วิธีการใช้ฟังก์ชันค้นหาใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324986 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชันค้นหาในแผ่นงาน Microsoft Excel

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟังก์ชันLOOKUPส่งกลับค่า จากช่วงของแถวหนึ่งแถว หรือหนึ่งคอลัมน์ หรือ จากอาร์เรย์ ฟังก์ชันLOOKUPมีสองรูปแบบไวยากรณ์: เวกเตอร์และอาร์เรย์ เวกเตอร์ของการค้นหาค้นหาในแถวหนึ่งแถว หรือหนึ่งคอลัมน์ช่วง (เรียกว่าเวกเตอร์) สำหรับค่า และจากนั้น ส่งกลับค่าจากตำแหน่งเดียวกันในช่วงของแถวหนึ่งแถว หรือหนึ่งคอลัมน์ที่สอง รูปแบบอาร์เรย์ของการค้นหาค้นหาในแถวแรกหรือคอลัมน์ของอาร์เรย์สำหรับค่าที่ระบุ และจากนั้น ส่งกลับค่าจากตำแหน่งเดียวกันในแถวหรือคอลัมน์ของแถวลำดับสุดท้าย

รูปแบบเวกเตอร์ของ LOOKUP

เวกเตอร์ของการค้นหาค้นหาในแถวหนึ่งแถว หรือหนึ่งคอลัมน์ช่วง (เรียกว่าเวกเตอร์) สำหรับค่า และจากนั้น ส่งกลับค่าจากตำแหน่งเดียวกันในช่วงของแถวหนึ่งแถว หรือหนึ่งคอลัมน์ที่สอง ใช้แบบฟอร์มนี้ของฟังก์ชันLOOKUPเมื่อคุณต้องการระบุช่วงที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการจับคู่

ไวยากรณ์สำหรับเวกเตอร์

(การค้นหาlookup_value,lookup_vector,result_vector)
 • Lookup_value เป็นค่าที่LOOKUPค้นหาในแบบเวกเตอร์แรกLookup_value สามารถเป็นตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ หรือชื่อ หรือการอ้างอิงที่อ้างถึงค่า
 • Lookup_vector มี thatcontains ช่วงเพียงหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ ค่าในlookup_vector สามารถเป็นข้อความ ตัวเลข หรือ logicalvalues

  สิ่งสำคัญ ค่าใน lookup_vector ต้อง beplaced น้อย ตัวอย่างเช่น -2, -1, 0, 1, 2 หรือ A-Z หรือ FALSE, TRUEถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้นค้นหาอาจไม่แสดงค่าถูกต้อง ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก areequivalent ข้อความ
 • Result_vector คือช่วง thatcontains เพียงหนึ่งแถวหรือคอลัมน์ รหัสผ่านต้องมีขนาดเดียวกับlookup_vector.
หมายเหตุ
 • ถ้าไม่พบการค้นหานี้ lookup_value, itmatches ค่ามากที่สุดใน lookup_vector isless ที่มากกว่า หรือเท่ากับ lookup_value.
 • ถ้า lookup_value มีค่าน้อยที่สุด thanthe มีขนาดเล็กลงใน lookup_vectorการค้นหาแสดงค่าผิดพลาด# n/a
ตัวอย่าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
AB
1ความถี่สี
24.14สีแดง
34.19สีส้ม
45.17สีเหลือง
55.77สีเขียว
66.39สีน้ำเงิน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สูตรคำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=LOOKUP(4.91,A2:A6,B2:B6)ค้นหาค่า 4.19 ในคอลัมน์ A และส่งกลับค่าจากคอลัมน์ B ที่อยู่ในแถวเดียวกัน (ส้ม)
=LOOKUP(5.00,A2:A6,B2:B6)ค้นหาค่า 5.00 ในคอลัมน์ A และส่งกลับค่าจากคอลัมน์ B ที่อยู่ในแถวเดียวกัน (ส้ม)
=LOOKUP(7.66,A2:A6,B2:B6)ค้นหาค่า 7.66 ในคอลัมน์ A ตรงกับค่าที่น้อยที่สุดถัดไป (6.39), และส่งกลับค่าจากคอลัมน์ B ที่อยู่ในแถวเดียวกัน (สีน้ำเงิน)
=LOOKUP(0,A2:A6,B2:B6)ค้นหาค่า 0 ในคอลัมน์ A และส่งกลับข้อผิดพลาดเนื่องจาก 0 มีค่าน้อยกว่าค่าน้อยสุดใน lookup_vector A2:A7 (# n/a)

