ID на статията: 811151 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва копирането на данни от вашия профил в Windows в нов профил.

Когато копирате потребителски данни в нов профил, последният става почти копие на стария профил, съдържайки същите предпочитания, изглед и документи. Ако старият ви профил е увреден, можете да преместите файловете и настройките от него в нов профил.

Забележка При описаният в тази статия метод не се прехвърлят електронните съобщения и данните от адресната книга в Outlook Express, свързани с потребителския профил, от който прехвърляте данни. При изтриването на стария профил тези данни могат да се изтрият, ако преди това не ги прехвърлите с помощта на друг метод. За допълнителна информация относно прехвърлянето на потребителски данни от Outlook Express щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
313055 OLEXP: След надграждане до Microsoft Windows XP изчезват папки за електронни писма, самите електронни писма и адресната книга (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Създаване на нов потребителски профил в Windows XP Professional

 1. Влезте в системата като администратор или потребител с администраторски права.
 2. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Control Panel ("Контролен панел").
 3. Щракнете върху User Controls ("Потребителски контроли").
 4. Щракнете върху раздела Advanced ("Разширени"), след което върху Advanced ("Разширени").
 5. В левия панел щракнете върху папката Users ("Потребители").
 6. В менюто Action ("Действие") щракнете върху New User ("Нов потребител").
 7. Въведете съответната потребителска информация и натиснете Create ("Създай").

Създаване на нов потребителски профил в Windows XP Home Edition

 1. Влезте в системата като администратор или потребител с администраторски права.
 2. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Control Panel ("Контролен панел").
 3. Щракнете върху User Controls ("Потребителски контроли").
 4. Под Pick a task ("Избор на задача") щракнете върху Create a new account ("Създаване на нов акаунт").
 5. Въведете име за потребителските данни и натиснете Next ("Напред").
 6. Изберете типа на акаунта, след което щракнете върху Create Account ("Създаване на акаунт").

Копиране на файлове в нов потребителски профил

 1. Влезте в системата като потребител, различен от потребителя, от или в чийто профил копирате файлове.
 2. В Windows Explorer щракнете върху Tools ("Инструменти"), след това върху Folder Options ("Опции за папки"), щракнете върху раздела View ("Изглед"), след това върху Show hidden files and folders ("Показвай скритите файлове и папки), премахнете отметката от Hide protected operating system files ("Скрий защитените файлове на операционната система") и натиснете OK.
 3. Намерете папката C:\Documents and Settings\старо_потребителско_име, където C е дисковия дял, на който е инсталиран Windows XP, а старо_потребителско_име е името на профила, от който искате да копирате потребителски данни.
 4. Натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху всеки файл и подпапка в тази папка с изключение на следните файлове:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 5. В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Copy ("Копирай").
 6. Намерете папката C:\Documents and Settings\ново_потребителско_име, където C е дисковия дял, на който е инсталиран Windows XP, а ново_потребителско_име е името на потребителския профил, който сте създали в раздела "Създаване на нов потребителски профил".
 7. В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Paste ("Вмъкване").
 8. Излезте от системата и влезте в нея с данните на новия потребител.

  Забележка Преди изтриването на стария профил трябва да импортирате вашите електронни писма и адресната книга в новия потребителски профил. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  313055 OLEXP: След надграждане до Microsoft Windows XP изчезват папки за електронни писма, самите електронни писма и адресната книга (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Свойства

ID на статията: 811151 - Последна рецензия: 14 септември 2006 г. - Редакция: 4.5
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Ключови думи: 
kbpubtypekc kbacwsurvey kbhowto KB811151

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com