คำอธิบายของฟังก์ชันการคาดการณ์ใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828236 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงฟังก์ชันการคาดการณ์ใน Microsoft Excel บทความนี้อธิบายวิธีใช้ฟังก์ชัน บทความนี้ยังเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการคาดการณ์ ใน Microsoft Office Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ด้วยผลลัพธ์ของการคาดการณ์ใน Excel รุ่นก่อนหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการคาดการณ์ (x ของ known_y ของ known_x) ส่งกลับค่าของตัวแปรขึ้นอยู่กับ (แทนที่ข้อมูล โดยของ known_y) สำหรับค่าที่ระบุ predicted x ของตัวแปรไม่ขึ้นอยู่กับ (แทนที่ข้อมูล โดยของ known_x) โดยใช้ปัญหาการเส้นสอดคล้อง (ช่องสี่เหลี่ยมน้อยที่สุด) ที่ดีที่สุดกับ predict ค่า y จาก x ค่า

ถ้าคุณสมมติว่า คู่ข้อมูลถูกพล็อตในพล็อตกระจายด้วย x ค่าที่วัด บนแกนแนวนอน และ มีค่า y ที่วัดบนแกนที่ตั้ง คาดการณ์ส่งกลับค่าความสูงของบรรทัด fit ปัญหาดีที่สุดที่ค่า x ที่ระบุบนแกนแนวนอน คาดการณ์มีค่า y ที่จะถูก predicted ขึ้นอยู่กับค่าของ x และบรรทัดปัญหา (characterized โดยความชันตรงและตัดที่พบ โดยใช้ Excel ของ SLOPE และดักฟังก์ชัน ของ)

ไวยากรณ์

FORECAST(x, known_y's,known_x's)
พารามิเตอร์ x ต้องมีค่าตัวเลข ของ known_y และของ known_x ต้องเป็นอาร์เรย์หรือช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยหมายเลขค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น

การใช้งานบ่อยที่สุดของการคาดการณ์รวมเฉพาะ x ค่าบวกด้วยช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูล เช่นการคาดการณ์ (125, A1:A100, B1:B100) ที่ 2

ตัวอย่างของการใช้งาน

เมื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันการคาดการณ์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างแผ่นงาน Excel เปล่า และคัดลอกตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ค่า yค่า x
  1= 3 + 10 ^ $ d $ 3การใช้พลังงานจาก 10 การเพิ่มข้อมูล
  2= 4 + 10 ^ $ d $ 30
  3= 2 + 10 ^ $ d $ 3x ที่เลือก
  4= 5 + 10 ^ $ d $ 36
  5= 4 + 10 ^ $ d $ 3เลือก x + กำลังไฟของ 10
  6= 7 + 10 ^ $ d $ 3= d5 + 10 ^ $ d $ 3
  =slope(a2:a7,b2:b7)Excel 2002 และรุ่นก่อนหน้า
  =intercept(a2:a7,b2:b7)เมื่อ D3 = 7.5
  =forecast(d7,a2:a7,b2:b7)4.875
  = a10 + a9 * d7เมื่อ D3 = 8
  # div/0
 2. เลือกเซลล์ A1 ในแผ่นงาน Excel เปล่า และวางรายการดังนั้นตารางกรอกข้อมูล A1:D13 เซลล์ในแผ่นงาน Excel ของคุณ
 3. คลิกการตัวเลือกการวางปุ่ม แล้วคลิกตรงปลายทางที่จัดรูปแบบ. ด้วยการวางช่วงยังคง มีเลือก ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • ใน Microsoft Office Excel 2007 คลิกการโฮมเพจแท็บ คลิกรูปแบบ:ในการเซลล์จัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกความกว้างคอลัมน์ AutoFix.
  • ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า ชี้ไปที่คอลัมน์ในการรูปแบบ:เมนู แล้วคลิกการเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ.
หมายเหตุ:คุณอาจต้องจัดรูปแบบเซลล์ B2:B7 เป็นตัวเลขทศนิยม 0 และ A9:D13 เซลล์เป็นหมายเลข ด้วยทศนิยม 6

