คุณได้รับข้อผิดพลาดรันไทม์ 429 เมื่อคุณทำให้โปรแกรมประยุกต์ของ Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828550 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ถ้าคุณเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ค้นหาการแก้ไขปัญหา และทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติม การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไซต์
สำหรับ Microsoft Office XP, Office 2000 และ Office 97 รุ่นของบทความนี้ ดู 244264.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณใช้ตัวดำเนินการใหม่หรือCreateObjectฟังก์ชันใน Microsoft Visual Basic เพื่อสร้างอินสแตนซ์ของคำ Microsoft Office แอพลิเคชัน คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ข้อความ:
ข้อผิดพลาดรันไทม์ '429': คอมโพเนนต์ ActiveX ไม่สามารถสร้างวัตถุ
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคอมโพเนนต์วัตถุแบบจำลอง (COM) ไม่สามารถสร้างวัตถุAutomationร้องขอ และวัตถุทำงานอัตโนมัติไม่พร้อมใช้งาน Visual Basic ดังนั้น ข้อผิดพลาดนี้ไม่ ไม่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการวินิจฉัย และ แก้ไขปัญหาทั่วไปที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Visual Basic มีอยู่หลายสาเหตุของข้อผิดพลาด 429 ที่ เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ที่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไม่มีข้อผิดพลาดในแอพลิเคชัน
 • ไม่มีข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าระบบ
 • ไม่มีคอมโพเนนต์ขาดหายไป
 • ไม่มีคอมโพเนนต์ที่เสียหาย
เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาด ระบุปัญหา ถ้าคุณ ข้อผิดพลาด 429 บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ได้รับ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อต้องการ แยกและเมื่อต้อง การแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office

หมายเหตุ นอกจากนี้ข้อมูลต่อไปนี้บางอย่างอาจใช้กับ Office ไม่ใช่ เซิร์ฟเวอร์ COM อย่างไรก็ตาม บทความนี้อนุมานว่า คุณต้องการให้ Office แอพลิเคชัน

ตรวจสอบรหัส

ก่อนที่คุณแก้ไขข้อผิดพลาด พยายามแยกความบรรทัดเดียว รหัสที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

ถ้าคุณค้นหาที่เดียว บรรทัดของรหัสที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา ดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รหัสที่ใช้สร้างวัตถุอย่างชัดเจน

  ปัญหาจะชัดถ้าพวกเขาถูก narrowed ไป การดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ค้นหาการใช้การสร้างวัตถุแบบไม่ชัดเจนเป็นหนึ่งต่อไปนี้

  ตัวอย่างรหัส 1
  Application.Documents.Add 'DON'T USE THIS!!
  ตัวอย่างรหัส 2
  Dim oWordApp As New Word.Application 'DON'T USE THIS!!
  '... some other code
  oWordApp.Documents.Add
  ทั้งสองตัวอย่างของรหัสเหล่านี้ใช้สร้างวัตถุแบบไม่ชัดเจน Microsoft Office Word 2003 ไม่เริ่มทำงานจนกว่าตัวแปรเรียกว่าอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เนื่องจากตัวแปรอาจถูกเรียกในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม การ ปัญหาอาจจะยากต่อการค้นหา อาจเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบว่า การ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีสร้างวัตถุโปรแกรมประยุกต์หรือ เมื่อสร้างวัตถุเอกสาร

  แทน คุณสามารถ โทรชัดเจนในการสร้างวัตถุแต่ละชิ้นแยกจากกัน ดังนั้น
  Dim oWordApp As Word.Application
  Dim oDoc As Word.Document
  Set oWordApp = CreateObject("Word.Application")
  '... some other code
  Set oDoc = oWordApp.Documents.Add
  เมื่อคุณทำการเรียกอย่างชัดเจนในการสร้างวัตถุแต่ละชิ้นแยกต่างหาก การ ปัญหาจะง่ายต่อการแยก ซึ่งอาจทำให้รหัสง่ายต่อการอ่าน
 • ใช้ฟังก์ชันCreateObjectแทน โดยใช้ตัวดำเนินการใหม่เมื่อคุณสร้างอินสแตนซ์ของการ แอพลิเคชัน office

