คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดตั้งแต่หนึ่งข้อความขึ้นไปเมื่อผู้ดูแลระบบปิดใช้งาน Windows Update หรือ Microsoft Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326686 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายของรีจิสตรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
 • เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้
  การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
  การตั้งค่านโยบายเครือข่ายป้องกันไม่ให้คุณใช้ Windows Update เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงลงในคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณเชื่อว่าคุณได้รับข้อความนี้โดยบังเอิญ โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ
 • เมื่อคุณคลิก Windows Update หรือ Microsoft Update บนเมนู เริ่ม คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้
  Windows Update ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
 • ทางลัดของ Windows Update หรือทางลัดของ Microsoft Update หายไปจากเมนู เริ่ม
 • ทางลัดของ Windows Update หรือทางลัดของ Microsoft Update หายไปจากเมนู เครื่องมือ ใน Microsoft Internet Explorer
 • แท็บ การปรับปรุงอัตโนมัติ หายไปจากกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติระบบ
 • เมื่อกำหนดค่าการปรับปรุงอัตโนมัติแล้ว คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จำเป็น นอกจากนี้ คุณจะไม่ได้รับการปรับปรุงที่จำเป็นจาก Windows Update หรือ Microsoft Update
 • ตัวจัดการอุปกรณ์จะไม่ติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมจาก Windows Update หรือ Microsoft Update โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อคุณคลิกเครื่องมือแผงควบคุม การปรับปรุงอัตโนมัติ การตั้งค่าการปรับปรุงอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้งานได้ คุณจะได้รับข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้
  Windows Update Service ไม่มีอยู่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหาก Windows Update ถูกปิดใช้งานโดยการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • นโยบายกลุ่ม
 • นโยบายระบบ
 • รีจิสทรี

การแก้ไข

สำหรับผู้ใช้ในองค์กรซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กร

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบว่าการเข้าถึง Windows Update ถูกปิดใช้งานโดยการตั้งค่านโยบายกลุ่มหรือไม่

สำหรับผู้ใช้ทั่วไปซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กร

สำหรับผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

เมื่อต้องการคืนค่าทางลัดของ Windows Update หรือทางลัดของ Microsoft Update ที่หายไปในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ gpedit.msc แล้วคลิก ตกลง
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้ขยาย การกำหนดค่าผู้ใช้ ขยาย แม่แบบการดูแลระบบ แล้วคลิก เมนูเริ่มและแถบงาน
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ ปิดใช้งานและย้ายการเชื่อมโยงไปยัง Windows Update แล้วคลิก คุณสมบัติ
 5. คลิก ปิดใช้งาน คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง
เมื่อต้องการคืนค่าทางลัดของ Windows Update หรือทางลัดของ Microsoft Update ที่หายไปในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ gpedit.msc แล้วคลิก ตกลง
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้ขยาย การกำหนดค่าผู้ใช้ ขยาย แม่แบบการดูแลระบบ แล้วคลิก เมนูเริ่มและแถบงาน
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ ย้ายการเชื่อมโยงและการเข้าถึงไปยัง Windows Update แล้วคลิก คุณสมบัติ
 5. คลิก ปิดใช้งาน คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงเว็บไซต์ Windows Update ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ gpedit.msc แล้วคลิก ตกลง
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้ขยาย การกำหนดค่าผู้ใช้ แล้วขยาย แม่แบบการดูแลระบบ
 4. ขยาย คอมโพเนนต์ของ Windows แล้วคลิก Windows Update
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ เพิกถอนการเข้าถึงคุณลักษณะทั้งหมดของ Windows Update แล้วคลิก คุณสมบัติ
 6. คลิก ปิดใช้งาน คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

สำหรับผู้ใช้ที่เรียกใช้ Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' หรือใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. ขยาย
  HKEY_CURRENT_USER
  ขยาย
  Software
  ขยาย
  Microsoft
  ขยาย
  Windows
  ขยาย
  CurrentVersion
  แล้วขยาย
  Policies
 3. ถ้ามี
  Windows Update
  คีย์ ให้คลิก
  Windows Update
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ถ้ามีค่า
  DisableWindowsUpdateAccess
  DWORD ให้คลิกขวา
  DisableWindowsUpdateAccess
  แล้วคลิก ลบ
 5. ขยาย
  HKEY_CURRENT_USER
  ขยาย
  Software
  ขยาย
  Microsoft
  ขยาย
  Windows
  ขยาย
  CurrentVersion
  แล้วขยาย
  Policies
 6. ถ้ามี
  Explorer
  คีย์ ให้คลิก
  Explorer
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา ถ้ามี
  DisableWindowsUpdateAccess
  DWORD ให้คลิกขวา
  DisableWindowsUpdateAccess
  แล้วคลิก ลบ
 8. ในบานหน้าต่างด้านขวา ถ้ามีค่า
  NoWindowsUpdate
  DWORD ให้คลิกขวา
  NoWindowsUpdate
  แล้วคลิก ลบ
 9. ขยาย
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  ขยาย
  Software
  ขยาย
  Microsoft
  ขยาย
  Windows
  ขยาย
  CurrentVersion
  แล้วขยาย
  Policies
 10. ถ้ามี
  Explorer
  คีย์ ให้คลิก
  Explorer
 11. ในบานหน้าต่างด้านขวา ถ้ามี
  DisableWindowsUpdateAccess
  DWORD ให้คลิกขวา
  DisableWindowsUpdateAccess
  แล้วคลิก ลบ
 12. ในบานหน้าต่างด้านขวา ถ้ามีค่า
  NoWindowsUpdate
  DWORD ให้คลิกขวา
  NoWindowsUpdate
  แล้วคลิก ลบ
 13. ปิด 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' แล้วเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows 2000 สนับสนุนการตั้งค่านโยบายกลุ่ม ปิดใช้งานและย้ายการเชื่อมโยงไปยัง Windows Update Windows XP Professional และ Windows Server 2003 สนับสนุนการตั้งค่านโยบายกลุ่ม ย้ายการเชื่อมโยงและการเข้าถึงไปยัง Windows Update บนระบบปฏิบัติการอื่นๆ ของ Windows คุณสามารถใช้นโยบายระบบ หรือสามารถปรับเปลี่ยนรีจิสทรีได้

ผู้ดูแลสามารถใช้นโยบายเหล่านี้เพื่อย้ายการเข้าถึงไปยัง Windows Update และ Microsoft Update สำหรับผู้ใช้เฉพาะราย ผู้ใช้โดเมน หรือวัตถุ Active Directory

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา Windows Update และ Microsoft Update ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
316524 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น" เมื่อคุณพยายามเข้าสู่เว็บไซต์ Windows Update หรือ Microsoft Update (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326686 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2553 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kberrmsg kbenv kbprb KB326686

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com