จัดรูปแบบของวิธีการสร้างเอกสาร Word ที่ใช้ในการกำหนดหมายเลขหน้าอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326536 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถใช้ Microsoft Word เพื่อสร้างเอกสารที่ซับซ้อน หนังสือและเอกสารอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่ในบางครั้งต้องใช้รูปแบบหมายเลขหน้าอื่นในส่วนต่าง ๆ ของเอกสารหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลขหน้าดัชนี ด้วย Roman ตัวเลข (ตัวอย่างเช่น "i.", "ii " "iii ") และเอกสารหลักกับตัวเลขอาหรับ (ตัวอย่างเช่น, "% 1", "2", "3") บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่ารูปแบบการกำหนดหมายเลขหน้าที่แตกต่างกัน

ใส่หมายเลขหน้าของรูปแบบ

การจัดรูปแบบหน้าการกำหนดหมายเลขสำหรับส่วนที่แตกต่างกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกระหว่างสองส่วนของเอกสารที่คุณต้องการหมายเลขที่แตกต่างกัน
 2. ในการแทรกเมนู คลิกตัวแบ่ง.
 3. คลิกหน้าถัดไป,หน้าคู่หรือหน้าคี่แล้ว คลิกตกลง.

  สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับตัวเลือก คลิกที่เครื่องหมายคำถาม และจากนั้น คลิกตัวเลือก
 4. คลิกในส่วนแรก
 5. ในการมุมมองเมนู คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
 6. คลิกในหัวข้อหรือการจัดท้ายกระดาษให้อยู่ที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้า
 7. ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกแทรกหมายเลขหน้า.
 8. ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกการจัดรูปแบบหมายเลขหน้า.
 9. ในการรูปแบบตัวเลขกล่อง คลิกรูปแบบที่คุณต้องการสำหรับหมายเลขในหัวข้อนี้
 10. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • ถ้าคุณต้องการกำหนดหมายเลขสำหรับหน้าแรกในส่วนนี้เพื่อเริ่มต้นในหมายเลขเฉพาะอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขแรกในชุดรูปแบบหน้า คลิกเริ่มต้นในภายใต้การกำหนดหมายเลขของเพจจากนั้น ป้อนหมายเลขแรกที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าแรกของส่วน
  • ถ้าคุณต้องการกำหนดหมายเลขการดำเนินต่อจากส่วนก่อนหน้านี้หน้า คลิกดำเนินต่อจากส่วนก่อนหน้า.
 11. คลิกตกลง.
 12. ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกแสดงถัดไป.
 13. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 ถึง 11 สำหรับเพจที่กำหนดหมายเลขในหัวข้อนี้
 14. ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกปิด.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดหมายเลขหน้า คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดการกำหนดหมายเลขหน้าในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326536 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2004 for Mac
 • Microsoft Word X for Macintosh
 • Microsoft Word 2001 for Mac
Keywords: 
kbnumbering kbformat kbhowtomaster kbmt KB326536 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326536

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com