เซลล์ A2:A7 และ B2:B7 ประกอบด้วยค่า y และ -ค่า x ที่ใช้ในการเรียกการคาดการณ์ในเซลล์ A10 ค่า x ที่อยู่ในเซลล์ D7

ถ้าคุณมีรุ่นของ Excel ที่อยู่ก่อนหน้า Excel 2003 คาดการณ์อาจมีการปัดเศษผิดในรุ่นก่อนหน้านี้ มีการปรับปรุงนี้ลักษณะการทำงานของการคาดการณ์ สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า คาดการณ์ (x ของ known_y ของ known_x) คือ ผลลัพธ์ที่ได้รับเมื่อมีประเมินนิพจน์ต่อไปนี้:
INTERCEPT(known_y's,known_x's) + SLOPE(known_y's,known_x's) * x
ปรับในขณะที่รหัสสำหรับการคาดการณ์ไม่ถูกเปลี่ยนโดยตรงแปลง สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ลักษณะการทำงานของการคาดการณ์จะปรุงเป็นผลมาจากการปรับปรุงรหัสสำหรับความชันตรงกัน รหัสสำหรับการตัดได้นอกจากนี้ยังไม่ถูกเปลี่ยนโดยตรงแปลง แต่ปรับดังกล่าวคือปรุงยัง เนื่องจากยังเรียกความชันตรง

ในรุ่นของ Excel ที่นอกเหนือจาก Excel 2003 คาดการณ์อาจมีข้อผิดพลาดปัดเศษ ถ้าคุณเพิ่มค่าคงเป็นค่าบวกกับแต่ละ observations ใน B2:B7 และเพิ่มค่าคงที่เหมือนกันในเวลาเดียวกัน x มันจะไม่มีผลต่อค่าของการคาดการณ์ ถ้าคุณมีการลงจุด x, y คู่ x บนแกนแนวนอน และ y บนแกนตั้ง ข้อมูลจะเพียงแค่เลื่อนไปทางขวาถ้าคุณเพิ่มค่าคงเป็นค่าบวกค่า x แต่ละ ถ้า x คือ shifted ทางด้านขวา ด้วยยอดเงินเดียวกัน ค่าของการคาดการณ์ควร unaffected บรรทัด fit ปัญหาที่ดีที่สุดจะยังคงมีความชันตรงกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูล shifted จะมีการตัดที่แตกต่างกัน

โดยค่าเริ่มต้นของ 0 ใน D3 ความชันตรงใน A9 คือ 0.775280899 เซลล์ A10:A11 ค่าการแสดงของการตัดและการคาดการณ์ เซลล์ A12 ประกอบด้วยนิพจน์ต่อไปนี้ที่ประเมินเมื่อคุณคำนวณการคาดการณ์:
INTERCEPT(known_y's,known_x's) + SLOPE(known_y's,known_x's) * x
ค่าในเซลล์ A11 และ A12 จะเสมอตกลงเนื่องจากค่าใน A12 อย่างแน่นอน ที่คาดการณ์ที่ส่งกลับค่า SLOPE should not vary as you add different positive constants to the known_x's.

If you increase the value in D3, a larger constant is added to B2:B7, and that same constant is added to the first argument of FORECAST. If D3<= 7,="" there="" are="" no="" round-off="" errors="" that="" appear="" in="" the="" first="" six="" decimal="" places="" of="" slope.="" as="" a="" result,="" intercept="" and="" forecast="" are="" well-behaved.="" now="" change="" the="" value="" in="" d3="" to="" 7.25,="" 7.5,="" 7.75,="" and="" 8.="" you="" will="" notice="" that="" slope="" in="" a9="" changes.="" this="" causes="" variations="" in="" the="" values="" in="" cells="" a11:a12.="" these="" values="" should="" remain="" constant="" throughout="" the=""></=>

Cells D7:D13 show that the values that are returned by FORECAST and the values that should have been returned by FORECAST had SLOPE (and INTERCEPT) not changed. These pairs of values are shown for the cases where D3 = 7.5 and 8, respectively.

