คำแนะนำในการสแกนไวรัสสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่นที่สนับสนุนในปัจจุบัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822158 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้มีข้อแนะนำที่อาจช่วยให้คุณพิจารณาถึงสาเหตุของความไม่เสถียรที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows รุ่นที่สนับสนุน เมื่อใช้กับซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสในสภาพแวดล้อมของโดเมน Active Directory หรือในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการจัดการ

หมายเหตุ เราขอแนะนำให้คุณนำขั้นตอนนี้ไปใช้เป็นการชั่วคราวเพื่อประเมินระบบ ถ้าประสิทธิภาพหรือเสถียรภาพของระบบดีขึ้นเนื่องจากคำแนะนำที่มีให้ในบทความนี้ โปรดติดต่อผู้ขายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อขอรับคำแนะนำหรือขอรับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรุ่นที่ปรับปรุง

ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นวิธีการลดการตั้งค่าระดับการรักษาความปลอดภัยหรือวิธีการปิดคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจกับลักษณะของปัญหาที่เจาะจง ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง เราแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขต่างๆ ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณเสียก่อน หากคุณใช้การแก้ปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7

คำเตือน วิธีหลีกเลี่ยงปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นต่อการโจมตีโดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือโดยซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้ใช้วิธีหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แต่ให้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณนำวิธีการนี้ไปใช้ตามดุลย์พินิจของคุณเอง โปรดใช้วิธีหลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง

หมายเหตุ
 • เราไม่ทราบถึงความเสี่ยงของการยกเว้นแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใดโดยเฉพาะ ตามที่ระบุในบทความนี้ จากการสแกนที่ทำโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ อย่างไรก็ตาม ระบบของคุณจะปลอดภัยยิ่งขึ้นถ้าคุณไม่ยกเว้นแฟ้มหรือโฟลเดอร์จากการสแกน
 • เมื่อคุณสแกนแฟ้มเหล่านี้ อาจเกิดปัญหาของประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการเนื่องจากการล็อคแฟ้ม
 • โปรดอย่ายกเว้นแฟ้มใดต่อไปนี้โดยใช้นามสกุลของแฟ้ม ตัวอย่างเช่น อย่ายกเว้นแฟ้มทั้งหมดที่มีนามสกุล .dit Microsoft ไม่มีการควบคุมแฟ้มอื่นๆ ที่อาจใช้นามสกุลเดียวกันกับแฟ้มที่อธิบายในบทความนี้
 • บทความนี้ระบุทั้งชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์ที่สามารถยกเว้นได้ แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อธิบายในบทความนี้มีการป้องกันตามการอนุญาตเริ่มต้น เพื่อให้มีการเข้าถึงได้เแพาะ SYSTEM และผู้ดูแลระบบ และมีเฉพาะคอมโพเนนต์ระบบปฏิบัติการเท่านั้น การยกเว้นทั้งโฟลเดอร์อาจง่ายกว่า แต่อาจไม่ให้การป้องกันมากเท่ากับการยกเว้นเฉพาะบางแฟ้มโดยอ้างอิงจากชื่อแฟ้ม

ปิดการสแกนของแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับ Windows Update หรือ Automatic Update

 • ปิดการสแกนของแฟ้มฐานข้อมูลของ Windows Update หรือ Automatic Update (Datastore.edb) แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore
 • ปิดการสแกนแฟ้มบันทึกที่อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้:
  • Res*.log
  • Res*.jrs
  • Edb.chk
  • Tmp.edb
  อักขระการแทนที่ (*) แสดงว่าอาจมีหลายแฟ้ม

