Felsökning av vanliga problem som kan uppstå när en CD- eller DVD-skiva inte kan läsas på en dator med Windows XP

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 321641 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs felsökning av vanliga problem som kan uppstå när en CD- eller DVD-skiva i en enhet inte kan läsas på en dator med Microsoft Windows XP. Artikeln innehåller flera lösningar på problemen.

Den här artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Så visar sig problemet

Vid försök att öppna en fil eller ett program på en CD- eller DVD-skiva kan något av följande felmeddelanden eller liknande visas:

Felmeddelande 1
Programnamn är inte ett giltigt win32-program.
Felmeddelande 2
En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte.
Felmeddelande 3
En fil, kernl32.dll, som krävs kunde inte hittas.
Felmeddelande 4
Det finns inte tillräckligt mycket ledigt minne för att köra programmet.
Felmeddelande 5
Det gick inte att hitta filen (filerna) som behövs för att starta detta program.
Felmeddelande 6
Det gick inte att läsa från filen [Installer-fel 1305]
Felmeddelande 7
Det gick inte att hitta Install.exe.
Felmeddelande 8
CDR-101
Felmeddelande 9
Det går inte att läsa från enhet enhetsbeteckning
Felmeddelande 10
Otillräckligt med minne
Felmeddelande 11
Analogt kopieringsskyddsfel: Det går inte att spela upp den här kopieringsskyddade disken eftersom det inte går att verifiera att videoutgångarna på DVD- och/eller VGA-korten stöder kopieringsskydd
Felmeddelande 12
Under installationen av DVD-videouppspelning framgick följande: * Det går inte att spela upp video på bildskärmen på grund av något av följande skäl:

a) Ont om ledigt videominne. Prova med en lägre upplösning och/eller färre antal färger.
b) Ett annat program använder redan nödvändiga bildskärmsresurser. Kontrollera att inget sådant program körs.
c) Bildskärmskortet är inkompatibelt med DVD-avkodaren. Prova att installera en uppdaterad drivrutin för bildskärmskortet.

Vill du fortsätta?
Ja Nej
Obs! I de här felmeddelandena är Programnamn namnet på programmet som felet rapporterades från. Enhetsbeteckning är beteckningen för CD- eller DVD-enheten. Dessutom kan en eller flera av följande saker inträffa:
 • Skivetiketten visas inte i Utforskaren.
 • Innehållet på skivan visas inte i Utforskaren.
 • När du sätter in skivan i enheten eller försöker läsa en skiva slutar datorn att svara.
 • Det går inte att mata ut skivan från enheten.
 • Det tar lång tid att läsa skivan.

Åtgärder för att lösa problemet

Försök lösa problemet med följande åtgärder i angiven ordning. I instruktionerna anges vad du ska göra.

Metod 1: Felsökning vid felmeddelanden

 1. Anteckna felmeddelandet och kontrollera om felmeddelandet innehåller en hänvisning till ett visst filnamn.
 2. Besök följande Microsoft-webbplats och sök i Microsoft Knowledge Base efter information om felmeddelandet:
  http://support.microsoft.com/?ln=sv
 3. Skriv felmeddelandet eller filnamnet i sökrutan i Knowledge Base och tryck på RETUR.
 4. Om du inte hittar någon artikel i Knowledge Base om felmeddelandet provar du med Metod 2.

Metod 2: Kontrollera om skivan är skadad

 1. Ta ut skivan från enheten, och undersök sedan om det finns repor, sprickor eller andra skador.
 2. Om skivan är skadad kan du kontakta tillverkaren och be att få en ersättningsskiva.
 3. Försök läsa ersättningsskivan när du har fått den.
 4. Om problemen finns kvar försöker du med Metod 3.

Metod 3: Rengör skivan

 1. Använd en skivrengöringssats eller torka försiktigt skivans silversida med en mjuk, luddfri bomullsduk.

  Obs! Använd inte en pappersduk, eftersom den kan repa skivan.
 2. Torka från mitten och utåt.