  ฟังก์ชันCreateObject ใกล้เคียงที่แมปในกระบวนการสร้างที่ใช้ไคลเอนต์ Visual C++ ของ Microsoft โดยส่วนใหญ่ ฟังก์ชันCreateObjectยังช่วยให้การเปลี่ยนแปลงใน CLSID ของ เซิร์ฟเวอร์ระหว่างรุ่น คุณสามารถใช้CreateObject ฟังก์ชัน มีวัตถุแบบผูกล่วงหน้า และ มีสายผูกกับวัตถุ
 • ตรวจสอบว่า สายอักขระ "ProgID" ที่ถูกส่งไป CreateObjectถูกต้อง และจากนั้น ตรวจสอบว่า "ProgID" สตริงที่มีรุ่นที่เป็นอิสระต่อกัน ตัวอย่างเช่น ใช้สายอักขระ "Excel.Application" แทนที่จะใช้ข้อความ "Excel.Application.8" ระบบที่ล้มเหลวอาจ มี Microsoft Office รุ่นเก่าหรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Microsoft Office กว่ารุ่นที่คุณระบุในสายอักขระ "ProgID"
 • ใช้คำสั่งErlเพื่อรายงานบรรทัด หมายเลขของบรรทัดของรหัสที่ไม่สำเร็จ ซึ่งอาจช่วยให้คุณตรวจแก้จุดบกพร่อง โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่สามารถเรียกใช้ใน IDE รหัสต่อไปนี้บอกคุณที่ ไม่สามารถสร้างวัตถุautomation (Microsoft Word หรือ Microsoft Office Excel 2003):
  Dim oWord As Word.Application
   	Dim oExcel As Excel.Application
   	
   	On Error Goto err_handler
   	
   	1: Set oWord = CreateObject("Word.Application")
   	2: Set oExcel = CreateObject("Excel.Application")
   	
   	' ... some other code
   	
   	err_handler:
   	 MsgBox "The code failed at line " & Erl, vbCritical
  ใช้ฟังก์ชันMsgBoxและหมายเลขบรรทัดการติดตาม ข้อผิดพลาด
 • ใช้ผูกสายดังนี้:
  Dim oWordApp As Object
  วัตถุแบบผูกล่วงหน้าจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เฟซของตนเองเพื่อสามารถ marshaled ข้ามขอบเขตของกระบวนการ ถ้าไม่สามารถ marshaled อินเทอร์เฟซกำหนดเองในระหว่างการ CreateObjectหรือในระหว่างที่สร้างคุณได้รับข้อผิดพลาด 429 วัตถุที่ผูกกับสาย.ใช้อินเทอร์เฟซการ IDispatch กำหนดโดยระบบสำหรับที่ไม่ ไม่ต้องใช้พร็อกซีกำหนดเองเพื่อสามารถ marshaled ใช้วัตถุผูกกับล่าช้าในการตรวจสอบ ว่ากระบวนการนี้ได้อย่างถูกต้อง

  หากปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น เมื่อวัตถุถูกผูกล่วงหน้า มีปัญหาในแอพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไป คุณสามารถติดตั้งแอพลิเคชันตามที่อธิบายไว้ในการ "ตรวจสอบการ ส่วนเซิร์ฟเวอร์ automation"ของบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ automation

สาเหตุทั่ว ๆ ไปสำหรับข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับCreateObjectหรือสร้างมีปัญหากับแอพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไป การ การกำหนดค่าของแอพลิเคชันหรือการตั้งค่าของแอพลิเคชันสาเหตุ ปัญหา การแก้ปัญหา ใช้กระบวนการต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบว่า โปรแกรมประยุกต์ Office ที่คุณต้องการ การทำให้มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ทำให้แน่ใจว่า คุณสามารถทำการ แอพลิเคชัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่มคลิกเรียกใช้และจากนั้น พยายามเรียกใช้แอพลิเคชัน ถ้าคุณไม่สามารถเรียกใช้ แอพลิเคชันด้วยตนเอง แอพลิเคชันจะไม่ทำงานผ่านระบบอัตโนมัติ
 • ลงทะเบียนโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ในการ เรียกใช้ กล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์เส้นทาง เซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น ใช้ผนวกข้อมูล / RegServer เมื่อต้องการสิ้นสุด บรรทัด
  3. คลิก ตกลง.

