ID článku: 322205 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ322205
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek vás provede kroky pro řešení potíží s ovladačem hardwaru nebo softwaru v systému Windows XP. Tento článek je určen pro začátečníky až středně pokročilé uživatele. Obsahuje však také část Řešení potíží pro pokročilé uživatele.

Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.

Poznámka: Některé metody vyžadují restartování počítače nebo opuštění stránky, kterou právě prohlížíte. Než budete pokračovat, doporučujeme vytvořit na ploše zástupce této webové stránky. Při vytváření zástupce postupujte takto:
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast na této stránce a pak v nabídce, která se zobrazí, klikněte na položku Vytvořit zástupce.
 2. V dialogovém okně Internet Explorer klikněte na tlačítko Ano nebo OK. Na ploše bude vytvořen zástupce pro tento článek.
Budete-li se chtít vrátit k tomuto článku, vyhledejte tohoto zástupce na ploše a dvakrát klikněte na jeho ikonu.

Poznámka: Až budete s tímto článkem hotovi, můžete na ikonu kliknout pravým tlačítkem myši a odstranit ji z plochy výběrem příkazu Odstranit.

Příznaky

Existuje mnoho důvodů, proč můžete mít potíže s ovladačem hardwaru nebo softwaru. Je možné, že jste nainstalovali aktualizaci, která způsobila, že ovladač přestal fungovat. Je možné, že jste nainstalovali nový hardware a dosud nenainstalovali nezbytný ovladač pro tento hardware nebo je ovladač nekompatibilní či poškozený.

Chcete-li nám pomoci zjistit, kterou metodu by bylo vhodné vyzkoušet nejdříve, vyberte příznak, který nejlépe odpovídá vašim potížím.

Po instalaci nového hardwaru, softwaru nebo ovladačů hardwaru do počítače se systémem Windows XP jste zaznamenali následující příznak:

Řešení

Metoda 1: Odpojení veškerého nového hardwaru

Pokud jste nedávno instalovali nové hardwarové zařízení, je možné, že nezbytný ovladač pro tento hardware není nainstalován, je nekompatibilní nebo je poškozen. Chcete-li zjistit, zda tomu tak je, postupujte takto:
 1. Odpojte zařízení.
 2. Restartujte systém Windows XP.
Pokud se systém Windows XP spustí úspěšně, jsou u nového hardwaru potíže s ovladačem. Chcete-li získat aktualizované ovladače pro dané zařízení nebo zjistit informace o známých hardwarových potížích, aby bylo možné toto zařízení přeinstalovat, obraťte se na výrobce zařízení.

Další informace o postupu při kontaktování výrobce zařízení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.

Pokud byla tato metoda úspěšná, jste hotovi. Pokud jste tímto postupem potíže nevyřešili, pokračujte metodou 4.

Metoda 2: Prohledání znalostní báze Microsoft Knowledge Base

Pokud se zobrazila chyba na modré obrazovce, můžete zkopírovat text zprávy a použít jej k vyhledání důležitých informací ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Pokud se zobrazila chyba na modré obrazovce, můžete zkopírovat text této chyby a použít jej k vyhledání důležitých informací ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Znalostní báze Microsoft Knowledge Base je kolekce více než 150 000 článků, které vytvořili a pravidelně aktualizují pracovníci technické podpory společnosti Microsoft. K vyhledání požadovaného obsahu můžete použít klíčová slova a výrazy pro vyhledávání.

Chcete-li hledat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, postupujte takto:
 1. Zkopírujte text chybové zprávy.
 2. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
  http://support.microsoft.com/?ln=cs
 3. Zadejte text chybové zprávy do pole Hledat a zadejte název produktu, který používáte, např. Windows XP.
 4. Klikněte na tlačítko Hledat a pokuste se najít článek, který vám umožní vyřešit váš problém.
Pokud byla tato metoda úspěšná, jste hotovi. Pokud jste tímto postupem potíže nevyřešili, pokračujte metodou 4.

Metoda 3: Zákaz automatického restartování při selhání systému

Pokud neustále dochází k restartování systému, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač.
 2. Při restartování počítače opakovaně stiskněte klávesu F8, až se zobrazí okno Upřesnit možnosti spuštění systému Windows.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zakázat automatické restartování při selhání systému a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Jestliže se zobrazí chybová zpráva, vyhledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base informace o této zprávě.
  1. Zkopírujte text chybové zprávy.
  2. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
   http://support.microsoft.com/?ln=cs
  3. Zadejte text chybové zprávy do pole Hledat a zadejte název produktu, který používáte, např. Windows XP.
  4. Klikněte na tlačítko Hledat a pokuste se najít článek, který vám umožní vyřešit váš problém.
Pokud byla tato metoda úspěšná, byly vyřešeny potíže s neustálým restartováním počítače. Můžete však nadále chtít řešit potíže s ovladači. Znovu se vraťte k části Příznaky a určete metodu, která má být použita k řešení potíží.

