ביצוע הפעלה מחדש נקייה כדי לקבוע אם תוכניות ברקע מפריעות למשחק או לתוכנית

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 331796 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להפעיל את המחשב באמצעות מספר מינימלי של מנהלי התקנים ותוכניות הפעלה כדי שתוכל לקבוע אם תוכנית ברקע מפריע למשחק או לתוכנית. סוג אתחול זה מכונה "אתחול נקי". מאמר זה מספק גם מידע שתוכל להשתמש בו כדי לפתור התנגשויות בין יישומים או שירותים.

בעת הפעלת Windows באמצעות הפעלה רגילה, מספר יישומים ושירותים מופעלים באופן אוטומטי ולאחר מכן פועלים ברקע. תוכניות אלה כוללות תהליכי מערכת בסיסיים, תוכנת אנטי-וירוס, יישומי תוכניות שירות של המערכת ותוכנות אחרות שהותקנו בעבר. יישומים ושירותים אלה עלולים לגרום להפרעות בעת התקנה או הפעלה של תוכנית, כגון Microsoft Flight Simulator X או Streets & Trips 2010.

מאמר זה נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.

ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.

פתרון הבעיה

דרישות קדם

בדוק את הדרישות הבאות לפני שתפעל בהתאם לאחת מהשיטות במאמר זה.
 • עליך להיכנס למערכת כמנהל או כחבר בקבוצה 'מנהלים' כדי לבצע את השיטות הנידונות במאמר זה. אם זהו המחשב האישי שלך, סביר להניח שאתה כבר מחובר לחשבון מנהל מערכת. אם זהו מחשב המהווה חלק מרשת בעבודה, ייתכן שיהיה עליך לבקש עזרה ממנהל המערכת. כדי לבדוק שאתה מחובר ל- Windows עם חשבון משתמש של מנהל מערכת של מחשב, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=he
 • עליך לדעת איזו גירסה של Windows פועלת במחשב. כדי לקבוע איזו גירסת Windows אתה מפעיל, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=he

דברים שעליך לדעת לפני ביצוע הפעלה נקייה

 • מספר שירותים עלולים לאבד את הפונקציונליות בעת ביצוע הפעלה נקייה. בעת שחזור ההגדרות, הפונקציונליות תשוחזר. עם זאת, ייתכן שהודעת השגיאה המקורית או אופן הפעולה המקורי יחזרו.
 • עליך לדעת שאם המחשב מחובר לרשת, הגדרות מדיניות הרשת עשויות למנוע ממך את השלמת הפרוצדורה של הפעלה מחדש נקייה. ייתכן שתצטרך לפנות למנהל המערכת לקבלת עזרה אם אינך יכול לבצע הפעלה נקייה.

כיצד לבצע הפעלה נקייה

שלב 1: הפעל את תוכנית השירות 'תצורת מערכת'

לחץ על התחל
כווץ את התמונההרחב את התמונה
לחצן התחל
, הקלד msconfig בתיבה התחל חיפוש והקש על ENTER.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הרשאת בקרת חשבונות משתמשים
אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

שלב 2: הגדר אפשרויות הפעלה סלקטיבית

 1. בתיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על הפעלה סלקטיבית ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה כללי.
 2. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון טען פריטי הפעלה.
  הערה תיבת הסימון השתמש ב- Boot.ini מקורי אינה זמינה.
 3. לחץ על הכרטיסיה שירותים.
 4. סמן את התיבה הסתר את כל שירותי Microsoft.
 5. לחץ על בטל הכל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. כאשר תופיע ההוראה, לחץ על הפעל מחדש.

שלב 3: קבע אם הבעיה נפתרה

 • לאחר הפעלת המחשב, נסה להפעיל את המשחק המשופע או התוכנית המושפעת כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה.
 • אם הבעיה לא מתרחשת לאחר ההפעלה מחדש, ההפרעה מתרחשת עקב תוכנית או שירות הפועלים ברקע. במקרה זה, עיין בסעיף "קבע מה גורם לבעיה".
 • אם הבעיה חוזרת לאחר ההפעלה מחדש הנקייה, ההפרעה אינה מתרחשת עקב תוכנית או שירות הפועלים ברקע. במקרה זה, מאמר זה לא יכול לפתור את הבעיה שלך. עיין בסעיף "כיצד להחזיר את Windows למצב הפעלה רגיל" כדי להחזיר את המחשב למצב ההפעלה המקורי. לאחר מכן, עבור לסעיף "השלבים הבאים" לקבלת מקורות אחרים שעשויים לעזור לך בפתרון בעיה זו.