  Obs! Torka inte med en cirkelrörelse, eftersom detta kan repa skivan.
 3. Försök läsa skivan igen.
 4. Om det fortfarande är problem med skivan rengör du den med något av följande:
  • En duk som är fuktad med vatten
  • En CD-rengöringslösning som säljs i handeln
  • En DVD-rengöringslösning som säljs i handeln
 5. Se till att skivan är helt torr, och sätt sedan in den i enheten.
 6. Försök läsa skivan igen.
 7. Om problemen finns kvar försöker du med Metod 4.

Metod 4: Använd en annan enhet

 1. Om datorn har mer än en CD- eller DVD-enhet sätter du in skivan i en annan enhet och försöker sedan läsa den igen.

  Obs! Se till att skivan är kompatibel med enheten. Försök till exempel inte använda en DVD-skiva tillsammans med en vanlig CD-ROM-enhet, och använd inte en CD-RW-skiva i en CD-enhet som inte stöder CD-RW-skivor. Om det är en DVD-skiva bör du kontrollera att det finns en DVD-logotyp på framsidan av enheten.
 2. Om skivan fungerar i den andra enheten kontaktar du dator- eller enhetstillverkaren för att få hjälp. Det kan vara fel på den första enheten.
 3. Om skivan inte fungerar i den andra enheten kan du kontakta tillverkaren och be att få en ersättningsskiva. Skivan kan vara skadad.
 4. Försök läsa ersättningsskivan när du har fått den.
 5. Om problemen finns kvar försöker du med Metod 5.

Metod 5: Rengör enheten

 1. Rengör enheten med en rengöringsskiva för CD- eller DVD-enheter.

  Obs! Rengöringsskivor kan köpas i de flesta dator- eller hemelektronikbutiker. Innan du köper en rengöringsskiva bör du försöka lösa problemet med de övriga metoderna.
 2. Försök läsa skivan igen.
 3. Om problemen finns kvar försöker du med Metod 6.

Metod 6: Testa skivan genom att kopiera filer

 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och tryck på RETUR.
 2. Kopiera filerna från CD- eller DVD-enheten till cdtest-mappen på hårddisken. Skriv xcopy Enhet:\*.* Hårddiskenhet:\cdtest /v /e vid kommandotolken och tryck på RETUR.

  Obs!
  • Här är Enhet enhetsbeteckningen för CD-ROM- eller DVD-enheten. Hårddiskenhet är hårddiskenhetens beteckning.
  • Om du tillfrågas om "cdtest" är ett filnamn eller ett katalognamn trycker du på F.
  • När filerna har kopierats kan du ta bort dem så här: skriv rd /s cdtest vid kommandotolken och tryck på RETUR.
 3. Om filerna från CD:n eller DVD:n inte kopieras provar du med metod 7.

Metod 7: Avsluta onödiga program

Steg 1: Starta om datorn utan onödiga program
 1. Starta om datorn utan att använda några onödiga drivrutiner eller program.

  Obs! Om du vill veta mer om hur du startar Windows med en minimal uppsättning drivrutiner klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge
  267288 Starta Windows Millennium Edition i ren miljö
  310353 Starta Windows XP i felsäkert läge
Steg 2: Avsluta alla onödiga program
 1. Avsluta alla program som körs när datorn har startat om.
 2. Högerklicka på alla ikoner i meddelandefältet, och klicka sedan på Avsluta.

  Obs! Meddelandefältet finns längst till höger i Aktivitetsfältet, i närheten av klockan. Vissa program i meddelandefältet har inte något Avsluta-kommando. I sådana fall måste du klicka på Stäng eller något liknande kommando som är tillgängligt för programmet.
 3. Tryck på CTRL+ALT+DELETE, och klicka sedan på Aktivitetshanteraren i fönstret Windows-säkerhet.
 4. Klicka på Program i Aktivitetshanteraren.
 5. Om något program visas i listan Aktivitet klickar du på det och sedan på Avsluta aktivitet.
 6. Upprepa föregående steg tills listan Aktivitet är tom.
Steg 3: Försök läsa skivan igen
 1. Försök läsa skivan igen.
 2. Om problemen finns kvar försöker du med Metod 8.

