כיצד להשתמש בתוכניות Office עם יישום plug-in של Norton Antivirus Office

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 329820 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע המראה כיצד לסייע בהורדת הגדרות האבטחה או כיצד לבטל תכונות אבטחה במחשב. באפשרותך לבצע שינויים אלה כדי לעקוף בעיה ספציפית. לפני שתבצע שינויים אלה, אנו ממליצים לך להעריך את הסיכונים הקשורים ליישום פתרון זה בסביבה הספציפית שלך. אם אתה מיישם דרך זו לעקיפת הבעיה, נקוט באמצעים מתאימים נוספים שיסייעו בהגנה על המחשב שלך.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

יישום ה-plug-in של Norton AntiVirus עבור Microsoft Office סורק מסמכים לאיתור הדבקויות בווירוסי מאקרו במוצרי Office. יישום plug-in זה עלול לגרום לבעיות ביצועים, לחוסר אפשרות לפתוח קבצים בתוך Office או לחוסר אפשרות להתקין תוכניות Office מסוימות.

למידע נוסף על בעיות פוטנציאליות העלולות להתרחש בעת השימוש ביישום Norton AntiVirus plug-in, לרבות מידע על הודעות שגיאה שעלולות להתקבל, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
835404 מתקבלת הודעת שגיאה במהלך ניסיון לפתוח מסמך Office או להפעיל את Outlook?
מאמר זה מכיל מידע עדכני אודות השימוש ב-Office עם Norton AntiVirus Office plug-in.

מידע נוסף

על מנת לעקוף את הבעיות המפורטות בסעיף 'סיכום', השתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: הפעל את Live Update

השג את הגירסה העדכנית של Norton AntiVirus Office plug-in הזמינה באמצעות אתר האפשרות Live Update בתוכנה Norton AntiVirus שברשותך.

שים לב ייתכן שהעדכון של Norton AntiVirus Office plug-in אינו זמין בכל השפות.

שיטה 2: הפוך את Norton AntiVirus Office plug-in ללא-זמין

ישם שיטה זו רק אם אין באפשרותך לעדכן את התוכנה Norton AntiVirus דרך אתר האינטרנט Live Update.
חשוב פעולות אלה עשויות להגביר את חשיפתך לסיכוני אבטחה. פעולות אלה עלולות גם להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות מצד משתמשים זדוניים או מצד תוכנות זדוניות כגון וירוסים. מומלץ להשתמש בהליך המתואר במאמר זה כדי לאפשר לתוכניות לפעול כפי שנועדו לפעול וכדי ליישם יכולות ספציפיות של תוכניות. לפני שתבצע שינויים אלה, אנו ממליצים שתנסה להעריך את הסיכונים הקשורים ליישום ההליך בסביבה הספציפית שלך. אם תחליט ליישם הליך זה, נקוט בכל האמצעים המתאימים הנוספים שיסייעו להגן על המערכת. מומלץ שתשתמש בהליך זה רק אם הוא באמת נחוץ לך.שים לב תוכנית אנטי-וירוס נועדה להגן על המחשב מפני וירוסים. אין להוריד או לפתוח קבצים ממקורות בלתי מהימנים, לבקר באתרי אינטרנט בלתי מהימנים או לפתוח קבצים המצורפים להודעות דואר אלקטרוני כאשר תוכנית האנטי-וירוס אינה זמינה. לקבלת מידע נוסף בנושא וירוסי מחשבים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
129972 וירוסי מחשבים: תיאור, מניעה ושחזור
כאשר הופכים את יישום Norton AntiVirus Office plug-in ללא זמין, הוא אינו סורק מסמכים עם פתיחתם. גם אם יישום ה-Norton AntiVirus Office plug-in אינו זמין, התכונה 'הגנה אוטומטית של Norton AntiVirus' עדיין מספקת הגנה שוטפת באמצעות סריקת כל הקבצים שאתה מפעיל, מוריד, פותח, יוצר או מוחק.

על מנת להפוך את Norton AntiVirus Office plug-in ללא-זמין, השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם לגירסת Norton AntiVirus המותקנת במחשב שלך.
שים לב מאחר שקיימות מספר גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן שהשלבים הבאים במחשב שלך יהיו שונים במקצת. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.

Norton AntiVirus 2007 או Norton Internet Security 2007 מותקן

הפוך את האפשרות Turn on scanning for Microsoft Office Documents (הפעל סריקה עבור מסמכי Microsoft Office) לבלתי זמינה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים. אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או להתקפות של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם פתרון זה לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.
 1. בשורת המשימות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל Norton ולאחר מכן לחץ על Norton Protection Center.
 2. בהתאם לגירסת Norton שבה אתה משתמש, לחץ על Norton Antivirus או על Norton Internet Security.
 3. לחץ על Settings (הגדרות).
 4. תחת Additional Options (אפשרויות נוספות), לחץ על Virus and Spyware Protection Options (אפשרויות להגנה מפני וירוסים ותוכנות ריגול).
 5. לחץ על Miscellaneous (שונות).
 6. תחת How to keep Microsoft Office documents protected (כיצד להגן על מסמכי Microsoft Office), נקה את תיבת הסימון Turn on scanning for Microsoft Office Documents (הפעל סריקה של מסמכי Microsoft Office).

Norton AntiVirus 2006 מותקן

הפוך את Norton AntiVirus Office plug-in ללא זמין. לשם כך, בצע את השלבים הבאים: אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או להתקפות של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם פתרון זה לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.
 1. בשורת המשימות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל Norton ולאחר מכן לחץ על Norton AntiVirus Options.
 2. לחץ על Miscellaneous.
 3. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון Turn Office Plug-in on.

