Numer ID artykułu: 820741 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Informacje z uszkodzonych plików programu Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 lub Microsoft Office Excel 2003 można odzyskać kilkoma metodami. W tym artykule omówiono je i zamieszczono odsyłacze do innych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w których zostały one opisane bardziej szczegółowo.

Metody odzyskiwania danych z uszkodzonych plików programu Excel

Problemy z otwieraniem lub używaniem plików programu Excel można rozwiązać poniższymi metodami:
 • Użycie odzyskanej kopii dokumentu.
 • Użycie polecenia Otwórz i napraw.
 • Zapisanie pliku w formacie HTML.
 • Zapisanie pliku w formacie arkusza kalkulacyjnego XML.
 • Wyodrębnienie danych za pomocą makra, jeśli uszkodzony plik zawiera łącze do wykresu.
Uwaga Szczegółowe kroki poszczególnych metod podano w sekcji „Więcej informacji”.

Więcej informacji

Użycie odzyskanej kopii dokumentu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Jeśli program Excel przestanie odpowiadać podczas pracy nad skoroszytem, aby odzyskać program Excel i skoroszyt, należy użyć programu Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, wskaż polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office.
 2. Na liście Aplikacja kliknij pozycję Microsoft Excel, a następnie kliknij przycisk Odzyskaj aplikację.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2781779


  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2683283
  Uwaga Kliknięcie pozycji Zakończ aplikację spowoduje utratę ostatnich zmian w skoroszycie.
 3. Otwórz program Excel.

  Wśród plików wymienionych na liście w okienku Odzyskiwanie dokumentów znajdzie się odzyskany skoroszyt.
 4. Aby otworzyć lub zapisać skoroszyt, kliknij strzałkę z jego prawej strony w okienku zadań.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Autoodzyskiwania programu Excel, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289273 Opis funkcji Autoodzyskiwania w programach Excel 2002 i Excel 2003
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Użycie polecenia Otwórz i napraw

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Ta metoda jest podstawową metodą odzyskiwania plików programie Excel 2003 i nowszych wersjach. Aby spróbować odzyskać ostatnie zmiany wprowadzone w uszkodzonym pliku programu Excel, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Excel.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
 3. W oknie dialogowym Otwieranie zaznacz plik, który ma zostać otwarty.

  Kliknij strzałkę na przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz i napraw.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2781780
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Napraw, aby spróbować odzyskać ostatnio wprowadzone zmiany.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2683283
  Uwaga Jeśli program Excel nie może naprawić skoroszytu, należy kliknąć pozycję Wyodrębnij dane zamiast pozycji Napraw.
  1. Jeśli skoroszyt zawiera formuły, program Excel wyświetli monit o wybranie jednej z opcji: Konwertuj na wartości lub Odzyskaj formuły.
  2. Po pojawieniu się następującego komunikatu o błędzie kliknij przycisk Tak.
   The document file name caused a serious error the last time it was opened. Would you like to continue opening it? (Dokument nazwa pliku spowodował poważny błąd, gdy był otwarty po raz ostatni. Czy chcesz kontynuować jego otwieranie?)
   Aby uzyskać więcej informacji na temat tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   286017 You receive an "The document 'Filename' caused a serious error the last time it was opened .Would you like to continue opening it?" error message when you open a file in Excel or in Word
 5. Zapisz odzyskany skoroszyt.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Zapisanie pliku w formacie HTML

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
O ile uszkodzony plik programu Excel 2003 można otworzyć, można go przefiltrować, jeśli zostanie zapisany w formacie HTML, zamknięty i otwarty ponownie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako stronę sieci Web.
 2. W obszarze Zapisz kliknij opcję Cały skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2781781
 3. Zamknij plik.
 4. Otwórz plik ponownie w programie Excel.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 6. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Skoroszyt Microsoft Excel.
 7. Zmień nazwę pliku, aby utworzyć jego nową, przefiltrowaną kopię bez zamieniania oryginału.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Zapisanie w formacie HTML może spowodować utratę niektórych funkcji.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Powyższe czynności (zapisywania w formacie HTML) działają tylko w programie Excel 2003.


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300637 Niektóre funkcje skoroszytu nie są zachowywane w przypadku zapisania go jako strony sieci Web w programie Excel
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Zapisanie pliku w formacie arkusza kalkulacyjnego XML

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
O ile uszkodzony plik programu Excel można otworzyć, można go przefiltrować, jeśli zostanie zapisany w formacie arkusza kalkulacyjnego XML, zamknięty i otwarty ponownie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 2. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Arkusz kalkulacyjny XML.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.
 4. Zamknij plik.
 5. Otwórz plik ponownie w programie Excel.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 7. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Skoroszyt Microsoft Excel.
 8. Zmień nazwę pliku, aby utworzyć jego nową, przefiltrowaną kopię bez zamieniania oryginału.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Zapisanie w formacie arkusza kalkulacyjnego XML może spowodować utratę niektórych funkcji.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Powyższe czynności (zapisywania w formacie XML) działają tylko w programie Excel 2003.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Skopiowanie arkuszy do nowego skoroszytu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
O ile uszkodzony plik programu Excel można otworzyć, można przenieść jego arkusze do nowego skoroszytu. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2781782


2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Przenieś lub kopiuj.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2781783


3. Wybierz pozycję Nowy skoroszyt, a następnie zaznacz pole wyboru Utwórz kopię.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2781784


4. Kliknij przycisk OK.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Wyodrębnienie danych z wykresu za pomocą makra

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
W programie Excel od wersji 5.0 dane można pobrać z wykresu nawet wtedy, gdy znajdują się one w zewnętrznym arkuszu lub skoroszycie. Jest to przydatne, gdy wykres utworzono z innego pliku lub gdy jest on połączony z innym plikiem, który jest już niedostępny lub został uszkodzony.

Nawet jeśli dane źródłowe wykresu zostaną utracone, można je przywrócić z samego wykresu za pomocą makra programu Visual Basic for Applications (VBA).

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300643 Makro do wyodrębniania danych z wykresu
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Właściwości

Numer ID artykułu: 820741 - Ostatnia weryfikacja: 7 listopada 2012 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Słowa kluczowe: 
kbxml kbcorrupt kbhowto kbcip KB820741

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com