วิธีการใช้ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ (VBA) เพื่อที่เปลี่ยน UserForms ใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829070 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนแปลง UserForms โดยทางโปรแกรมใน Microsoft Excel ซึ่งจะรวมถึงตัวอย่างและ Microsoft Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน (VBA) ที่แสดงวิธีการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ UserForms และวิธีการใช้ตัวควบคุม ActiveX ?ที่พร้อมใช้งานสำหรับ UserForms

ข้อแนะนำการหลักการพื้นฐานของ UserForms อธิบายวิธีการแสดง UserForms วิธีการที่ซ่อน UserForms ชั่วคราว และวิธีการยกเลิก UserForms นอกจากนี้คุณจะแสดงวิธีการใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ กันมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ UserForms —เตรียมใช้งานเหตุการณ์ หมายคลิกเหตุการณ์ และจบการทำงานเหตุการณ์ หนึ่ง หรือหลายของตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีการใช้แต่ละตัวควบคุม ActiveX ?ต่อไปนี้ใน UserForm เป็น:
 • ป้ายชื่อตัวควบคุม
 • กล่องข้อความตัวควบคุม
 • CommandButtonตัวควบคุม
 • กล่องรายการตัวควบคุม
 • ComboBoxตัวควบคุม
 • เฟรมตัวควบคุม
 • OptionButtonตัวควบคุม
 • กล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุม
 • ToggleButtonตัวควบคุม
 • TabStripตัวควบคุม
 • multiPageตัวควบคุม
 • แถบเลื่อนตัวควบคุม
 • SpinButtonตัวควบคุม
 • RefEditตัวควบคุม
 • รูปภาพตัวควบคุม

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ VBA เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใน UserForms ใน Excel

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

UserForm พื้นฐาน

วิธีการแสดงแบบ UserForm

ไวยากรณ์ที่ใช้แสดง UserForm แบบโดยทางโปรแกรมต่อไปนี้คือ:
UserFormName.Show
เมื่อต้องการแสดง UserForm ที่ชื่อ UserForm1 ใช้รหัสดังต่อไปนี้:
UserForm1.Show
คุณสามารถโหลดแบบ UserForm งในหน่วยความจำโดยไม่ได้ แสดง คุณอาจใช้เวลา UserForm ที่ซับซ้อนหลาย ๆ วินาทีที่จะปรากฏขึ้น เนื่องจากคุณสามารถ preload UserForm แบบงในหน่วยความจำ คุณสามารถตัดสินใจเมื่อ incur ค่าผลิตนี้ โหลด UserForm1 งในหน่วยความจำโดยไม่ต้องแสดงนั้น ใช้รหัสดังต่อไปนี้:
Load UserForm1
เมื่อต้องการแสดงผล UserForm คุณต้องใช้การShow:วิธีการที่ถูกแสดงไว้ก่อนหน้านี้

วิธีการที่ซ่อน UserForm แบบชั่วคราว

ถ้าคุณต้องการซ่อน UserForm แบบชั่วคราว ใช้ซ่อนวิธีการ คุณอาจต้องการซ่อน UserForm เป็นถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณเกี่ยวข้องกับการย้ายระหว่าง UserForms เมื่อต้องการซ่อน UserForm แบบ ใช้รหัสดังต่อไปนี้:
UserForm1.Hide
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
213747XL2000: วิธีการที่ย้ายไปมาระหว่าง UserForms แบบกำหนดเองที่มีปุ่มคำสั่ง

วิธีลบแบบ UserForm จากหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเอาออกแบบ UserForm จากหน่วยความจำ ใช้unloadคำสั่ง เมื่อต้องการยกเลิกการโหลด UserForm ที่ชื่อ UserForm1 ใช้รหัสดังต่อไปนี้:
Unload UserForm1
ถ้าคุณยกเลิกการโหลดแบบ UserForm ในขั้นตอนการเหตุการณ์ที่มีการเชื่อมโยงกับแบบ UserForm หรือที่มีการเชื่อมโยงกับตัวควบคุมในแบบ UserForm (ตัวอย่างเช่น คุณคลิกคำCommandButtonตัวควบคุม), คุณสามารถใช้ "ฉัน" คำสำคัญแทนชื่อของ UserForm นั้นได้ เมื่อต้องการใช้ "ฉัน" คำสำคัญเพื่อยกเลิกการโหลด UserForm แบบ ใช้รหัสดังต่อไปนี้:
Unload Me

วิธีการใช้เหตุการณ์ UserForm

UserForms สนับสนุนเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายที่คุณสามารถแนบ VBA กระบวนการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น กระบวนการที่คุณเชื่อมต่อกับเหตุการณ์ทำงาน การดำเนินการเดียวที่จะดำเนินการ โดยผู้ใช้สามารถเริ่มเหตุการณ์หลาย ระหว่างใช้งานบ่อยที่สุด คือเหตุการณ์ที่ใช้สำหรับการ UserFormเตรียมใช้งานเหตุการณ์ หมายคลิกเหตุการณ์ และจบการทำงานเหตุการณ์

หมายเหตุ:โมดูล Visual Basic ที่ประกอบด้วยกระบวนงานเหตุการณ์อาจจะอ้างอิงเป็น "หลัง" UserForm ในโมดูล ไม่สามารถมองเห็นได้ในโมดูลที่ประกอบด้วยกระบวนงานเหตุการณ์โมดูลคอลเลกชันของหน้าต่าง Microsoft Explorer โครงการของ Visual Basic Editor คุณต้องคลิกสองครั้งเนื้อความของ UserForm การดูรหัส UserForm ในโมดูล

วิธีการ trap UserForm เหตุการณ์

เมื่อต้องการ trap เหตุการณ์ UserForm ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างสมุดงานใหม่ใน Excel
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. คลิกสองครั้งUserFormเพื่อแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับ UserForm
 5. ในโมดูล พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
  Private Sub UserForm_Click()
  
    Me.Height = Int(Rnd * 500)
    Me.Width = Int(Rnd * 750)
  
  End Sub
  
  Private Sub UserForm_Initialize()
  
    Me.Caption = "Events Events Events!"
    Me.BackColor = RGB(10, 25, 100)
  
  End Sub
  
  Private Sub UserForm_Resize()
  
    msg = "Width: " & Me.Width & Chr(10) & "Height: " & Me.Height
    MsgBox prompt:=msg, Title:="Resize Event"
  
  End Sub
  
  
  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  
    msg = "Now Unloading " & Me.Caption
    MsgBox prompt:=msg, Title:="QueryClose Event"
  
  End Sub
  
  Private Sub UserForm_Terminate()
  
    msg = "Now Unloading " & Me.Caption
    MsgBox prompt:=msg, Title:="Terminate Event"
  
  End Sub
 6. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
เมื่อ UserForm ถูกโหลด ก่อนใช้แมโครการเตรียมใช้งานเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนั้นคำอธิบายเฉพาะคุณสมบัติของ UserForm ไป "เหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์และBackColorคุณสมบัติการสีน้ำเงินเข้ม

เมื่อคุณคลิกการ UserForm คุณเริ่มการคลิกเหตุการณ์ กระบวนการคลิกเหตุการณ์ปรับขนาด UserForm เนื่องจากคุณสร้างกระบวนการสำหรับการปรับขนาดเหตุการณ์ คุณได้รับกล่องข้อความที่สองหลังจากที่คุณคลิก UserForm นั้น กระบวนการปรับขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นสองครั้งเนื่องจากรหัสอยู่หลังการคลิกเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งสองแบบความกว้าง:คุณสมบัติและความสูงคุณสมบัติของ UserForm

การปิดการ UserForm เริ่มQueryCloseเหตุการณ์ กระบวนการQueryCloseกล่องข้อความที่ประกอบด้วยคำอธิบายเฉพาะที่คุณกำหนดแบบ UserForm ในรหัสสำหรับ แสดงเหตุการณ์นั้นInitializeเหตุการณ์ คุณสามารถใช้ได้QueryCloseevent when you want to perform a certain set of actions if the user closes the UserForm.

กระบวนการTerminateevent then generates a message box that states that the caption of the UserForm is UserForm1. กระบวนการTerminateevent occurs after the UserForm is removed from memory and the caption of the UserForm returns to its original state.

