Определяне дали компютър работи под 32-битова, или 64-битова версия на операционната система Windows

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 827218 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.

За да продължите да получавате актуализации на защитата за Windows, използвайте Windows XP със Service Pack 3 (SP3). За повече информация вижте следната уеб страница на Microsoft: Приключва поддръжката за някои версии на Windows

Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази статия автоматично определя дали компютърът работи под 32-битова, или 64-битова версия на Windows. В статията също така е описано как да определите ръчно дали компютърът работи под 32-битова, или 64-битова версия на Windows. По принцип броят битове на компютъра показва колко данни той може да обработи, скоростта, с която може да ги обработи, и максималния капацитет на паметта. За да се оптимизира производителността на компютъра, броят битове на инсталираната операционна система трябва да отговаря на броя битове на самия компютър.

Резултати от автоматично откриване на версия

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets 32s

Понастоящем използвате 32-битова операционна система.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets 32e


Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets 64s

Понастоящем използвате 64-битова операционна система.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets 64e

Ръчно определяне коя версия на Windows е инсталирана

Използвайте следните методи, за да определите коя версия на Windows е инсталирана, спрямо операционната система, под която работите. 

Windows 8

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Има два метода, които можете да използвате, за да определите дали работите под 32-битова, или 64-битова версия на Windows 8. Ако единият метод не работи, изпробвайте другия. 

Метод 1: Преглед на прозореца за системата в контролния панел

 1. Плъзнете от десния край на екрана и след това натиснете Търсене. Или ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху Търсене.
 2. Въведете система в полето за търсене и след това натиснете или щракнете върху Настройки.
 3. Натиснете или щракнете върху Система.
 4. Ако работите под 64-битова версия на Windows 8, 64-битова операционна система се показва в полето Тип на системата под заглавието Система. Ако работите под 32-битова версия на Windows 8, 32-битова операционна система се показва в полето Тип на системата под заглавието Система.

Метод 2: Преглед на прозореца с информация за системата

 1. Плъзнете от десния край на екрана и след това натиснете Търсене. Или ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху Търсене.
 2. В полето за търсене въведете информация за системата.
 3. Натиснете или щракнете върху Система, натиснете или щракнете върху Информация за системата, след което щракнете върху Резюме на системата.
 4. Ако работите под 64-битова версия на Windows 8, компютър, базиран на x64 се показва в полето Тип на системата под заглавието Елемент.
  Ако работите под 32-битова версия на Windows 8, компютър, базиран на x86 се показва в полето Тип на системата под заглавието Елемент.  
Ако не можете да определите дали компютърът работи под 32-битова, или 64-битова версия на Windows 8 с помощта на тези методи, преминете на секцията "Следващи стъпки".
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Windows Vista или Windows 7

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако имате Windows Vista или Windows 7, съществуват два метода за определяне дали работите под 32-битова версия, или 64-битова версия. Ако единият метод не работи, изпробвайте другия.

Метод 1: Преглед на прозореца за системата в контролния панел

 1. Щракнете върху бутона Старт
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон "Старт"
  , въведете system в полето Начало на търсене, след което щракнете върху system в списъка Програми.
 2. Операционната система се вижда по следния начин:
  • При 64-битова операционна система се появява 64-битова операционна система" като Тип на системата под Система.
  • При 32-битова операционна система се появява 32-битова операционна система" като Тип на системата под Система.

Метод 2: Преглед на прозореца с информация за системата

 1. Щракнете върху бутона Старт
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон "Старт"
  , въведете system в полето Начало на търсене, след което щракнете върху Системна информация в списъка Програми.
 2. Когато в навигационния екран е избрано Резюме на системата, операционната система се вижда по следния начин:
  • При 64-битова операционна система се появява компютър, базиран на x64 като Тип на системата под Елемент.
  • При 32-битова операционна система се появява компютър, базиран на x86 като Тип на системата под Елемент.
Ако не можете да определите броя битове на операционната система чрез тези методи, преминете към раздела "Следващи стъпки".


