Τρόπος εγκατάστασης ή επιδιόρθωσης και επανεγκατάστασης προγραμμάτων και δυνατοτήτων του Office 2003

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 821593 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Office 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 264625.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης ή επιδιόρθωσης και επανεγκατάστασης μεμονωμένων προγραμμάτων και δυνατοτήτων στο Microsoft Office 2003.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμες στη Βοήθεια για το Microsoft Office. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προβολής αυτών των πληροφοριών στη "Βοήθεια", ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές".

Περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ενότητα για να εγκαταστήσετε ή για να επιδιορθώσετε και να επανεγκαταστήσετε μεμονωμένες δυνατότητες στο Office 2003.

Τρόπος εγκατάστασης μεμονωμένων δυνατοτήτων στο Office 2003

Γενικά, όταν προσπαθείτε για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσετε μια δυνατότητα που δεν είναι εγκατεστημένη, το Office 2003 εγκαθιστά τη δυνατότητα αυτόματα. Για παράδειγμα, εάν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Λήψη εξωτερικών δεδομένων (Get External Data) του μενού Δεδομένα (Data) στο Microsoft Office Excel 2003 και μετά κάνετε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ερωτήματος βάσης δεδομένων (Run Database Query), το Microsoft Query εγκαθίσταται αυτόματα.

Εάν η δυνατότητα που θέλετε δεν εγκαθίσταται αυτόματα στο Office 2003, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Office 2003 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Πρόγραμμα Εγκατάστασης Microsoft Office 2003 (Microsoft Office 2003 Setup), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων (Add or Remove Features) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου των στοιχείων που θέλετε να εγκαταστήσετε.
 6. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Επιλογή προσαρμογής εφαρμογών για προχωρημένους (Choose advance customization of applications) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Αναπτύξτε το προϊόν που θέλετε να προσαρμόσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται αριστερά από το όνομα της δυνατότητας και κατόπιν κάντε κλικ στην κατάσταση της εγκατάστασης που επιθυμείτε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να καταργήσετε μια δυνατότητα, επιλέξτε την κατάσταση Μη διαθέσιμη (Not Available). Για να εγκαταστήσετε αμέσως μια δυνατότητα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου (Run from My Computer) ή κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση κατά την πρώτη χρήση (Installed on First Use), εάν θέλετε να εγκατασταθεί η δυνατότητα όταν ζητηθεί για πρώτη φορά.
 8. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές της κατάστασης εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update).

Τρόπος επιδιόρθωσης ή επανεγκατάστασης προγραμμάτων του Office

Αυτή η διαδικασία εντοπίζει και επιδιορθώνει θέματα που σχετίζονται με εγκατεστημένα προγράμματα του Microsoft Office, όπως ρυθμίσεις μητρώου και αρχεία εγκατάστασης που λείπουν. Αυτή η διαδικασία δεν επιδιορθώνει προσωπικά αρχεία, όπως φύλλα εργασίας ή πρότυπα.

Οι ακόλουθες δύο μέθοδοι περιγράφουν δύο τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Εντοπισμός και επιδιόρθωση", για να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε θέματα που αφορούν εγκατεστημένα προγράμματα.

Μέθοδος 1: Εκτέλεση της δυνατότητας "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" από το μενού "Βοήθεια"

 1. Στο μενού Βοήθεια (Help) οποιουδήποτε προγράμματος του Office, κάντε κλικ στην εντολή Εντοπισμός και επιδιόρθωση (Detect and Repair).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
Σημείωση Για να επαναφέρετε συντομεύσεις προγραμμάτων στο μενού Έναρξη (Start), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Επαναφορά των συντομεύσεων κατά την επιδιόρθωση (Restore my shortcuts while repairing).

Μέθοδος 2: Εκτέλεση του εργαλείου "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" από τη δυνατότητα "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων"

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Office 2003 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Πρόγραμμα Εγκατάστασης Microsoft Office 2003 (Microsoft Office 2003 Setup), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Επανεγκατάσταση ή επιδιόρθωση (Reinstall or Repair) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεγκατάσταση του προϊόντος Office (Reinstall Office) ή στην επιλογή Εντοπισμός και επιδιόρθωση σφαλμάτων στην εγκατάσταση του προϊόντος Office (Detect and Repair errors in my Office installation) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση (Install).
Σημείωση Εάν επιλέξετε τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση θεμάτων στην εγκατάσταση του Microsoft Office, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Επαναφορά των συντομεύσεων του μενού "Έναρξη" (Restore my Start Menu Shortcuts) για να δημιουργηθούν ξανά οι συντομεύσεις σας για το Microsoft Office.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης ή κατάργησης μεμονωμένων δυνατοτήτων του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια Microsoft (όνομα προϊόντος) (Microsoft product name Help) του μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε Εγκατάσταση ή κατάργηση μεμονωμένων δυνατοτήτων (Install or remove individual components) στο Office Assistant ή στο Answer Wizard και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search) για να προβάλλετε τα θέματα.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 821593 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
Λέξεις-κλειδιά: 
kbrepair kbsetup kbinfo KB821593

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com