   แอพลิเคชัน ทำงานอยู่เบื้องหลัง แอพลิเคชันคือ re-registered เป็นเซิร์ฟเวอร์ COM
  หากปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากคีย์รีจิสทรีขาดหายไป ขั้นตอนเหล่านี้ทำแก้ไขปัญหาโดยทั่วไป
 • ตรวจสอบหมายเลข LocalServer32 ภายใต้สำหรับ CLSID แอพลิเคชันที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลข LocalServer32 จุดไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับแอพลิเคชัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทาง ชื่อที่อยู่ในรูปแบบเส้นทางสั้น (DOS 8.3) คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ชื่อเส้นทางที่สั้น อย่างไรก็ตาม ชื่อเส้นทางยาวที่มีการฝังตัว ช่องว่างที่อาจทำให้เกิดปัญหาในบางระบบ

  เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขเส้นทาง ที่อยู่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี Windows เป็นดังนี้:
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ย้ายไปยังคีย์ HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID

   ที่ Clsid สำหรับเซิร์ฟเวอร์ automation ที่ลงทะเบียนในระบบอยู่ภายใต้นี้ คีย์
  4. ใช้ค่าต่อไปนี้ของคีย์ CLSID เพื่อค้นหานี้ คีย์ที่ใช้แทนโปรแกรมประยุกต์ Office ที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ ตรวจสอบ หมายเลข LocalServer32 ของคีย์ CLSID สำหรับเส้นทาง
   ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
   เซิร์ฟเวอร์ของ officeคีย์ CLSID
   Access.Application{73A4C9C1-D68D-11D0-98BF-00A0C90DC8D9 }
   Excel.Application{00024500-0000-0000-C000-000000000046 }
   FrontPage.Application {04DF1015-7007-11D1-83BC-006097ABE675 }
   Outlook.Application{0006F03A-0000-0000-C000-000000000046 }
   PowerPoint.Application{91493441-5A91-11CF-8700-00AA0060263B }
   Word.Application{000209FF-0000-0000-C000-000000000046 }
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เส้นทางที่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งที่แท้จริงของ แฟ้ม
  หมายเหตุ ชื่อเส้นทางที่สั้นอาจเหมือนถูกต้องเมื่อพวกเขาจะไม่ถูกต้อง สำหรับ ตัวอย่าง ทั้ง Office และ Microsoft Internet Explorer (ถ้าพวกเขาจะถูกติดตั้งใน ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น) มีเส้นทางสั้นที่คล้ายกับ C:\PROGRA~1\MICROS~X\ (ซึ่งX เป็นตัวเลข) ชื่อนี้อาจไม่ปรากฏในตอนเริ่มต้นขึ้น เพื่อให้ชื่อเส้นทางที่สั้น

  เพื่อตรวจสอบว่า เส้นทางถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. คัดลอกค่าจากรีจิสทรี และจากนั้น วาง ค่าในการ เรียกใช้ กล่องโต้ตอบ

   หมายเหตุ เอาออกแบบ /automation ก่อนที่คุณเรียกใช้การสลับไป แอพลิเคชัน
  3. คลิก ตกลง.
  4. ตรวจสอบว่า โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่

   ถ้า แอพลิเคชันที่เรียกใช้หลังจากที่คุณคลิก ตกลงเซิร์ฟเวอร์ ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ถ้าแอพลิเคชันไม่ทำงานหลังจากที่คุณคลิก ตกลงการแทนค่าของคีย์ LocalServer32 มีการ เส้นทางที่ถูกต้อง ใช้ชื่อเส้นทางสั้น ๆ ถ้าคุณสามารถ
 • ทดสอบความเสียหายที่เป็นไปได้ของแม่แบบ Normal.dot หรือ แฟ้ม Excel.xlb ทรัพยากร ปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำให้ Microsoft Word หรือ Microsoft Excel หากแม่แบบ Normal.dot ใน Word หรือ แฟ้มทรัพยากร Excel.xlb ใน Excel เสียหาย เมื่อต้องการทดสอบแฟ้มเหล่านี้ การค้นหานี้ ฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องสำหรับการขึ้นทั้งหมด ของ Normal.dot Excel.xlb