Pokud byla tato metoda úspěšná, jste hotovi. Pokud metoda nepomohla, zkuste použít metodu 4.

Metoda 4: Použití funkce Poslední známá funkční konfigurace

Pokud je možné úspěšně spustit počítač, můžete použít funkci Poslední známá funkční konfigurace. Tato funkce využívá informace, které byly uloženy při posledním vypnutí počítače před počátkem těchto potíží. Tuto funkci použijte k obnovení nastavení registru a ovladačů na předchozí hodnoty.

Pokud si nejste zcela jisti, co to znamená, nedělejte si starosti. Žádný z těchto postupů vašemu počítači neublíží. Měli byste si však být vědomi, že pokud tuto funkci použijete, budou ztraceny všechny změny, které byly v počítači provedeny po datu poslední známé funkční konfigurace.

Pokud jste nedávno nainstalovali ovladač a nyní máte potíže s konfigurací, tato metoda je pravděpodobně vyřeší. Tato funkce bohužel nevyřeší problémy, které jsou způsobené chybějícími nebo poškozenými ovladači nebo soubory.

Chcete-li použít funkci Poslední známá funkční konfigurace, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač.
 2. Při restartování počítače opakovaně stiskněte klávesu F8, až se zobrazí okno Upřesnit možnosti spuštění systému Windows.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Poslední známá funkční konfigurace a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Pokud jste vyzváni k výběru operačního systému, vyberte pomocí kláves se šipkami operační systém, který chcete spustit, a potom stiskněte klávesu ENTER.
Pokud byla tato metoda úspěšná, je váš počítač obnoven do funkčního stavu. Je však možné, že budete chtít zjistit, čím byly tyto potíže způsobeny. Další zdroje pro odstraňování potíží naleznete v části Další kroky.

Pokud jste tímto postupem potíže nevyřešili, pokračujte metodou 5.

Metoda 5: Použití funkce Obnovení systému

Funkce Obnovení systému je obdobou funkce Poslední známá funkční konfigurace. Jediný rozdíl spočívá v tom, že funkce Obnovení systému umožňuje vybrat datum před posledním úspěšným ukončením. Můžete ji použít k výběru bodu obnovení. Bod obnovení je jako snímek počítače, který systém Windows XP pravidelně zaznamenává. Nástroj Obnovení systému používá informace v tomto snímku k obnovení počítače k dřívějšímu datu.

Poznámka: Nástroj Obnovení systému nemá vliv na soubory osobních dat, jako jsou například dokumenty aplikace Word, historie procházení, obrázky, oblíbené položky či e-maily. Žádné ze změn provedených v těchto souborech nebudou ztraceny.

Poznámka: V této části se budete muset k počítači přihlásit účtem správce nebo účtem s přihlašovacími údaji správce.

Pokud nemůžete spustit systém Windows XP, vyberte Možnost 1: Systém Windows XP se nespustí. Pokud můžete spustit systém Windows XP, vyberte Možnost 2: Systém Windows XP se spustí.

Možnost 1: Systém Windows XP se nespustí

Pokud se systém Windows XP nespustí, použijte funkci Obnovení systému pomocí následujícího postupu:
 1. Restartujte počítač.
 2. Při restartování počítače opakovaně stiskněte klávesu F8, až se zobrazí okno Upřesnit možnosti spuštění systému Windows.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Stav nouze se systémem MS-DOS a pak stiskněte klávesu ENTER. Další informace o nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  315222 Popis možností nouzového režimu spuštění v systému Windows XP
 4. Přihlaste se k počítači jako správce.
 5. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 6. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 7. Při obnovení předchozí konfigurace počítače postupujte podle pokynů, které se budou zobrazovat na obrazovce.

Možnost 2: Systém Windows XP se spustí

Pokud se systém Windows XP spustí, použijte funkci Obnovení systému pomocí následujícího postupu:
 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte postupně na příkazy Programy, Příslušenství a Systémové nástroje a poté klepněte na příkaz Obnovení systému. Spustí se nástroj Obnovení systému.
 3. Na stránce Vítá vás nástroj Obnovení systému klepněte na možnost Obnovit předchozí stav počítače, pokud již tato možnost není vybraná. Klepněte na tlačítko Další.
 4. Na stránce Vyberte bod obnovení klepněte v seznamu Klepněte na bod obnovení v systému na nejnovější bod obnovení systému a potom klepněte na tlačítko Další. Možná se zobrazí zpráva, která uvádí změny v konfiguraci provedené nástrojem Obnovení systému. Klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Je možné, že se zobrazí zpráva, která uvádí změny v konfiguraci provedené nástrojem Obnovení systému. Klepněte na tlačítko OK.
 5. Na stránce Potvrďte výběr bodu obnovení klepněte na tlačítko Další. Nástroj Obnovení systému obnoví předchozí konfiguraci systému Windows XP a potom restartuje počítač.
 6. Přihlaste se k počítači jako správce.
 7. Jakmile funkce Obnovení systému zobrazí stránku Dokončení obnovení, klikněte na tlačítko OK.
Pokud byla tato metoda úspěšná, je váš počítač obnoven do funkčního stavu. Je však možné, že budete chtít zjistit, čím byly tyto potíže způsobeny. Další zdroje pro odstraňování potíží naleznete v části Další kroky.

