ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Internet Explorer ไม่สามารถดาวน์โหลด" เมื่อคุณใช้ URL แบบ HTTPS เพื่อเปิดเอกสาร Office หรือแฟ้ม PDF

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 812935
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเอกสาร Microsoft Office opena หรือแฟ้ม PDF โดยการพิมพ์ผิด HTTPS Uniform Resource Locator (URL) สำหรับเอกสารบนแถบอยู่'ใน Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), จะไม่มีเปิดเอกสาร และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: ไม่สามารถ Internet Explorer
ดาวน์โหลดdocument.pdfจากเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ: สำหรับInternet Explorer 9โปรดดูบทความต่อไปนี้:

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเป็นจริง:
 • มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายอย่าบันทึกเพจที่เข้ารหัสลับลงดิสก์ใน SP1 6.0 Explorer อินเทอร์เน็ต
 • เซิร์ฟเวอร์จะส่งหัวข้อ "ที่ควบคุมแคช:ไม่ใช่เก็บ"
 • เซิร์ฟเวอร์จะส่งหัวข้อ "ควบคุมแคชแค No:"

การแก้ไข

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดไว้ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

  Date     Time  Version      Size  File name
  ----------------------------------------------------------
  11-Mar-2003 08:42 6.0.2800.1174   585,728 Wininet.dll   
				

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่บันทึกไฟล์ที่เข้ารหัสที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ส่ง "ควบคุมแคช:ไม่ใช่เก็บ" หรือ "ควบคุมแคชแค No:" หัวข้อ

นอกจากนี้คุณยังอาจสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยใช้ HREF ที่สามารถโหลดเอกสาร

หมายเหตุ วิธีนี้ไม่ทำงานถ้าเซิร์ฟเวอร์ใช้หัวข้อ "ควบคุมแคชแค No:"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในตอนต้นของบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 812935 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2556 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbfix kbinetdev kbbrowse kbhtml kbhttp kbie600presp2fix kbmt KB812935 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:812935

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com