Sposób użycia funkcji PRZESUNIĘCIE w programie Excel

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 324991 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W niniejszym artykule opisano sposób użycia funkcji PRZESUNIĘCIE do zwracania wartości komórki oddalonej o określoną liczbę wierszy i kolumn od komórki lub zakresu komórek uwzględnionego w odwołaniu w przyległym zakresie.

Więcej informacji

Wprowadź następujące dane do pustego arkusza programu Excel: Te dane zostaną wykorzystane w celu demonstracji wszystkich przykładowych formuł zamieszczonych w artykule.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
A1: ImięB1: WydziałC1: Wiek
A2: HenrykB2: 501C2: 28
A3: StanisławB3: 201C3: 19
A4: MariaB4: 101C4: 22
A5: LeszekB5: 301C5: 29

Wprowadź następujące formuły do komórki E2 (lub dowolnej dostępnej pustej komórki):
=PRZESUNIĘCIE(C2;2;-1;1;1)
  • C2 — komórka, której dotyczy odwołanie.
  • 2 — oznacza liczbę wierszy przesunięcia. Liczby dodatnie oznaczają przesunięcie w dół, a liczby ujemne oznaczają przesunięcie w górę.
  • – 1 — oznacza liczbę kolumn przesunięcia. Liczby dodatnie oznaczają przesunięcie w prawo, a liczby ujemne oznaczają przesunięcie w lewo.
  • 1 (druga wartość od końca) — (opcjonalne). Oznacza liczbę wierszy danych do zwrócenia. Ta liczba musi być dodatnia.
  • 1 (ostatnia wartość) — (opcjonalne). Oznacza liczbę kolumn danych do zwrócenia. Ta liczba musi być dodatnia.

Przykłady:

Podczas korzystania z tej formuły funkcja PRZESUNIĘCIE zwraca wartość komórki znajdującej się o dwa wiersze w dół (2) i o jedną kolumn w lewo (-1) od komórki C2 (tzn. w komórce B4). Wartość w komórce B4 jest równa „101” . Ta formuła zwraca więc wartość „101” .
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 324991 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2010
Słowa kluczowe: 
kbhowto KB324991

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com