קבע מה גורם לבעיה

שלב 1: הפעל את תוכנית השירות 'תצורת מערכת'

לחץ על התחל
כווץ את התמונההרחב את התמונה
לחצן התחל
, הקלד msconfig בתיבה התחל חיפוש והקש על ENTER.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הרשאת בקרת חשבונות משתמשים
אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

שלב 2: הפעל מחצית מפריטי השירותים

 1. לחץ על הכרטיסיה שירותים ולאחר מכן לחץ כדי לסמן את התיבה הסתר את כל שירותי Microsoft.
 2. לחץ כדי לבחור מחצית מתיבות הסימון שברשימה שירותים.
 3. לחץ על אישור.
 4. כאשר תופיע ההוראה, לחץ על הפעל מחדש.

שלב 3: קבע אם הבעיה נפתרה

 • אם הבעיה עדיין מתרחשת לאחר הפעלה מחדש של המחשב, בצע פעולות אלה:
  1. חזור על שלב 1 ושלב 2 אך בשלב 2, לחץ כדי לנקות מחצית מתיבות הסימון ברשימה שירותים שבחרת במקור.
  2. אם הבעיה עדיין מתרחשת לאחר הפעלה נוספת מחדש, לחץ כדי לנקות את המחצית הנותרת של תיבות הסימון שוב עד ששירות אחד פועל כאשר הבעיה מתרחשת.
  3. אם הבעיה לא מתרחשת לאחר הפעלה מחדש, בחר את החצי השני של תיבות הסימון. חזור על תהליך זה עד שתוכל לבודד את השירות האחד שפועל כאשר בעיה זו מתרחשת.
 • אם הבעיה לא מתרחשת לאחר הפעלה מחדש של המחשב, בצע פעולות אלה:
  1. חזור על שלב 1 ושלב 2 אך בשלב 2, לחץ כדי לבחור את מחצית תיבות הסימון שאינן מסומנות.
  2. אם הבעיה עדיין לא מתרחשת לאחר הפעלה נוספת מחדש, לחץ כדי לבחור שוב את המחצית של תיבות הסימון שאינן מסומנות. חזור על תהליך זה עד שתבחר את כל תיבות הסימון והבעיה עדיין לא תתרחש.
  3. אם הבעיה מתרחשת לאחר הפעלה מחדש, לחץ כדי לנקות מחצית מתיבות הסימון שבחרת קודם לכן. חזור על תהליך זה עד שתוכל לבודד את השירות האחד שפועל כאשר בעיה זו מתרחשת.
אם תוכל לבודד שירות אחד שנבחר כאשר הבעיה מתרחשת, שירות זה הוא השירות שגורם לבעיה. אם אינך מצליח לבודד שירות כלשהו באופן זה, ייתכן שפריט הפעלה גורם לבעיה.

אם קבעת ששירות גורם לבעיה, עבור לשלב 6. אם קבעת שאף שירות לא גורם לבעיה, עבור לשלב 4.

שלב 4: הפעל מחצית מפריטי האתחול

 1. הפעל את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת לשם כך, ראה שלב 1.
 2. לחץ על הכרטיסייה אתחול, ולאחר מכן לחץ כדי לבחור מחצית מתיבות הסימון שברשימה פריט אתחול.
 3. לחץ על אישור.
 4. כאשר תופיע ההוראה, לחץ על הפעל מחדש.

שלב 5: קבע אם הבעיה נפתרה

לאחר שתשלים את שלב 4, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft. לאחר מכן חזור על כל השלבים בשלב 3, אלא שכעת אתה עובד ברשימה הפעלה במקום ברשימה שירותים.

שלב 6: פתור את הבעיה

לאחר שמצאת את פריט האתחול או את השירות שגורם לבעיה, צור קשר עם יצרן התוכנית כדי לקבוע אם ניתן לפתור את הבעיה. לחילופין, הפעל את תוכנית השירות System Configuration, ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את הסימון מתיבת הסימון של הפריט הבעייתי.