  หมายเหตุ สำหรับระบบที่ใช้ Microsoft Windows 2000 หรือ สำหรับระบบที่ เรียกใช้ Microsoft Windows XP คุณอาจพบหลายสำเนาของแฟ้มเหล่านี้ ไม่มี สำเนาของแฟ้มเหล่านี้สำหรับแต่ละโพรไฟล์ผู้ใช้ที่มีการติดตั้งบนแต่ละตัว ระบบ

  เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Normal.dot หรือ Excel.xlb แบบชั่วคราว แฟ้ม และจากนั้น เรียกใช้การทดสอบการทำงานอัตโนมัติ Word และ Excel ทั้งสองสร้างเหล่านี้ แฟ้มถ้าพวกเขาไม่สามารถค้นหา ตรวจสอบว่า รหัสการทำงาน ถ้ารหัสการทำงาน เมื่อมีสร้างแฟ้ม Normal.dot ใหม่ ลบแฟ้มที่คุณเปลี่ยนชื่อ สิ่งเหล่านี้ แฟ้มเสียหาย ถ้ารหัสไม่ทำงาน คุณต้องเปลี่ยนชื่อแฟ้มเหล่านี้ กลับไปยังชื่อแฟ้มเดิมเพื่อบันทึกการตั้งค่าแบบกำหนดเองใด ๆ ที่บันทึกไว้ใน แฟ้มเหล่านี้
 • ถ้าระบบของคุณเรียกใช้ Windows 2000 เรียกใช้แอพลิเคชันภายใต้ บัญชีผู้ดูแล Office เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนที่จำเป็นต้องมีการ รีจิสทรีและ ลงในไดรฟ์ดิสก์ เซิร์ฟเวอร์ office อาจไม่โหลดอย่างถูกต้องถ้าของคุณ การตั้งค่าความปลอดภัยปัจจุบันปฏิเสธการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียน

ตรวจสอบระบบ

การตั้งค่าคอนฟิกระบบอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการ การสร้างเซิร์ฟเวอร์ COM ออกกระบวนการ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ใช้ต่อไปนี้ ขั้นตอนในระบบซึ่งข้อผิดพลาดเกิดขึ้น:
 • ตรวจสอบว่า ปัญหาเกิดขึ้นกับใด ๆ เซิร์ฟเวอร์ออกกระบวนการ ถ้าคุณมีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ COM เฉพาะเจาะจง เซิร์ฟเวอร์ (เช่น Word), เซิร์ฟเวอร์อื่นออกของกระบวนการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทดสอบ ปัญหาไม่ได้อยู่กับชั้น COM ตัวเอง ถ้าคุณไม่สามารถสร้างการ เซิร์ฟเวอร์ COM ออกกระบวนบนคอมพิวเตอร์ การติดตั้งแฟ้มระบบ OLE เป็น อธิบายไว้ในส่วน "ติดตั้ง Microsoft Office" ของบทความนี้ หรือ ติดตั้งระบบปฏิบัติการเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาใหม่
 • ตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชันสำหรับระบบ OLE แฟ้มที่ จัดการการทำงานอัตโนมัติ โดยทั่วไปจะมีการติดตั้งแฟ้มเหล่านี้เป็นชุด แฟ้มเหล่านี้ ต้องตรงกับหมายเลขที่สร้างขึ้น สามารถยูทิลิตี้การตั้งค่าการกำหนดค่าไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ ติดตั้งแฟ้มแยกต่างหาก ซึ่งทำให้แฟ้มจะไม่ตรงกัน เมื่อต้องการหลีกเลี่ยง ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติ ตรวจสอบแฟ้มต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มที่สร้างขึ้น จะถูกจับคู่

