Artikel ID: 322205 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL322205
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Dit artikel begeleidt u bij stappen voor het oplossen van problemen met stuurprogramma's voor hardware en software in Windows XP. Dit artikel is bedoeld voor beginnende tot enigszins ervaren computergebruikers. Dit artikel bevat echter een sectie met de titel Geavanceerde probleemoplossing voor ervaren gebruikers.

Mogelijk kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Opmerking Bij verscheidene van deze methoden is het noodzakelijk dat u de computer opnieuw opstart of dat u de pagina verlaat die u momenteel weergeef. Voordat u doorgaat, is het mogelijk handig om op uw bureaublad een snelkoppeling naar deze webpagina te maken. Voer de volgende stappen uit om een snelkoppeling te maken:
 1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied op de pagina en klik vervolgens op Snelkoppeling maken in de lijst die wordt weergegeven.
 2. Klik in het dialoogvenster Internet Explorer op Ja of OK om een snelkoppeling op het bureaublad te maken.
Ga naar de snelkoppeling op het bureaublad en dubbelklik vervolgens op het pictogram om naar dit artikel terug te keren wanneer dat nodig is.

Opmerking Klik wanneer u klaar bent met dit artikel met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Verwijderen als u het pictogram van het bureaublad wilt verwijderen.

Symptomen

Er zijn tal van redenen die ertoe kunnen leiden dat u mogelijk problemen met een stuurprogramma voor hardware of software ondervindt. Het kan zijn dat u een update hebt geïnstalleerd die er de oorzaak van is dat uw stuurprogramma niet langer werkt. Het is ook mogelijk dat u nieuwe hardware hebt geïnstalleerd en dat u nog niet het benodigde stuurprogramma voor de desbetreffende hardware hebt geïnstalleerd of dat het stuurprogramma niet compatibel of beschadigd is.

Selecteer het symptoom dat het beste aansluit bij uw probleem, zodat kan worden bepaald welke methode als eerste moet worden geprobeerd.

Nadat u nieuwe hardware, nieuwe software of hardwarestuurprogramma's op een computer met Windows XP hebt geïnstalleerd, treden de volgende symptomen op:

Oplossing

Methode 1: De nieuwe hardware ontkoppelen

Als u onlangs een nieuw hardware-apparaat hebt geïnstalleerd, is het benodigde stuurprogramma voor de desbetreffende hardware mogelijk niet geïnstalleerd of het stuurprogramma is niet compatibel of beschadigd. Volg de volgende stappen als u wilt controleren of dit het geval is:
 1. Koppel het apparaat los.
 2. Start Windows XP opnieuw.
Als Windows XP zonder problemen opnieuw opstart, is er sprake van een probleem met het stuurprogramma van de nieuwe hardware. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat voor bijgewerkte stuurprogramma's voor het apparaat of voor informatie over bekende problemen met de hardware, zodat u het apparaat opnieuw kunt installeren.

De volgende Microsoft-website bevat informatie over de wijze waarop u contact kunt opnemen met de fabrikant van het apparaat:
http://support.microsoft.com/gp/oemphone/nl
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Als het probleem via deze methode is opgelost, bent u klaar. Als het probleem via deze methode niet is opgelost, gaat u naar method 4.

Methode 2: De Microsoft Knowledge Base doorzoeken

Als er een foutbericht op een blauw scherm wordt weergegeven, kunt u de tekst van het bericht kopiëren, zodat u deze kunt gebruiken om in de Microsoft Knowledge Base te zoeken naar bruikbare informatie.

Als er een foutbericht op een blauw scherm wordt weergegeven, kunt u de tekst van het foutbericht kopiëren en deze gebruiken om in de Microsoft Knowledge Base te zoeken naar bruikbare informatie.

De Microsoft Knowledge Base is een verzameling van meer dan 150.000 artikelen die zijn gemaakt door de ondersteuningsmedewerkers van Microsoft en die regelmatig door deze professionals worden bijgewerkt . U kunt sleutelwoorden en zoektermen gebruiken om te zoeken naar de gewenste inhoud.

Volg de volgende stappen als u wilt zoeken in de Microsoft Knowledge Base:
 1. Kopieer de tekst van het foutbericht.
 2. Ga naar de volgende Microsoft-website:
  http://support.microsoft.com/?ln=nl
 3. Typ de tekst van het foutbericht in het vak Zoeken en typ de naam van het product dat u gebruikt, zoals Windows XP.
 4. Klik op Zoeken en probeer een artikel te vinden dat u in staat stelt om uw probleem op te lossen.
Als het probleem via deze methode is opgelost, bent u klaar. Als het probleem via deze methode niet is opgelost, gaat u naar method 4.

