Atsargines kopijas registr?

Windows 8.1 ir Windows 8

 1. Perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to ir bakstel?kite Search. Arba, nukreipkite ?ymikl? ? ekrano vir?utiniame de?iniajame kampe, ir tada spustel?kite Ie?koti.
 2. Ie?kos lauke ?veskite regedit.exe, ir tada paspauskite Enter. Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
 3. Registro rengykl?je raskite ir spustel?kite registro rakte arba daliniame rakte, kur? norite atsargin? kopij?.
 4. Spustel?kite Failas > eksportuoti.
 5. Dialogo lange eksportuoti registro fail? pasirinkite viet?, kur norite ?ra?yti atsargin? kopij? ir, ir tada ?veskite atsargin?s kopijos failo pavadinim? lauke failo vardas .
 6. Spustel?kite parinkt? ?ra?yti.

Windows 7 ir Windows Vista

 1. Spustel?kite prad?ti, tipas regedit.exe Ie?kos laukas, ir tada paspauskite Enter. Jeigu j?s? u?klausia administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
 2. Registro rengykl?je raskite ir spustel?kite registro rakte arba daliniame rakte, kur? norite atsargin? kopij?.
 3. Spustel?kite Failas > eksportuoti.
 4. Dialogo lange Eksportuoti registro fail? pasirinkite viet?, kur norite ?ra?yti atsargin? kopij? ir, ir tada ?veskite atsargin?s kopijos failo pavadinim? lauke failo vardas .
 5. Spustel?kite parinkt? ?ra?yti.

Windows XP

Atlikite ?iuos veiksmus, nor?dami sukurti sistemos atk?rimo ta?k?:
 1. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe, tada spustel?kite gerai.
 2. Sveiki atvyk? ? sistemos atk?rimo puslapyje spustel?kite sukurti atk?rimo ta?k?, ir tada spustel?kite parinkt? Pirmyn.
 3. Puslapyje sukurti atk?rimo ta?k? atk?rimo ta?ko pavadinim? ir tada spustel?kite kurti.
 4. Suk?rus atk?rimo ta?k?, spustel?kite u?daryti.
Pastaba. Jeigu sistemos atk?rimas yra i?jungtas, galite gauti prane?imas, kuriame klausiama, ar norite ?jungti sistemos atk?rim? dabar. Spustel?kite taip. Tada, kad sistemos ypatyb?s dialogo lang?, spustel?kite i?valyti ?ym?s langel? i?jungti sistemos atk?rim? spustel?kite geraiir pakartokite ?? veiksm?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r.Kaip i?jungti ir ?jungti sistemos atk?rim?, Windows XP.

Atkurti registr?

Windows 8.1 ir Windows 8

 1. Perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to ir bakstel?kite Search. Arba, nukreipkite ?ymikl? ? ekrano vir?utiniame de?iniajame kampe, ir tada spustel?kite Ie?koti.
 2. Ie?kos lauke ?veskite regedit.exe, ir tada paspauskite Enter. Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
 3. Registro rengykl?je spustel?kite Failas > importo.
 4. Importo registro fail? dialogo lange, pasirinkite viet?, kur jus i?saugojote atsargin? kopij? ir, spustel?dami pasirinkite atsargin?s kopijos fail? ir spustel?kite Atidaryti.

Windows 7 ir Windows Vista

 1. Spustel?kite prad?ti, tipas regedit.exe Ie?kos laukas, ir tada paspauskite Enter. Jeigu j?s? u?klausia administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
 2. Registro rengykl?je spustel?kite fail? > importo.
 3. ? lauk? Importo registro fail? , pasirinkite viet?, kur jus i?saugojote atsargin? kopij? ir, spustel?dami pasirinkite atsargin?s kopijos fail?, ir tada spustel?kite Atidaryti.

Windows XP

Naudokite sistemos atk?rimo at?aukti registro keitimus Windows XP:
 1. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo %SystemRoot%\System32\Restore\Rstrui.exe, tada spustel?kite gerai.
 2. D?l to Sveiki atvyk? ? sistem? atkurti puslapyje, spustel?kite atkurti ankstesnius kompiuterio (jei jis dar nepasirinktas), ir tada spustel?kite parinkt? Pirmyn.
 3. D?l to Pasirinkite atk?rimo ta?k? puslapis, spustel?kite sistemos kontrol?s punkto. Srityje perkelkite ant ?io s?ra?o pasirinkite atkurti , spustel?kite ?ra??, pavadint? "?inynas (registro atsargin?)", ir tada spustel?kite Pirmyn. Jei sistemos atk?rim? pasirodys prane?imas s?ra?us konfig?racijai keisti, sistemos atk?rimas bus padaryti, spustel?kite gerai.
 4. D?l to Patvirtinkite atk?rimo ta?k? atrankos puslapis, spustel?kite parinkt? Pirmyn. Sistemos atk?rimo priemon? atkuria ankstesn? Windows XP konfig?racij? ir paleis kompiuter?.
 5. ?eikite ? kompiuter?. Kai ? Sistemos atk?rimo patvirtinimas Rodomas puslapis, spustel?kite gerai.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 322756
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. baland?io 2 d.
Taikoma:: Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 322756
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.