При стартиране на компютъра се появява съобщение за грешка "Invalid Boot.ini" ("Невалиден Boot.ini") или "Windows could not start" ("Windows не може да стартира")

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 330184 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

Симптоми

При стартиране на компютъра след надграждане до Microsoft Windows XP може да се появи едно или и двата от следните съобщения за грешки:
Invalid Boot.ini ("Невалиден Boot.ini")
Windows could not start because the following file is missing or corrupt: ("Windows не успя да стартира, защото следният файл липсва или е увреден:")

Windows\System32\Hal.dll

Причина

Това може да се случи, ако файлът Boot.ini липсва, е увреден или съдържа неправилни записи.

Разрешение

За да разрешите този проблем, стартирайте компютъра от компактдиска с Windows XP, заредете Recovery Console (Конзола за възстановяване), след което използвайте инструмента Bootcfg.exe за повторно създаване на файла Boot.ini. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Конфигурирайте компютъра да се стартира от CD-ROM или DVD-ROM устройство. За инструкции вижте документацията към компютъра или се обърнете към производителя му.
 2. Поставете компактдиска с Windows XP в CD-ROM или DVD-ROM устройството и рестартирайте компютъра.
 3. Когато се появи съобщението "Press any key to boot from CD" ("Натиснете произволен клавиш, за да стартирате операционната система от CD"), натиснете някой клавиш, за да стартирате компютъра от компактдиска с Windows XP.
 4. Когато се появи съобщението "Welcome to Setup" ("Добре дошли в инсталационната програма"), натиснете R, за да стартирате конзолата за възстановяване.
 5. Ако използвате компютър с две или повече операционни системи, изберете от конзолата за възстановяване инсталацията, която трябва да използвате.
 6. Когато се появи подканване, въведете администраторската парола и натиснете клавиша ENTER.
 7. В командния ред въведете bootcfg /list и натиснете клавиша ENTER: Записите в текущия Boot.ini файл се показват на екрана.
 8. В командния ред въведете bootcfg /rebuild и натиснете клавиша ENTER. При тази команда се сканират твърдите дискове на компютъра за налични инсталации на Windows XP, Microsoft Windows 2000 и Microsoft Windows NT и резултатите се извеждат на екрана. Следвайте появяващите се на екрана инструкции, за да добавите инсталациите на Windows във файла Boot.ini. Например направете следните стъпки, за да добавите инсталация на Windows XP във файла Boot.ini:
  1. Натиснете Y, когато се появи съобщение, сходно със следното:
   Total Identified Windows Installs: ("Общ брой намерени инсталации на Windows:") 1

   [1] C:\Windows
   Add installation to boot list? ("Да добавя ли инсталацията към списъка за стартиране?") (Yes/No/All) ("Да/Не/Всички")
  2. Появява се съобщение, подобно на следното:
   Enter Load Identifier ("Въведете идентификатор на зареждането")
   Това е името на операционната система. Когато се появи това съобщение, въведете името на вашата операционна система и натиснете ENTER. То може да е Microsoft Windows XP Professional или Microsoft Windows XP Home Edition.
  3. Появява се съобщение, подобно на следното:
   Enter OS Load options ("Въведете опции за зареждане на ОС")
   Когато се появи това съобщение, въведете /fastdetect и натиснете ENTER.

   Забележка Появяващите се на екрана инструкции могат да се различават в зависимост от конфигурацията на компютъра.
 9. Въведете exit и натиснете ENTER, за да напуснете конзолата за възстановяване. Компютърът се рестартира и след появяване на съобщението "Please select the operating system to start" ("Изберете операционна система за стартиране") се показва актуализираният списък за зареждане.

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно инструмента Bootcfg.exe щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
291980 Дискусия за командата Bootcfg и начините за нейната употреба (Това може да е на английски)
За допълнителна информация относно Recovery Console (Конзолата за възстановяване) щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
289022 Редактиране на файла Boot.ini в Windows XP
307654 Как да инсталирате и използвате конзолата за възстановяване в Windows XP
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 330184 - Последна рецензия: 10 юни 2013 г. - Редакция: 1.1
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ключови думи: 
kbenv kberrmsg kbprb KB330184

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com