Methode 3: Automatisch opnieuw opstarten na systeemfout uitschakelen

Als het systeem voortdurend opnieuw wordt opgestart, volgt u de volgende stappen:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Druk herhaaldelijk op de toets F8 terwijl de computer opnieuw wordt opgestart, totdat het scherm met geavanceerde opstartopties voor Windows wordt weergegeven.
 3. Selecteer de optie Automatisch opnieuw starten bij systeemfout uitschakelen met behulp van de pijltoetsen en druk op ENTER.
 4. Als er een foutbericht wordt weergegeven, volgt u de volgende stappen om in de Microsoft Knowledge Base te zoeken naar bruikbare informatie over het foutbericht:
  1. Kopieer de tekst van het foutbericht.
  2. Ga naar de volgende Microsoft-website:
   http://support.microsoft.com/?ln=nl
  3. Typ de tekst van het foutbericht in het vak Zoeken en typ de naam van het product dat u gebruikt, zoals Windows XP.
  4. Klik op Zoeken en probeer een artikel te vinden dat u in staat stelt om uw probleem op te lossen.
Als deze methode heeft gewerkt, is het probleem waarbij uw computer voortdurend opnieuw wordt opgestart, opgelost. Het kan echter zijn dat u wilt doorgaan met het oplossen van problemen met stuurprogramma's. Controleer in dat geval opnieuw de sectie Symptomen en bepaal welke methode u wilt gebruiken voor het oplossen van het probleem.

Als het probleem via deze methode is opgelost, bent u klaar. Als het probleem via deze methode niet is opgelost, gaat u naar method 4.

Methode 4: De functie Laatste bekende juiste configuratie gebruiken

Als u de computer kunt opstarten, kunt u de functie Laatste bekende juiste configuratie gebruiken. Deze functie maakt gebruik van informatie die de laatste keer dat u de computer hebt afgesloten voordat de problemen zijn begonnen, is opgeslagen. Gebruik deze functie voor het terugzetten van registerinstellingen en stuurprogramma's op basis van deze opgeslagen informatie.

Maakt u zich geen zorgen als u niet exact weet wat dit inhoudt. Geen van deze procedures is schadelijk voor uw computer. U dient zich er echter bewust van te zijn dat de wijzigingen die na de datum van de laatste bekende juiste configuratie zijn aangebracht, verloren gaan wanneer u deze procedure gebruikt.

Als u onlangs een stuurprogramma hebt geïnstalleerd en als er sindsdien sprake is van een configuratieprobleem, kunt u dit waarschijnlijk via deze methode oplossen. U kunt met deze functie helaas geen problemen oplossen die worden veroorzaakt door ontbrekende of beschadigde stuurprogramma's of bestanden.

Volg de volgende stappen als u de functie Laatste bekende juiste configuratie wilt gebruiken:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Druk herhaaldelijk op de toets F8 terwijl de computer opnieuw wordt opgestart, totdat het scherm met geavanceerde opstartopties voor Windows wordt weergegeven.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Laatste bekende juiste configuratie (de laatste instellingen die goed werkten) te selecteren en druk op ENTER.
 4. Als u wordt gevraagd om een besturingssysteem te selecteren, gebruikt u de pijltoetsen om het besturingssysteem te selecteren en vervolgens drukt u op ENTER.
Als deze methode heeft gewerkt, is uw computer weer in werkende staat teruggebracht. Het is mogelijk dat u wilt onderzoeken wat dit probleem in eerste instantie heeft veroorzaakt. Ga hiertoe naar de sectie Volgende stappen voor meer informatie over bronnen voor het oplossen van problemen.

Als het probleem via deze methode niet is opgelost, gaat u naar methode 5.

Methode 5: De functie Systeemherstel gebruiken

De functie Systeemherstel lijkt op de functie Laatste bekende juiste configuratie met dat verschil dat de functie Systeemherstel u in staat stelt om een datum te selecteren die verder terug is in het verleden dan de laatste bekende juiste configuratie. U kunt deze functie gebruiken om een herstelpunt te selecteren. Een herstelpunt is een momentopname van uw computer die periodiek door Windows XP wordt vastgelegd. Systeemherstel gebruikt de informatie in de desbetreffende momentopname om de configuratie van uw computer op deze eerdere datum te herstellen.

