หมายเลขบทความ (Article ID): 820741 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้กู้คืนข้อมูลจากแฟ้ม Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 หรือ Microsoft Office Excel 2003 ที่เสียหายหรือใช้งานไม่ได้ บทความนี้อธิบายวิธีการเหล่านี้และมีรายการอ้างอิงไปยังบทความใน Microsoft Knowledge Base อื่นๆ ที่อธิบายวิธีการเหล่านี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกู้คืนข้อมูลจากแฟ้ม Excel ที่เสียหาย

คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาขณะเปิดหรือใช้งานแฟ้ม Excel:
 • ใช้สำเนากู้คืนของเอกสาร
 • ใช้คำสั่ง เปิดและซ่อมแซม
 • บันทึกแฟ้มในรูปแบบ HTML
 • บันทึกแฟ้มในรูปแบบกระดาษคำนวณ XML
 • ถ้าแผนภูมิเชื่อมโยงกับแฟ้มที่เสียหาย ให้ใช้แมโครดึงข้อมูล
หมายเหตุ รายละเอียดขั้นตอนในแต่ละวิธีมีอธิบายอยู่ในหัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้สำเนากู้คืนของเอกสาร

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หาก Excel หยุดตอบกลับขณะที่คุณกำลังทำงานในสมุดงานของคุณ ให้ใช้โปรแกรม Microsoft Office Application Recovery เพื่อกู้คืน Excel และสมุดงานของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ Microsoft Office, Microsoft Office Tools แล้วคลิก Microsoft Office Application Recovery
 2. ในรายการ โปรแกรมประยุกต์ ให้คลิก Microsoft Excel แล้วคลิก กู้คืนโปรแกรมประยุกต์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2882148


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ ถ้าคุณคลิก สิ้นสุดโปรแกรมประยุกต์ การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในสมุดงานของคุณจะสูญหาย
 3. เปิด Excel

  แฟ้มที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างงาน การกู้คืนเอกสาร มีสมุดงานที่คุณกู้คืนอยู่ด้วย
 4. เมื่อต้องการเปิดหรือบันทึกสมุดงานของคุณ ให้คลิกลูกศรทางขวาของสมุดงานในบานหน้าต่างงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการกู้คืนอัตโนมัติ (AutoRecover) ใน Excel ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
289273 คำอธิบายของฟังก์ชันการกู้คืนอัตโนมัติ (AutoRecover) ใน Excel 2002 และ Excel 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ใช้คำสั่ง "เปิดและซ่อมแซม"

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
วิธีการนี้เป็นวิธีการหลักในการกู้คืนแฟ้มใน Excel 2003 และรุ่นหลังจากนั้น ถ้าคุณต้องการกู้คืนการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในแฟ้ม Excel ที่เสียหาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Excel
 2. ในเมนู แฟ้ม คลิก เปิด
 3. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกแฟ้มที่คุณต้องการเปิด

  คลิกลูกศรบนปุ่ม เปิด แล้วคลิก เปิดและซ่อมแซม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2882149
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ซ่อมแซม เพื่อกู้คืนการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของคุณ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ ถ้า Excel ไม่สามารถซ่อมแซมสมุดงานของคุณ ให้คลิก ดึงข้อมูล แทน ซ่อมแซม
  1. ถ้าสมุดงานของคุณมีสูตร Excel จะพร้อมท์ให้คุณเลือกระหว่าง แปลงเป็นค่า หรือ กู้คืนสูตร
  2. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ให้คลิก ใช่
   ชื่อแฟ้มเอกสารเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดร้ายแรงในการเปิดแฟ้มครั้งที่แล้ว คุณต้องการเปิดแฟ้มนี้หรือไม่
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
   286017 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ชื่อแฟ้มเอกสาร' เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดร้ายแรงในการเปิดแฟ้มครั้งที่แล้ว คุณต้องการเปิดแฟ้มนี้หรือไม่" เมื่อคุณเปิดแฟ้มใน Excel หรือ Word
 5. บันทึกสมุดงานที่คุณกู้คืน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

