ทำงานที่ไม่คาดหมายของ Windows หรือซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดจากซอฟท์แวร์หลอกลวง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827315 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณได้เป็นเวลาหลายนาที เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณจะแสดงโฆษณาของเว็บไซต์
 • เมื่อคุณใช้เบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูเว็บไซต์ อินสแตนซ์อื่นของเบราว์เซอร์ของคุณจะแสดงโฆษณาของเว็บไซต์
 • โฮมเพจของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเปลี่ยนโดยไม่คาดคิด
 • โดยไม่คาดคิดเพิ่มหน้าเว็บไปยังโฟลเดอร์รายการโปรดของคุณ
 • แถบเครื่องมือใหม่โดยไม่คาดคิดบวกเข้ากับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
 • คุณไม่สามารถเริ่มโปรแกรม
 • เมื่อคุณคลิก'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงในโปรแกรม การเชื่อมโยงไม่ทำงาน
 • เว็บเบราว์เซอร์ของคุณปิด หรือหยุดการตอบสนองอย่างฉับพลัน
 • ใช้เวลานานกว่า เพื่อเริ่มการทำงาน หรือ การดำเนินต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คอมโพเนนต์ของ Windows หรือโปรแกรมอื่นไม่ได้อีกต่อไป

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้งซอฟท์แวร์หลอกลวง เช่นสปายแวร์ที่เรียกว่า "grayware บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซอฟท์แวร์ประเภทนี้จะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการติดตั้ง หรืออาจจะมาพร้อมกับการดาวน์โหลดเว็บคอมโพเนนต์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ พยายามระบุ และลบซอฟท์แวร์หลอกลวงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่ง หรือทั้งหมดต่อไปนี้วิธีการนี้

หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ที่มีคุณลักษณะการคืนค่าระบบ เราขอแนะนำว่า คุณได้ตั้งค่าจุดคืนค่าที่ถูกต้องก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถใช้จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ที่คุณได้ก่อนคุณทำการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ โปรแกรมซอฟท์แวร์หลอกลวงอาจไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการติดตั้ง ดังนั้น ซอฟต์แวร์อาจไม่พบในตำแหน่งที่ตั้งที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้

ใช้รายการโปรแกรมและคุณลักษณะใน'แผงควบคุม'

 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. คลิก โปรแกรมแล้ว คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ.
 3. ในการ ถอนการติดตั้ง หรือเปลี่ยนโปรแกรม รายการ การค้นหาโปรแกรมที่คุณไม่รู้จัก หรือที่มีชื่อเหมือนกับโปรแกรมที่ทำให้เกิดลักษณะการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

  หมายเหตุ บางโปรแกรมที่มีชื่อที่ไม่คุ้นเคยอาจไม่ใช่ซอฟท์แวร์หลอกลวง บางโปรแกรมอาจมีการติดตั้งมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้ผลิต หรืออาจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เราขอแนะนำว่า คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิก ถอนการติดตั้ง. เมื่อต้องการเอาโปรแกรมออก ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

่ภายในโปรแกรมที่ใช้

ถ้าโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออกไม่ได้อยู่ใน โปรแกรมและคุณลักษณะคุณอาจสามารถใช้่ที่มีอยู่ภายในโปรแกรมเมื่อต้องการเอาโปรแกรมออกได้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก คอมพิวเตอร์.
 2. ค้นหา และจากนั้น เลือกโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  C:\Program Files (x86)
  C:\Program:\แฟ้ม
  หมายเหตุ ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้เท่านั้นมีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต:
  C:\Program Files (x86)
 3. จากภายในทั้งสองโฟลเดอร์เหล่านี้ ค้นหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อของโปรแกรมที่คุณต้องการลบหรือชื่อของโปรแกรมที่อาจรวมโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออก
 4. เปิดตัว ชื่อโปรแกรม โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกแฟ้มการ "ถอนการติดตั้ง" ของโปรแกรมเมื่อต้องการเอาโปรแกรมออก (ถ้าแฟ้มมีอยู่) ตัวอย่างเช่น แฟ้มอาจมีการตั้งชื่อ Uninst.exe ถอนการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง ชื่อโปรแกรม.
 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อเอาโปรแกรมออก
หมายเหตุ ถ้าคุณพบโฟลเดอร์ของโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออก แต่คุณไม่พบแฟ้ม "ถอนการติดตั้ง" เพื่อลบโปรแกรม ลบโฟลเดอร์หรือเนื้อหาของโฟลเดอร์ ถ้าคุณลบโฟลเดอร์หรือเนื้อหาของโฟลเดอร์ คุณอาจผลกระทบประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น Windows อาจไม่เริ่มทำงาน โปรแกรมอาจไม่เริ่มทำงาน หรือโปรแกรมอาจหยุดการทำงาน

ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ซอฟท์แวร์หลอกลวงบางอย่างสามารถถูกเอาออก โดยบางโปรแกรมป้องกันไวรัส อย่างไรก็ตาม บริษัทป้องกันไวรัสทั้งหมดไม่ตรวจพบ หรือลบซอฟท์แวร์ประเภทนี้เนื่องจากว่าแตกต่างจากไวรัส ติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบซอฟท์แวร์หลอกลวง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
49500รายการของผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ใช้เป็นเครื่องมือการเอาออกโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยให้การลบซอฟท์แวร์หลอกลวง แวะไปที่เว็บเพจ Microsoft ความปลอดภัย & ศูนย์รักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/security/default.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟท์แวร์หลอกลวง สปายแวร์ และแอดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/security/pc-security/spyware-whatis.aspx
เมื่อต้องการดูนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://privacy.microsoft.com/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ Microsoft:
http://www.microsoft.com/security/pc-security/protect-pc.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827315 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 กรกฎาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbpubtypekc kbwebbrowser kbprb kbmt KB827315 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827315

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com