Opmerking Systeemherstel is niet van invloed op uw persoonlijke gegevensbestanden, zoals Word-documenten, de browsergeschiedenis, grafische afbeeldingen, favorieten of e-mail. Wijzigingen die u in deze bestanden hebt aangebracht, gaan niet verloren.

Opmerking Het is voor deze sectie noodzakelijk dat u zich op de computer aanmeldt met een beheerdersaccount of met een account die is voorzien van beheerdersreferenties. Op de volgende Microsoft-website vindt u informatie over de wijze waarop u dit kunt doen:
http://support.microsoft.com/kb/321305/nl
Selecteer Optie 1: Windows XP start niet als u Windows XP niet kunt starten of selecteer optie Optie 2: Windows XP start als u Windows XP wel kunt starten.

Optie 1: Windows XP kan niet starten

Volg de volgende stappen om de functie Systeemherstel te gebruiken als Windows XP niet start:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Druk herhaaldelijk op de toets F8 terwijl de computer opnieuw wordt opgestart, totdat het scherm met geavanceerde opstartopties voor Windows wordt weergegeven.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Veilige modus met opdrachtprompt te selecteren en druk op ENTER. Klik voor meer informatie over de veilige modus op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  315222 Een beschrijving van de opstartopties in de veilige modus van Windows XP
 4. Meld u als beheerder aan op de computer.
 5. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 6. Typ de volgende opdracht in het vak Openen en druk op ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 7. Volg de aanwijzingen op het scherm om de computerinstellingen opnieuw in te stellen op een vorige configuratie.

Optie 2: Windows XP start

Volg de volgende stappen om de functie Systeemherstel te gebruiken als Windows XP start:
 1. Meld u als beheerder aan op de computer.
 2. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeemherstel. Systeemherstel wordt gestart.
 3. Klik op de pagina Systeemherstel op Een eerdere status van de computer herstellen als deze optie nog niet is geselecteerd. Klik op Volgende.
 4. Klik op de pagina Selecteer een herstelpunt op het meest recente herstelpunt in de lijst Klik op een herstelpunt in deze lijst en klik op Volgende. Er kan een bericht worden weergegeven met de configuratiewijzigingen die door Systeemherstel zullen worden aangebracht. Klik op OK.

  Opmerking Er wordt mogelijk een bericht weergegeven waarin de configuratiewijzigingen worden vermeld die door Systeemherstel zullen worden aangebracht. Klik op OK.
 5. Klik op de pagina Keuze van herstelpunt bevestigen op Volgende. De vorige configuratie van Windows XP wordt hersteld, waarna de computer opnieuw wordt opgestart.
 6. Meld u als beheerder aan op de computer.
 7. Klik op OK als de Systeemherstel-pagina Herstellen voltooid wordt weergegeven.
Als deze methode heeft gewerkt, is uw computer weer in werkende staat teruggebracht. Het is mogelijk dat u wilt onderzoeken wat dit probleem in eerste instantie heeft veroorzaakt. Ga hiertoe naar de sectie Volgende stappen voor meer informatie over bronnen voor het oplossen van problemen.

Als u het probleem niet via deze methode hebt kunnen oplossen, kunt u, wanneer u vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, proberen of dat wel lukt via de stappen in de sectie Geavanceerde probleemoplossing. Zie de sectie Volgende stappen wanneer u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing.

Geavanceerde probleemoplossing

Deze sectie bevat stappen voor geavanceerde probleemoplossing voor het oplossen van problemen met stuurprogramma's. Deze stappen zijn bedoeld voor ervaren gebruikers. Begin met stap 1.

Stap 1: Windows XP starten in de veilige modus

Start Windows in de veilige modus om de standaard Windows-instellingen en -opstartprogramma's te omzeilen omdat deze instellingen en programma's mogelijk zijn aangetast door het probleem waarvan u hinder ondervindt. Probleemoplossing in de veilige modus draagt mogelijk bij tot het oplossen van het probleem.

Volg de volgende stappen om de computer in de veilige modus op te starten:
 1. Start de computer opnieuw op. Druk herhaaldelijk op de toets F8 terwijl de computer opnieuw wordt opgestart, totdat het scherm met geavanceerde opstartopties voor Windows wordt weergegeven.
 2. Gebruik de pijltoetsen om Veilige modus met opdrachtprompt te selecteren en druk op ENTER.
 3. Als u wordt gevraagd een Windows-versie te selecteren, selecteert u de juiste versie en drukt u op ENTER.
Ga door naar stap 2 voor geavanceerde probleemoplossing.

