เกิดข้อผิดพลาด: "Windows ไม่สามารถสร้างวัตถุได้เนื่องจากบริการไดเรกทอรีไม่สามารถจัดสรรตัวระบุที่สัมพันธ์กัน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822053 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างวัตถุใหม่ใน Active Directory คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
windows ไม่สามารถสร้างวัตถุได้เนื่องจากบริการไดเรกทอรีไม่สามารถจัดสรรตัวระบุที่สัมพันธ์กัน
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรี NT (NTDS):

เหตุการณ์ 16650
MessageId = 0x410A
SymbolicName = SAMMSG_RID_INIT_FAILURE
ภาษา =ภาษาอังกฤษ
ตัวจัดสรรตัวระบุบัญชีที่ไม่สามารถเตรียมใช้งานอย่างถูกต้อง ข้อมูลในระเบียนประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด NT ซึ่งทำให้เกิดความล้มเหลว windows 2000 อาจลองใหม่การเตรียมใช้งานจนกว่าจะสำเร็จ จนถึงเวลานั้น การสร้างบัญชีจะถูกปฏิเสธบนตัวควบคุมโดเมนนี้ โปรดค้นหาล็อกเหตุการณ์ SAM อื่น ๆ ที่อาจบ่งชี้เหตุผลที่แน่นอนสำหรับความล้มเหลว

ข้อผิดพลาดนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ NTDS แต่ละครั้งที่ Windows 2000 พยายามเตรียมใช้งานหลักรหัสญาติ (RID) ข้อผิดพลาดถูกบันทึกในช่วงเวลา 1 นาทีสำหรับ tries ที่ 3 ครั้งแรก และจากนั้นหนึ่งครั้งทุก ๆ 30 นาทีจนกระทั่งหลัก RID ต้น

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากตัวควบคุมโดเมนที่เก็บไว้ของการดำเนินงานหลักบทบาท (การดำเนินงานหลักเดียวหรือที่เรียกว่ายืดหยุ่นหรือ FSMO) ของต้นแบบ RID ถูกเอาออกจากโดเมน และการคืนค่าจากการสำรองข้อมูล ถ้าบทบาทของต้นแบบ RID ถูกบังคับลงบนตัวควบคุมโดเมนอื่นเป็นการแทนแบบชั่วคราว เมื่อมีการคืนค่า และส่งกลับไปยังโดเมนหลัก RID เดิม นั้นไม่ได้มีการทำซ้ำกับคู่ค้าของการจำลองแบบโดยตรง และไม่เพิ่มบทบาทของต้นแบบ RID

windows 2000 Service Pack 3 และ Windows Server 2003 แนะนำการออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการลักษณะพิเศษ adverse บทบาทหลักการดำเนินการซ้ำที่มีอยู่ในฟอเรสต์เดียวกันหรือโดเมนของลักษณะการทำงาน ตัวควบคุมโดเมนทำการซิงโครไนซ์ครั้งแรกเมื่อเริ่มต้นในแต่ละบริบทการตั้งชื่อโฮสต์บนตัวควบคุมโดเมนเฉพาะ ตัวควบคุมโดเมนที่มีต้น แบบของแบบแผน ต้น แบบการตั้งชื่อโดเมน ต้น แบบ RID, PDC emulator หรือบทบาทหลักของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สมมติความเป็นเจ้าของบทบาทจนกว่าจะมีการซิงโครไนซ์กับดอย่างน้อยหนึ่งสำหรับแต่ละบริบทการตั้งชื่อแบบเขียนได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ย้ายคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการคืนค่าไปยังเครือข่ายที่แยกต่างหากที่ isolated เครือคุณผลิตข่าย
 2. คืนค่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากการสำรองข้อมูล ไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อมีการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์
 3. ในแบบชั่วคราว RID หลักควบคุมโดเมนในเครือข่ายการผลิต ชนิดการพร้อมต์ คำสั่งที่เปิดrepadmin /showvectorแล้ว กด ENTER
 4. ปิดตัวควบคุมโดเมนหลัก RID ชั่วคราว และย้ายไปยังเครือข่ายที่แยกต่างหากพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่มีการคืนค่า
 5. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง
 6. ใช้การไซต์และบริการตัวจัดการสแนปอินการเริ่มการทำแบบจำลองระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ.
  2. ขยายการไซต์คอนเทนเนอร์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้ว ขยายคอนเทนเนอร์ที่แสดงถึงชื่อของไซต์ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายที่คุณต้องการซิงโครไนส์กับหุ้นส่วนการจำลองแบบ
  3. ขยายการเซิร์ฟเวอร์คอนเทนเนอร์ แล้ว ขยายเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายเพื่อแสดงวัตถุการตั้งค่า NTDS (วัตถุที่แสดงถึงการตั้งค่าของตัวควบคุมโดเมน)
  4. คลิกการการตั้งค่า ntdsวัตถุ วัตถุเชื่อมต่อในบานหน้าต่างขวาแทนคู่การจำลองแบบโดยตรงของเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย
  5. คลิกขวาที่วัตถุที่ใช้ในการเชื่อมต่อในบานหน้าต่างด้านขวา และจากนั้น คลิกทำซ้ำในขณะนี้

   windows 2000 เริ่มการทำแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง (เซิร์ฟเวอร์ที่แทน โดยวัตถุการเชื่อมต่อ) ไปยังเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายสำหรับไดเรกทอรี partitions ที่เซิร์ฟเวอร์เป้าหมายได้มีการกำหนดค่าให้ทำซ้ำจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางทั้งหมด
 7. การโอนย้ายการดำเนินงานทั้งหมดที่บทบาทหลักกลับไปยังหน้าที่ยึดเดิม
 8. ย้ายคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องกลับไปยังเครือข่ายการผลิต

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบตัวยึดบทบาทหลัก RID คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
234790วิธีการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บบทบาทของการดำเนินการหลักเดียวที่ยืดหยุ่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำถ้าต้นแบบ RID ลงเป็นเวลานาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
223787Flexible Single Master Operation transfer and seizure process
For more information about restoring the RID Master after a seizure, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
316201"Domain controller has failed to obtain a new identifier pool" error event in Windows 2000 Server S316201 and earlier
For more information about how to perform an authoritative restore to a domain controller, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
241594How to perform an authoritative restore to a domain controller in Windows 2000
For more information about FSMO placement and optimization on Windows 2000 domains, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
223346FSMO placement and optimization on Active Directory domain controllers

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822053 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbprb kbmt KB822053 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822053

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com