Po inštalácii nového hardvérového zariadenia alebo nového softvéru môže systém Windows XP sústavne reštartovať počítač alebo sa môžu zobrazovať chybové hlásenia na modrej obrazovke.

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 322205 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov. Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Príznaky problému

Po inštalácii nového hardvérového zariadenia alebo nového softvéru na počítači so systémom Windows XP sa môžu vyskytnúť niektoré z nasledovných prípadov:
 • Počítač sa priebežne reštartuje.
 • Zobrazí sa chybové hlásenie na modrej obrazovke.

Kroky na odstránenie problému

Krok 1: Odpojte všetok nový hardvér

Ak ste nedávno inštalovali nové hardvérové zariadenie, odpojte ho a potom znova spustite systém Windows XP. Ak sa vám systém Windows XP podarí spustiť po odpojení zariadenia, požiadajte výrobcu zariadenia, aby vám poskytol aktualizované ovládače pre dané zariadenie alebo informácie o ďalších známych problémoch.

Krok 2: Spustite počítač pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia
 1. Spustite počítač.
 2. Po zobrazení výzvy Please select the operating system to start stlačte kláves F8.
 3. V zobrazenej ponuke Windows Advanced Options vyberte pomocou klávesov so šípkami položku Last Known Good Configuration (your most recent settings that worked) a stlačte kláves ENTER.
 4. Ak sa v počítači používajú aj iné operačné systémy, pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Microsoft Windows XP a stlačte kláves ENTER.
Poznámky
 • Pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia sa môže podariť vyriešiť problémy s konfiguráciou, ako sú napríklad novo inštalované ovládače, ktoré nemusia byť správne pre daný hardvér počítača. Funkcia neopravuje problémy súvisiace s poškodenými alebo chýbajúcimi ovládačmi alebo súbormi.
 • Funkcia Posledná známa funkčná konfigurácia používa informácie, ktoré sa uložili pri poslednom vypnutí počítača, na obnovenie nastavenia databázy Registry a ovládačov. Z tohto dôvodu je možné túto funkciu použiť len v prípade, že sa vám pred vykonaním obnovenia počítača pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia podarilo počítač spustiť.
 • Po spustení počítača pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia sa zmeny vykonané po poslednom úspešnom spustení stratia.
Krok 3: Použite funkciu Obnovovanie systému

Postup 1: Ak sa systém Windows XP nespustí
 1. Reštartujte počítač a stlačením klávesu F8 pri úvodnom spúšťaní spustite počítač v núdzovom režime s príkazovým riadkom.

  Ďalšie informácie o núdzovom režime získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP
 2. Prihláste sa na počítač pomocou konta správcu alebo konta, ktoré má poverenia správcu.
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 4. Podľa pokynov na obrazovke obnovte počítač do predchádzajúceho stavu.
Postup 2: Ak sa systém Windows XP spustí
 1. Prihláste sa do systému Windows pomocou konta správcu.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položky Všetky programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje a potom kliknite na položku Obnovovanie systému. Spustí sa funkcia Obnovovanie systému.
 3. Na stránke Víta vás služba Obnovovanie systému kliknite na prepínač Obnoviť počítač do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu obdobiu (ak už nie je vybratý). Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Na stránke Výber bodu obnovenia kliknite na posledný systémový kontrolný bod v zozname V zozname kliknite na bod obnovenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Môže sa zobraziť hlásenie so zoznamom konfiguračných zmien, ktoré Obnovovanie systému vykoná. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Na stránke Potvrďte výber bodu obnovenia kliknite na tlačidlo Ďalej. Obnovovanie systému obnoví predchádzajúcu konfiguráciu systému Windows XP a potom reštartuje počítač.
 6. Prihláste sa do počítača ako správca. Zobrazí sa stránka obnovovania systému Obnovenie dokončené.
 7. Kliknite na tlačidlo OK.
Krok 4: Ak nie je k dispozícii oprava alebo riešenie, môžete sa pokúsiť odstrániť problém pomocou sekcie Rozšírené riešenie problémov

Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

DALSIE INFORMACIE

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
841567 Pri pokuse o inštaláciu zariadenia PCI sa zobrazí chybové hlásenie „Hardvér sa nedá nainštalovať“ alebo „Počas inštalácie zariadenia sa vyskytla chyba“ (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
810882 Chybové hlásenie: Hardvér sa nedá nainštalovať. Vyskytla sa chyba počas inštalácie zariadenia (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
319908 Informácie o ovládačoch pre hardvérové zariadenia pre systém Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
883259 Ako nainštalovať a konfigurovať zariadenia Bluetooth v systéme Windows XP Service Pack 2 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
330181 Problémy s poškodeným alebo nekompatibilným hardvérom v systéme Windows XP
Ak sa vám tu uvedené články nepomôžu vyriešiť problém alebo ak sa problémy prejavujú inak, ako tie, čo sa popisujú v článku, ďalšie informácie vyhľadajte v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/?LN=sk
Potom zadajte text zobrazeného chybového hlásenia alebo zadajte popis problému do poľa Search Support (KB).

Rozšírené riešenie problémov

Táto sekcia je určená pre pokročilých používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

Krok 1: Spustite systém Windows XP v núdzovom režime

 1. Reštartujte počítač. Keď bude obrazovka prázdna, stláčajte opakovane kláves F8.
 2. Vyberte položku Núdzový režim a potom stlačte kláves ENTER.
 3. Ak sa zobrazí výzva na výber verzie systému Windows, vyberte správnu verziu a potom stlačte kláves ENTER.

Krok 2: Použite funkciu obnovenia ovládača

 1. Spustite Správcu zariadení. Postup: kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz devmgmt.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Dvakrát kliknite na zariadenie, ktorému chcete obnoviť ovládač.
 3. Kliknite na kartu Ovládač a potom kliknite na tlačidlo Vrátiť ovládač.

Krok 3: Zistite, či problém nespôsobuje program od iného dodávateľa

Poznámka. Ak deaktivujete všetky služby Microsoft a potom reštartujete počítač, pomôcka Obnovovanie systému sa deaktivuje a prídete o všetky body obnovenia systému. Preto neodporúčame, aby ste pri používaní pomôcky Msconfig na riešenie problémov s pripojením deaktivovali všetky služby Microsoft.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Všeobecné, na položku Selektívne spustenie a potom zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem začiarkavacieho políčka Načítať systémové služby.
 3. Kliknite na kartu Služby a začiarknite políčko Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft.
 4. Kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.
Ak sa systém Windows XP spustí, prejdite na krok 4. Ak sa systém Windows XP nespustí, prejdite na krok 6.

Krok 4: Zistite, ktorý program alebo pomôcka spôsobuje konflikt

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Po spustení.

  Vzhľadom na to, že sa môže zobraziť veľký počet položiek, odporúčame zistiť kolidujúci program nasledujúcou vylučovacou metódou:
  1. Vyberte približne polovicu položiek uvedených v zozname a kliknite na tlačidlo OK.
  2. Reštartujte počítač.

   Poznámka. Ak sa systém Windows XP nespustí, spustite ho znova v núdzovom režime.
  3. Pokračujte v tomto postupe, až kým neidentifikujete kolidujúci program.
 3. Odporúčame, aby ste daný program odstránili, ak ho nepoužívate. Prípadne ho nakonfigurujte tak, aby sa nespúšťal súčasne s počítačom.

  Poznámka. Na vykonanie takejto konfigurácie bude možno potrebné získať informácie od dodávateľa daného softvéru.

Krok 5: Zistite, ktorá služba od iného dodávateľa spôsobuje problém

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Služby, vypnite všetky služby a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Reštartujte počítač.
Ak sa systém Windows XP spustí, prejdite na krok 6.

Krok 6: Zistite, ktorá služba spôsobuje konflikt

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Služby.
 3. Zapnite polovicu služieb v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Reštartujte počítač v normálnom režime.

  Poznámka. Ak sa systém Windows XP nespustí, reštartujte počítač v núdzovom režime.
 5. Pokračujte v tomto postupe, až kým nezistíte, ktorá služba spôsobuje problém. Odporúčame, aby ste danú službu odstránili alebo vypli.

  Poznámka. Informácie o tom, ako to vykonať, bude možno potrebné získať od vývojára daného programu.

Vlastnosti

ID článku: 322205 - Posledná kontrola: 6. decembra 2007 - Revízia: 6.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kberrmsg kbhowto kbtshoot kbhardware kbprb kbdriver kbprod2web kbexpertisebeginner kbceip kbresolve KB322205

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com