  แฟ้มระบบอัตโนมัติจะอยู่ใน Windows\System32 ไดเรกตอรี หรือ ในไดเรกทอรี Winnt\System32 ตรวจสอบต่อไปนี้ แฟ้ม
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  $$$$ ชื่อแฟ้มเวอร์ชั่นวันปรับเปลี่ยน
  Asycfilt.dll3.50.501404 กันยายน 2002
  OLEAut32.dll3.50.501604 กันยายน 2002
  Olepro32.dll5.0.501404 กันยายน 2002
  Stdole2.tlb3.0.501404 กันยายน 2002
  เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม ให้คลิกขวาแฟ้ม ใน Windows Explorer แล้วคลิก คุณสมบัติ. ข้อสังเกต ล่าสุดสี่หลักของเวอร์ชันของไฟล์ (หมายเลขการสร้าง) และวันที่ แฟ้มถูกปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าเหล่านี้จะเหมือนกันสำหรับทั้งหมด แฟ้มระบบอัตโนมัติ

  หมายเหตุ หมายเลขเวอร์ชันก่อนหน้าและวันก่อนหน้าวันจะถูกดึงมา จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คอมพิวเตอร์ที่ มี Office 2003 การติดตั้ง วันและตัวเลขเหล่านี้จะใช้เป็นตัวอย่าง ค่าของคุณอาจ จะแตกต่างกัน

  ถ้าแฟ้มไม่ตรงกับหมายเลขการสร้าง หรือการ วันปรับเปลี่ยน ดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ปรับปรุงอัตโนมัติของคุณเอง แฟ้ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงแฟ้มขณะทำงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  235420Vbrun60sp4.exe ติดตั้งแฟ้มรันไทม์ของ Visual Basic 6.0 SP4
 • ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การตั้งค่าคอนฟิกระบบ (Msconfig.exe) เพื่อตรวจสอบการเริ่มต้นระบบและการบริการสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นที่อาจจำกัดการเรียกใช้โค้ดในโปรแกรมประยุกต์ Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Msconfig.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  310560วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการตั้งค่าคอนฟิก โดยใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบใน Windows XP
  ตัวอย่าง โปรแกรมประยุกต์ทำงานอัตโนมัติ Outlook อาจล้มเหลวเนื่องจากคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลักษณะการทำงานของ "ตัวบล็อกสคริปต์"

  หมายเหตุ ปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสบนระบบการทดสอบที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเป็นการชั่วคราวเท่า นั้น

  อีกวิธีหนึ่งคือ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Outlook เมื่อต้องการปิดการใช้งานอื่น ๆ เพิ่มเติม:
  1. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
  2. ในการ อื่น ๆ แท็บ คลิก ตัวเลือกขั้นสูง.
  3. ในการ ตัวเลือกขั้นสูง กล่องโต้ตอบ คลิก เพิ่มในตัวจัดการ.
  4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการใด ๆ ของบริษัทอื่นเพิ่มใน
  5. เริ่มระบบ Outlook ใหม่
  ถ้าวิธีนี้แก้ปัญหาได้ ติดต่อผู้ขายโปรแกรมป้องกันไวรัสของบริษัทอื่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงไปยังโปรแกรมป้องกันไวรัส

การติดตั้ง Office

ถ้าไม่มีขั้นตอนก่อนหน้านี้แก้ปัญหา เอาออก Office แล้ว ให้ติดตั้ง Office Microsoft ขอแนะนำให้ คุณเอาออกแบบ มีอยู่รุ่นแรก และจากนั้น ติดตั้ง Office โดยใช้ต้นฉบับ แผ่นดิสก์การติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
219423วิธีการเอาตัว CD1 2000 ของ Office
158658 วิธีการที่จะเอา Microsoft Office 97

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด '429' ข้อความ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
240377วิธีการให้มั่นใจ Jet 3.5 ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง (ช่วงฉัน)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office ระบบอัตโนมัติและตัวอย่างรหัส แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/ofd

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828550 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprogramming kberrmsg kbautomation kbinfo kbmt KB828550 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828550

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com