Numer ID artykułu: 813514 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby wysłania i odebrania wiadomości e-mail w programie Microsoft Office Outlook lub Outlook Express może się pojawić komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:
 • Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia.
 • Nie można znaleźć serwera. (Konto:nazwa konta, Serwer POP: „poczta”, Numer błędu: 0x800ccc0d)
 • ? Zadanie „? ? nazwa serwera? ? — Wysyłanie i odbieranie” zgłosiło błąd (0x800ccc0f):? „Połączenie z serwerem zostało przerwane. Jeżeli problem będzie występować nadal, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym. Odpowiedź serwera: ? K”
 • Twój serwer nieoczekiwanie zakończył połączenie. Mogło być to spowodowane: nieprawidłową konfiguracją serwera, problemami z siecią lub długim okresem nieaktywności. Konto: nazwa konta, Serwer: 'nazwa serwera', Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: „+OK”, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800ccc0f
 • Zadanie „nazwa serwera SMTP— Wysyłanie i odbieranie” zgłosiło błąd (0x80042109): „Program Outlook nie może połączyć się z serwerem poczty wychodzącej (SMTP). Jeśli komunikat ten będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP)”.
 • Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego (POP). 0x8004210a
 • Przekroczono limit czasu podczas komunikowania się z serwerem. 0x800ccc19
Dodatkowe informacje dotyczące komunikatu o błędzie

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązań problemu z komunikatami o przekroczeniu limitu czasu, zobacz sekcję Więcej informacji.

Rozwiązanie

Najczęstszymi przyczynami wymienionych komunikatów o błędach są problemy dotyczące łączności z Internetem i niepoprawnie skonfigurowane ustawienia konta w programie Outlook lub Outlook Express. Najpierw należy się upewnić, że ma się połączenie z Internetem. W tym celu przejdź do metody 1.

Uwaga Metody opisane w tym artykule są przeznaczone zarówno dla użytkowników początkujących, jak i zaawansowanych.

Metoda 1. Upewnianie się, że ma się połączenie z Internetem

Metoda 2. Upewnianie się, że ustawienia konta są poprawne

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Jeśli po sprawdzeniu ustawień serwera poczty e-mail u usługodawcy poczty e-mail problemy z wysyłaniem i odbieraniem poczty nadal występują, należy wykonać poniższe kroki. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można poprosić o pomoc administratora systemu lub skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft tutaj: Poniższe metody należy stosować w podanej kolejności. Po zastosowaniu każdej metody należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Metoda 3. Uruchomienie programu Outlook w trybie awaryjnym

Metoda 4. Tworzenie nowego profilu e-mail

Metoda 5. Usunięcie podejrzanych wiadomości ze skrzynki pocztowej

Metoda 6. Sprawdzenie witryny sieci Web producenta oprogramowania antywirusowego pod kątem dodatkowych rozwiązań

Metoda 7. Naprawienie programu Outlook Express

Metoda 8. Upewnienie się, że wszystkie adresy e-mail SMTP na liście dystrybucyjnej są prawidłowe

Metoda 9. Przeanalizowanie konfiguracji oprogramowania zapory

Więcej informacji

Jeśli kod błędu jest wyświetlany w połączeniu z komunikatem o przekroczeniu limitu czasu, być może ten problem można rozwiązać przez zwiększenie ustawienia limitu czasu serwera w programie Outlook lub Outlook Express. Aby zwiększyć ustawienie limitu czasu serwera, należy użyć tej z poniższych metod, która jest przeznaczona dla używanej wersji programu Outlook lub Outlook Express.

Outlook 2010 i Outlook 2013

Outlook 2007


Outlook 2002 i Outlook 2003

Outlook 2000 w trybie firmy lub grupy roboczej (CW, Corporate or Workgroup)

Outlook 2000 w trybie Tylko Internet Mail (IMO, Internet Mail Only)


Outlook Express 5.x oraz 6.0

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Następne kroki

Jeśli zastosowanie opisanych metod nie rozwiązało problemu, można poszukać innych rozwiązań problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynach pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
 • Baza wiedzy z możliwością przeszukiwania: Wyszukiwanie informacji pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft.
 • Centrum rozwiązań: Często zadawane pytania oraz najważniejsze informacje pomocy technicznej dla konkretnych produktów.
 • Inne opcje pomocy technicznej: możliwość zadania pytania, skontaktowania się z pomocą techniczną lub wysłania opinii za pośrednictwem Internetu.
Jeśli problemy będą nadal występować, można skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft tutaj:

Właściwości

Numer ID artykułu: 813514 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2013 - Weryfikacja: 7.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com