Straipsnio ID: 330184 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai paleid?iate kompiuter?, i?pl?tot? iki Microsoft Windows XP, galite gauti vien? i? ?i? dviej? klaidos prane?im?:
Neleistinas Boot.ini
Nepavyko paleisti Windows, nes ?ios rinkmenos n?ra arba ji sugadinta:

Windows\System32\Hal.dll

Prie?astis

?i problema gali i?kilti, jei n?ra Boot.ini rinkmenos, ji sugadinta arba joje yra neteising? ?ra??.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, paleiskite kompiuter? i? Windows XP kompaktinio disko, paleiskite atk?rimo konsol? ir naudokite ?rank? Bootcfg.exe Boot.ini rinkmenai atkurti. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Sukonfig?ruokite kompiuter?, kad j? b?t? galima paleisti i? kompaktini? disk? arba DVD disk? ?renginio. Daugiau informacijos, kaip tai atlikti, ie?kokite kompiuterio dokumentuose arba kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?.
 2. ?d?kite Windows XP skaitom?j? kompaktin? disk? ? kompaktini? disk? arba DVD disk? ?rengin? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 3. Pamat? prane?im? ?Paspauskite bet kur? klavi??, kad b?t? ?kraunama i? kompaktinio disko?, paspauskite bet kur? klavi??, kad kompiuteris b?t? paleistas i? Windows XP skaitomojo kompaktinio disko.
 4. Gav? prane?im? ?Sveiki! ?ia s?ranka?, paspauskite R, kad b?t? paleista atk?rimo konsol?.
 5. Jei naudojate dvejopos arba keleriopos ?krovos kompiuter?, pasirinkite turim? naudoti diegim? i? atk?rimo konsol?s.
 6. Paraginti ?ra?ykite administratoriaus slapta?od? ir paspauskite klavi?? ENTER.
 7. ? komand? eilut? ?ra?ykite bootcfg /list ir paspauskite ENTER. Ekrane rodomi visi dabartin?je Boot.ini rinkmenoje esantys ?ra?ai.
 8. ? komand? eilut? ?ra?ykite bootcfg /rebuild ir paspauskite ENTER. ?i komanda stand?iuosiuose kompiuterio diskuose ie?ko Windows XP, Microsoft Windows 2000 arba Microsoft Windows NT diegim?, o tada rodo rezultatus. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus ?traukite Windows diegimus ? Boot.ini rinkmen?. Pavyzd?iui, atlikite ?iuos veiksmus, kad ?trauktum?te Windows XP diegim? ? Boot.ini rinkmen?:
  1. Paspauskite Y, jei gausite prane?im?, pana?? ? ??:
   I? viso nustatyta Windows diegim?: 1

   [1] C:\Windows
   ?traukti diegim? ? ?krov? s?ra??? (Taip / Ne / Visi)
  2. Gausite prane?im?, pana?? ? ??:
   ?veskite ?kelties identifikatori?
   Tai operacin?s sistemos pavadinimas. Kai gausite ?? prane?im?, ?veskite savo operacin?s sistemos pavadinim? ir paspauskite ENTER. Tai Microsoft Windows XP Professional arba Microsoft Windows XP Home Edition.
  3. Gausite prane?im?, pana?? ? ??:
   ?veskite OS ?kelties parinktis
   Gav? ?? prane?im?, ?veskite /fastdetect ir paspauskite ENTER.

   Pastaba: atsi?velgiant ? j?s? kompiuterio konfig?racij?, ekrane gali b?ti rodomos kitos instrukcijos.
 9. ?veskite exit ir paspauskite ENTER, kad u?darytum?te atk?rimo konsol?. J?s? kompiuteris bus i? naujo paleistas, o kai gausite prane?im? ?Pasirinkite operacin? sistem?, kuri? norite paleisti?, bus rodomas atnaujintas ?krovos s?ra?as.

Daugiau informacijos

Jei norite gauti papildomos informacijos apie Bootcfg.exe ?rank?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
291980 Diskusija apie Bootcfg komand? ir jos panaudojim? (gali b?ti angl? k.)
Jei norite gauti papildomos informacijos apie atk?rimo konsol?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
289022 Kaip Windows XP redaguoti Boot.ini rinkmen?
307654 Kaip sistemoje ?Windows XP? diegti ir naudoti atk?rimo konsol?
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 330184 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 1.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kberrmsg kbprb KB330184

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com