Видео: Как да определите дали изпълнявате 32-битова, или 64-битова версия на Windows (видеoклипът е на английски език)

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets video1
uuid=f4bdcc15-c0f6-4f72-9bc4-ab031ec43612 VideoUrl=http://aka.ms/ie1bsc
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets video2


Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Windows XP

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако имате Windows XP, съществуват два метода за определяне дали работите под 32-битова, или 64-битова версия. Ако единият метод не работи, изпробвайте другия.

Метод 1: Преглед на прозореца за системата в контролния панел

 1. Щракнете върху Старт и след това върху Изпълнение.
 2. Въведете sysdm.cpl, след това натиснете OK.
 3. Щракнете върху раздела Общи. Операционната система се вижда по следния начин:
  • При 64-битова операционна система  Windows XP Professional x64 Edition версия < Година> се показва под Система.
  • При 32-битова операционна система  Windows XP Professional версия <Година> се показва под Система.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2683283
  Забележка <Година> е контейнер за годината.

Метод 2: Преглед на прозореца с информация за системата

 1. Щракнете върху Старт и след това върху Изпълнение.
 2. Въведете winmsd.exe и след това щракнете върху OK.
 3. Когато Резюме на системата е избрано в навигационния екран, намерете Процесор под Елемент в екрана за подробна информация. Обърнете внимание на стойността.
  • Ако стойността, която отговаря на Процесор, започва с x86, на компютъра се изпълнява 32-битова версия на Windows.
  • Ако стойността, която отговаря на Процесор, започва с IA-64 или AMD64, значи на компютъра се изпълнява 64-битова версия на Windows.
Ако не можете да определите броя битове на операционната система с помощта на тези методи, преминете към секцията "Следващи стъпки".
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Windows Server 2003

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако имате Windows Server 2003, съществуват два метода за определяне дали работите под 32-битова, или 64-битова версия. Ако единият метод не работи, изпробвайте другия.

Метод 1: Преглед на свойствата на системата в контролния панел

 1. Щракнете върху Старт и след това върху Изпълнение.
 2. Въведете sysdm.cpl, след това натиснете OK.
 3. Щракнете върху раздела Общи. Операционната система се вижда по следния начин:
  • При 64-битова операционна система  Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition се показва под Система.
  • При 32-битова операционна система  Windows Server 2003 Enterprise Edition се показва под Система.

Метод 2: Преглед на прозореца с информация за системата

 1. Щракнете върху Старт и след това върху Изпълнение.
 2. Въведете winmsd.exe и след това щракнете върху OK.
 3. Когато Резюме на системата е избрано в навигационния екран, намерете Процесор под Елемент в екрана за подробна информация. Обърнете внимание на стойността.
  • Ако стойността, която отговаря на Процесор, започва с x86, на компютъра се изпълнява 32-битова версия на Windows.
  • Ако стойността, която отговаря на Процесор, започва с EM64T или IA-64, значи на компютъра се изпълнява 64-битова версия на Windows.
Ако не можете да определите броя битове на операционната система чрез тези методи, преминете към секцията "Следващи стъпки".
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2683283
Забележки
 • За да разберете броя битове на компютъра, вижте документацията, предоставена с компютъра, или се обърнете към хардуерния производител.
 • На компютри, базирани на Intel Itanium, могат да се изпълняват само 64-битови версии на Windows. На компютри, базирани на Intel Itanium, не могат да се изпълняват 32-битови версии на Windows. В момента 64-битови версии на Windows се изпълняват само на компютри, базирани на Itanium и на AMD64.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Ако не можете да се възползвате от тези методи, за да определите броя битове на операционната система, за съжаление това съдържание няма с какво повече да ви помогне. Като следваща стъпка можете да помолите някого за помощ или да се свържете с поддръжката. За информация как да се свържете с отдела за поддръжка посетете уеб сайта за поддръжка на Microsoft.


Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.

Свойства

ID на статията: 827218 - Последна рецензия: 02 април 2014 г. - Редакция: 12.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate Beta
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise E
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium E
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional E
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate E
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Ключови думи: 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com