ปิดการสแกนแฟ้มของ Windows Security

 • และแฟ้มต่อไปนี้ในเส้นทาง %windir%\Security\Database ของรายการการยกเว้น:
  • *.edb
  • *.sdb
  • *.log
  • *.chk
  • *.jrs
  หมายเหตุ ถ้าไม่ยกเว้นแฟ้มเหล่านี้ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มเหล่านี้อย่างเหมาะสม และฐานข้อมูลการรักษาความปลอดภัยอาจเสียหาย การสแกนแฟ้มเหล่านี้อาจทำให้แฟ้มไม่สามารถใช้งานได้ หรืออาจทำให้นโยบายการรักษาความปลอดภัยไม่สามารถใช้งานกับแฟ้มเหล่านี้ แฟ้มเหล่านี้ไม่ควรมีการสแกน เนื่องจากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจไม่ดำเนินการกับแฟ้มอย่างเหมาะสมว่าเป็นแฟ้มฐานข้อมูลเฉพาะ

ปิดการสแกนแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกลุ่ม

 • ข้อมูลรีจิสทรีของผู้ใช้นโยบายกลุ่ม แฟ้มเหล่านี้อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %allusersprofile%\
  โดยเฉพาะ ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้:
  NTUser.pol
 • แฟ้มการตั้งค่าไคลเอ็นต์นโยบายกลุ่ม แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %Systemroot%\System32\GroupPolicy\
  โดยเฉพาะ ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้:
  Registry.pol
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
951059 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 การตั้งค่านโยบายที่อ้างอิงรีจิสทีจะถูกเอาออกโดยไม่คาดหมายหลังจากที่ผู้ใช้เข้าสู่คอมพิวเตอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
930597 การตั้งค่านโยบายที่อ้างอิงรีจิสทรีบางอย่างสูญหายไป และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกในการบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

สำหรับตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 และ Windows 2000

เนื่องจากตัวควบคุมโดเมนให้บริการที่สำคัญแก่ไคลเอ็นต์ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายสำหรับกิจกรรมต่างๆ จากรหัสที่เป็นอันตราย จากมัลแวร์ หรือจากไวรัสจะต้องน้อยที่สุด ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเป็นวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไปในการลดความเสี่ยงที่จะติดไวรัส ติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับตัวควบคุมโดเมนให้มากที่สุด เพื่อให้มีผลกับประสิทธิภาพน้อยที่สุด รายการต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณกำหนดค่าและติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 หรือ Windows 2000

คำเตือน เราขอแนะนำให้คุณใช้การกำหนดค่าเฉพาะต่อไปนี้กับระบบทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าในสภาพแวดล้อมเฉพาะของคุณ จะไม่มีปัจจัยที่ไม่คาดหมายหรือความเสี่ยงต่อความเสถียรของระบบ ความเสี่ยงจากการสแกนมากเกินไปก็คือแฟ้มจะถูกกำหนดค่าสถานะว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่เหมาะสม ผลที่ได้คือมีการทำซ้ำมากเกินไปใน Active Directory ถ้าการทดสอบยืนยันว่าการทำซ้ำไม่ได้รับผลจากคำแนะนำต่อไปนี้ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสกับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

หมายเหตุ คำแนะนำบางอย่างจากผู้ขายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจมีความสำคัญเหนือกว่าคำแนะนำในบทความนี้
 • ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสกับตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในองค์กร วิธีที่ดีที่สุดคือ พยายามติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวกับเซิร์ฟเวอร์อื่นและระบบไคลเอ็นต์ทั้งหมดที่ต้องติดต่อกับตัวควบคุมโดเมน การจับมัลแวร์ได้ในขั้นตอนที่เร็วที่สุดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เช่น ที่ไฟร์วอลล์หรือที่ระบบไคลเอ็นต์ที่มีมัลแวร์เป็นครั้งแรก ซึ่งจะป้องกันไม่ให้มัลแวร์เข้าสู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ไคลเอ็นต์ใช้งาน
 • ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรุ่นที่ออกแบบมาให้ทำงานกับตัวควบคุมโดเมน Active Directory และใช้ Application Programming Interfaces (API) ที่ถูกต้องในการเข้าถึงแฟ้มในเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ของผู้ขายที่เป็นรุ่นเก่าจะเปลี่ยนข้อมูลเมตาของแฟ้มเมื่อมีการสแกนแฟ้ม กรณีนี้ทำให้เอ็นจินของ File Replication Service รู้จำถึงการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มและกำหนดเวลาสำหรับการทำซ้ำแฟ้มนั้น รุ่นใหม่ๆ จะป้องกันปัญหานี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  815263 โปรแกรมป้องกันไวรัส สำรองข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของดิสก์ที่สามารถทำงานร่วมกับ File Replication Service (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • โปรดอย่าใช้ตัวควบคุมโดเมนเพื่อเรียกดูอินเทอร์เน็ตหรือดำเนินการอื่นๆ ที่อาจทำให้ติดรหัสที่เป็นอันตราย
 • เราขอแนะนำให้ลดภาระการทำงานของตัวควบคุมโดเมน เมื่อเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ตัวควบคุมโดเมนเป็นเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม ซึ่งจะช่วยลดกิจกรรมการสแกนไวรัสกับแฟ้มที่ใช้ร่วมกันและลดการสูญเสียประสิทธิภาพ
 • อย่าวางแฟ้ม Active Directory หรือฐานข้อมูล FRS และแฟ้มบันทึกบนไดรฟ์ข้อมูลที่บีบอัดของระบบแฟ้ม NTFS
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  318116 ปัญหากับฐานข้อมูล Jet บนไดรฟ์ที่บีบอัด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ปิดการสแกน Active Directory และแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับ Active Directory

