หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่หรือซอฟต์แวร์ใหม่ Windows XP อาจเริ่มระบบใหม่อย่างต่อเนื่อง หรือคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในหน้าจอสีน้ำเงิน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 322205 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ควรสั่งพิมพ์บทความนี้เพื่อความสะดวกในการทำตามขั้นตอนต่างๆ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการของปัญหา

หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP แล้ว คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่อย่างต่อเนื่อง
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในหน้าจอสีน้ำเงิน

ขั้นตอนในการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 1: ยกเลิกการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ใหม่

หากคุณเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ แล้วเริ่ม Windows XP อีกครั้ง หากคุณเริ่ม Windows XP ได้หลังจากยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว ให้ติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวหรือเพื่อศึกษาประเด็นปัญหาอื่นๆ

ขั้นที่ 2: เริ่มคอมพิวเตอร์โดยใช้คุณลักษณะ การกำหนดค่าล่าสุดที่ใช้งานได้
 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
 2. เมื่อคุณเห็นข้อความ "โปรดเลือกระบบปฏิบัติการเพื่อเริ่ม ให้กดปุ่ม F8
 3. เมื่อเมนู ตัวเลือกขั้นสูงของ Windows ปรากฏขึ้น ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Last Known Good Configuration (การกำหนดค่าล่าสุดที่ใช้งานได้) แล้วกด ENTER
 4. หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Microsoft Windows XP แล้วกด ENTER
หมายเหตุ
 • ด้วยคุณลักษณะการกำหนดค่าล่าสุดที่ใช้งานได้ คุณสามารถกู้คืนจากปัญหาการกำหนดค่า เช่น โปรแกรมควบคุมใหม่ที่ติดตั้งอาจไม่ถูกต้องสำหรับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะนี้จะไม่แก้ปัญหาที่เกิดจากโปรแกรมควบคุมหรือแฟ้มสูญหาย หรือโปรแกรมควบคุมหรือแฟ้มเสียหาย
 • คุณลักษณะการกำหนดค่าล่าสุดที่ใช้งานได้ จะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้จากครั้งที่แล้วที่คุณปิดคอมพิวเตอร์ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อคืนค่าการตั้งค่ารีจิสทรีและโปรแกรมควบคุมต่างๆ ดังนั้น คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เฉพาะเมื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จก่อนคืนค่าคอมพิวเตอร์ โดยใช้การกำหนดค่าล่าสุดที่ใช้งานได้
 • หลังจากคุณเริ่มคอมพิวเตอร์โดยใช้คุณลักษณะการกำหนดค่าล่าสุดที่ใช้งานได้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ทำตั้งแต่การเริ่มต้นระบบสำเร็จ ครั้งล่าสุดจะสูญหายไป
ขั้นที่ 3: ใช้คุณลักษณะการคืนค่าระบบ

วิธีที่ 1: หาก Windows XP ไม่เริ่มทำงาน
 1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วกด F8 ระหว่างการเริ่มระบบครั้งแรก เพื่อเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดโดยใช้พร้อมท์รับคำสั่ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมด โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  315222 คำอธิบายของตัวเลือกการเริ่มระบบในเซฟโหมดใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 2. เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบหรือบัญชีผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 4. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อคืนค่าสถานะก่อนหน้าให้คอมพิวเตอร์
วิธีที่ 2: หาก Windows XP เริ่มทำงาน
 1. เข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ด ชี้ไปที่ เครื่องมือสำหรับระบบ แล้วคลิก การคืนค่าระบบ การคืนค่าระบบจะเริ่มทำงาน
 3. ในเพจ ยินดีต้อนรับสู่การคืนค่าระบบ คลิก คืนค่าคอมพิวเตอร์ให้กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ หากยังไม่เลือกตัวเลือกนี้ แล้วคลิก ถัดไป
 4. ในเพจ เลือกจุดคืนค่า ให้คลิกที่จุดคืนค่าล่าสุดในรายการ ในรายการนี้ ให้คลิกจุดคืนค่า จากนั้นคลิก ถัดไป คุณอาจได้รับข้อความที่แสดงรายการการเปลี่ยนการกำหนดค่าซึ่งการคืนค่าระบบจะดำเนินการ คลิก ตกลง
 5. ในเพจ ยืนยันการเลือกจุดคืนค่า ให้คลิกที่ ถัดไป การคืนค่าระบบ จะคืนค่าการกำหนดค่าก่อนหน้านี้ของ Windows XP จากนั้นการคืนค่าระบบจะเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่
 6. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ เพจ การคืนค่าเสร็จสมบูรณ์ ของการคืนค่าระบบจะปรากฏขึ้น
 7. คลิก ตกลง
ขั้นที่ 4: หากไม่มีวิธีการแก้ปัญหา คุณสามารถดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง" เพื่อพยายามแก้ปัญหานี้

หากคุณกังวลกับวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
841567 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถติดตั้งฮาร์ดแวร์นี้" หรือ "เกิดข้อผิดพลาดระหว่างติดตั้ง" เมื่อคุณพยายามจะติดตั้งอุปกรณ์ PCI (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
810882 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ติดตั้งฮาร์ดแวร์ไม่ได้ เกิดข้อผิดพลาดขณะติดตั้งอุปกรณ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
319908 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
883259 วิธีติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์บลูทูธใน Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
330181 ปัญหาของ Windows XP กับฮาร์ดแวร์ที่เสียหายหรือไม่เข้ากัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากบทความที่แสดงในรายการในที่นี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการที่ต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้หาข้อมูลในฐานความรู้ของ Microsoft ในการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=th
แล้วพิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายปัญหาไว้ในเขตข้อมูล ค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB)

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

หัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณกังวลกับวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

ขั้นที่ 1: เริ่ม Windows XP ในเซฟโหมด

 1. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ กด F8 ซ้ำอีก หากหน้าจอไม่แสดงข้อมูลใดๆ
 2. คลิก เซฟโหมด แล้วกด ENTER
 3. หากได้รับพร้อมท์ให้เลือกรุ่นของ Windows ให้เลือกรุ่นที่ถูกต้องแล้วกด ENTER

ขั้นที่ 2: การใช้คุณลักษณะ Roll Back Driver

 1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ โดยคลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ devmgmt.msc แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์ซึ่งคุณต้องการคืนค่าโปรแกรมควบคุม
 3. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิกปุ่ม Roll Back Driver

ขั้นที่ 3: พิจารณาดูว่าโปรแกรมของผู้ผลิตรายอื่นเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือไม่

หมายเหตุ หากคุณปิดใช้งานบริการทั้งหมดของ Microsoft แล้วเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ อรรถประโยชน์ การคืนค่าระบบ จะถูกปิดใช้งาน และจุดคืนค่าของระบบทั้งหมดจะสูญหาย ดังนั้น ไม่แนะนำให้คุณปิดใช้งานบริการทั้งหมดของ Microsoft เมื่อคุณใช้อรรถประโยชน์ Msconfig เพื่อแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกแท็บ ทั่วไป คลิก การเริ่มต้นที่เลือก แล้วคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด ยกเว้นกล่องกาเครื่องหมาย โหลดบริการของระบบ
 3. คลิกแท็บ บริการ แล้วคลิก ซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft
 4. คลิก ปิดใช้งานทั้งหมด
 5. คลิก ตกลง แล้วเริ่มระบบใหม่
หาก Windows XP เริ่มทำงาน ไปที่ขั้นที่ 4 แต่หาก Windows XP ไม่เริ่มทำงาน ไปที่ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 4: พิจารณาว่าเป็นโปรแกรมหรืออรรถประโยชน์ที่ขัดแย้งกันหรือไม่

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกแท็บ เริ่มต้น

  เนื่องจากมีรายการต่างๆ จำนวนมาก ขอแนะนำให้คุณพิจารณาโปรแกรมที่ขัดแย้งกัน โดยใช้ขั้นตอนการตัดออกดังนี้:
  1. เลือกรายการที่แสดงประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วคลิก ตกลง
  2. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

   หมายเหตุ หาก Windows XP ไม่เริ่มระบบ ให้เริ่ม Windows XP ใหม่ในเซฟโหมด
  3. ทำตามขั้นตอนการตัดออกต่อไปจนกว่าจะพบโปรแกรมที่ขัดแย้งกัน
 3. ขอแนะนำให้คุณเอาโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ออก หรือกำหนดค่าโปรแกรมเพื่อว่าโปรแกรมจะไม่เริ่มทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มระบบ

  หมายเหตุ คุณอาจต้องติดต่อผู้ขายซอฟต์แวร์หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่านี้

ขั้นที่ 5: พิจารณาว่าบริการของบริษัทอื่นเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือไม่

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกแท็บ บริการ ปิดใช้งานบริการทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
 3. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
หาก Windows XP เริ่มทำงาน ไปที่ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 6: ระบุว่าบริการใดที่ขัดแย้ง

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกแท็บ บริการ
 3. เปิดใช้บริการครึ่งหนึ่งในรายการ แล้วคลิก ตกลง
 4. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ในโหมดปกติ

  หมายเหตุ หาก Windows XP ไม่เริ่มระบบ ให้เริ่ม Windows XP ใหม่ในเซฟโหมด
 5. ทำตามขั้นตอนนี้ต่อไปจนกว่าจะทราบว่าบริการใดที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ขอแนะนำให้คุณเอาบริการดังกล่าวออกหรือปิดใช้งาน

  หมายเหตุ คุณอาจต้องติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมหากต้องการทราบวิธีการนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322205 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ธันวาคม 2550 - Revision: 6.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbhowto kbtshoot kbhardware kbprb kbdriver kbprod2web kbexpertisebeginner kbceip kbresolve KB322205

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com