Jak zainstalować lub naprawić i ponownie zainstalować programy i funkcje pakietu Office 2003

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 821593 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dotycząca pakietu Microsoft Office 2000: 264625.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak zainstalować lub naprawić i ponownie zainstalować poszczególne programy i funkcje pakietu Microsoft Office 2003.

Informacje zawarte w tym artykule są również dostępne w Pomocy pakietu Microsoft Office. Informacje dotyczące przeglądania tych informacji w systemie Pomocy podano w sekcji „Materiały referencyjne”.

Więcej informacji

Informacje podane w tej sekcji umożliwiają zainstalowanie lub naprawienie i ponowne zainstalowanie poszczególnych funkcji w pakiecie Office 2003.

Jak instalować poszczególne funkcje w pakiecie Office 2003

Zwykle przy pierwszej próbie użycia funkcji, która nie jest zainstalowana, pakiet Office 2003 instaluje ją automatycznie. Jeśli na przykład wskażesz polecenie Pobierz dane zewnętrzne w menu Dane w programie Microsoft Office Excel 2003, a następnie klikniesz polecenie Uruchom kwerendę bazy danych, automatycznie zostanie zainstalowany program Microsoft Query.

Jeśli żądana funkcja nie jest instalowana automatycznie w pakiecie Office 2003, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy, kliknij pozycję Microsoft Office 2003, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. W oknie dialogowym Instalator produktu Microsoft Office 2003 kliknij opcję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Zaznacz pola wyboru odpowiadające wszystkim składnikom, które chcesz zainstalować.
 6. Zaznacz pole wyboru Wybierz zaawansowane dostosowywanie aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Rozwiń program, który chcesz dostosować, kliknij ikonę z lewej strony nazwy funkcji, a następnie kliknij żądany stan instalacji. Na przykład, jeśli chcesz usunąć funkcję, ustaw dla niej opcję Niedostępne. Aby natychmiast zainstalować funkcję, kliknij opcję Uruchamiaj z Mojego komputera, ewentualnie kliknij opcję Instalowane przy pierwszym użyciu, jeśli funkcja ma zostać zainstalowana, gdy po raz pierwszy pojawi się żądanie tej funkcji.
 8. Po zakończeniu modyfikacji stanów instalacji kliknij przycisk Aktualizuj.

Jak naprawić lub ponownie zainstalować programy pakietu Office

Ta procedura umożliwia wykrycie i rozwiązanie problemów skojarzonych z zainstalowanymi programami pakietu Microsoft Office, takimi jak problemy z ustawieniami rejestru i brakujące pliki instalacyjne. Procedura nie obejmuje naprawy plików osobistych, takich jak arkusze czy szablony.

W poniższych dwóch metodach opisano dwa sposoby wykrywania i rozwiązywania problemów z zainstalowanymi programami za pomocą narzędzia Wykryj i napraw.

Metoda 1. Uruchomienie polecenia Wykryj i napraw w menu Pomoc

 1. W menu Pomoc dowolnego programu pakietu Office kliknij polecenie Wykryj i napraw.
 2. Kliknij przycisk Start.
Uwaga Aby przywrócić skróty do programów w menu Start, zaznacz pole wyboru Przywróć moje skróty podczas naprawiania.

Metoda 2. Uruchomienie narzędzia Wykryj i napraw w oknie Dodawanie lub usuwanie programów.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy, kliknij pozycję Microsoft Office 2003, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 3. W oknie dialogowym Microsoft Office 2003 — Instalator kliknij opcję Zainstaluj ponownie lub napraw, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij przycisk Zainstaluj ponownie produkt Office lub Wykryj i napraw błędy w instalacji produktu Office, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
Uwaga Jeśli została wybrana opcja wykrywania i naprawiania instalacji produktu Microsoft Office, to należy zaznaczyć pole wyboru Przywróć moje skróty menu Start, aby odtworzyć stosowane skróty pakietu Microsoft Office.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania lub usuwania pojedynczych funkcji pakietu Microsoft Office, kliknij polecenie Nazwa produktu firmy Microsoft — Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz hasło instalowanie lub usuwanie pojedynczych składników, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 821593 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
Słowa kluczowe: 
kbrepair kbsetup kbinfo KB821593

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com