How to prevent a UserForm from being closed by using the Close button

When you run a UserForm, aปิดbutton is added to the upper-right corner of the UserForm window. If you want to prevent the UserForm from being closed by using theปิดbutton, you must trap theQueryCloseเหตุการณ์

กระบวนการQueryCloseevent occurs just before the UserForm is unloaded from memory. ใช้แบบCloseModeargument of theQueryCloseevent to determine how the UserForm is closed. กระบวนการvbFormControlMenuvalue for theCloseModeargument indicates that theปิดbutton was clicked. To keep the UserForm active, set theยกเลิกargument of theQueryCloseevent toTrue. เมื่อต้องการใช้การQueryCloseevent to prevent a UserForm from being closed by using theปิดbutton, follow these steps:
 1. Create a new workbook in Excel.
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกVisual Basic Editor.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormto insert a UserForm in your workbook.
 4. เพิ่มคำCommandButtoncontrol to the UserForm.
 5. คลิกสองครั้งUserFormto display the Code window for the UserForm.
 6. In the Code window, type the following code:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
    Unload Me
  
  End Sub
  
  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  
    IF CloseMode = vbFormControlMenu Then
      Cancel = True
      Me.Caption = "Click the CommandButton to close Me!"
    End If
  
  End Sub
 7. ในการเรียกใช้เมนู คลิกRun Sub/UserForm.
The UserForm is not closed when you click theปิดปุ่ม You must click theCommandButtoncontrol to close the UserForm.

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
207714XL2000: ข้อผิดพลาดเวลาเรียกใช้ข้อใช้คอลเลกชัน UserForms
211527XL2000: ไม่สามารถลาก UserForm ควบคุมลงบนแผ่นงาน
211868XL2000: ข้อผิดพลาดการเรียกใช้แมโครที่แทรกตัวควบคุมเป็น UserForm
213582XL2000: ปัญหาการเมื่อคุณใช้แมโครเพื่อเพิ่มตัวควบคุม UserForm
213583XL2000: ไม่สามารถแสดง UserForms ในโครงการอื่น
213736XL2000: วิธีการที่กำหนดคีย์กดพร้อม ด้วยปุ่มเมาส์
213744XL2000: วิธีการที่ซ่อน UserForm แบบชั่วคราว
213747XL2000: วิธีการที่ย้ายไปมาระหว่าง UserForms แบบกำหนดเองที่มีปุ่มคำสั่ง
213749XL2000: วิธีการที่ใช้ UserForm คำสำหรับการป้อนข้อมูล
213768XL2000: อย่างไรแบบไดนามิกปรับขนาดฟอร์มผู้ใช้
213774XL2000: วิธีการที่สร้างหน้าจอเริ่มต้น ด้วย UserForm เป็น

รหัส vba

Excel มีตัวควบคุมต่าง ๆ ที่ fifteen ซึ่งคุณสามารถใช้ได้บน UserForms ส่วนนี้ประกอบด้วยตัวอย่างต่าง ๆ ที่ใช้ตัวควบคุมเหล่านี้โดยทางโปรแกรม

หมายเหตุ:รหัส VBA ที่รวมอยู่ในบทความนี้ไม่ประกอบด้วยตัวอย่างที่มีผลกับคุณสมบัติและเหตุการณ์ของตัวควบคุม ถ้าคุณจำเป็นต้อง คุณสามารถใช้หน้าต่างคุณสมบัติเพื่อดูรายการของคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสำหรับตัวควบคุม เมื่อต้องการดูรายการของคุณสมบัติ ในการมุมมองเมนู คลิกหน้าต่างคุณสมบัติ.

วิธีการใช้โหมดการออกแบบเพื่อควบคุมแก้ไข

เมื่อคุณใช้ตัวแก้ไข Visual Basic การออกแบบกล่องโต้ตอบ คุณกำลังใช้โหมดการออกแบบ ในโหมดการออกแบบ คุณสามารถแก้ไขตัวควบคุม และคุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวควบคุมในแบบ UserForm ในหน้าต่างคุณสมบัติ เมื่อต้องการแสดงหน้าต่างคุณสมบัติ ในการมุมมองเมนู คลิกหน้าต่างคุณสมบัติ.

หมายเหตุ:ตัวควบคุมไม่ตอบสนองกับเหตุการณ์ในขณะที่คุณอยู่ในโหมดการออกแบบ เมื่อคุณเรียกใช้กล่องโต้ตอบจะแสดงวิธีที่ผู้ใช้ดู โปรแกรมอยู่ในโหมดที่มีการรัน การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับคุณสมบัติของตัวควบคุมในโหมดรัน ไม่รักษาเมื่อ UserForm ถูกยกเลิกการโหลดจากหน่วยความจำ

หมายเหตุ:ควบคุมการตอบสนองกับเหตุการณ์ในโหมดที่มีการรัน

วิธีการอ้างอิงถึงตัวควบคุมในแบบ UserForm

อย่างไรคุณอ้างถึงตัวควบคุมโดยทางโปรแกรมขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นงานโมดูล Visual Basic ที่คุณเรียกใช้รหัส ถ้ารหัสกำลังทำงานจากโมดูลทั่วไป ไวยากรณ์ไม่ต่อไปนี้:
UserFormName.Controlname.Property=ค่า
ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการตั้งค่านี้ข้อความคุณสมบัติของคำกล่องข้อความตัวควบคุมที่ชื่อTextBox1บน UserForm ที่ชื่อ UserForm1 ค่าของBobใช้รหัสดังต่อไปนี้:
UserForm1.TextBox1.Text = "Bob"
ถ้ารหัสอยู่ในกระบวนการเริ่มต้น โดยเหตุการณ์ของตัวควบคุม หรือ โดยการ UserForm คุณไม่มีการอ้างอิงถึงชื่อของ UserForm ใช้รหัสดังต่อไปนี้แทน :
TextBox1.Text = "Bob"
เมื่อคุณแนบรหัสวัตถุ มีแนบรหัสเหตุการณ์ของวัตถุนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หลายตัวอย่างในบทความนี้ คุณแนบรหัสไปคลิกเหตุการณ์ของการCommandButtonวัตถุ

ตัวควบคุมป้ายชื่อ

ป้ายชื่อตัวควบคุมถูกใช้เพื่ออธิบายตัวควบคุมอื่น ๆ บน UserForm แบบ mainly aป้ายชื่อไม่สามารถแก้ไขการควบคุม โดยผู้ใช้ขณะ UserForm กำลังทำงาน ใช้แบบคำอธิบายเฉพาะคุณสมบัติ การตั้งค่า หรือ การส่งคืนข้อความในตัวป้ายชื่อตัวควบคุม อื่น ๆ ใช้คุณสมบัติสำหรับการจัดรูปแบบประจำตัวป้ายชื่อรวมถึงตัวควบคุมนั้นFontคุณสมบัติและForeColorคุณสมบัติ

วิธีการใช้คำชี้แจงสิทธิ์ WITH เพื่อจัดรูปแบบตัวควบคุมป้ายชื่อ

เมื่อต้องการใช้การwith:คำสั่งเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคำป้ายชื่อควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำป้ายชื่อควบคุมการ UserForm
 5. เพิ่มคำCommandButtonควบคุมการ UserForm
 6. คลิกสองครั้งCommandButtonการควบคุมเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสสำหรับ UserForm
 7. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButton1เหตุการณ์:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
    With Label1
      ' Set the text of the label.
      .Caption = "This is Label Example 1"
      ' Automatically size the label control.
      .AutoSize = True
      .WordWrap = False
      ' Set the font used by the Label control.
      .Font.Name = "Times New Roman"
      .Font.Size = 14
      .Font.Bold = True
      ' Set the font color to blue.
      .ForeColor = RGB(0, 0, 255)
    End With
  
  End Sub
 8. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
 9. คลิกการCommandButton.
ข้อความ "ซึ่งเป็นตัวอย่างป้ายผนึก 1" ปรากฏขึ้นในการป้ายชื่อcontrol in bold Times New Roman with a font size of 14.

TextBox controls

กล่องข้อความcontrols are frequently used to gather input from a user. กระบวนการข้อความproperty contains the entry that is made in aกล่องข้อความตัวควบคุม

How to use a TextBox control to validate a password

ถ้าคุณตั้งค่านี้PasswordCharproperty of aกล่องข้อความcontrol, it becomes a "masked-edit" control. Every character that is typed in theกล่องข้อความcontrol is replaced visually by the character that you specify. To use aกล่องข้อความcontrol to validate a password, follow these steps:
 1. Start Excel, and then open a new blank workbook.
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำกล่องข้อความcontrol to the UserForm.
 5. ในการมุมมองเมนู คลิกคุณสมบัติto make the Properties window visible.
 6. ในการPasswordCharคุณสมบัตินี้กล่องข้อความcontrol, type*.