כיצד להחזיר את Windows למצב הפעלה רגיל

אם הבעיה מתרחשת כאשר המחשב נמצא במצה הפעלה נקייה, ההפרעות לא נגרמות על-ידי תוכנית ברקע. במקרה זה, החזר את המחשב למצב הפעלה רגיל. מצב ההפעלה הרגיל מפעיל את Windows באופן הרגיל על-ידי טעינת כל מנהלי ההתקנים של מכשירים ושירותים.

ייתכן שתרצה גם להחזיר את Windows למצב הפעלה רגילה אם נתקלת בבעיות במהלך כל אחת מהפרוצדורות לפתרון בעיות הנידונות במאמר זה, ואם ברצונך להחזיר את השירותים להגדרות המקוריות.

הערות
 • אם בודדת והשבתת את התוכנית או השירות המפריעים, החזרת המחשב למצב הפעלה רגילה יפעיל תוכנית או שירות אלה. כמו כן, הודעת השגיאה המקורית או אופן הפעולה המקורי יתרחשו שוב.
 • אינך חייב להחזיר את המחשב למצב הפעלה רגילה אם פעלת בהתאם לשלבים שבסעיף "קבע מה גורם לבעיה". הסיבה היא שכנראה כבר הפעלת את כל השירותים על-ידי ביצוע הפרוצדורות שבסעיף זה.
כדי להחזיר את המחשב למצב הפעלה רגילה, בצע פעולות אלה:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  בתיבה התחל חיפוש.
 2. הקלד msconfig, והקש על ENTER.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת חשבון משתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לאשר, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
 3. בכרטיסיה כללי, לחץ על אתחול רגיל - טען את כל מנהלי ההתקנים והשירותים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. כאשר תופיע ההוראה, לחץ על הפעל מחדש.
אם השיטות במאמר זה לא פתרו את הבעיה, עבור לסעיף "השלבים הבאים" לקבלת משאבים אחרים שיעזרו לך.

השלבים הבאים

אם תזדקק לעזרה, בקר באתר שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לאתר פתרונות אחרים. אתר אינטרנט זה מספק את השירותים הבאים:
 • Microsoft Answers(http://answers.microsoft.com/he-il/windows): התייעץ עם עמיתים ועם עובדי Microsoft המוערכים ביותר (MVP).
 • מרכזי פתרונות מוצר (http://support.microsoft.com/select/?target=hub?ln=he): הצג שאלות נפוצות (FAQ) עבור מוצר מסוים ונקודות מרכזיות בנושא תמיכה.
 • מאגר ידע המאפשר חיפוש (http://support.microsoft.com/search/?adv=1?ln=he): חפש מידע של תמיכה טכנית וכלי עזרה עצמית עבור מוצרי Microsoft.
 • אפשרויות תמיכה אחרות (http://support.microsoft.com/contactus/?ln=he): השתמש באינטרנט כדי לשאול שאלה, לפנות אל שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft או לספק משוב.

מאפיינים

Article ID: 331796 - Last Review: שבת 08 מרץ 2014 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires II: The Conqueror's Expansion
 • Microsoft Age of Empires II Gold Edition
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Autoroute 2007
 • Microsoft Bicycle Board Games 1.5
 • Microsoft Bicycle Card Games 1.0
 • Microsoft Bicycle Casino Games 1.5
 • Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater
 • Microsoft Combat Flight Simulator
 • Microsoft Crimson Skies
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Starter Edition 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Microsoft Encarta Premium 2007
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition
 • Microsoft Freelancer
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo PC 1.0
 • Microsoft Impossible Creatures
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • Microsoft Links 2003
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MechCommander 2
 • Microsoft MechWarrior 4: Black Knight
 • Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries
 • Microsoft MechWarrior 4: Vengeance
 • Microsoft Midtown Madness
 • Microsoft RalliSport Challenge PC
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2007
 • Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2007
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Encarta Premium 2009
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2009
 • Microsoft Fable III for PC
מילות מפתח 
dftsdahomeportal kbresolve kbexpertiseinter kbnomt kbceip kbsetup kbarttypeshowme kbhowto kbinfo KB331796

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com