Komunikat o błędzie 1068 przy próbie włączenia udostępniania połączenia internetowego

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 827328 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po uruchomieniu Kreatora udostępniania połączenia internetowego może zostać zwrócony jeden z następujących komunikatów o błędach:
Podczas włączania Udostępniania połączenia internetowego wystąpił błąd. Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.
— lub —
1068: Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.

Rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50562


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

W celu rozwiązania tego problemu należy upewnić się, że wszystkie zależne usługi zostały uruchomione. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:  
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. W obszarze Wybierz zadanie kliknij pozycję Użyj Narzędzi, aby wyświetlić informacje o komputerze i przeanalizować problemy.
 3. W obszarze Narzędzia kliknij pozycję Narzędzie konfiguracji systemu.
 4. W prawym okienku kliknij pozycję Otwórz narzędzie konfiguracji systemu. Spowoduje to otwarcie narzędzia konfiguracji systemu.
 5. Kliknij kartę Usługi.
 6. Upewnij się, że są włączone wszystkie podane niżej usługi. Aby włączyć określoną usługę, zaznacz odpowiednie pole wyboru.
  • Usługa bramy warstwy aplikacji
  • Połączenia sieciowe
  • Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA)
  • Plug and Play
  • Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego
  • Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny
  • Zdalne wywoływanie procedur (RPC)
  • Telefonia
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 8. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows uruchom ponownie Kreatora udostępniania połączenia internetowego.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
241584 Usługa nie jest uruchamiana i pojawia się komunikat o błędzie 1058

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Właściwości

Numer ID artykułu: 827328 - Ostatnia weryfikacja: 26 września 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbsecurity kbmisctools kbmsifixme kbfixme KB827328

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com