  หมายเหตุ:You are changing the value to an asterisk.
 7. เพิ่มคำCommandButtoncontrol to the UserForm.
 8. คลิกสองครั้งCommandButtoncontrol to open the Code window for the UserForm.
 9. In the Code window, type the following code for theCommandButton1 Clickเหตุการณ์:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
    If TextBox1.Text <> "userform" Then
      MsgBox "Password is Incorrect. Please reenter."
      TextBox1.Text = ""
      TextBox1.SetFocus
    Else
      MsgBox "Welcome!"
      Unload Me
    End If
  
  End Sub
  
  
 10. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
 11. Type the passworduserformในการกล่องข้อความตัวควบคุม
 12. คลิกการCommandButtonตัวควบคุม
For this example, the password is "userform". If you type an incorrect password, you receive a message box that states that your password is incorrect, theกล่องข้อความcontrol is cleared, and then you can retype the password. When you type a correct password, you receive a welcome message, and the UserForm is closed.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
213555XL2000: No Data Validation property for UserForm TextBoxes

CommandButton controls

You can use aCommandButtoncontrol to start a VBA procedure. The VBA procedure is typically attached to theคลิกเหตุการณ์ของการCommandButtonตัวควบคุม To use aCommandButtoncontrol that runs a procedure when theคลิกevent occurs, follow these steps:
 1. Start Excel, and then open a new blank workbook.
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำCommandButtonควบคุมการ UserForm
 5. คลิกสองครั้งCommandButtonควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับ UserForm
 6. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
    red = Int(Rnd * 255)
    green = Int(Rnd * 255)
    blue = Int(Rnd * 255)
    CommandButton1.BackColor = RGB(red, green, blue)
  
  End Sub 
 7. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
สีพื้นหลังของCommandButton1ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่คุณคลิกดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุม CommandButton คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
213572XL2000: ยกปุ่ม'ยกเลิก'คลิกอาจไม่เลิก UserForm
213743XL2000: อย่างไรการตั้งค่าปุ่มคำสั่งการเริ่มต้นบนแบบ UserForm

ตัวควบคุมกล่องรายการ

วัตถุประสงค์ของการกล่องรายการตัวควบคุมที่มีการนำเสนอที่ผู้ใช้กับรายการที่เลือกจาก คุณสามารถเก็บรายการสินค้าสำหรับการกล่องรายการควบคุมบนแผ่นงาน Excel เมื่อต้องการเติมข้อมูลเป็นกล่องรายการควบคุม ด้วยช่วงของเซลล์บนแผ่นงาน ใช้การrowsourceคุณสมบัติ เมื่อคุณใช้การmultiSelectคุณสมบัติ คุณสามารถตั้งค่าเป็นกล่องรายการควบคุมการยอมรับการเลือกหลาย

วิธีรับสินค้าที่เลือกในปัจจุบันจากตัวควบคุมกล่องรายการ

ใช้แบบค่าคุณสมบัติของคำกล่องรายการควบคุมการส่งคืนสินค้าที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการกลับรายการที่เลือกในปัจจุบันในตัวเลือกเดียวกล่องรายการควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในเซลล์ A1:A5 บน Sheet1 พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้การเติมข้อมูลนั้นกล่องรายการตัวควบคุม
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 5. เพิ่มคำกล่องรายการควบคุมการ UserForm
 6. คลิกสองครั้งกล่องรายการควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับกล่องรายการตัวควบคุม
 7. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ ListBox1เหตุการณ์:
  Private Sub ListBox1_Click()
  
    MsgBox ListBox1.Value
  
  End Sub 
 8. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
เมื่อคุณคลิกรายการในรายการ กล่องข้อความปรากฏขึ้นพร้อมกับรายการที่เลือกในปัจจุบัน

การรับสินค้าที่เลือกในตัวควบคุมกล่องรายการเลือกที่หลาย

การตรวจสอบสินค้าที่เลือกในการเลือกหลายตัวกล่องรายการตัวควบคุม คุณต้องวนซ้ำรายการทั้งหมดที่อยู่ในรายการ และแบบสอบถามแล้ว นี้เลือกคุณสมบัติ เมื่อต้องการกลับรายการที่เลือกในปัจจุบันในการเลือกหลายตัวกล่องรายการควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในเซลล์ A1:A5 บน Sheet1 พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้การเติมข้อมูลนั้นกล่องรายการตัวควบคุม
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 5. เพิ่มคำกล่องรายการควบคุมการ UserForm
 6. ในการมุมมองเมนู คลิกคุณสมบัติเมื่อต้องการดูหน้าต่างคุณสมบัติ
 7. พิมพ์ค่าที่มีระบุสำหรับข้อความต่อไปนี้กล่องรายการคุณสมบัติตัวควบคุม:
    Property	  Value
    -----------   -----------------------
    MultiSelect	  1 - frmMultiSelectMulti
    RowSource	  Sheet1!A1:A8
 8. เพิ่มคำCommandButtonควบคุมการ UserForm
 9. คลิกสองครั้งCommandButtonควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับ UserForm
 10. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButton1เหตุการณ์:
  Sub CommandButton1_Click ()
  
      ' Loop through the items in the ListBox.
      For x = 0 to ListBox1.ListCount - 1
  
       ' If the item is selected...
       If ListBox1.Selected(x) = True Then
  
         ' display the Selected item.
         MsgBox ListBox1.List(x)
       End If
      Next x
  
    End Sub 
 11. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
 12. เลือกรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการในรายการ
 13. คลิกCommandButton1.
หลังจากที่คุณคลิกCommandButton1สินค้าทุกรายการที่คุณเลือกในการกล่องรายการตัวควบคุมปรากฏในกล่องข้อความแยกต่างหาก หลังจากที่รายการที่เลือกทั้งหมดปรากฏในกล่องข้อความ UserForm อยู่โดยอัตโนมัติปิด

วิธีการใช้คุณสมบัติ RowSource เพื่อเติมข้อมูลตัวควบคุมกล่องรายการกับเซลล์บนแผ่นงาน

เมื่อต้องการใช้การrowsourceลักษณะการเติมข้อมูลเป็นกล่องรายการควบคุมจากช่วงของเซลล์บนแผ่นงาน การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในเซลล์ A1:A5 บน Sheet1 พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้การเติมข้อมูลนั้นกล่องรายการตัวควบคุม
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 5. เพิ่มคำกล่องรายการควบคุมการ UserForm
 6. เพิ่มคำCommandButtonควบคุมการ UserForm
 7. คลิกสองครั้งCommandButtonควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับ UserForm
 8. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButton1เหตุการณ์:
  Private Sub CommandButton1_Click()
    ListBox1.RowSource = "=Sheet1!A1:A5"
  End Sub 
 9. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.

  หมายเหตุ:ListBox1ไม่สามารถประกอบด้วยค่าใด
 10. คลิกCommandButton1.
ListBox1กำลังเติมข้อมูลให้กับค่าในเซลล์ A1:A5 บน Sheet1

วิธีการเติมข้อมูลตัวควบคุมกล่องรายการ ด้วยค่าในอาร์เรย์

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการเติมข้อมูลเป็นกล่องรายการควบคุม ด้วยการเพิ่มตัวแปรแถวลำดับ คุณต้องกำหนดค่าจากอาร์เรย์ไปกล่องรายการควบคุมการสินค้าหนึ่งครั้ง โดยทั่วไป กระบวนการนี้กำหนดให้คุณใช้โครงสร้าง looping เช่นคำFor…NextLoop เมื่อต้องการเติมข้อมูลเป็นกล่องรายการโดยตัวแปรแถวลำดับควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำกล่องรายการควบคุมการ UserForm
 5. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูลเมื่อต้องการแทรกแผ่นงานโมดูล
 6. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
  Sub PopulateListBox()
  
    Dim MyArray As Variant
    Dim Ctr As Integer
    MyArray = Array("Apples", "Oranges", "Peaches", "Bananas", "Pineapples")
    
    For Ctr = LBound(MyArray) To UBound(MyArray)
      UserForm1.ListBox1.AddItem MyArray(Ctr)
    Next
    