Pokud tato metoda nebyla úspěšná a pokud se svými uživatelskými zkušenostmi zvládnete řešení potíží pro pokročilé uživatele, vyzkoušejte postup v části Řešení potíží pro pokročilé uživatele. Pokud si na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele netroufáte, přejděte k části Další kroky.

Řešení potíží pro pokročilé uživatele

Tato část obsahuje složitější postupy řešení potíží, které jsou určeny pro pokročilé uživatele. Začněte krokem 1.

Krok 1: Spuštění systému Windows XP v nouzovém režimu

Spuštěním v nouzovém režimu obejdete typické nastavení systému Windows a programy po spuštění. Tyto programy a nastavení totiž mohou být ovlivněny potížemi, k nimž dochází. Řešení potíží v nouzovém režimu může pomoci tyto potíže vyřešit.

Chcete-li spustit počítač v nouzovém režimu, postupujte následujícím způsobem:
 1. Restartujte počítač. Opakovaně stiskněte klávesu F8, dokud se nezobrazí obrazovka Upřesnit možnosti spuštění systému Windows.
 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Stav nouze se systémem MS-DOS a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. Pokud budete vyzváni k výběru z více verzí systému Windows, zvolte správnou verzi systému a stiskněte klávesu ENTER.
Pokračujte krokem 2 řešení potíží pro pokročilé uživatele.

Krok 2: Použití funkce Vrátit změny ovladače

Pomocí funkce Vrátit změny ovladače můžete zvrátit následky instalace neplatného, nesprávného nebo poškozeného ovladače zařízení, a to obnovením předchozího nainstalovaného ovladače.

Chcete-li použít funkci Vrátit změny ovladače, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zkopírujte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  devmgmt.msc
 3. Rozbalte příslušnou hardwarovou kategorii, která obsahuje problematické zařízení. Poklepejte na zařízení, pro které chcete obnovit ovladač.
 4. Na kartě Ovladač klikněte na tlačítko Vrátit změny ovladače.
 5. Restartujte počítač.
Pokud po restartování již k potížím nedochází, byl problém vyřešen. Pokud potíže potrvají, pokračujte krokem 3 řešení potíží pro pokročilé uživatele.

Krok 3: Určení, zda jsou potíže způsobeny nástrojem nebo programem jiných výrobců

Zakažte všechny služby, s výjimkou služeb společnosti Microsoft, a určete, zda jsou potíže způsobeny službou, nástrojem nebo programem jiných výrobců. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zkopírujte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  msconfig
 3. Na kartě Obecné klepněte na přepínač Výběrové spuštění a zrušte zaškrtnutí všech políček s výjimkou políčka Načíst systémové služby.
 4. Na kartě Služby zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby společnosti Microsoft.
 5. Klepněte na tlačítko Zakázat vše.
 6. Klepněte na tlačítko OK a pak restartujte počítač.
Pokud se systém Windows XP spustí, pokračujte krokem 4 řešení potíží pro pokročilé uživatele. Jestliže se systém Windows XP nespustí, přejděte k části Další kroky.

Krok 4: Určení konfliktního nástroje nebo programu po spuštění

Po vypnutí všech služeb jiných výrobců postupně zapínejte nástroje a programy po spuštění a pokuste se zjistit, který z nich způsobuje potíže s ovladačem.

Chcete-li identifikovat problematický nástroj nebo program, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zkopírujte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  msconfig
 3. Klepněte na kartu Po spuštění.

  Protože v seznamu může být uvedeno mnoho položek, doporučujeme použít k určení problematického programu následující vylučovací metodu:
  1. Vyberte pro zapnutí přibližně polovinu položek v seznamu a potom klikněte na tlačítko OK.
  2. Restartujte počítač.