Note that round-off errors have become so severe that division by 0 occurs when D3 = 8.

Earlier versions of Excel exhibit incorrect answers in these cases because the effects of round-off errors are more profound with the computational formula that is used by these versions. Still, the cases used in this experiment could be viewed as extreme.

If you have Excel 2003 or a later version of Excel, there are not any changes in the common values in A11 and A12 if you try the experiment. However, cells D7:D13 show round-off errors that you would have obtained with earlier versions of Excel.

Results in earlier versions of Excel

The article for SLOPE describes the less numerically robust formula that is used in earlier versions of Excel. It requires only one pass through the data. It is the shortcomings of SLOPE in these earlier versions of Excel that cause FORECAST to also exhibit round-off errors in extreme cases.

Results in Excel 2003 and in later versions of Excel

SLOPE is calculated by an improved procedure in Excel 2003 and in later versions of Excel, and this improves the performance of FORECAST. This procedure requires two passes through the data. Again, the article on SLOPE describes the improvement.

Conclusions

Replacing a one-pass approach with a two-pass approach guarantees better numeric performance of SLOPE in Excel 2003 and in later versions of Excel, and this translates into a better performance of FORECAST. The results for Excel 2003 and for later versions of Excel will never be less accurate than results in earlier versions of Excel.

However, you are not likely to see a difference between the results in later versions of Excel and the results in earlier versions of Excel in most practical examples. This occurs because typical data is unlikely to exhibit the kind of unusual behavior that this experiment illustrates. Numeric instability is most likely to appear in earlier versions of Excel when the data contains a high number of significant digits combined with relatively little variation between data values.

The procedure of finding the sum of squared deviations about a sample mean has been improved in Excel 2003 and in later versions of Excel. The improved procedure performs the following actions:
 • Finds the sample mean
 • Computes each squared deviation
 • Sums the squared deviations
This procedure is more accurate than the alternative procedure. The alternative procedure was frequently named the "calculator formula" because it was suitable for use of a calculator on a small number of data points. The alternative procedure would perform the following actions:
 • Find the sum of squares of all observations, the sample size, and the sum of all observations
 • คำนวณผลรวมของช่องสี่เหลี่ยมของ observations ทั้งหมดลบด้วย ((ผลรวมของทั้งหมด observations) ^ 2) / ตัวอย่างขนาด)
มีหลายอื่น ๆ ฟังก์ชันที่ปรับได้รับปรุง สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่าได้เนื่องจากขั้นตอนหนึ่งรอบ latter นี้จะถูกแทนที่ ด้วยวิธีการสองรอบ วิธีการสองรอบการค้นหาค่าเฉลี่ยตัวอย่างในรหัสผ่านแรก และคำนวณผลรวมของส่วนเบี่ยงเบน squared เพิ่มในรหัสผ่านที่สอง

รายการต่อไปนี้คือ รายการของฟังก์ชันที่มีการปรับปรุง ใน Excel 2003 และรุ่นที่ใหม่กว่า Excel ในลักษณะนี้:
 • var
 • varp
 • stdev
 • stdevp
 • dvar
 • dvarp
 • dstdev
 • dstdevp
 • การคาดการณ์
 • ความชันตรง
 • ตัด
 • pearson
 • rsq
 • steyx
ปรับปรุงที่คล้ายกันถูกทำในแต่ละเครื่องมือผลต่างของการวิเคราะห์ที่สามใน ToolPak การวิเคราะห์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828236 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbfuncstat kbfunctions kbinfo kbmt KB828236 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828236

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com