    UserForm1.Show
  
  End Sub 
 7. ในการเครื่องมือเมนู คลิกมาโครคลิกPopulateListBoxแล้ว คลิกเรียกใช้.
กระบวนการPopulateListBoxสร้างอาร์เรย์ที่ธรรมดา กระบวนการแล้ว เพิ่มสินค้าในอาร์เรย์ไปกล่องรายการการควบคุม โดยใช้การAddItemวิธีการ จากนั้น UserForm ปรากฏขึ้น

วิธีการใช้ในช่วงแนวนอนของเซลล์บนแผ่นงานการเติมข้อมูลตัวควบคุมกล่องรายการ

ถ้าคุณตั้งค่านี้rowsourceคุณสมบัติของคำกล่องรายการตัวควบคุมไปยังช่วงของเซลล์แนวนอน เฉพาะค่าแรกปรากฏในนั้นกล่องรายการตัวควบคุม

เมื่อต้องการเติมข้อมูลเป็นกล่องรายการตัวควบคุมจากช่วงของเซลล์โดยใช้แนวนอนAddItemวิธีการ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในเซลล์ A1:E1 บน Sheet1 พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้การเติมข้อมูลนั้นกล่องรายการตัวควบคุม
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 5. เพิ่มคำกล่องรายการควบคุมการ UserForm
 6. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูลเมื่อต้องการแทรกแผ่นงานโมดูล
 7. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
  Sub PopulateListWithHorizontalRange()
  
    For Each x In Sheet1.Range("A1:E1")
      UserForm1.ListBox1.AddItem x.Value
    Next
    
    UserForm1.Show
  
  End Sub
 8. ในการเครื่องมือเมนู คลิกมาโครคลิกPopulateListWithHorizontalRangeแล้ว คลิกเรียกใช้.
กระบวนการแมโคร loops ผ่านเซลล์ A1:E5 บน Sheet1 เพิ่มค่าไปยังListBox1หนึ่งในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ:ListBox1จะไม่ผูกกับเซลล์ A1:E5 บน Sheet1 ไว้

วิธีการคืนค่าหลายค่าจากตัวควบคุมกล่องรายการที่ถูกผูกไว้กับข้อมูลหลายคอลัมน์

คุณสามารถจัดรูปแบบกล่องรายการควบคุมการแสดงคอลัมน์มากกว่าหนึ่งของข้อมูล ซึ่งหมายความ ว่า การกล่องรายการควบคุมแสดงมากกว่าหนึ่งรายการในแต่ละบรรทัดของรายการ เมื่อต้องการคืนค่าหลายค่าจากรายการที่เลือกในรายการ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ในเซลล์ที่มีระบุบน Sheet1:

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  A1: ปีB1: ขอบเขตC1: ขาย
  a2: 1996B2: เหนือc2: 140
  a3: 1996B3: ใต้c3: 210
  a4: 1997B4: เหนือc4: 190
  a5: 1997B5: ใต้c5: 195
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 5. เพิ่มคำป้ายชื่อควบคุมการ UserForm
 6. เพิ่มคำกล่องรายการควบคุมการ UserForm
 7. คลิกขวากล่องรายการแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 8. พิมพ์ หรือเลือกค่าที่มีระบุสำหรับคุณสมบัติต่อไปนี้ของกล่องรายการตัวควบคุมตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
    Property    Value
    ----------------------------
    BoundColumn   1
    ColumnCount   3
    ColumnHeads   True
    RowSource    Sheet1!A2:A5
 9. คลิกสองครั้งกล่องรายการควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับกล่องรายการตัวควบคุม
 10. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
  Private Sub ListBox1_Change()
  
    Dim SourceData As Range
    Dim Val1 As String, Val2 As String, Val3 As String
    
    Set SourceRange = Range(ListBox1.RowSource)
    
    Val1 = ListBox1.Value
    Val2 = SourceRange.Offset(ListBox1.ListIndex, 1).Resize(1, 1).Value
    Val3 = SourceRange.Offset(ListBox1.ListIndex, 2).Resize(1, 1).Value
    
    Label1.Caption = Val1 & " " & Val2 & " " & Val3
  
  End Sub
 11. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
เมื่อคุณคลิกรายการในการกล่องรายการตัวควบคุม ป้ายชื่อที่เปลี่ยนเป็นแสดงทั้งหมดสามรายการในรายการนั้น

วิธีการเอารายการทั้งหมดออกจากตัวควบคุมกล่องรายการที่ถูกผูกไว้กับแผ่นงาน

เมื่อต้องการเอารายการทั้งหมดจากแบบกล่องรายการตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับแผ่นงาน ยกเลิกเลือกค่าที่เก็บอยู่ในนั้นrowsourceคุณสมบัติ เมื่อต้องการลบรายการจากการกล่องรายการตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับแผ่นงาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในเซลล์ A1:A5 บน Sheet1 พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้การเติมข้อมูลนั้นกล่องรายการตัวควบคุม
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 5. เพิ่มคำกล่องรายการควบคุมการ UserForm
 6. คลิกขวากล่องรายการควบคุม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 7. ในการrowsourceคุณสมบัติ ชนิดSheet1 ! A1:A5.
 8. เพิ่มคำCommandButtonควบคุมการ UserForm
 9. คลิกสองครั้งCommandButtonควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับCommandButtonตัวควบคุม
 10. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButton1เหตุการณ์:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
    ListBox1.RowSource = ""
  
  End Sub
 11. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.

  กระบวนการกล่องรายการตัวควบคุมที่คุณเพิ่มเข้าไปใน UserForm ถูกบรรจุ ด้วยค่าที่คุณป้อนบน Sheet1
 12. คลิกCommandButton1.
รายการทั้งหมดจะถูกเอาออกจากListBox1.

วิธีการเอารายการทั้งหมดออกจากตัวควบคุมกล่องรายการที่ถูกผูกไว้กับแผ่นงาน

ไม่มีคำสั่ง VBA ไม่เดียวที่เอารายการทั้งหมดจากแบบกล่องรายการควบคุมว่ารายการไม่ได้ถูกผูกไว้กับแผ่นงาน เมื่อต้องการเอารายการทั้งหมดจากแบบกล่องรายการตัวควบคุมที่บรรจุจากอาร์เรย์ Visual Basic ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำกล่องรายการควบคุมการ UserForm
 5. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูลเมื่อต้องการแทรกแผ่นงานโมดูล
 6. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
  Sub PopulateListBox()
  
    Dim MyArray As Variant
    Dim Ctr As Integer
    MyArray = Array("Apples", "Oranges", "Peaches", "Bananas", "Pineapples")
    
    For Ctr = LBound(MyArray) To UBound(MyArray)
      UserForm1.ListBox1.AddItem MyArray(Ctr)
    Next
    
    UserForm1.Show
  
  End Sub 
 7. เพิ่มคำCommandButtonควบคุมการ UserForm
 8. คลิกสองครั้งCommandButtonควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับCommandButtonตัวควบคุม
 9. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButton1เหตุการณ์:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
    For i = 1 To ListBox1.ListCount
      ListBox1.RemoveItem 0
    Next I
  
  End Sub
 10. ในการเครื่องมือเมนู คลิกมาโครคลิกPopulateListBoxแล้ว คลิกเรียกใช้.