Stap 2: De functie Vorig stuurprogramma gebruiken

U kunt de functie Vorig stuurprogramma gebruiken om de gevolgen van het installeren van een ongeldig, een verkeerd of een beschadigd stuurprogramma ongedaan te maken door het vorige geïnstalleerde stuurprogramma terug te zetten.

Volg de volgende stappen als u de functie Vorig stuurprogramma wilt gebruiken:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht in het vak Openen en druk op ENTER:
  devmgmt.msc
 3. Vouw de toepasselijke hardwarecategorie uit die het problematische apparaat bevat. Dubbelklik op het apparaat waarvoor u het stuurprogramma wilt herstellen.
 4. Open het tabblad Stuurprogramma en klik op Vorig stuurprogramma.
 5. Start de computer opnieuw op.
Als het probleem niet opnieuw optreedt nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, is het probleem opgelost. Als het probleem nog steeds optreedt, gaat u naar stap 3 voor geavanceerde probleemoplossing.

Stap 3: Controleren of het probleem wordt veroorzaakt door een programma of hulpprogramma van derden

Schakel alle services uit, behalve de Microsoft-services, zodat u kunt nagaan of het probleem wordt veroorzaakt door een programma of hulpprogramma van derden. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht in het vak Openen en druk op ENTER:
  msconfig
 3. Open het tabblad Algemeen, klik op Selectief opstarten en schakel alle selectievakjes uit, behalve het selectievakje Systeemservices in het geheugen laden.
 4. Open het tabblad Services en klik op Alle Microsoft-services verbergen.
 5. Klik op Alles uitschakelen.
 6. Klik op OK en start de computer opnieuw op.
Als Windows XP start, gaat u naar stap 4 voor geavanceerde probleemoplossing. Als Windows XP niet start, gaat u naar de sectie Volgende stappen.

Stap 4: Het programma of hulpprogramma identificeren dat het conflict veroorzaakt

Nadat u alle services van derden hebt uitgeschakeld, schakelt u de opstartprogramma's en hulpprogramma's op een selectieve wijze opnieuw in en probeert u het programma te vinden dat het probleem met uw stuurprogramma veroorzaakt.

Volg de volgende stappen om het probleem te vinden:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht in het vak Openen en druk op ENTER:
  msconfig
 3. Klik op de tab Opstarten.

  Aangezien er mogelijk tal van programma's worden weergegeven, is het raadzaam dat u het conflicterende programma opspoort via de volgende procedure op basis van uitsluiting:
  1. Selecteer ongeveer de helft van de vermelde items om deze in te schakelen en klik op OK.
  2. Start de computer opnieuw op.

   Opmerking Als Windows XP niet start, start u de computer op in de veilige modus.
  3. Als het probleem niet is opgelost, weet u dat het conflicterende programma deel uitmaakt van de programma's die u bij stap a hebt geselecteerd. Als het probleem niet optreedt, bevindt het conflicterende programma zich mogelijk bij de programma's die u bij stap a niet hebt geselecteerd. Sluit telkens programma's uit, totdat u het conflicterende programma hebt gevonden of totdat u hebt kunnen vaststellen dat het conflict niet door programma's wordt veroozaakt.
 4. Als u een conflicterend programma vindt, is het raadzaam om dit te verwijderen als u het programma niet gebruikt. U kunt het programma ook zodanig configureren dat het niet start wanneer de computer wordt gestart.

  Opmerking Wellicht moet u contact opnemen met de softwareleverancier voor informatie over hoe u dit kunt bewerkstelligen.
Als u het conflicterende opstartprogramma of hulpprogramma hebt opgespoord en gevonden, bent u klaar. Als u het conflicterende opstartprogramma of hulpprogramma niet hebt gevonden, gaat u naar stap 5 voor geavanceerde probleemoplossing.

Stap 5: Controleren of het probleem wordt veroorzaakt door een programma of hulpprogramma van derden

Opmerking Als u alle Microsoft-services uitschakelt en als u de computer vervolgens opnieuw opstart, schakelt u tevens het hulpprogramma Systeemherstel uit en verliest u alle systeemherstelpunten. Het wordt daarom niet aangeraden om alle Microsoft-services uit te schakelen voor het oplossen van verbindingsproblemen.

