วิธีการฝังแบบอักษรใน PowerPoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826832 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft PowerPoint 2002 ของบทความนี้ ดู291924.
สำหรับรุ่น Microsoft PowerPoint 2000 ของบทความนี้ ดู198337.
สำหรับรุ่น Microsoft PowerPoint 97 ของบทความนี้ ดู159813.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการฝังแบบอักษรใน PowerPoint Microsoft Office 2003 หรือ Microsoft Office PowerPoint 2007 นำเสนอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชุดหนึ่งของแบบอักษร แบบอักษรดังกล่าวอาจไม่ดูเหมือนกันเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอเดียวกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการติดตั้งแบบอักษรที่แตกต่างกัน คุณอาจไม่สามารถแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ได้ โดยการบันทึก (หรือฝัง) แบบอักษรของคุณในงานนำเสนอได้

PowerPoint สนับสนุนการฝังแบบอักษรที่ไม่มีการจำกัดสิทธิ์การใช้งานที่ทำให้สามารถฝัง เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอที่มีฝังแบบอักษรใน PowerPoint บนคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ที่มีบันทึกงานนำเสนอ ลักษณะการทำงานแบบอักษรฝังตัวขึ้นกับในระดับสิทธิ์การใช้งาน embedding แบบอักษร

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงข้อจำกัดที่ส่งผลต่อลักษณะการทำงานแบบอักษรฝังตัวเมื่อมีการนำเสนอถูกเปิดขึ้นใน PowerPoint 2003:
 • ถ้าประกอบด้วยการนำเสนอแบบอักษรที่ถูกจำกัดการอย่างใดอย่างหนึ่งการพิมพ์หรือตัวอย่างมุมมอง คุณไม่สามารถแก้ไขงานนำเสนอ
 • ถ้างานนำเสนอประกอบด้วยแบบอักษรฝังตัวที่ได้รับอนุญาตเป็นสามารถติดตั้งได้ แบบอักษรอาจถูกติดตั้งอย่างถาวรไว้สำหรับใช้ในงานนำเสนอและโปรแกรมอื่น ๆ
 • ถ้างานนำเสนอประกอบด้วยแบบอักษรฝังตัวที่ได้รับอนุญาตเป็นการแก้ไข แบบอักษรอยู่ชั่วคราวสำหรับใช้ในงานนำเสนอและโปรแกรมอื่น ๆ ในขณะที่มีการเปิดงานนำเสนอที่ประกอบด้วยแบบอักษรฝังตัว
PowerPoint สนับสนุนการฝังแบบอักษร TrueType เมื่อคุณบันทึกแฟ้มในรูปแบบต่อไปนี้:
 • งานนำเสนอของ Microsoft
 • งานนำ เสนอ 95 ของ Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 98, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft PowerPoint 2002, PowerPoint 2003 และ PowerPoint 2007
 • การนำเสนอ Microsoft PowerPoint

วิธีการฝังแบบอักษร TrueType ในงานนำเสนอ

เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณเพื่อให้แบบอักษรแสดง และพิมพ์อย่างถูกต้องเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ถ้าคุณได้บันทึกงานนำเสนอ มีแบบอักษรฝังตัว ซึ่งเพิ่มขนาดของแฟ้มงานนำเสนอของคุณ เมื่อการฝังตัวอักษร True ชนิดที่มีสิทธิ์ที่สามารถติดตั้งได้ใน PowerPoint ต้นแบบ แม่แบบสามารถนำไปใช้กับงานนำเสนอเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งแบบอักษรชนิด True ฝังตัวในคอมพิวเตอร์ได้

PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าของ PowerPoint
 1. เริ่มการทำงานของ PowerPoint และจากนั้น เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 3. ในการเครื่องมือเมนูในนั้นบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือกบันทึก.
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นฝังแบบอักษร TrueTypeกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
PowerPoint 2007
 1. เริ่มการทำงานของ PowerPoint 2007 และจากนั้น เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการ
 2. คลิกการปุ่ม Microsoft Office
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Office2007FileButton
  แล้ว คลิกบันทึกเป็น.
 3. ในการเครื่องมือเมนูในนั้นบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือกบันทึก.
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นฝังแบบอักษรในแฟ้มกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

PowerPoint 2010
 1. เริ่มการทำงานของ PowerPoint 2010 และจากนั้น เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการ
 2. คลิกการแฟ้ม:แท็บ แล้วคลิกบันทึกเป็น.
 3. ในการเครื่องมือเมนูในนั้นบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือกบันทึก.
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นฝังแบบอักษรในแฟ้มกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

หมายเหตุ:คุณสามารถฝังแบบอักษร TrueType ใด ๆ ที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows สามารถถูกฝังแบบอักษร TrueType อื่น ๆ หากไม่มีข้อจำกัดสิทธิ์การใช้งาน ถ้าคุณไม่สามารถฝังแบบอักษร (ตัวอย่าง หากมีไม่มีเลือกแบบอักษร เป็นการแก้ไข สามารถติดตั้งได้ หรือ สำหรับการพิมพ์และการแสดงตัวอย่าง), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งว่า ไม่สามารถฝังแบบอักษรเนื่องจากการจำกัดสิทธิ์การใช้งาน

คุณสามารถติดตั้ง และใช้ส่วนขยายของเชลล์คุณสมบัติแบบอักษรการตรวจสอบคุณสมบัติ embedding ของแบบอักษรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบอักษรคุณสมบัติส่วนขยายของเชลล์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/typography/TrueTypeProperty21.mspx


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826832 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2010
Keywords: 
kbopenfile kbnewfile kbfont kbhowto kbmt KB826832 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826832

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com