Metod 8: Byt till DMA-läge (Direct Memory Access) för enhetsstyrenheten

 1. Konfigurera CD- eller DVD-enheten för DMA-läge. Om du vill veta mer om hur du byter till DMA-läge för datorns enhetsstyrenhet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  310751 Enhetsinställningar är svåra att hitta i Windows XP
 2. Försök läsa skivan igen.
 3. Om problemen finns kvar försöker du med Metod 9.

Metod 9: Felsökning av DVD-problem

Steg 1: Dra ut alla anslutna kablar
 1. Dra ut alla kablar från datorns videoutgångar.
 2. Försök läsa skivan igen.
 3. Om problemen finns kvar går du till steg 2.
Steg 2: Uppdatera DVD-drivrutinen
 1. Kontakta DVD-enhetens tillverkare och begär att få en uppdaterad drivrutin. Följ sedan tillverkarens instruktioner för installation av drivrutinen.
 2. Försök läsa skivan igen.
 3. Om problemen finns kvar går du till steg 3.
Steg 3: Skaffa en maskin- eller programvarubaserad DVD-avkodare
 1. Kontakta DVD-enhetens tillverkare och begär att få en maskin- eller programvarubaserad avkodare. Följ sedan tillverkarens instruktioner för installation av avkodaren.

  Obs! Många grafikkort hjälper till att avkoda DVD-skivor, men grafikkortet kan kanske inte avkoda en DVD-film helt.
 2. Försök läsa skivan igen.
 3. Om det fortfarande är problem med skivan kontrollerar du att ljudkortet i datorn är kompatibelt med DVD-enheten.

  Obs! Maskin- och programvaruavkodare kräver vanligen ett ljudkort för avspelning av DVD-filmer.
 4. Försök läsa skivan igen.
 5. Om problemen finns kvar går du till steg 4.
Steg 4: Minska datorbildskärmens färgdjup och upplösning
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Bildskärm på Kontrollpanelen, och klicka sedan på fliken Inställningar i dialogrutan Egenskaper för Bildskärm.

  Obs! Om Bildskärm inte är tillgänglig klickar du på Växla till klassiskt läge på Kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan på Bildskärm.
 3. Välj ett lägre värde i listan Färgkvalitet och klicka på Verkställ.
 4. Försök läsa skivan igen.
 5. Om problemen med skivan finns kvar för du skjutreglaget åt vänster för att välja ett lägre värde för inställningen Skärmupplösning.
 6. Klicka på Verkställ och försök läsa skivan igen.
 7. Om problemen finns kvar går du till steg 5.
Steg 5: Minska bildskärmens uppdateringsfrekvens
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Bildskärm på Kontrollpanelen, och klicka sedan på fliken Inställningar i dialogrutan Egenskaper för Bildskärm.

  Obs! Om Bildskärm inte är tillgänglig klickar du på Växla till klassiskt läge på Kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan på Bildskärm.
 3. Gör följande i dialogrutan Egenskaper för Bildskärm: klicka på Inställningar, Avancerat och fliken Bildskärm.
 4. I Bildskärmsinställningar väljer du ett lägre värde i listan Uppdateringsfrekvens.
 5. Klicka på Verkställ och försök läsa skivan igen.
 6. Om problemen finns kvar går du till steg 6.
Steg 6: Avsluta Microsoft NetMeeting
 1. Följ instruktionerna i metod 7 för att säkerställa att NetMeeting inte är startat och att NetMeeting-ikonen inte visas i Aktivitetsfältet.

  Obs! Både i NetMeeting och vid DVD-avspelning används överläggsmixern. Bara ett program i taget kan ha tillgång till överläggsmixern.
 2. Försök läsa skivan igen.

Egenskaper

Artikel-id: 321641 - Senaste granskning: den 22 maj 2007 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbceip kbhowto kberrmsg kbinfo KB321641

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com