Schakel alle services uit om te controleren of het probleem wordt veroorzaakt door een service van derden. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht in het vak Openen en druk op ENTER:
  msconfig
 3. Open het tabblad Services, schakel alle services uit en klik op OK.
 4. Start de computer opnieuw op.
Als Windows XP start, gaat u naar stap 6 voor geavanceerde probleemoplossing. Als Windows XP niet start, gaat u naar de sectie Volgende stappen.

Stap 6: De service identificeren die het conflict veroorzaakt

Nadat u alle services hebt uitgeschakeld, schakelt u deze op een selectieve wijze opnieuw in en probeert u de service te vinden die het probleem met uw stuurprogramma veroorzaakt. Volg de volgende stappen om de conflicterende service te vinden:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht in het vak Openen en druk op ENTER:
  msconfig
 3. Open het tabblad Services.
 4. Aangezien er mogelijk tal van programma's worden weergegeven, is het raadzaam dat u het conflicterende programma opspoort via de volgende procedure op basis van uitsluiting:
  1. Selecteer ongeveer de helft van de vermelde items om deze in te schakelen en klik op OK.
  2. Start de computer opnieuw op.

   Opmerking Als Windows XP niet start, start u de computer op in de veilige modus.
  3. Als het probleem niet is opgelost, weet u dat de conflicterende service deel uitmaakt van de services die u bij stap a hebt geselecteerd. Als het probleem niet optreedt, bevindt de conflicterende service zich mogelijk bij de services die u bij stap a niet hebt geselecteerd. Sluit telkens services uit, totdat u de conflicterende service hebt gevonden of totdat u hebt kunnen vaststellen dat het conflict niet door services wordt veroozaakt.
 5. Als u een conflicterende service vindt, wordt aangeraden om de desbetreffende service te verwijderen of uit te schakelen.

  Opmerking Het is mogelijk dat u contact moet opnemen met de ontwikkelaar van het programma voor informatie over de te volgen werkwijze.
Als u de conflicterende service hebt opgespoord en gevonden, bent u klaar. Als dat niet het geval is, gaat u naar de sectie Volgende stappen.

VOLGENDE STAPPEN

Als u het probleem niet via deze methoden hebt kunnen oplossen, kunt u mogelijk een bekende van u om hulp vragen. U kunt ook de website van Microsoft Customer Support Services gebruiken om naar andere oplossingen te zoeken. Op de website van Microsoft Customer Support Services worden services aangeboden, waaronder:
 • Doorzoekbare Knowledge Base: u kunt hiermee zoeken naar technische ondersteuning en zelfhulpmiddelen voor Microsoft-producten.
 • Solution Centers: hier kunt u productgebonden veelgestelde vragen en veelvoorkomende problemen bekijken.
 • Overige ondersteuningsopties: u kunt vragen stellen via het web, contact opnemen met Microsoft Customer Support Services of feedback geven.
Als u na het gebruik van deze Microsoft-websites nog vragen hebt of als u geen oplossing kunt vinden op de website van Microsoft Support Services, klikt u op de volgende koppeling om contact op te nemen met Customer Support:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=nl#tab3

Meer informatie

Klik op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven voor meer informatie:
841567 Foutbericht 'Deze hardware kan niet worden geïnstalleerd' of 'Er is een fout opgetreden tijdens de installatie' wanneer u een PCI-apparaat probeert te installeren
810882 Foutbericht: Kan hardware niet installeren. Er is een fout opgetreden tijdens de installatie van het apparaat.
319908 Informatie over stuurprogramma's voor Windows XP
883259 Bluetooth-apparaten installeren en configureren in Windows XP Service Pack 2
330181 Problemen in Windows XP met beschadigde of incompatibele hardware
Als de hier vermelde artikelen geen soelaas bieden bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. Ga naar de volgende website van Microsoft als u de Microsoft Knowledge Base wilt doorzoeken:
http://support.microsoft.com/?ln=nl
Typ vervolgens de tekst van het weergegeven foutbericht of typ een omschrijving van het probleem in het vak Zoeken en klik daarna op Zoeken.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Eigenschappen

Artikel ID: 322205 - Laatste beoordeling: vrijdag 30 november 2012 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kberrmsg kbdriver kbtshoot kbhardware kbhowto kbprb kbprod2web KB322205

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com