   Poznámka: Pokud se systém Windows XP nespustí, restartujte jej v nouzovém režimu.
  3. Pokud potíže nejsou vyřešeny, víte, že problematický program je jedním z programů, které jste vybrali v kroku a. Pokud se potíže neobjeví, může být problematický program jedním z programů, které nebyly vybrány v kroku a. Pokračujte ve vylučování programů, dokud nezjistíte, který z nich je problematický, nebo neověříte, že konflikt není způsoben žádným z programů.
 4. Pokud jste nalezli problematický program a nepoužíváte jej, doporučujeme jej odebrat. Případně jej nakonfigurujte tak, aby se automaticky nespouštěl při spuštění systému.

  Poznámka: Můžete také požádat výrobce softwaru o informace týkající se tohoto postupu.
Pokud jste zjistili problematický nástroj nebo program po spuštění, jste hotovi. Pokud jste problematický nástroj nebo program po spuštění nezjistili, pokračujte krokem 5 řešení potíží pro pokročilé uživatele.

Krok 5: Určení, zda je původcem potíží služba jiného výrobce

Poznámka: Pokud zakážete všechny služby společnosti Microsoft a potom restartujete počítač, bude služba Obnovení systému zakázána a ztratíte tak všechny body obnovení systému. Nedoporučujeme proto zakazovat všechny služby společnosti Microsoft při řešení potíží s připojením.

Zakažte všechny služby a určete, zda jsou potíže způsobeny službou jiných výrobců. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zkopírujte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  msconfig
 3. Na kartě Služby zakažte všechny služby a klepněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte počítač.
Pokud se systém Windows XP spustí, pokračujte krokem 6 řešení potíží pro pokročilé uživatele. Jestliže se systém Windows XP nespustí, přejděte k části Další kroky.

Krok 6: Určení problematické služby

Po vypnutí služeb postupně zapínejte jednotlivé služby a pokuste se zjistit, která služba způsobuje potíže s ovladačem. Chcete-li identifikovat problematickou službu, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zkopírujte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  msconfig
 3. Klepněte na kartu Služby.
 4. Protože v seznamu může být uvedeno mnoho položek, doporučujeme použít k určení problematického programu následující vylučovací metodu:
  1. Vyberte pro zapnutí přibližně polovinu položek v seznamu a potom klikněte na tlačítko OK.
  2. Restartujte počítač.

   Poznámka: Pokud se systém Windows XP nespustí, restartujte jej v nouzovém režimu.
  3. Pokud potíže nejsou vyřešeny, víte, že problematická služba je jednou ze služeb, které jste vybrali v kroku a. Pokud se potíže neobjeví, může být problematická služba jednou ze služeb, které nebyly vybrány v kroku a. Pokračujte ve vylučování služeb, dokud nezjistíte, která z nich je problematická, nebo neověříte, že konflikt není způsoben žádnou ze služeb.
 5. Pokud jste identifikovali problematickou službu, doporučujeme ji odebrat nebo zakázat.

  Poznámka: Informace o postupu můžete případně získat od výrobce daného programu.
Pokud jste zjistili problematickou službu, jste hotovi. Pokud ne, přejděte k části Další kroky.

DALŠÍ KROKY

Pokud tyto metody nepomohly, můžete požádat někoho o pomoc. K nalezení dalších řešení můžete rovněž použít web služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft. Mezi služby poskytované na webu služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft patří například následující služby:
 • Znalostní báze Knowledge Base s možností prohledávání: Slouží k hledání v informacích o technické podpoře a nástrojích samoobslužné podpory pro produkty společnosti Microsoft.
 • Centra řešení: Slouží k zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.
 • Další možnosti podpory: Tento web umožňuje klást dotazy související s podporou, obrátit se na služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo zaslat svůj názor.
Budete-li mít dotazy i po použití těchto webů společnosti Microsoft nebo nemůžete-li na webu služeb podpory společnosti Microsoft nalézt požadované řešení, klikněte na následující odkaz:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=cs#tab0

Další informace

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
841567 Při pokusu o instalaci zařízení PCI se zobrazuje chybová zpráva, že nelze dokončit instalaci tohoto hardwaru nebo že při instalaci došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810882 Chybová zpráva: Nelze nainstalovat hardware. Při instalaci zařízení došlo k chybě.
319908 Informace o ovladačích hardwarových zařízení pro systém Windows XP
883259 Jak nainstalovat a konfigurovat zařízení Bluetooth v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2
330181 Problémy systému Windows XP s poškozeným nebo nekompatibilním hardwarem
Pokud vám uvedené články nepomohou vyřešit váš problém nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od příznaků popsaných v tomto článku, vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, navštivte následující web společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=cs
Potom do pole Hledat zadejte text chybové zprávy, která se vám zobrazila, nebo popis problému a pak klikněte na tlačítko Hledat.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 322205 - Poslední aktualizace: 23. srpna 2013 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kberrmsg kbdriver kbtshoot kbhardware kbhowto kbprb kbprod2web KB322205

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com