  กระบวนการกล่องรายการตัวควบคุมถูกบรรจุ แล้ว UserForm จะปรากฏขึ้น
 11. คลิกCommandButton1.
รายการทั้งหมดจะถูกเอาออกจากListBox1.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมกล่องรายการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
161598OFF: วิธีการที่เพิ่มข้อมูลไปยัง ComboBox หรือกล่องรายการใน Excel หรือ Word
211446XL2000: TextColumn คุณสมบัติแสดงเฉพาะคอลัมน์แรก
211896XL2000: วิธีการที่จำลองการทำงานร่วมกันที่ควบคุมการแก้ไขรายการสำหรับ UserForms
211899XL2000: ปัญหาการตั้งค่าส่วนหัวของคอลัมน์ในตัวควบคุมกล่องรายการ
213721XL2000: วิธีการที่เอารายการทั้งหมดจากกล่องรายการหรือ ComboBox
213722XL2000: วิธีการที่ใช้คุณสมบัติ TextColumn
213723XL2000: วิธีการที่ส่งกลับค่าจากกล่องรายการที่แสดงหลายคอลัมน์
213746XL2000: วิธีการกรอกข้อมูลของตัวควบคุมกล่องรายการ ด้วยหลายช่วง
213748XL2000: วิธีการที่เติมข้อมูลกล่องรายการหนึ่งจากกล่องรายการอื่น
213752XL2000: การใช้วิธีการ AddItem ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อ RowSource เป็นข้อมูลที่ถูกผูกไว้
213756XL2000: การใช้วิธี RemoveItem กับตัวควบคุมกล่องรายการหรือ ComboBox
213759XL2000: วิธีการที่กำหนดว่ารายการใดถูกเลือกในกล่องรายการแบบ

ตัวควบคุม ComboBox

คุณสามารถใช้ได้ComboBoxควบคุมกล่องรายการหล่นลง หรือ เป็นกล่องคำสั่งผสมซึ่งคุณสามารถเลือกค่าในรายการ หรือพิมพ์ค่าใหม่ กระบวนการลักษณะคุณสมบัติที่เป็นตัวกำหนดว่าการComboBoxตัวควบคุมทำหน้าที่เป็นกล่องแบบหล่นลงหรือกล่องคำสั่งผสม

หมายเหตุ:ตัวอย่างทั้งหมดในส่วนก่อนหน้านี้สำหรับการกล่องรายการนอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวควบคุมไปยังComboBoxควบคุม ยกเว้นสำหรับตัวอย่างการ "วิธีการขอรับสินค้าที่เลือกในตัวควบคุมกล่องรายการเลือกที่หลาย"

วิธีการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการถ้าตัวควบคุม ComboBox ไม่ได้ถูกผูกไว้กับแผ่นงาน

เมื่อคุณพิมพ์ค่าที่ไม่อยู่ในรายการในการComboBoxตัวควบคุม คุณอาจต้องการเพิ่มค่าใหม่ลงในรายการ เมื่อต้องการเพิ่มใหม่ค่าที่คุณพิมพ์ลงในComboBoxควบคุมว่าการComboBoxตัวควบคุมไม่ได้ถูกผูกไว้กับแผ่นงาน การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำComboBoxควบคุมการ UserForm
 5. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูลเมื่อต้องการแทรกแผ่นงานโมดูล
 6. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
  Sub PopulateComboBox()
  
     Dim MyArray As Variant
     Dim Ctr As Integer
     MyArray = Array("Apples", "Oranges", "Peaches", "Bananas", "Pineapples")
    
     For Ctr = LBound(MyArray) To Ubound(MyArray)
       UserForm1.ComboBox1.AddItem MyArray(Ctr)
     Next
    
     UserForm1.Show
  
   End Sub
 7. เพิ่มคำCommandButtonควบคุมการ UserForm
 8. คลิกสองครั้งCommandButtonควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับCommandButtonตัวควบคุม
 9. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButton1เหตุการณ์:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
     Dim listvar As Variant
     
     listvar = ComboBox1.List
    
     On Error Resume Next
     ' If the item is not found in the list...
     If IsError(WorksheetFunction.Match(ComboBox1.Value, listvar, 0)) Then
       ' add the new value to the list.
       ComboBox1.AddItem ComboBox1.Value
     End If
  
   End Sub
 10. ในการเครื่องมือเมนู คลิกมาโครคลิกPopulateListBoxแล้ว คลิกเรียกใช้.

  กระบวนการComboBoxตัวควบคุมถูกบรรจุ แล้ว UserForm จะปรากฏขึ้น
 11. ในการComboBoxตัวควบคุม ชนิดmangoes(หรือค่าที่ไม่อยู่ในรายการ)
 12. คลิกCommandButton1.
ค่าใหม่ที่คุณพิมพ์ในขณะนี้ปรากฏขึ้นที่ตอนท้ายของรายการ

วิธีการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการถ้าตัวควบคุม ComboBox ถูกผูกไว้กับแผ่นงาน

เมื่อผู้ใช้ชนิดค่าที่ไม่อยู่ในรายการในการComboBoxตัวควบคุม คุณอาจต้องการเพิ่มค่าใหม่ลงในรายการ เมื่อต้องการเพิ่มใหม่ค่าที่คุณพิมพ์ลงในComboBoxควบคุมการเข้าในรายการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในเซลล์ A1:A5 บน Sheet1 พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้การเติมข้อมูลนั้นComboBoxตัวควบคุม
 3. เลือกเซลล์ A1:A5 บน Sheet1
 4. ในการแทรกเมนู ให้ชี้ไปที่ชื่อ:แล้ว คลิกกำหนด.

  ในการชื่อในสมุดงานกล่อง ชนิดListRangeแล้ว คลิกตกลง. ซึ่งสร้างชื่อที่กำหนดListRange. คุณสามารถใช้ชื่อที่กำหนดListRangeเมื่อต้องการผูกrowsourceคุณสมบัตินี้ComboBoxควบคุมไปยังแผ่นงาน
 5. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 6. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 7. เพิ่มคำComboBoxควบคุมการ UserForm
 8. ในการคุณสมบัติสำหรับComboBox1ประเภท:Sheet1 ! ListRangeเท่านั้นrowsourceคุณสมบัติ
 9. เพิ่มคำCommandButtonควบคุมการ UserForm
 10. คลิกสองครั้งCommandButtonควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับCommandButtonตัวควบคุม
 11. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButton1เหตุการณ์:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
    Dim SourceData As Range
    Dim found As Object
    
    Set SourceData = Range("ListRange")
    Set found = Nothing
    ' Try to find the value on the worksheet.
    Set found = SourceData.Find(ComboBox1.Value)
    
    ' If the item is not found in the list...
    If found Is Nothing Then
      ' redefine ListRange.
      SourceData.Resize(SourceData.Rows.Count + 1, 1).Name = "ListRange"
      ' Add the new item to the end of the list on the worksheet.
      SourceData.Offset(SourceData.Rows.Count, 0).Resize(1, 1).Value _
       = ComboBox1.Value
      ' Reset the list displayed in the ComboBox.
      ComboBox1.RowSource = Range("listrange").Address(external:=True)
    End If
  
  End Sub
 12. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.

  UserForm ปรากฏบน Sheet1
 13. ในการComboBoxควบคุม พิมพ์ค่าที่ไม่อยู่ในรายการ
 14. คลิกCommandButton1.
ใหม่สินค้าที่คุณพิมพ์ลงในComboBoxตัวควบคุมถูกเพิ่มลงในรายการ และรายการที่จะComboBoxตัวควบคุมถูกผูกไว้กับขยายเพื่อรวมเซลล์ a1: a6

วิธีการแสดงรายการของตัวควบคุม ComboBox เมื่อ UserForm จะปรากฏขึ้น

ในบางครั้ง อาจเป็นประโยชน์ในการแสดงรายการของคำComboBoxตัวควบคุมเมื่อ UserForm ปรากฏขึ้นครั้งแรก ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้นั้นเปิดใช้งานเหตุการณ์ของการ UserForm เมื่อต้องการแสดงรายการของคำComboBoxควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในเซลล์ A1:A5 บน Sheet1 พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้การเติมข้อมูลนั้นComboBoxตัวควบคุม
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 5. เพิ่มคำComboBoxควบคุมการ UserForm
 6. ในการคุณสมบัติสำหรับComboBox1ประเภท:Sheet1 ! A1:A5เท่านั้นrowsourceคุณสมบัติ
 7. คลิกสองครั้งUserFormเพื่อแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับ UserForm
 8. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButtonเหตุการณ์:
  Private Sub UserForm_Activate()
  
        ComboBox1.DropDown
  
      End Sub
 9. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
UserForm ปรากฏบน Sheet1 และคุณสามารถดูรายการสำหรับComboBox1.