รูปแบบอาร์เรย์ของการค้นหา

รูปแบบอาร์เรย์ของค้นหาดูในแถวแรกหรือคอลัมน์ของอาร์เรย์สำหรับค่าที่ระบุ และจากนั้น ส่งกลับค่าจากตำแหน่งเดียวกันในแถวหรือคอลัมน์ของอาร์เรย์สุดท้าย ใช้แบบฟอร์มนี้ของการค้นหาเมื่อค่าคุณต้องการให้ตรงกับที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ของอาร์เรย์แรก

ไวยากรณ์สำหรับรูปแบบอาร์เรย์

(การค้นหาlookup_value,อาร์เรย์)
 • Lookup_value เป็นค่าที่LOOKUPค้นหาในอาร์เรย์ Lookup_valueสามารถเป็นตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ หรือชื่อ หรือการอ้างอิงที่อ้างถึง avalue
  • ถ้าไม่พบการค้นหานี้ lookup_valueจะใช้ค่าที่มากที่สุดในอาร์เรย์ซึ่งมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ lookup_value.
  • ถ้า lookup_value มีค่าน้อยกว่าค่าน้อยที่สุดในแถวหรือคอลัมน์แรก (ขึ้นอยู่กับขนาดของอาร์เรย์),การค้นหาส่งกลับค่าผิดพลาด# n/a
 • อาร์เรย์ เป็นช่วงของเซลล์ thatcontains ข้อ หมายเลข หรือค่าตรรกะที่คุณต้องการเปรียบเทียบด้วยlookup_value.

  รูปแบบอาร์เรย์ของการค้นหาจะคล้ายกับฟังก์ชันHLOOKUPและVLOOKUP ความแตกต่างคือHLOOKUPค้นหา lookup_value ใน firstrow, VLOOKUPค้นหาในคอลัมน์แรก และการค้นหาค้นหาตามขนาดของอาร์เรย์.
  • ถ้า อาร์เรย์ ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความกว้างมากกว่าความสูง (คอลัมน์มากกว่าแถว),การค้นหาค้นหา lookup_value ในแถวแรก
  • ถ้า อาร์เรย์ มีสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือมีความสูงมากกว่าความกว้าง (มีแถวมากกว่าคอลัมน์),ฟังก์ชัน LOOKUPหาในคอลัมน์แรก
  • HLOOKUPและVLOOKUPคุณสามารถจัดทำดัชนีลง หรือข้าม แต่ค้นหามักเลือกค่าสุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์
  สิ่งสำคัญ ค่าใน อาร์เรย์ ต้องวางใบสั่ง inascending ตัวอย่างเช่น -2, -1, 0, 1, 2 หรือ A-Z หรือ FALSE, TRUE ถ้าคุณ donot ทำเช่นนั้นค้นหาอาจไม่แสดงค่าถูกต้อง ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก areequivalent ข้อความ
ตัวอย่าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
AB
1คำ1
2b2
3c3
4d4
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สูตรคำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=LOOKUP("c",A1:B4)ค้นหา "C" จากในแถวแรกของอาร์เรย์ และส่งกลับค่าในแถวสุดท้ายที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกัน (3)
=LOOKUP("bump",A1:B4)ค้นหา "bump" ในแถวแรกของอาร์เรย์ และส่งกลับค่าในคอลัมน์สุดท้ายที่อยู่ในแถวเดียวกัน (2)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324986 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbfunctions kbhowto kbmt KB324986 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324986

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com