 • ยกเว้นแฟ้มฐานข้อมูล Main NTDS ตำแหน่งของแฟ้มเหล่านี้มีการระบุไว้ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\DSA Database File
  ตำแหน่งเริ่มต้นคือ %windir%\Ntds โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้:
  Ntds.dit
  Ntds.pat
 • ยกเว้นแฟ้มบันทึกการทำธุรกรรมของ Active Directory ตำแหน่งของแฟ้มเหล่านี้มีการระบุไว้ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\Database Log Files Path
  ตำแหน่งเริ่มต้นคือ %windir%\Ntds โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้:
  • EDB*.log
  • Res*.log
  • Res*.jrs
  • Ntds.pat
  หมายเหตุ Windows Server 2003 ไม่ใช้แฟ้ม Ntds.pat อีกต่อไป
 • ยกเว้นแฟ้มในโฟลเดอร์การทำงานของ NTDS ที่ระบุในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\DSA Working Directory
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้:
  • Temp.edb
  • Edb.chk

ปิดการสแกนของแฟ้ม SYSVOL

 • ปิดการสแกนแฟ้มในโฟลเดอร์การทำงานของ File Replication Service (FRS) ที่ระบุในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Working Directory
  ตำแหน่งเริ่มต้นคือ %windir%\Ntfrs ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์:
  • edb.chk
  • Ntfrs.jdb
  • *.log
 • ปิดการสแกนแฟ้มในแฟ้มบันทึกฐานข้อมูล FRS ที่ระบุในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Services\Ntfrs\Parameters\DB Log File Directory
  ตำแหน่งเริ่มต้นคือ %windir%\Ntfrs ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้:
  • Eedb*.log (ถ้าไม่ได้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรี)
  • FRS Working Dir\Jet\Log\Edb*.jrs (Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2)
  • Edb*.jrs (Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2)
  หมายเหตุ การตั้งค่าสำหรับการยกเว้นแฟ้มที่เจาะจงนั้นมีการระบุไว้ในที่นี้เพื่อความครบถ้วน ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์เหล่านี้อนุญาตให้มีการเข้าถึงเฉพาะ System และผู้ดูแลระบบ โปรดยืนยันว่ามีการป้องกันอย่างถูกต้อง โฟลเดอร์เหล่านี้มีเฉพาะแฟ้มการทำงานของคอมโพเนนต์ที่ถูกต้องสำหรับ FRS และ DFSR
 • ปิดการสแกนแฟ้มชั่วคราวที่ระบุในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Services\NtFrs\Parameters\Replica Sets\GUID\Replica Set Stage

  ตามค่าเริ่มต้น การทำงานชั่วคราวจะใช้ตำแหน่งต่อไปนี้:
  %systemroot%\Sysvol\Staging areas
  ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้:
  • Nntfrs_cmp*.*
 • ปิดการสแกนแฟ้มในโฟลเดอร์ Sysvol\Sysvol