วิธีการแสดงรายการของตัวควบคุม ComboBox หนึ่งเมื่อคุณทำการเลือกในตัวควบคุม ComboBox อื่น

เมื่อต้องการแสดงรายการของรายการใดรายการหนึ่งโดยอัตโนมัติComboBoxการควบคุมเมื่อแปลงตัวเลือกในอีกComboBoxควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในเซลล์ a1: a10 บน Sheet1 พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้การเติมข้อมูลนั้นComboBoxตัวควบคุม
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูล.
 5. ในหน้าต่างรหัสสำหรับโมดูล พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
  Sub DropDown_ComboBox()
  
    UserForm1.ComboBox2.DropDown
  
  End Sub
 6. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 7. เพิ่มคำComboBoxควบคุมการ UserForm
 8. ในการคุณสมบัติสำหรับComboBox1ประเภท:Sheet1 ! A1:A5เท่านั้นrowsourceคุณสมบัติ
 9. คลิกสองครั้งComboBoxตัวควบคุมเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสสำหรับComboBoxตัวควบคุม
 10. ในหน้าต่างรหัสสำหรับComboBoxควบคุมการ พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ ComboBoxเหตุการณ์:
  Private Sub ComboBox1_Click()
  
    Application.OnTime Now, "DropDown_ComboBox"
  
  End Sub
 11. เพิ่มเป็นวินาทีComboBoxควบคุมการ UserForm
 12. ในการคุณสมบัติสำหรับComboBox2ประเภท:Sheet1 ! A6:A10เท่านั้นrowsourceคุณสมบัติ
 13. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
เมื่อคุณคลิกรายการในการComboBox1รายการ รายการสำหรับComboBox2โดยอัตโนมัติปรากฏขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุม ComboBox คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
161598OFF: วิธีการที่เพิ่มข้อมูลไปยัง ComboBox หรือกล่องรายการใน Excel หรือ Word
211446XL2000: TextColumn คุณสมบัติแสดงเฉพาะคอลัมน์แรก
211899XL2000: ปัญหาการตั้งค่าส่วนหัวของคอลัมน์ในตัวควบคุมกล่องรายการ
213717XL2000: ใช้วิธีการแบบหล่นลง ด้วย ComboBox ผิดพลาดขณะเรียกใช้
213718XL2000: วิธีการที่แสดงรายการ ComboBox เมื่อการ UserForm ถูกแสดง
213721XL2000: วิธีการที่เอารายการทั้งหมดจากกล่องรายการหรือ ComboBox
213722XL2000: วิธีการที่ใช้คุณสมบัติ TextColumn
213752XL2000: การใช้วิธีการ AddItem ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อ RowSource เป็นข้อมูลที่ถูกผูก
213756XL2000: การใช้วิธี RemoveItem กับตัวควบคุมกล่องรายการหรือ ComboBox

ตัวควบคุมเฟรม

ใช้แบบเฟรมควบคุมการจัดกลุ่ม logically เกี่ยวข้องกับสินค้าในแบบ UserFormเฟรมตัวควบคุมมักจะใช้กับกลุ่มOptionButtonตัวควบคุม

วิธีการวนซ้ำควบคุมทั้งหมดที่อยู่บนตัวควบคุมเฟรม

เมื่อต้องการใช้เป็นสำหรับ Each…Nextวนรอบคอนโทรลทั้งหมดในการเข้าถึงแบบเฟรมควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำเฟรมควบคุมการ UserForm
 5. เพิ่มการOptionButtonควบคุมไปยังเฟรมตัวควบคุม

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มสองเพิ่มเติมOptionButtonควบคุมในแบบเฟรมตัวควบคุม
 6. คลิกสองครั้งเฟรมตัวควบคุมเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสสำหรับเฟรมตัวควบคุม
 7. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเฟรมเหตุการณ์:
  Private Sub Frame1_Click()
  
    Dim Ctrl As Control
    
    For Each Ctrl In Frame1.Controls
      Ctrl.Enabled = Not Ctrl.Enabled
    Next
  
  End Sub
 8. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
 9. ใน UserForm คลิกการเฟรมตัวควบคุม
ในครั้งแรกที่คุณคลิกการเฟรมตัวควบคุม ควบคุมทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเฟรมไม่มีตัวควบคุม ถ้าคุณคลิกการเฟรมตัวควบคุมอีกครั้ง ตัวควบคุมจะพร้อมใช้งานอีกครั้ง

ตัวควบคุม OptionButton

คุณสามารถใช้กลุ่มOptionButtonการควบคุมเพื่อทำการเลือกหนึ่งจากกลุ่มของตัวเลือก คุณสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจัดกลุ่มOptionButtonตัวควบคุม:
 • เฟรมตัวควบคุม
 • GroupNameคุณสมบัติ
หมายเหตุ:กระบวนการบนค่าใช่ค่า และTrueระบุค่าที่มีOptionButtonถูกเลือก กระบวนการปิดค่าไม่มีค่า และเท็จระบุค่าที่มีOptionButtonไม่สามารถเลือก

วิธีการตรวจสอบตัวควบคุม OptionButton ที่เลือกเมื่อมีการควบคุม OptionButton บนตัวควบคุมเฟรม

เมื่อคุณจัดกลุ่มOptionButtonsการควบคุม โดยใช้ตัวเฟรมตัวควบคุม คุณสามารถกำหนดOptionButtonตัวควบคุมที่เลือก โดยมีการวนรอบผ่านควบคุมทั้งหมดที่อยู่ใน นั้นเฟรมตัวควบคุมและตรวจสอบค่าคุณสมบัติของแต่ละตัวควบคุม เมื่อต้องการกำหนดนั้นOptionButtonตัวควบคุมที่เลือก ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำเฟรมควบคุมการ UserForm
 5. เพิ่มการOptionButtonควบคุมไปยังเฟรมตัวควบคุม

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มสองเพิ่มเติมOptionButtonควบคุมในแบบเฟรมตัวควบคุม
 6. เพิ่มคำCommandButtonตัวควบคุมบน UserForm ภายนอกเฟรมตัวควบคุม
 7. คลิกสองครั้งCommandButtonควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับ UserForm
 8. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButton1เหตุการณ์:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
     For Each x In Frame1.Controls
       If x.Value = True Then
         MsgBox x.Caption
       End If
     Next
  
   End Sub
 9. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
 10. ในการUserFormคลิอย่างใดอย่างหนึ่งOptionButtonควบคุม และจากนั้น คลิกCommandButton1.
กล่องข้อความปรากฏขึ้นซึ่งประกอบด้วยคำอธิบายเฉพาะที่ของข้อความที่เลือกในปัจจุบันOptionButtonตัวควบคุม

วิธีการตรวจสอบตัวควบคุม OptionButton ที่เลือก

วัตถุประสงค์ของตัวอย่างต่อไปนี้คือการ ตรวจสอบOptionButtonตัวควบคุมที่เลือกใน Group1 เมื่อต้องการสร้าง UserForm ที่มีกลุ่มที่สองของOptionButtonตัวควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำเฟรมควบคุมการ UserForm
 5. เพิ่มการOptionButtonควบคุมในแบบเฟรมตัวควบคุม

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มสองเพิ่มเติมOptionButtonควบคุมในแบบเฟรมตัวควบคุม
 6. สำหรับแต่ละOptionButtonตัวควบคุม ชนิดGroup1ในการGroupNameคุณสมบัติ
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อสร้างเป็นวินาทีเฟรมตัวควบคุมที่ประกอบด้วยสามOptionButtonตัวควบคุม
 8. สำหรับแต่ละOptionButtonควบคุมการที่สองเฟรมตัวควบคุม ชนิดGroup2ในการGroupNameคุณสมบัติ
 9. เพิ่มคำCommandButtonตัวควบคุมบน UserForm ภายนอกเฟรมตัวควบคุม
 10. คลิกสองครั้งCommandButtonควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับ UserForm
 11. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButton1เหตุการณ์:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
     Dim x As Control
     
     ' Loop through ALL the controls on the UserForm.
     For Each x In Me.Controls
       ' Check to see if "Option" is in the Name of each control.
       If InStr(x.Name, "Option") Then
         ' Check Group name.
         If x.GroupName = "Group1" Then
           ' Check the status of the OptionButton.
           If x.Value = True Then
             MsgBox x.Caption
             Exit For
           End If
         End If
       End If
     Next
  
   End Sub
 12. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
 13. ใน UserForm คลิกหนึ่งOptionButtonควบคุมการ Group1 และจากนั้น คลิกCommandButton1.
กล่องข้อความปรากฏขึ้นซึ่งประกอบด้วยคำอธิบายเฉพาะที่ของOptionButtonตัวควบคุมที่เลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุม OptionButton คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
213724XL2000: ปัญหาการใช้คุณสมบัติ TripleState สำหรับปุ่มตัวเลือก

ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

คุณสามารถใช้เป็นกล่องกาเครื่องหมายการควบคุมเพื่อระบุค่าจริง หรือเท็จ aกล่องกาเครื่องหมายค่าที่บ่งชี้ว่า ตัวควบคุมที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับเครื่องหมายถูกที่อยู่ในTrue. aกล่องกาเครื่องหมายซึ่งปรากฏขึ้น โดยไม่มีเครื่องหมายบ่งชี้ว่า ค่าเท็จ. ถ้าค่าของการTripleStateคุณสมบัติเป็นTrueคำกล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุมสามารถมีค่าเป็นnull. aกล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุมที่มีค่าเป็นnullดูเหมือนว่าจะ ไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ:กระบวนการบนค่าใช่ค่า และTrueระบุค่าที่มีกล่องกาเครื่องหมายมีเลือกตัวควบคุม กระบวนการปิดค่าไม่มีค่า และเท็จระบุค่าที่มีกล่องกาเครื่องหมายไม่มีการควบคุม

วิธีการตรวจสอบค่าของตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อต้องการใช้การค่าคุณสมบัติที่จะส่งกลับค่าปัจจุบันของคำกล่องกาเครื่องหมายควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำกล่องกาเครื่องหมายควบคุมการ UserForm
 5. ในรายการของคุณสมบัติสำหรับCheckBox1เลือกTrueเท่านั้นTripleStateคุณสมบัติ
 6. คลิกสองครั้งกล่องกาเครื่องหมายควบคุมการแสดงหน้าต่างรหัสสำหรับกล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุม
 7. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการการเปลี่ยนแปลง CheckBox1เหตุการณ์:
  Private Sub CheckBox1_Change()
  
    Select Case CheckBox1.Value
      Case True
        CheckBox1.Caption = "True"
      Case False
        CheckBox1.Caption = "False"
      Case Else
        CheckBox1.Caption = "Null"
    End Select
  
  End Sub
 8. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
เมื่อคุณคลิกการกล่องกาเครื่องหมายควบคุม คำอธิบายเฉพาะที่ของกล่องกาเครื่องหมายควบคุมการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนถึงค่าปัจจุบัน

ตัวควบคุม ToggleButton

aToggleButtonตัวควบคุมมีลักษณะเดียวกันเป็นแบบCommandButtonตัวควบคุมจนกว่าคุณคลิ เมื่อคุณคลิกคำToggleButtonควบคุม มันปรากฏขึ้นให้กด หรือผลักดันลง กระบวนการค่าคุณสมบัติของคำToggleButtonมีตัวควบคุมTrueเมื่อมีเลือกปุ่ม และเท็จเมื่อปุ่มที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าค่าของการTripleStateคุณสมบัติเป็นTrueคำToggleButtonตัวควบคุมสามารถมีค่าเป็นnull. aToggleButtonตัวควบคุมที่มีค่าเป็นnullดูเหมือนว่าจะ ไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ:กระบวนการบนค่าใช่ค่า และTrueระบุค่าที่มีToggleButtonมีเลือกตัวควบคุม กระบวนการปิดค่าไม่มีค่า และเท็จระบุค่าที่มีToggleButtonไม่มีเลือกตัวควบคุม

วิธีการขอรับค่าของตัวควบคุม ToggleButton

การขอรับค่าของตัวToggleButtonควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำToggleButtonควบคุมการ UserForm
 5. เพิ่มคำป้ายชื่อควบคุมการ UserForm
 6. คลิกสองครั้งToggleButtonตัวควบคุมเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสสำหรับToggleButtonตัวควบคุม
 7. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการToggleButton1Clickเหตุการณ์:
  Private Sub ToggleButton1_Click()
  
    If ToggleButton1.Value = True Then
      ' Set UserForm background to Red.
      Me.BackColor = RGB(255, 0, 0)
    Else
      ' Set UserForm background to Blue.
      Me.BackColor = RGB(0, 0, 255)
    End If
  
  End Sub
 8. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
เมื่อคุณคลิกการToggleButtonตัวควบคุม สีพื้นหลังของการเปลี่ยนแปลง UserForm

วิธีการสร้างกลุ่มของตัวควบคุม ToggleButton mutually แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ตัวอย่างนี้ใช้นั้นMouseUpเหตุการณ์การตั้งค่าตัวแปรและโทรศัพท์แบบExclusiveToggleButtonsขั้นตอน กระบวนการExclusiveToggleButtonsกำหนดกระบวนการToggleButtoncontrol that is selected, and then cancels the others. To create a group of mutually exclusiveToggleButtonตัวควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูล.
 4. ในหน้าต่างรหัสสำหรับโมดูล พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
  ' Variable that holds the name of the ToggleButton that was clicked.
  Public clicked As String
  
  Sub ExclusiveToggleButtons()
  
    Dim toggle As Control
  
    ' Loop through all the ToggleButtons on Frame1.
    For Each toggle In UserForm1.Frame1.Controls
  
      ' If Name of ToggleButton matches name of ToggleButton
      ' that was clicked...
      If toggle.Name = clicked Then
       '...select the button.
       toggle.Value = True
      Else
       '...otherwise clear the selection of the button.
       toggle.Value = False
      End If
    Next
  
  End Sub
 5. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 6. เพิ่มคำเฟรมควบคุมการ UserForm
 7. เพิ่มคำToggleButtonควบคุมในแบบเฟรมตัวควบคุม

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มสองเพิ่มเติมToggleButtonควบคุมในแบบเฟรมตัวควบคุม
 8. คลิกสองครั้งเฟรมcontrol to display the Code window for the UserForm.
 9. In the Code window for the module, type the following code for theToggleButton MouseUpเหตุการณ์:
  Private Sub ToggleButton1_MouseUp(ByVal Button As Integer, _
         ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  
      clicked = ToggleButton1.Name
      Application.OnTime Now, "ExclusiveToggleButtons"
  
    End Sub
  
    Private Sub ToggleButton2_MouseUp(ByVal Button As Integer, _
         ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  
      clicked = ToggleButton2.Name
      Application.OnTime Now, "ExclusiveToggleButtons"
  
    End Sub
  
    Private Sub ToggleButton3_MouseUp(ByVal Button As Integer, _
         ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  
      clicked = ToggleButton3.Name
      Application.OnTime Now, "ExclusiveToggleButtons"
  
    End Sub
 10. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
When you click aToggleButtoncontrol, the previously selectedToggleButtoncontrol is canceled.

TabStrip control

ใช้แบบTabStripcontrol to view different sets of information for a set of controls.

How to control a TabStrip control programmatically

To change theBackColorproperty of anรูปภาพcontrol based on the tab that is selected, follow these steps:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกVisual Basic Editor.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำTabStripควบคุมการ UserForm
 5. เพิ่มการรูปภาพcontrol that covers the base of theTabStripcontrol, but that does not cover the tabs.
 6. In the Properties pane for Image1, type&H000000FF&ในการBackColorคุณสมบัติ
 7. คลิกสองครั้งTabStripตัวควบคุมเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสสำหรับTabStripตัวควบคุม
 8. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการTabStrip1 Changeเหตุการณ์:
  Private Sub TabStrip1_Change()
  
    Dim i As Integer
  
    i = TabStrip1.SelectedItem.Index
    Select Case i
      Case 0
        ' If Tab1 is selected, change the color of Image control to Red.
        Image1.BackColor = RGB(255, 0, 0)
      Case 1
        ' If Tab2 is selected, change the color of Image control to Green.
        Image1.BackColor = RGB(0, 255, 0)
    End Select
  
  End Sub
 9. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
The color of theรูปภาพcontrol changes depending on the page in theTabStripcontrol that is active.

