Este posibil ca portul USB să nu mai func?ioneze după ce scoate?i sau introduce?i un dispozitiv USB

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 817900 - View products that this article applies to.

Pentru a continua primirea de actualizări de securitate pentru Windows, asigura?i-vă că executa?i Windows XP cu pachetul Service Pack 3 (SP3). Pentru mai multe informa?ii, consulta?i această pagină Web Microsoft: Suportul se va încheia pentru anumite versiuni de Windows

Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Descrierea problemei

Dacă introduce?i ?i scoate?i rapid ?i repetat un dispozitiv USB, este posibil ca portul USB să nu mai răspundă. Când portul este în această stare, acesta nu mai recunoa?te niciun dispozitiv USB ?i dispozitivul USB nu va func?iona.

Acest articol vă ajută să remedia?i problema.

Cerin?e preliminare

Trebuie să utiliza?i acreditări administrative când face?i logon la Windows pentru a efectua câteva dintre metodele de depanare care sunt listate în acest articol. Dacă acesta este computerul dvs. personal, este foarte probabil să fi făcut deja Log on cu un cont de administrator. Dacă acest computer face parte dintr-o re?ea de la locul de muncă, poate fi necesar să cere?i ajutorul administratorului de sistem. Pentru a verifica dacă a?i făcut Log on la Windows cu un cont de utilizator care are acreditări administrative, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin

Rezolvare

Pentru a remedia această problemă, utiliza?i următoarele metode, în ordinea în care sunt listate. După fiecare metodă, verifica?i dispozitivul USB pentru a vedea dacă problema s-a remediat. Dacă problema nu este rezolvată, încerca?i următoarea metodă.

De asemenea, acest articol cuprinde o rezolvare pe care ave?i posibilitatea să o încerca?i dacă aceste metode nu func?ionează.

Metoda 1: Utiliza?i Manager dispozitive pentru a scana după modificări de hardware

Utiliza?i Manager dispozitive pentru a scana după modificări de hardware. După ce computerul dvs. scanează după modificări de hardware, acesta poate recunoa?te dispozitivul USB care este conectat la portul USB, pentru ca dvs. să ave?i posibilitatea să utiliza?i dispozitivul.

Pentru a scana modificările de hardware, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.

  Notă Dacă executa?i Windows Vista, face?i clic pe Start, apoi utiliza?i caseta Pornire căutare.
 2. Tasta?i devmgmt.msc, apoi face?i clic pe OK. Se deschide Manager dispozitive.
 3. În Manager dispozitive, face?i clic pe computerul dvs., pentru ca acesta să fie eviden?iat.
 4. Face?i clic pe Ac?iune, apoi face?i clic pe Scanare pentru modificări de hardware.
 5. Verifica?i dispozitivul USB pentru a vedea dacă func?ionează.
Dacă scanarea după modificări la hardware a remediat problema, atunci a?i terminat. Dacă această metodă nu a rezolvat problema, trece?i la Metoda 2.

Metoda 2: Reporni?i computerul

Dacă scanarea după un hardware nou nu a remediat problema, încerca?i să reporni?i computerul. După ce computerul a repornit, verifica?i dispozitivul USB, pentru a vedea dacă func?ionează.

Dacă repornirea computerului a remediat problema, atunci a?i terminat. Dacă această metodă nu a rezolvat problema, trece?i la Metoda 3.

Metoda 3: Dezactiva?i ?i reactiva?i controlerul USB

Utiliza?i Manager dispozitive pentru a dezactiva ?i a reactiva toate controlerele USB. Acest lucru permite controlerelor să recupereze portul USB din situa?ia de a nu răspunde. Controlerele USB reprezintă porturile USB din Manager dispozitive. Dacă nu sunte?i obi?nuit cu pa?ii de depanare complexă, încerca?i pa?ii din sec?iunea „Solu?ie”.

Pentru a dezactiva ?i a reactiva controlerele USB, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.

  Notă Dacă executa?i Windows Vista, face?i clic pe Start, apoi utiliza?i caseta Pornire căutare.
 2. Tasta?i devmgmt.msc, apoi face?i clic pe OK. Se deschide Manager dispozitive.
 3. Extinde?i Controlere Magistrală serială universală.

  Notă Poate fi necesar să defila?i în jos în listă pentru a găsi acest element.
 4. Face?i clic cu butonul din dreapta pe primul controler USB de sub Controlere Magistrală serială universală, apoi face?i clic pe Dezinstalare pentru a-l elimina.
 5. Repeta?i pasul 4 pentru fiecare controler USB care este listat sub Controlere Magistrală serială universală.
 6. Reporni?i computerul. După ce computerul reporne?te, Windows va scana automat după modificări hardware ?i va reinstala toate controlerele USB pe care le-a?i dezinstalat.
 7. Verifica?i dispozitivul USB pentru a vedea dacă func?ionează.
Dacă portul USB recunoa?te dispozitivul ?i dacă pute?i să utiliza?i dispozitivul, atunci a?i terminat.

