Numer ID artykułu: 823732 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Opis problemu

W niektórych sytuacjach może być konieczne zapobieżenie łączeniu się przez użytkowników z urządzeniem magazynującym USB podłączonym do komputera z systemem Windows XP, Windows Server 2003 lub Windows 2000. W tym artykule omówiono dwie metody zrealizowania tego zadania.

Rozwiązanie

Aby zapobiec łączeniu się przez użytkowników z urządzeniami magazynującymi USB, należy użyć jednej lub większej liczby z następujących procedur (stosownie do konkretnej sytuacji).

Jeśli urządzenie magazynujące USB nie jest jeszcze zainstalowane na komputerze

Jeśli urządzenie magazynujące USB nie jest jeszcze zainstalowane na komputerze, należy przypisać użytkownikowi lub grupie oraz kontu lokalnemu SYSTEM uprawnienia Odmów w przypadku następujących plików:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
Po wykonaniu tej czynności użytkownicy nie mogą instalować urządzeń magazynujących USB na komputerze. Aby przypisać uprawnienia Odmów użytkownika lub grupy w odniesieniu do plików Usbstor.pnf i Usbstor.inf, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Eksploratora Windows, a następnie zlokalizuj folder %SystemRoot%\Inf.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Usbstor.pnf, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 4. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika dodaj użytkownika lub grupę, dla której mają zostać ustawione uprawnienia Odmów.
 5. Na liście Uprawnienia dla nazwa_użytkownika lub nazwa_grupy kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Odmów obok pozycji Pełna kontrola.

  Uwaga Do listy Odmów należy także dodać konto System.
 6. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika wybierz konto SYSTEM.
 7. Na liście Uprawnienia dla nazwa_użytkownika lub nazwa_grupy kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Odmów obok pozycji Pełna kontrola, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Usbstor.inf, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 9. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 10. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika dodaj użytkownika lub grupę, dla której mają zostać ustawione uprawnienia Odmów.
 11. Na liście Uprawnienia dla nazwa_użytkownika lub nazwa_grupy kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Odmów obok pozycji Pełna kontrola.
 12. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika wybierz konto SYSTEM.
 13. Na liście Uprawnienia dla nazwa_użytkownika lub nazwa_grupy kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Odmów obok pozycji Pełna kontrola, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli urządzenie magazynujące USB jest już zainstalowane na komputerze


Jeśli urządzenie magazynujące USB jest już zainstalowane na komputerze, można wprowadzić zmiany w rejestrze, aby zapewnić, że urządzenie podłączone do komputera przez użytkownika nie będzie działać. Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Rozwiąż ten problem
Poprawka automatyczna firmy Microsoft 50061Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows XP
Jeżeli urządzenie magazynujące USB zostało już zainstalowane na komputerze, należy skonfigurować wartość Start równą 4 w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Po wykonaniu tych czynności urządzenie USB podłączone do komputera przez użytkownika nie będzie działać. Aby skonfigurować wartość Start, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Start.
 5. W polu Dane wartości wpisz 4, kliknij opcję Szesnastkowy (jeżeli nie została jeszcze zaznaczona), a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zakończ Edytor rejestru.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Więcej informacji

Należy skontaktować się z dostawcą urządzenia USB, aby uzyskać informacje na temat nowszego sterownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat producenta sprzętu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Właściwości

Numer ID artykułu: 823732 - Ostatnia weryfikacja: 10 czerwca 2013 - Weryfikacja: 7.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB823732

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com