposób łatwo zarysować.
 5. Czyść dysk w kierunku od środka na zewnątrz.

  Uwaga: Dysków nie należy czyścić ruchem okrężnym, gdyż można je w ten sposób łatwo zarysować.
 6. Sprawdź, czy komputer może odczytać dane zapisane na dysku.
 7. Jeśli komputer nadal nie może odczytać danych zapisanych na dysku, spróbuj wyczyścić nośnik za pomocą jednego z wymienionych środków:
  • Szmatki zwilżonej wodą
  • Roztworu do czyszczenia dysków CD
  • Roztworu do czyszczenia dysków DVD
 8. Po wyczyszczeniu nośnika osusz go, a następnie ponownie umieść w stacji dysków.
 9. Sprawdź, czy komputer może odczytać dane zapisane na dysku.

Metoda 2: Użycie innej stacji dysków

Jeśli w komputerze jest zainstalowana więcej niż jedna stacja dysków, włóż dysk do innej stacji i ponownie spróbuj go odczytać. Możesz też sprawdzić, czy dane zapisane na dysku można odczytać za pomocą innego komputera.

Uwaga: Upewnij się, że dysk jest kompatybilny ze stacją dysków. Na przykład, nie próbuj używać dysków DVD w standardowej stacji dysków CD. Nie używaj też dysków CD-RW w stacji dysków CD nieobsługującej dysków CD-RW. W przypadku dysków DVD upewnij się, że stacja ma z przodu logo DVD.

Skontaktuj się z producentem dysku lub stacji dysków CD/DVD.

Jeśli dysk działa w innej stacji, skontaktuj się z producentem komputera lub stacji dysków, aby uzyskać pomoc. Przyczyną problemu może być stacja dysków.

Jeśli dysk nie działa po włożeniu do innej stacji dysków, skontaktuj się z producentem dysku, aby go wymienić. Dysk może być uszkodzony.

Metoda 3: Sprawdzenie dostępności aktualnych sterowników za pomocą usługi Windows Update

Niekiedy problem może być spowodowany niezainstalowaniem aktualizacji. Aby sprawdzić, czy jest to przyczyną problemu, wykonaj następujące kroki:

Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje:
http://windowsupdate.microsoft.com
Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu kroków opisanych powyżej, zastosuj metody opisane w sekcji artykułu przeznaczonej dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli nie masz doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje o kontaktowaniu się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputera. Jeśli nie masz doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje o kontaktowaniu się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/

Metoda 1: Sprawdzenie działania dysku przez kopiowanie plików

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Skopiuj pliki z dysku CD lub DVD do folderu cdtest na dysku twardym. Aby to zrobić, wpisz w wierszu polecenia xcopy stacja_dysków:\*.* dysk_twardy:\cdtest /v /e i naciśnij klawisz ENTER.

  Uwagi:
  • W tym kroku stacja_dysków to litera stacji dysków CD-ROM lub DVD. Dysk_twardy to litera dysku twardego.
  • Po wyświetleniu monitu z zapytaniem, czy „cdtest” oznacza nazwę pliku, czy katalogu, naciśnij klawisz F.
  • Po skopiowaniu plików można je usunąć. Aby to zrobić, wpisz w wierszu polecenia rd /s cdtest i naciśnij klawisz ENTER.

Metoda 2: Wyłączenie nieistotnych programów

Krok 1: Uruchom ponownie komputer, nie używając nieistotnych programów

 1. Uruchom ponownie komputer, nie używając nieistotnych sterowników ani aplikacji.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu systemu Windows z minimalnym zestawem składników, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  310353 Jak skonfigurować system Windows XP do uruchamiania w stanie „czystego rozruchu”

Krok 2: Zamknij wszystkie nieistotne programy

 1. Po ponownym uruchomieniu komputera zamknij wszystkie działające programy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdą ikonę w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Zakończ.

