วิธีการเพิ่มพจนานุกรมที่กำหนดเองใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 322198 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Word สามารถใช้พจนานุกรมกำหนดเองหลายเพื่อตรวจสอบการสะกดของเอกสารของคุณ พจนานุกรมที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถช่วยเสริมพจนานุกรมหลัก มีคำเพิ่มเติม เช่นชื่อ คำศัพท์ทางเทคนิคพิเศษ คำ หรือการสะกดคำบางอย่างอื่น

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มคำในพจนานุกรมที่กำหนดเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเพิ่มพจนานุกรมที่กำหนดเอง

ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เมื่อต้องการเพิ่มในพจนานุกรมกำหนดเอง

วิธีที่ 1: สร้างพจนานุกรมที่กำหนดเองเพิ่มเติม

เมื่อต้องการสร้างพจนานุกรมที่กำหนดเองเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Word
 2. ใน Microsoft Office Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิก ตัวเลือก ในการ เครื่องมือ เมนู

  ใน Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office ปุ่มคลิก และจากนั้น คลิกตัวเลือกของ Word

  ใน Microsoft Office Word 2010 คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กตัวเลือก
 3. ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ในการ การสะกดไวยากรณ์ & แท็บ

  ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกการพิสูจน์อักษรแล้ว คลิ กกำหนดพจนานุกรมเองภายใต้เมื่อมีการแก้ไขการสะกดในโปรแกรมของ Microsoft Office
 4. คลิก ใหม่ เมื่อต้องการสร้างพจนานุกรมที่กำหนดเองใหม่
 5. ในกล่องชื่อแฟ้มพิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมที่กำหนดเองใหม่ และคลิก บันทึก.

  พจนานุกรมที่กำหนดเองถูกเพิ่มลงใน พจนานุกรม รายการงาน
 6. ในการ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง กล่องโต้ตอบ คลิก ตกลงแล้ว คลิก ตกลง ในการ ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

วิธีที่ 2: การนำเข้ามีพจนานุกรมที่กำหนดเองที่มีอยู่จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

การนำเข้าพจนานุกรมที่กำหนดเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คัดลอกแฟ้มพจนานุกรมที่กำหนดเองที่ youwant เมื่อต้องการเพิ่มไปยังคอมพิวเตอร์

  พจนานุกรมแบบกำหนดเองมีส่วนขยายชื่อแฟ้ม.dic โดยทั่วไปจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Boot_Drive\Documents และ Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Proof
  เมื่อคุณคัดลอกแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ วางไว้ในตำแหน่งที่ตั้งของ theequivalent ตัวอย่างเช่น วางแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  Boot_Drive\Documents andSettings\your_user_name\ApplicationData\Microsoft\Proof
  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่พบในพจนานุกรมที่กำหนดเองในโฟลเดอร์นี้ followthese ขั้นตอนในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง:
  1. Start Word บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการนำเข้าในพจนานุกรม
  2. ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิก ตัวเลือก ในการ เครื่องมือ เมนู

   ใน Word 2007 Microsoft Office ปุ่มคลิก และจากนั้น คลิกตัวเลือกของ Word

   ใน Word 2010 คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กตัวเลือก
  3. ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิก การสะกดไวยากรณ์ & แท็บ และคลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง.

   ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกการพิสูจน์อักษร แล้ว คลิกกำหนดพจนานุกรมเองภายใต้เมื่อมีการแก้ไขการสะกดในโปรแกรมของ Microsoft Office
  4. ในกล่องรายการพจนานุกรมคลิกพจนานุกรมที่กำหนดเองที่คุณต้องการนำเข้า

   เส้นทางลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองปรากฏขึ้นที่ด้านขวาของข้อความ "เส้นทางแบบเต็ม" (ใต้กล่องรายชื่อพจนานุกรม) ทันที
  5. คลิก ยกเลิกแล้ว คลิก ปิด.
  6. จบการทำงานของ Word
 2. ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า Start Word บนคอมพิวเตอร์ที่คุณได้คัดลอกแบบ customdictionary และจากนั้น คลิก ตัวเลือก ในการ เครื่องมือ เมนู

  ใน Word 2007 Microsoft Office ปุ่มคลิก และจากนั้น คลิกตัวเลือกของ Word

  ใน Word 2010 คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กตัวเลือก
 3. ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิก การสะกดไวยากรณ์ & แท็บ และคลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง.

  ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกการพิสูจน์อักษรแล้ว คลิ กกำหนดพจนานุกรมเองภายใต้เมื่อมีการแก้ไขการสะกดในโปรแกรมของ Microsoft Office

  ถ้าคุณคัดลอกพจนานุกรมช่วยโฟลเดอร์ภายใต้ชื่อ ownuser ของคุณ คุณจะเห็นในรายการพจนานุกรมพจนานุกรมนั้น เปิดใช้งานพจนานุกรม และใช้สำหรับการสะกด checkerfunctionality คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ dictionaryname
 4. ถ้าคุณคัดลอกแฟ้มพจนานุกรมนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่น thanProof คุณต้องเพิ่มพจนานุกรมรายการก่อนที่ Word สามารถใช้ การ dothis ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้านี้หรือคลิก ตัวเลือก ในการ เครื่องมือ เมนู

   ใน Word 2007 Microsoft Office ปุ่มคลิก และจากนั้น คลิกตัวเลือกของ Word

   ใน Word 2010 คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กตัวเลือก
  2. ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิก การสะกดไวยากรณ์ & แท็บ คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเองแล้ว คลิก เพิ่ม.

   ใน Word 2007 และ Word 2010พิสูจน์อักษรคลิก คลิกพจนานุกรมที่กำหนดเองภายใต้เมื่อทำการแก้ไขการสะกดในโปรแกรม Microsoft Officeและจากนั้น คลิกเพิ่ม
  3. ในการ เพิ่มพจนานุกรมที่กำหนดเอง กล่องโต้ตอบ ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณคัดลอกพจนานุกรมที่กำหนดเอง คลิกชื่อแฟ้ม และจากนั้น คลิก ตกลง สามครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมดที่ยังคงเปิดอยู่

วิธีการเปลี่ยนพจนานุกรมค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณคลิกเพิ่มลงในพจนานุกรมเมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจการสะกดในเอกสารของคุณ Word เพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรมกำหนดเองเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมค่าเริ่มต้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องเพิ่ม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิก ตัวเลือก ในการ เครื่องมือ เมนู

  ใน Word 2007 Microsoft Office ปุ่มคลิก และจากนั้น คลิกตัวเลือกของ Word

  ใน Word 2010 คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กตัวเลือก
 2. ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิก การสะกดไวยากรณ์ & แท็บ และคลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง.

  ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกการพิสูจน์อักษรแล้ว คลิ กกำหนดพจนานุกรมเองภายใต้เมื่อมีการแก้ไขการสะกดในโปรแกรมของ Microsoft Office
 3. คลิกที่ชื่อของพจนานุกรมที่คุณต้อง การตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น แล้ว คลิก เปลี่ยนค่าเริ่มต้น.

  หมายเหตุ พจนานุกรมค่าเริ่มต้นที่ thetop ของรายการที่วางไว้ นอกจากนี้ ชื่ออยู่ในอักขระที่เป็นตัวหนา
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322198 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbmt KB322198 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322198

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com