Dacă această metodă a rezolvat problema, a?i terminat. Dacă această metodă nu a rezolvat problema, trece?i la sec?iunea „Rezolvare”.

Rezolvare

Dacă niciuna dintre aceste metode nu a func?ionat pentru dvs., ave?i posibilitatea să dezactiva?i caracteristica Suspendare selectivă. Totu?i, ave?i grijă că, atunci când este dezactivată caracteristica Suspendare selectivă, sunt afectate toate driverele de controler gazdă USB (?i, prin urmare, toate porturile USB ?i dispozitivele USB conectate) din sistem. Prin urmare, computerul dvs. nu poate suspenda niciun dispozitiv USB conectat la acesta, iar dispozitivele USB pot continua să utilizeze energia electrică în timp ce sunt conectate la computer. În plus, caseta de selectare Se permite computerului să închidă acest dispozitiv pentru a economisi energie nu apare pe fila Power Management pentru hubul rădăcină USB.

Pentru ca noi să dezactivăm caracteristica Suspendare selectivă pentru dvs, deplasa?i-vă la „Remediere automată”. Dacă prefera?i să remedia?i singur problema, ?i nu ave?i probleme cu depanarea complexă, deplasa?i-vă la sec?iunea „Remediere personală”.

Remediere automată

Pentru a remedia această problemă automat, face?i clic pe linkul Remediere automată. Apoi, face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier ?i urma?i pa?ii din expert.

Remediere problemă
Microsoft Fix it 50052


Notă Este posibil ca acest expert să fie disponibil doar în limba engleză. Însă, remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile de Windows în alte limbi.

Notă Dacă nu vă afla?i la computerul care manifestă problema, ave?i posibilitatea să salva?i remedierea automată pe o unitate flash sau pe un CD, apoi să o executa?i pe computerul cu problema.

Remediere personală

Această sec?iune este destinată utilizatorilor de computere avansa?i .

Ave?i posibilitatea să dezactiva?i caracteristica Suspendare selectivă USB ca rezolvare a problemelor, editând registry. Este posibil ca dispozitivul USB să nu răspundă, din cauza unei stări de concuren?ă din caracteristica Suspendare selectivă. Caracteristica Suspendare selectivă suspendă dispozitivul USB, pentru a men?ine în mod eficient alimentarea de la baterie, permi?ând computerului să dezactiveze dispozitivul USB. Totu?i, este posibil ca această caracteristică să nu activeze corect dispozitivul USB. Prin urmare, dispozitivul USB nu răspunde atunci când încerca?i să îl utiliza?i.

Se recomandă să dezactiva?i această caracteristică pentru produsele de server, unde managementul energetic nu este important sau necesar.

Important Această sec?iune, metodă sau activitate con?ine pa?i care vă indică modalită?i de modificare a registry. Însă, dacă modifica?i registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protec?ie mai bună, înainte de a face modificări, realiza?i o copie de rezervă a registry. Apoi ave?i posibilitatea să restabili?i registry dacă apare o problemă. Pentru informa?ii suplimentare despre copierea de rezervă ?i restabilirea registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
322756 Cum se crează copii de siguran?a si cum se pot restaura cheile de regiștri In Windows XP
Pentru a dezactiva caracteristica Suspendare selectivă, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.

  Notă Dacă executa?i Windows Vista, face?i clic pe Start, apoi utiliza?i caseta Pornire căutare.
 2. Tasta?i regedit, apoi face?i clic pe OK. Se deschide Registry Editor.
 3. Identifica?i următoarea subcheie de registry ?i face?i clic pe ea:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 4. Dacă este prezentă intrarea DisableSelectiveSuspend, face?i dublu clic pe aceasta. Dacă nu este prezentă, crea?i intrarea. Pentru a crea intrarea, urma?i ace?ti pa?i:
  1. În meniul Edit, indica?i spre New, apoi face?i clic pe DWORD.
  2. Tasta?i DisableSelectiveSuspend, apoi apăsa?i ENTER.
  3. În meniul Edit, face?i clic pe Modify.
 5. În câmpul Value data, tasta?i 1 pentru a dezactiva caracteristica Suspendare selectivă, apoi face?i clic pe OK.
Acum, deplasa?i-vă la sec?iunea „S-a remediat problema?” .

S-a remediat problema?

Verifica?i dacă s-a remediat problema. Dacă s-a remediat problema, a?i terminat cu acest articol. Dacă problema nu s-a remediat, contacta?i asisten?a.

Cauză

Această problemă poate apărea din cauza unei probleme de temporizare care împiedică un computer să detecteze dispozitivul USB.

Microsoft ?i comercian?ii de hardware care produc chipuri utilizate pentru USB au investigat problema. Totu?i, rezultatele nu au fost concludente, din cauza naturii intermitente a problemei.

Stare

Microsoft cercetează această problemă ?i va publica mai multe informa?ii în acest articol când acestea vor fi disponibile.

Proprietă?i

ID articol: 817900 - Ultima examinare: 28 mai 2010 - Revizie: 9.3
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1a
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1a
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Cuvinte cheie: 
kbmsifixme kbfixme kbprb KB817900

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com