  Uwaga: Obszar powiadomień znajduje się po prawej stronie paska zadań, obok zegara. Niektóre programy, których ikony są widoczne w obszarze powiadomień, nie mają polecenia Zamknij. Dlatego, zależnie od poleceń dostępnych w programie, może być konieczne kliknięcie polecenia Zamknij lub Wyłącz.
 3. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań na ekranie Zabezpieczenia systemu Windows.
 4. W Menedżer zadań Windows kliknij kartę Aplikacje.
 5. Jeśli na liście Zadanie zostaną wyświetlone jakiekolwiek programy, kliknij nazwę programu, a następni kliknij przycisk Zakończ zadanie.
 6. Powtarzaj poprzedni krok, aż lista Zadanie będzie pusta.

Krok 3: Ponownie spróbuj odczytać dane zapisane na dysku

 1. Ponownie spróbuj odczytać dane zapisane na dysku.

Metoda 3: Przełączenie kontrolera stacji dysków do trybu bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA)

 1. Skonfiguruj stację dysków CD lub DVD tak, aby korzystać z trybu DMA. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączania kontrolera stacji dysków komputera do trybu DMA, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  310751 Trudności ze znalezieniem ustawień urządzenia w systemie Windows XP
 2. Spróbuj ponownie odczytać dane zapisane na dysku.

Metoda 4: Rozwiązywanie problemów z dyskami DVD

Krok 1: Odłącz wszystkie podłączone kable

 1. Odłącz kable podłączone do wyjść wideo komputera.
 2. Ponownie spróbuj odczytać dane zapisane na dysku.
 3. Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kroku 2.

Krok 2: Zaktualizuj sterownik napędu DVD

 1. Skontaktuj się z producentem stacji dysków DVD, aby uzyskać uaktualniony sterownik, a następnie zainstaluj go, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
 2. Ponownie spróbuj odczytać dane zapisane na dysku.
 3. Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kroku 3.

Krok 3: Uzyskaj sprzętowy lub programowy dekoder DVD

 1. Skontaktuj się z producentem stacji dysków DVD, aby uzyskać sprzętowy lub programowy dekoder dysków DVD, a następnie zainstaluj go, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.

  Uwaga: Wiele kart wideo wspomaga dekodowanie dysków DVD. Karta wideo może jednak nie zdekodować całkowicie filmu DVD.
 2. Ponownie spróbuj odczytać dane zapisane na dysku.
 3. Jeśli problem z odczytem dysku nie ustępuje, upewnij się, że karta dźwiękowa komputera jest kompatybilna z napędem DVD.

  Uwaga: Dekodery sprzętowe i programowe zwykle wymagają karty dźwiękowej do odtwarzania filmów DVD.
 4. Ponownie spróbuj odczytać dane zapisane na dysku.
 5. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z producentem, aby otrzymać nowy dysk. .

Materiały referencyjne

Podobne problemy i rozwiązania

Jeśli nadal występują problemy podobne do tych opisanych w artykule, mogą one być spowodowane czym innym. Oto lista artykułów, w których opisano podobne problemy. Możesz je przeczytać, aby spróbować ustalić przyczynę problemu:
308012 Materiały pomocne podczas rozwiązywania problemów z urządzeniem DVD w systemie Windows XP
324129 JAK: Rozwiązywanie problemów pojawiających się przy zapisywaniu danych na dyskach optycznych CD-R i CD-RW w systemie Windows XP
314096 Rozwiązywanie problemów ze stacją dysków CD-ROM w systemie Windows XP
818733 System Windows XP nie rozpoznaje dysku DVD-RW
126380 Rozwiązywanie problemów ze stacją dysków CD-ROM w systemach Windows 2000 i Windows NT
218617 Jak rozwiązywać problemy z odczytem dysków CD-ROM lub DVD-ROM
Jeśli te artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemów lub występują symptomy inne niż te, które są opisane w tym artykule, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com
Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Wyszukiwanie w pomocy technicznej (Baza wiedzy).

Właściwości

Numer ID artykułu: 321641 - Ostatnia weryfikacja: 4 grudnia 2007 - Weryfikacja: 6.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbhowto kbinfo kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip kbresolve KB321641

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com