Zmienianie programów domyślnych i włączanie lub usuwanie dostępu do systemu Microsoft Windows i programów innych firm

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 332003 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

WPROWADZENIE

Zainstalowanie dodatku Service Pack 1 (SP1) lub dodatku Service Pack 1a (SP1a) do systemu Windows XP powoduje dodanie funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne do narzędzia Dodaj lub usuń programy w tym systemie. Przy użyciu tej funkcji można zmieniać programy domyślnie używane do wykonywania określonych zadań na komputerze, takich jak przeglądanie Internetu, wysyłanie wiadomości e-mail, odtwarzanie dysków CD-ROM lub rozmawianie ze znajomymi za pomocą wiadomości błyskawicznych. Można też określić programy dostępne w menu Start, na pulpicie i w innych miejscach.

Do zmiany ustawień programów domyślnych w systemie Windows XP potrzebne są uprawnienia administracyjne. Aby móc zmienić ustawienia programów domyślnych na komputerze z systemem Microsoft Windows XP Professional, który należy do domeny sieciowej, użytkownik musi być zalogowany jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Do zmiany ustawień programów domyślnych na komputerze z systemem Windows XP Professional lub Windows XP Home Edition, który nie należy do domeny sieciowej, wymagane jest zalogowanie się na konto administratora komputera.

Więcej informacji

Aby zmienić programy domyślnie używane do wykonywania określonych czynności, korzystając z funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż pozycję Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.
 2. Użyj jednej z poniższych metod w celu wykonania odpowiedniego zadania:
  • Aby przywrócić ustawienia do wartości określonych przez producenta komputera, kliknij pozycję Producent komputera. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy system Windows XP z dodatkiem SP1 został zainstalowany przez producenta komputera, który jednocześnie określił ustawienia dla tej funkcji.
  • Jeśli do wykonywania wymienionych wcześniej czynności, takich jak przeglądanie Internetu, chcesz domyślnie używać programów dołączonych do systemu Microsoft Windows, kliknij pozycję Microsoft Windows. Korzystając z tej konfiguracji, możesz uzyskać dostęp do programów firmy Microsoft i innych firm znajdujących się na komputerze, w menu Start, na pulpicie i w innych lokalizacjach.
  • Aby jako programy domyślne ustawić programy innych firm zainstalowane na komputerze, kliknij pozycję Inne niż firmy Microsoft, a następnie wybierz odpowiednie opcje. Ta konfiguracja wyłącza dostęp do określonych programów systemu Windows.
  • Jeśli do wykonywania wymienionych wcześniej zadań chcesz używać zarówno programów dołączonych do systemu Microsoft Windows, jak i programów innych firm, kliknij pozycję Niestandardowe, a następnie wybierz odpowiednie opcje. Ustawienie konfiguracji niestandardowej pozwala wybrać programy domyślnie uruchamiane dla poszczególnych czynności oraz programy dostępne w menu Start, na pulpicie i w innych lokalizacjach. Jeśli nie chcesz, aby określony program był pokazywany w menu Start, na pulpicie lub w innych lokalizacjach, w których programy zwykle są wyświetlane, wyczyść pole wyboru Włącz dostęp do tego programu znajdujące się obok nazwy tego programu.
Uwaga Sposób działania oprogramowania z funkcją Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne jest indywidualnie określany przez producenta oprogramowania. Dlatego ikony niektórych programów innych firm mogą być nadal pokazywane w menu Start i innych lokalizacjach nawet po wyczyszczeniu odpowiedniego pola wyboru Włącz dostęp do tego programu w obszarze Niestandardowe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne oraz rozwiązywania związanych z nią problemów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328326 Korzystanie z funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1
Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych dodatkach Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 332003 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbenv kbprb KB332003

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com