บันทึกแฟ้มดังกล่าวในรูปแบบ HTML

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณสามารถเปิดแฟ้ม Excel 2003 ที่เสียหายนั้นได้ คุณจะสามารถกรองแฟ้มนั้นได้หากคุณบันทึกแฟ้มดังกล่าวในรูปแบบ HTML ปิดแฟ้มนั้น แล้วเปิดแฟ้มดังกล่าวอีกครั้ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็นเว็บเพจ
 2. ภายใต้ บันทึก ให้คลิก สมุดงานทั้งหมด แล้วคลิก บันทึก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2882150
 3. ปิดแฟ้ม
 4. เปิดแฟ้มใน Excel อีกครั้ง
 5. ในเมนู แฟ้ม คลิก บันทึกเป็น
 6. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก สมุดงานใน Microsoft Excel
 7. เปลี่ยนชื่อแฟ้มเพื่อสร้างสำเนา ที่กรอง ใหม่โดยไม่เปลี่ยนต้นฉบับ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ บางคุณสมบัติอาจสูญหายเมื่อคุณบันทึกในรูปแบบ HTML
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ ขั้นตอนข้างต้น (บันทึกเป็น HTML) ทำงานได้เฉพาะใน Excel 2003 เท่านั้น


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
300637 คุณสมบัติสมุดงานบางอย่างจะไม่ถูกเก็บบันทึกเมื่อบันทึกเป็นเว็บเพจใน Excel
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

บันทึกแฟ้มดังกล่าวในรูปแบบกระดาษคำนวณ XML

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณสามารถเปิดแฟ้ม Excel ที่เสียหายนั้นได้ คุณจะสามารถกรองแฟ้มนั้นได้หากคุณบันทึกแฟ้มดังกล่าวในรูปแบบกระดาษคำนวณ XML ปิดแฟ้มนั้น แล้วเปิดแฟ้มดังกล่าวอีกครั้ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในเมนู แฟ้ม คลิก บันทึกเป็น
 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก กระดาษคำนวณ XML
 3. คลิก บันทึก
 4. ปิดแฟ้ม
 5. เปิดแฟ้มใน Excel อีกครั้ง
 6. ในเมนู แฟ้ม คลิก บันทึกเป็น
 7. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก สมุดงานใน Microsoft Excel
 8. เปลี่ยนชื่อแฟ้มเพื่อสร้างสำเนา ที่กรอง ใหม่โดยไม่เปลี่ยนต้นฉบับ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ บางคุณสมบัติอาจสูญหายเมื่อคุณบันทึกในรูปแบบกระดาษคำนวณ XML
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ ขั้นตอนข้างต้นนี้ (บันทึกเป็น XML) จะใช้งานได้เฉพาะใน Excel 2003 เท่านั้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คัดลอกแผ่นงานไปยังสมุดงานใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณสามารถเปิดแฟ้ม Excel ที่เสียหายนั้นได้ คุณจะสามารถย้ายแผ่นงานดังกล่าวไปยังสมุดงานใหม่ได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2882151


2. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน แล้วคลิก ย้ายหรือคัดลอก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2882152


3. เลือก สมุดงานใหม่ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างสำเนา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2882153


4. คลิก ตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ใช้แมโครในการดึงข้อมูลในแผนภูมิ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ใน Excel รุ่น 5.0 ขึ้นไป อาจจะเรียกใช้ข้อมูลจากแผนภูมิได้แม้ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในแผ่นงานหรือสมุดงานภายนอก วิธีนี้อาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่แผนภูมิถูกสร้างจากหรือเชื่อมโยงไปยังแฟ้มอื่นที่ไม่มีอยู่หรือเสียหาย

เมื่อข้อมูลที่มาที่เชื่อมโยงกับแผนภูมิสูญหาย คุณยังสามารถกู้คืนข้อมูลจากแผนภูมิได้โดยใช้แมโคร Visual Basic for Applications (VBA)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
300643 แมโครดึงข้อมูลจากแผนภูมิ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 820741 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2556 - Revision: 10.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbxml kbcorrupt kbhowto kbcip KB820741

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com