Nedá sa tlačiť a zobrazuje sa chybové hlásenie Aplikácia subsystému zaraďovača narazila na problém a je potrebné ju zavrieť

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 810894 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Príznaky

Pri pokuse o spustenie alebo zastavenie služby zaraďovača tlače alebo pri kliknutí na tlačidlo Štart a kliknutí na položku Tlačiarne a faxy sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Aplikácia subsystému zaraďovača narazila na problém a je potrebné ju zavrieť.
Pri pokuse o tlač sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Operácia sa nedá dokončiť.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak ovládač tlačiarne alebo služba od iného výrobcu ovplyvňuje funkčnosť novonainštalovanej tlačiarne.

Tento problém sa môže vyskytnúť napríklad vtedy, ak je pri pridávaní ďalšej tlačiarne v počítači nainštalovaný vlastný ovládač tlačiarne Lexmark (LexBce).

Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Dávajte preto pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Krok 1: Spustenie počítača v núdzovom režime

Spustite počítač v núdzovom režime, aby sa odstránili súbory frontu tlače. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:
 1. Reštartujte počítač a počas spúšťania počítača opakovane stláčajte kláves F8. V počítači, ktorý je nakonfigurovaný na spúšťanie viacerých operačných systémov, môžete stlačiť kláves F8 po zobrazení spúšťacej ponuky.
 2. Po zobrazení ponuky Windows Advanced Options vyberte položku Safe Mode a stlačte kláves ENTER.
 3. Ak sa znova zobrazí spúšťacia ponuka a výzva na výber operačného systému, pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný operačný systém a stlačte kláves ENTER.

  Poznámka: Ak chcete získať ďalšie informácie o spustení počítača v núdzovom režime, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Pomoc a technická podpora, zadajte text núdzový režim do poľa Hľadať a stlačte kláves ENTER. Potom kliknite na tému Spustenie systému Windows v núdzovom režime.

Krok 2: Odstránenie súborov frontu a ovládačov tlače

V núdzovom režime odstráňte súbory frontu a ovládačov tlače. Spustite program Microsoft Windows Prieskumník a potom odstráňte všetky súbory a priečinky v nasledujúcich dvoch priečinkoch (kde C: je jednotka, na ktorej je nainštalovaný systém Windows XP):
 • C:\Windows\System32\Spool\Printers
 • C:\Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86

Krok 3: Úprava databázy Registry

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

Odstránenie podkľúčov systému Windows NT

Odstráňte potenciálne problematické položky databázy Registry podkľúčov služieb systému Windows NT x86. Tieto položky môžu byť nainštalované inštalačnými programami tlačiarní iných výrobcov a môžu zasahovať do fungovania zaraďovacej služby tlače. Pomocou nasledujúcich krokov zachováte ovládače, fronty tlače a položky databázy Registry, ktoré boli súčasťou systému Windows, a odstránite všetky ostatné ovládače, fronty tlače a položky databázy Registry, ktoré môžu spôsobovať problémy.
 1. Spustite Editor databázy Registry. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte a rozbaľte nasledujúci kľúč databázy Registry, čím sa zobrazí zoznam podkľúčov (podpriečinkov):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
  Zoznam podkľúčov by mal obsahovať len nasledujúce podkľúče:
  • Drivers
  • Print Processors
 3. Ak okrem podkľúčov uvedených v kroku 2 nájdete aj iné podkľúče, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať.
  2. Do poľa Názov súboru zadajte názov, ktorý chcete použiť pre tento kľúč (napríklad WindowsNTx86regkey), a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Zálohu kľúča databázy Registry
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
   môžete použiť na obnovenie kľúča v prípade, ak sa po dokončení tohto postupu vyskytnú problémy.
  3. Odstráňte všetky podkľúče okrem podkľúčov, ktoré sú uvedené v kroku 2. Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na každý podkľúč, ktorý nie je uvedený v zozname, a potom kliknite na položku Odstrániť. Po zobrazení výzvy potvrďte odstránenie kliknutím na tlačidlo Áno.

Odstránenie položiek databázy Registry predvolených tlačových monitorov

Odstráňte potenciálne problematické podkľúče tlačových monitorov, ktoré môžu zasahovať do fungovania tlačiarne, ktorú chcete použiť. Tieto podkľúče môžu byť nainštalované inštalačnými programami tlačiarní iných výrobcov. Pomocou nasledujúcich krokov zachováte tlačové monitory a položky databázy Registry, ktoré boli súčasťou systému Windows, a odstránite všetky ostatné tlačové monitory a položky databázy Registry, ktoré môžu spôsobovať problémy.
 1. Spustite Editor databázy Registry (ak ešte nie je otvorený). Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte a rozbaľte nasledujúci kľúč databázy Registry, čím sa zobrazí zoznam podkľúčov:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  Zoznam podkľúčov by mal obsahovať len nasledujúce podkľúče predvolených tlačových monitorov:
  • BJ Language Monitor
  • Local Port
  • PJL Language Monitor
  • Standard TCP/IP Port
  • USB Monitor
 3. Ak okrem podkľúčov uvedených v kroku 2 nájdete aj iné podkľúče, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať.
  2. Do poľa Názov súboru zadajte názov, ktorý chcete použiť pre tento kľúč (napríklad Monitorsx86regkey), a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
  3. Zálohu kľúča databázy Registry
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
   môžete použiť na obnovenie kľúča v prípade, ak sa po dokončení tohto postupu vyskytnú problémy.
  4. Odstráňte všetky podkľúče okrem podkľúčov, ktoré sú uvedené v kroku 2. Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na každý podkľúč, ktorý nie je uvedený v zozname, a potom kliknite na položku Odstrániť. Po zobrazení výzvy potvrďte odstránenie kliknutím na tlačidlo Áno.
 4. Ukončite Editor databázy Registry.
 5. Ak je k počítaču pripojená tlačiareň, odpojte kábel tlačiarne od počítača a potom reštartuje počítač.

Krok 4: Inštalácia tlačiarne a tlač skúšobnej strany

Znova pripojte kábel tlačiarne k počítaču, nainštalujte tlačiareň podľa pokynov výrobcu a potom skúste vytlačiť skúšobnú stranu.

Ak sa stále nedá tlačiť alebo sa stále zobrazuje chyba frontu tlače, prejdite do časti Ďalšie kroky.

ĎALŠIE KROKY

Ak vám tieto postupy nepomohli, na vyhľadanie iných riešení vášho problému môžete použiť webovú lokalitu služieb technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft. Niektoré zo služieb, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft, sú:
 • Databáza Knowledge Base s možnosťou vyhľadávania: Slúži na vyhľadávanie technickej podpory a samoobslužných nástrojov pre produkty spoločnosti Microsoft.
 • Centrá riešení: Najčastejšie otázky k jednotlivým produktom a tipy služby technickej podpory.
 • Ďalšie možnosti podpory: Možnosť zadania otázok prostredníctvom webu, kontaktovania služby technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo poslania pripomienok.
V prípade pretrvávajúcich problémov môže byť vhodné kontaktovať oddelenie technickej podpory:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sk

Ďalšie informácie

Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
Produkty iných výrobcov, ktoré popisuje tento článok, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť takýchto produktov.

Na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft nájdete postupy riešenia problémov a automatickú opravu na riešenie najčastejších problémov s tlačiarňou v systéme Windows:


Poradca pri riešení problémov: Problémy s tlačiarňou v systéme Windows
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 810894 - Posledná kontrola: 26. marca 2014 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kberrmsg kbprb KB810894

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com