พอร์ต USB อาจหยุดทำงานหลังจากที่คุณถอดหรือใส่อุปกรณ์ USB

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 817900 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ในการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าเว็บนี้ของ Microsoft: การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำอธิบายลักษณะปัญหา

ถ้าคุณใส่หรือถอดอุปกรณ์ USB อย่างรวดเร็วและซ้ำๆ พอร์ต USB อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อพอร์ตอยู่ในสภาวะนี้ ระบบจะไม่รู้จักอุปกรณ์ USB อีกต่อไป และอุปกรณ์ USB จะไม่ทำงาน

บทความนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้

สิ่งที่ต้องมีก่อน

คุณต้องใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบเพื่อล็อกออนไปยัง Windows สำหรับการดำเนินการตามวิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ปรากฏในบทความนี้ ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ เป็นไปได้มากว่าคุณจะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบอยู่แล้ว ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของที่ทำงาน คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณได้ล็อกออนไปยัง Windows ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/admin

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่นำเสนอ หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละวิธีการ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ USB เพื่อดูว่ามีการแก้ไขปัญหาแล้วหรือไม่ ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ลองใช้วิธีการถัดไป

บทความนี้จะรวมการแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถทดลองใช้ได้ ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้

วิธีที่ 1: ใช้ Device Manager เพื่อสแกนหาการเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์

ใช้ Device Manager เพื่อสแกนหาการเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์ หลังจากที่คอมพิวเตอร์สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ระบบอาจรู้จักอุปกรณ์ USB ที่มีการเชื่อมต่อไปยังพอร์ต USB เพื่อให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์นั้นได้

เมื่อต้องการสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start แล้วคลิก Run

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Windows Vista ให้คลิก Start จากนั้นให้ใช้กล่อง Start Search
 2. พิมพ์ devmgmt.msc จากนั้นให้คลิก OK Device Manager จะเปิดขึ้น
 3. ใน Device Manager ให้คลิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้มีการเน้น
 4. คลิก Action จากนั้นคลิก Scan for hardware changes
 5. ตรวจสอบอุปกรณ์ USB เพื่อดูว่ามีการทำงานอยู่
ถ้าการสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ถ้าการสแกนหาฮาร์ดแวร์ใหม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โปรดเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ หลังจากคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ USB เพื่อดูว่ามีการทำงานอยู่หรือไม่

ถ้าการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ปิดการใช้งานและเปิดการใช้งานตัวควบคุมของ USB อีกครั้ง

ใช้ Device Manager เพื่อปิดการใช้งานและเปิดการใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดของ USB อีกครั้ง วิธีการนี้จะช่วยให้ตัวควบคุมแก้ไขปัญหาการไม่ตอบสนองการทำงานของพอร์ต USB ตัวควบคุมของ USB จะแสดงพอร์ต USB ใน Device Manager ถ้าคุณไม่ต้องการใช้การแก้ไขปัญหาขั้นสูง ให้ลองใช้ขั้นตอนในส่วน "การแก้ปัญหา"

เมื่อต้องการปิดการใช้งานและเปิดการใช้งานตัวควบคุมของ USB อีกครั้ง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start แล้วคลิก Run

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Windows Vista ให้คลิก Start จากนั้นให้ใช้กล่อง Start Search
 2. พิมพ์ devmgmt.msc จากนั้นให้คลิก OK Device Manager จะเปิดขึ้น
 3. ขยาย ตัวควบคุม Universal Serial Bus

  หมายเหตุ คุณอาจต้องเลื่อนรายการลงเพื่อค้นหารายการ
 4. ึคลิกขวาที่ตัวควบคุมของ USB รายการแรกใต้ ตัวควบคุม Universal Serial Bus จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง เพื่อย้ายรายการออก
 5. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 4 สำหรับตัวควบคุมของ USB แต่ละรายการที่ปรากฏใต้ ตัวควบคุม Universal Serial Bus
 6. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ หลังจากคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน Windows จะสแกนหาการเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์โดยอัตโนมัติ และติดตั้งตัวควบคุมทั้งหมดของ USB ใหม่อีกครั้ง ซึ่งคุณได้ถอนการติดตั้งออกไปแล้ว
 7. ตรวจสอบอุปกรณ์ USB เพื่อดูว่ามีการทำงานอยู่
ถ้าพอร์ต USB รู้จักอุปกรณ์ และถ้าคุณสามารถใช้อุปกรณ์นั้นได้ แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ถ้าวิธีการนี้ได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ไปที่ส่วน "การแก้ปัญหา"