  ตำแหน่งปัจจุบันของโฟลเดอร์ Sysvol\Sysvol และโฟลเดอร์ย่อยภายในคือเป้าหมายการแยกวิเคราะห์ซ้ำของระบบแฟ้มของรูทชุดการทำซ้ำ โฟลเดอร์ Sysvol\Sysvol ใช้ตำแหน่งต่อไปนี้:
  %systemroot%\Sysvol\Sysvol
  ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้จากโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด:
  • *.adm
  • *.admx
  • *.adml
  • Registry.pol
  • *.aas
  • *.inf
  • Fdeploy.inf
  • Scripts.ini
  • *.ins
  • Oscfilter.ini
 • ปิดการสแกนแฟ้มในโฟลเดอร์ FRS Preinstall ที่อยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
  Replica_root\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory
  โฟลเดอร์ Preinstall จะเปิดเสมอเมื่อ FRS ทำงาน

  ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้จากโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด:
  • Ntfrs*.*
 • ปิดการสแกนแฟ้มในฐานข้อมูล DFSR และโฟลเดอร์การทำงาน ตำแหน่งมีการระบุในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Services\DFSR\Parameters\Replication Groups\GUID\Replica Set Configuration File=Path >
  ในคีย์รีจิสทรี "Path" คือเส้นทางของแฟ้ม XML ที่ระบุชื่อของกลุ่มการทำซ้ำ ในตัวอย่างนี้ เส้นทางจะมี "Domain System Volume"

  ตำแหน่งเริ่มต้นคือโฟลเดอร์ที่ซ่อนต่อไปนี้:
  %systemdrive%\System Volume Information\DFSR
  ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้จากโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด:
  • $db_normal$
  • FileIDTable_2
  • SimilarityTable_2
  • *.xml
  • $db_dirty$
  • Dfsr.db
  • Fsr.chk
  • *.frx
  • *.log
  • Fsr*.jrs
  • Tmp.edb
  ถ้าโฟลเดอร์หรือแฟ้มใดต่อไปนี้มีการย้ายหรืออยู่ในตำแหน่งอื่น ให้สแกนหรือยกเว้นอีลิเมนต์ที่เทียบเท่ากัน

ปิดการสแกนแฟ้ม DFS

ทรัพยากรเดียวกันนี้ที่ยกเว้นสำหรับชุดการทำซ้ำ SYSVOL จะต้องมีการยกเว้นด้วยเมื่อใช้ FRS หรือ DFSR เพื่อทำซ้ำการใช้งานร่วมกันที่แมปไปยังรูทของ DFS และเป้าหมายของการเชื่อมโยงบนคอมพิวเตอร์สมาชิกหรือตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 หรือ Windows 2000

ปิดการสแกนแฟ้ม DHCP

ตามค่าเริ่มต้น แฟ้ม DHCP ที่ควรถูกยกเว้นจะมีอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในเซิร์ฟเวอร์:
%systemroot%\System32\DHCP
ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้จากโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด:
 • *.mdb
 • *.pat
 • *.log
 • *.chk
 • *.edb
ตำแหน่งของแฟ้ม DHCP สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าต้องการทราบตำแหน่งปัจจุบันของแฟ้ม DHCP บนเซิร์ฟเวอร์ ให้ตรวจสอบพารามิเตอร์ DatabasePath, DhcpLogFilePath และ BackupDatabasePath ที่ระบุในคีย์ย่อยของคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters

สำหรับตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008, Windows Server 2003 และ Windows 2000

ปิดการสแกนแฟ้ม DNS

ตามค่าเริ่มต้น DNS จะใช้โฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%systemroot%\System32\Dns
ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้จากโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด:
 • *.log
 • *.dns
 • BOOT

ปิดการสแกนแฟ้ม WINS

ตามค่าเริ่มต้น WINS จะใช้โฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%systemroot%\System32\Wins
ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้จากโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยภายใน:
 • *.chk
 • *.log
 • *.mdb

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822158 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbinfo kbprb kbexpertiseinter kbsecurity KB822158

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com