גיבוי הרישום

Windows 8.1 ו- Windows 8

 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. לחלופין, הצבע לפינה הימנית-עליונה של המסך ולחץ על חיפוש.
 2. בתיבת החיפוש הקלד regedit.exe והקש Enter. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 3. בעורך הרישום אתר ולחץ על מפתח הרישום או מפתח המשנה שברצונך לגבות.
 4. לחץ על קובץ > ייצוא.
 5. בתיבת הדו-שיח 'ייצוא קובץ רישום', בחר את המיקום שבו ברצונך לשמור את עותק הגיבוי ולאחר מכן הקלד שם עבור קובץ הגיבוי בשדה שם קובץ.
 6. לחץ על שמור.

Windows 7 ו- Windows Vista

 1. לחץ על התחל, הקלד regedit.exe בתיבת החיפוש והקש על Enter. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 2. בעורך הרישום אתר ולחץ על מפתח הרישום או מפתח המשנה שברצונך לגבות.
 3. לחץ על קובץ > ייצוא.
 4. בתיבת הדו-שיח ייצוא קובץ רישום, בחר את המיקום שבו ברצונך לשמור את עותק הגיבוי ולאחר מכן הקלד שם עבור קובץ הגיבוי בשדה שם קובץ.
 5. לחץ על שמור.

Windows XP

פעל בהתאם לשלבים אלה כדי ליצור נקודת שחזור מערכת:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בדף ברוך הבא לכלי שחזור המערכת, לחץ על צור נקודת שחזור, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. בדף יצירת נקודת שחזור, הקלד שם עבור נקודת השחזור ולאחר מכן לחץ על צור.
 4. לאחר שנקודת השחזור נוצרה, לחץ על סגור.
הערה אם תכונת שחזור המערכת כבויה, תופיע הודעה שבה תישאל אם ברצונך להפעיל את שחזור מערכת כעת. לחץ על כן. לאחר מכן, בתיבת הדו-שיח מאפייני מערכת, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון בטל את שחזור המערכת, לחץ על אישור ולאחר מכן חזור על שלב זה. לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד לכבות להפעיל את שחזור המערכת ב- Windows XP.

שחזור הרישום

Windows 8.1 ו- Windows 8

 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. לחלופין, הצבע לפינה הימנית-עליונה של המסך ולחץ על חיפוש.
 2. בתיבת החיפוש הקלד regedit.exe והקש Enter. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 3. בעורך הרישום לחץ על קובץ > ייבוא.
 4. בתיבת הדו-שיח ייבוא קובץ רישום, בחר את המיקום שבו שמרת את קובץ הגיבוי, לחץ כדי לבחור את קובץ הגיבוי ולאחר מכן לחץ על פתח.

Windows 7 ו- Windows Vista

 1. לחץ על התחל, הקלד regedit.exe בתיבת החיפוש והקש על Enter. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 2. בעורך הרישום לחץ על קובץ> ייבוא.
 3. בתיבה ייבוא קובץ רישום, בחר את המיקום שבו שמרת את קובץ הגיבוי, לחץ כדי לבחור את קובץ הגיבוי ולאחר מכן לחץ על פתח.

Windows XP 

השתמש בשחזור המערכת כדי לבטל שינויי רישום ב- Windows XP:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %SystemRoot%\System32\Restore\Rstrui.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בדף ברוך הבא לכלי שחזור המערכת System Restore, לחץ על שחזר את המחשב שלי למועד מוקדם יותר (אם אפשרות זו עדיין אינה מסומנת), ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. בדף בחירת נקודת שחזור, לחץ על נקודת הביקורת של המערכת. באזור ברשימה זו בחר את נקודת השחזור, לחץ על הערך שנקרא "עזרה מודרכת (גיבוי הרישום)" ולאחר מכן לחץ על הבא. אם מופיעה הודעה של שחזור מערכת המפרטת את שינויי התצורה שיבוצעו על-ידי שחזור המערכת, לחץ על אישור.
 4. בדף אישור בחירת נקודת שחזור, לחץ על הבא. הכלי 'שחזור מערכת' ישחזר את תצורת Windows XP הקודמת ולאחר מכן יפעיל את המחשב מחדש.
 5. היכנס למערכת. כאשר הדף אישור שחזור המערכת יופיע, לחץ על אישור.

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 322756
הביקורת האחרונה: שבת 08 מרץ 2014
המידע במאמר זה חל על:: Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.