การแก้ปัญหา

ถ้าไม่มีวิธีการใดเลยที่สามารถช่วยคุณได้ คุณสามารถปิดการใช้งานคุณลักษณะ Selective Suspend แต่โปรดทราบว่าเมื่อมีการปิดการใช้งานคุณลักษณะ Selective Suspend แล้ว ไดรเวอร์ของตัวควบคุมโฮสต์ของ USB ทั้งหมด (และพอร์ต USB และอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อทั้งหมด) ในระบบจะได้รับผลด้วย ดังนั้น คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถพักการทำงานของอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ USB สามารถใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน ไม่ปรากฏบนแท็บ การจัดการพลังงาน สำหรับ USB Root Hub

เมื่อต้องการให้เราปิดการใช้งานคุณลักษณะ Selective Suspend ให้กับคุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และคุณสามารถใช้การแก้ไขปัญหาขั้นสูง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน (Fix it for me)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ (Fix this problem) แล้วคลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50052


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และคุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาได้

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ส่วนนี้มีให้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

คุณสามารถปิดการใช้งานคุณลักษณะ Selective Suspend ของ USB เป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการแก้ไขรีจิสทรี อุปกรณ์ USB อาจไม่สามารถตอบสนอง เนื่องจากสภาวะการแย่งชิงในคุณลักษณะของ Selective Suspend คุณลักษณะ Selective Suspend จะพักการทำงานของอุปกรณ์ USB เพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้คอมพิวเตอร์ปิดการทำงานของอุปกรณ์ USB แต่บางครั้งคุณลักษณะนี้อาจไม่สามารถเริ่มต้นอุปกรณ์ USB ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น อุปกรณ์ USB จะไม่ตอบสนองเมื่อคุณพยายามใช้งาน

คุณอาจต้องการปิดการใช้งานคุณลักษณะนี้สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ที่การจัดการพลังงานไม่ใช่สิ่งสำคัญหรือเป็นสิ่งจำเป็น

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows XP
เมื่อต้องการปิดการใช้งานคุณลักษณะ Selective Suspend โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start แล้วคลิก Run

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Windows Vista ให้คลิก Start จากนั้นให้ใช้กล่อง Start Search
 2. พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK Registry Editor จะเปิดขึ้น
 3. ค้นหาและคลิกที่รีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 4. ถ้ารายการรีจิสทรี DisableSelectiveSuspend ปรากฏขึ้น ให้คลิกสองครั้งที่รายการดังกล่าว ถ้าไม่มีรายการปรากฏขึ้น ให้สร้างรายการดังกล่าว เมื่อต้องการสร้างรายการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในเมนู Edit ให้ชี้ไปที่ New จากนั้นคลิก DWORD
  2. พิมพ์ DisableSelectiveSuspend จากนั้นกดปุ่ม ENTER
  3. ในเมนู Edit ให้คลิก Modify
 5. ในเขตข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 เพื่อปิดการใช้งานคุณลักษณะ Selective Suspend จากนั้นคลิก OK
ขณะนี้ ให้ไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาด้านเวลาที่ป้องกันคอมพิวเตอร์ตรวจพบอุปกรณ์ USB

ผู้ขาย Microsoft และฮาร์ดแวร์ที่ผลิตชิปซึ่งใช้สำหรับ USB จะตรวจสอบปัญหา แต่ผลลัพธ์จะไม่ใช่ผลสรุป เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ

สถานะ

Microsoft กำลังศึกษาถึงปัญหานี้ และจะประกาศข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้เมื่อสามารถใช้ข้อมูลได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 817900 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2553 - Revision: 9.3
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1a
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1a
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbprb KB817900

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com