Norton AntiVirus 2004?, Norton SystemWorks 2004?, Norton AntiVirus 2003?, Norton SystemWorks 2003?, Norton AntiVirus 2002 או Norton SystemWorks 2002 מותקנים במחשב

הפוך את Norton AntiVirus Office plug-in ללא זמין. לשם כך, בצע את השלבים הבאים: Norton AntiVirus 2002 משמש כדוגמה. אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או להתקפות של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם פתרון זה לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.
 1. הפעל את Norton AntiVirus. לשם כך, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Norton AntiVirus ולאחר מכן לחץ על Norton AntiVirus 2002.

  שים לב אם התקנת את Norton AntiVirus כחלק מהתוכנית Norton SystemWorks 2002, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Norton SystemWorks, הצבע על Norton AntiVirus ולאחר מכן לחץ על Norton AntiVirus 2002.
 2. לחץ על אפשרויות.

  שים לב ב-Norton SystemWorks 2002, לחץ על Options (אפשרויות) ולאחר מכן, לחץ על Norton Antivirus.
 3. תחת Other (אחר), לחץ על Miscellaneous (שונות).
 4. תחת How to keep Microsoft Office documents protected (כיצד להגן על מסמכי Microsoft Word), לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון Enable Office Plug-in (הפוך את Office Plug-in לזמין) ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. הפעל מחדש את המחשב.

Norton AntiVirus 2001 או Norton SystemWorks 2001 מותקן במחשב

הפוך את Norton AntiVirus Office plug-in ללא-זמין. לשם כך, בצע את השלבים הבאים: אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או להתקפות של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם פתרון זה לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.
 1. הפעל את Norton AntiVirus. לשם כך, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Norton AntiVirus ולאחר מכן לחץ על Norton AntiVirus 2001.

  שים לב אם התקנת את Norton AntiVirus כחלק מהתוכנית Norton SystemWorks 2002, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Norton SystemWorks, הצבע על Norton AntiVirus ולאחר מכן לחץ על Norton AntiVirus 2002.
 2. לחץ על Options (אפשרויות) ולאחר מכן לחץ על General (כללי).
 3. תחת How to keep Microsoft Office documents protected (כיצד להגן על מסמכי Microsoft Word), לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון Enable Office Plug-in (הפוך את Office Plug-in לזמין) ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. הפעל מחדש את המחשב.

Norton AntiVirus 2000?, Norton SystemWorks 2000 או Norton Internet Security מותקן במחשב

בטל את רישום הקובץ OfficeAV.dll של Norton AntiVirus. לשם כך, בצע את השלבים הבאים: אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או להתקפות של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם פתרון זה לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.
 1. צא מכל התוכניות.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. בהתאם לאופן בו הותקן Norton AntiVirus 2000, הקלד אחת מהפקודות הבאות:
  • אם התוכנית Norton AntiVirus הותקנה כמוצר עצמאי, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:?
   ?regsvr32 /u "c:\program files\norton antivirus\officeav.dll"
   c? הוא מציין מיקום לכונן שבו מותקן Norton AntiVirus.

   אם הפקודה מתבצעת בהצלחה, תתקבל ההודעה הבאה:
   DllUnregisterServer in C:\Program Files\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll succeeded.
  • אם התוכנית Norton AntiVirus הותקנה כחלק מ-SystemWorks, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:?
   regsvr32 /u ?"?c:\program files\norton systemworks\norton antivirus\officeav.dll"?
   c הוא מציין מיקום לכונן שבו מותקן SystemWorks.

   אם הפקודה מתבצעת בהצלחה, תתקבל ההודעה הבאה: ?
   DllUnregisterServer in C:\Program Files\Norton Systemworks\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll succeeded.
   ?
  • אם Norton Internet Security מותקן, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:?
   regsvr32 /u ?"c:\program files\norton internet security\norton antivirus\officeav.dll"?
   c הוא מציין מיקום לכונן שבו מותקן Norton Internet Security.

   אם הפקודה מתבצעת בהצלחה, תתקבל ההודעה הבאה:
   DllUnregisterServer in C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll succeeded.
 4. לחץ על אישור.
 5. הפעל מחדש את המחשב.

מידע נוסף

לרשימה של מאמרי Microsoft Knowledge Base נוספים המתארים בעיות מוכרות ב-Microsoft Office וב-Norton AntiVirus Office plug-in, לחץ על הקישור הבא של Microsoft: לחץ כאן כדי להציג רשימת מאמרים

למידע נוסף על הדרך להפוך את Norton AntiVirus Office plug-in ללא זמין או לזמין, בקר באתר האינטרנט הבא של Symantec:
http://www.symantec.com/search
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.
בתיבת הטקסט Search (חיפוש), הקלד 1999091612160606 ולאחר מכן לחץ על How to enable and disable the Norton AntiVirus plug-in for Microsoft Office (כיצד להפוך את Norton AntiVirus plug-in לזמין וללא-זמין עבור Microsoft Office) כדי לאתר את המידע העדכני של Symantec על בעיה זו. למידע נוסף על תוכנת Norton AntiVirus או על תוכנת Norton SystemWorks שברשותך, עיין בתיעוד המצורף למוצר. מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 329820 - Last Review: יום שלישי 20 מרץ 2007 - Revision: 13.6
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowtomaster KB329820

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com