วิธีการเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้น และการเปิดใช้งานหรือเอาการเข้าถึงโปรแกรม Microsoft Windows และโปรแกรมที่ไม่ใช่ Microsoft ออก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 332003 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows XP Service Pack 1a (SP1a) คุณลักษณะ 'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้น' จะถูกเพิ่มลงในเครื่องมือ 'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก' ใน Windows XP คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นที่คุณใช้ทำกิจกรรมบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ เช่น การท่องอินเทอร์เน็ต การส่งข้อความอีเมล การเล่นซีดีรอม หรือการสนทนากับเพื่อนโดยใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที คุณยังสามารถระบุโปรแกรมที่ให้อยู่บนเมนู เริ่ม บนเดสก์ท็อป และในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ได้ด้วย

คุณต้องมีสิทธ์ของผู้ดูแลระบบในการเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นใน Windows XP หากคุณใช้ Microsoft Windows XP Professional และคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมนเครือข่าย คุณจะต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้น หากคุณใช้ Windows XP Professional หรือ Windows XP Home Edition และคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้อยู่ในโดเมนเครือข่าย คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะ 'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้น' เพื่อเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นที่คุณใช้สำหรับทำกิจกรรมบางอย่าง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิก เริ่มต้น ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้น
 2. ใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เพื่อดำเนินงานที่เหมาะสม:
  • เมื่อต้องการคืนค่าการตั้งค่าของคุณไปเป็นการตั้งค่าที่กำหนดโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ติดตั้ง Windows XP SP1 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และกำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะนี้เท่านั้น
  • เมื่อต้องการใช้โปรแกรมที่มีอยู่ใน Microsoft Windows เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ เช่น การท่องอินเทอร์เน็ต ให้คลิก Microsoft Windows คุณสามารถใช้การกำหนดค่านี้เพื่อเข้าถึงโปรแกรมของ Microsoft หรือ โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์ของคุณ บนเมนู เริ่ม บนเดสก์ท็อป และจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ
  • เมื่อต้องการใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิก ไม่ใช่ของ Microsoft แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ การกำหนดค่านี้จะเอาการเข้าถึงโปรแกรมที่ระบุของ Windows ออก
  • เมื่อต้องการใช้โปรแกรม Microsoft และโปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft ร่วมกันสำหรับกิจกรรมที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ ให้คลิก กำหนดเอง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ด้วยการกำหนดค่าแบบกำหนดเอง คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ตั้งให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละกิจกรรม และโปรแกรมที่ให้มีอยู่บนเมนู เริ่ม บนเดสก์ท็อปและในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ได้ หากคุณไม่ต้องการให้โปรแกรมที่ระบุปรากฏบนเมนู เริ่ม บนเดสก์ท็อป หรือในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ที่โปรแกรมปรากฏตามปกติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงโปรแกรมนี้ ที่อยู่ถัดจากชื่อโปรแกรมนั้น
หมายเหตุ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะกำหนดวิธีการที่ผลิตภัณฑ์ของตนทำงานกับคุณลักษณะ 'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้น' โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft บางโปรแกรมอาจยังแสดงไอคอนบนเมนู เริ่ม และที่อื่นๆ แม้ว่าคุณจะล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงโปรแกรมนี้ สำหรับโปรแกรมนั้นในพื้นที่ กำหนดเอง แล้วก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้วิธีการใช้คุณลักษณะ 'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้น' รวมถึงข้อมูลการแก้ไขปัญหา โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
328326 วิธีการใช้คุณลักษณะ 'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้น' ใน Windows XP Service Pack 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack ของ Windows XP โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 332003 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbhowto kbenv kbprb KB332003

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com