For additional information about the TabStrip control, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
213254XL2000: How to use the TabStrip control on a UserForm

MultiPage control

ใช้แบบmultiPageควบคุมการทำงานกับข้อมูลที่สามารถเรียงลำดับเป็นประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก amultiPageตัวควบคุมถูกทำขึ้นอย่างน้อยหนึ่งอย่างหน้าวัตถุที่แต่ละประกอบด้วยชุดของตัวควบคุมอื่น คุณสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษที่ใช้งานอยู่โดยทางโปรแกรม โดยการตั้งค่านี้ค่าคุณสมบัตินี้multiPageตัวควบคุม

วิธีการควบคุมตัวควบคุม MultiPage โดยทางโปรแกรม

เมื่อต้องการเพิ่มคำmultiPageควบคุม และควบคุม โดยการใช้แมโคร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำmultiPageควบคุมการ UserForm
 5. เพิ่มคำป้ายชื่อควบคุมการ Page1 บนmultiPageตัวควบคุม
 6. เพิ่มคำกล่องข้อความควบคุมการ Page1 บนmultiPageตัวควบคุม
 7. ในการmultiPageควบคุม คลิกPage2แล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อเพิ่มคำป้ายชื่อตัวควบคุม และ aกล่องข้อความตัวควบคุม
 8. คลิกสองครั้งmultiPageตัวควบคุมเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสสำหรับmultiPageตัวควบคุม
 9. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการการเปลี่ยนแปลง MultiPage1เหตุการณ์:
  Private Sub MultiPage1_Change()
  
    Select Case MultiPage1.Value
      ' If activating Page1...
      Case 0
        Label1.Caption = TextBox2.Text
        TextBox1.Text = ""
      ' If activating Page2...
      Case 1
        Label2.Caption = TextBox1.Text
        TextBox2.Text = ""
    End Select
  
  End Sub
 10. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการการเตรียมใช้งาน UserFormเหตุการณ์:
  Private Sub UserForm_Initialize()
  
    ' Force Page1 to be active when UserForm is displayed.
    MultiPage1.Value = 0
    Label1.Caption = ""
  
  End Sub
 11. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.

  ในการกล่องข้อความควบคุมการ Page1 ชนิดTest. เมื่อคุณคลิกการPage2แท็บTextBox2ยกเลิกเลือก และคำอธิบายเฉพาะของLabel2การเปลี่ยนแปลงไปยังรายการที่คุณทำในTextBox1บน Page1 ("ทดสอบ")

วิธีการสร้างอินเทอร์เฟซของตัวช่วยสร้าง โดยใช้ตัวควบคุม MultiPage

เมื่องานต้องการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เพิ่ม การอินเทอร์เฟซของตัวช่วยสร้างจะมีประสิทธิภาพมาก คุณสามารถใช้ได้multiPageควบคุมการสร้างอินเทอร์เฟซของตัวช่วยสร้างแทนการใช้หลาย UserForms ตัวอย่างนี้ manipulates เป็นmultiPageตัวควบคุมที่มีสามหน้า กระบวนงานที่แนบกับการเตรียมใช้งานevent of the UserForm disables Page2 and Page3, and forces Page1 of themultiPagecontrol to be active.

หมายเหตุ:When you index the pages of amultiPageการควบคุม โดยใช้การPagescollection, the first page in the collection is page zero. This procedure also sets the caption of theCommandButtoncontrols and disables the<>ปุ่ม

หมายเหตุ:The procedure that is assigned to theคลิกเหตุการณ์ของCommandButton1controls the functionality of the<>ปุ่ม The procedure that is assigned to theคลิกเหตุการณ์ของCommandButton2controls the functionality of theNext>ปุ่ม To create a wizard interface by using amultiPageควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำmultiPageควบคุมการ UserForm
 5. คลิกขวาPage1แท็บ แล้วคลิกNew Pageto add Page3 to themultiPageตัวควบคุม
 6. เพิ่มคำCommandButtoncontrol on the UserForm that is not on themultiPageตัวควบคุม

  Repeat this step to add a secondCommandButtonควบคุมการ UserForm
 7. คลิกสองครั้งUserFormto open the Code window for the UserForm.
 8. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการUserForm Initializeเหตุการณ์:
  Private Sub UserForm_Initialize()
  
    With MultiPage1
      ' The next 2 lines disable Page2 & Page3.
      .Pages(1).Enabled = False
      .Pages(2).Enabled = False
      ' Make Page1 the active page.
      .Value = 0
    End With
    
    ' Set the caption on the CommandButtons.
    CommandButton1.Caption = "<Back"
    CommandButton1.Enabled = False
    CommandButton2.Caption = "Next>"
  
  End Sub
  
  ' Procedure for the "<Back" button
  Private Sub CommandButton1_Click()
    Select Case MultiPage1.Value
      Case 1                 ' If Page2 is active...
        With MultiPage1
          .Pages(0).Enabled = True    ' Enable Page1.
          .Value = MultiPage1.Value - 1 ' Move back 1 page.
          .Pages(1).Enabled = False   ' Disable Page2.
        End With
        CommandButton1.Enabled = False   ' Disable Back button.
        
      Case 2                 ' If Page3 is active...
        With MultiPage1
          .Pages(1).Enabled = True    ' Enable Page2.
          .Value = MultiPage1.Value - 1 ' Move back 1 page.
          .Pages(2).Enabled = False   ' Disable Page3.
    CommandButton2.Caption = "Next>"
        End With
    End Select
  
  End Sub
  
  ' Procedure for the "Next>" button
  Private Sub CommandButton2_Click()
  
    Select Case MultiPage1.Value
      Case 0                 ' If Page1 is active...
        With MultiPage1
          .Value = MultiPage1.Value + 1  ' Move forward 1 page.
          .Pages(1).Enabled = True    ' Enable Page2.
          .Pages(0).Enabled = False    ' Disable Page1.
        End With
        CommandButton1.Enabled = True    ' Enable Back button.
        
      Case 1                 ' If Page2 is active...
        With MultiPage1
          .Value = MultiPage1.Value + 1  ' Move forward 1 page.
          .Pages(2).Enabled = True    ' Enable Page3.
          .Pages(1).Enabled = False    ' Disable Page2.
        End With
        CommandButton2.Caption = "Finish"  ' Change Next button to Finish.
        
      Case 2                 ' If Page3 is active...
        MsgBox "Finished!"         ' User is Finished.
        Unload Me              ' Unload the UserForm.
    End Select
  
  End Sub
  
 9. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
เมื่อคุณคลิกNext>, Page2 is activated and the<>button becomes available. เมื่อคุณคลิกNext>a second time, Page3 is activated and the caption forCommandButton2changes to "Finish".

ScrollBar control

คุณสามารถใช้เป็นแถบเลื่อนcontrol when you want to change the value that is displayed by another control, such as aป้ายชื่อตัวควบคุม

How to change a Label control that is based on the value of a ScrollBar control

To change theคำอธิบายเฉพาะคุณสมบัติของคำป้ายชื่อcontrol to the current setting of theค่าคุณสมบัติของคำแถบเลื่อนควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำแถบเลื่อนควบคุมการ UserForm
 5. เพิ่มคำป้ายชื่อควบคุมการ UserForm
 6. คลิกสองครั้งแถบเลื่อนตัวควบคุมเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสสำหรับแถบเลื่อนตัวควบคุม
 7. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการScrollBar1 Changeเหตุการณ์:
  Private Sub ScrollBar1_Change()
  
    Label1.Caption = ScrollBar1.Value
  
  End Sub
 8. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
When you scroll by using theแถบเลื่อนcontrol,Label1is updated with the current value of theแถบเลื่อนตัวควบคุม

SpinButton control

aSpinButtoncontrol, like aแถบเลื่อนcontrol, is frequently used to increment or to decrement the value of another control, such as aป้ายชื่อตัวควบคุม กระบวนการSmallChangeproperty determines how much the value of aSpinButtoncontrol changes when it is clicked.

How to add a SpinButton control that increments or decrements a date that is stored in a TextBox control

To add aSpinButtoncontrol that increments or decrements a date that is stored in aกล่องข้อความควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำSpinButtonควบคุมการ UserForm
 5. เพิ่มคำกล่องข้อความควบคุมการ UserForm
 6. คลิกสองครั้งSpinButtonตัวควบคุมเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสสำหรับSpinButtonตัวควบคุม
 7. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการSpinButton1 SpinUpเหตุการณ์:
  Private Sub SpinButton1_SpinUp()
  
    TextBox1.Text = DateValue(TextBox1.Text) + 1
  
  End Sub
  
 8. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการSpinButton1 SpinDownเหตุการณ์:
  Private Sub SpinButton1_SpinDown()
  
    TextBox1.Text = DateValue(TextBox1.Text) - 1
  
  End Sub
  
 9. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการUserForm Initializeเหตุการณ์:
  Private Sub UserForm_Initialize()
  
    TextBox1.Text = Date
  
  End Sub
  
 10. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.
When the UserForm appears, the current date appears inTextBox1. เมื่อคุณคลิกการSpinButtoncontrol, the date is incremented or decremented by one day.

In this example, if you change theSmallChangeคุณสมบัติของSpinButton1คุณไม่มีผลต่อจำนวนของวันที่รายการในTextBox1เปลี่ยนแปลงโดยเมื่อคุณคลิกSpinButton1. จำนวนวันที่ถูกกำหนด โดยขั้นตอนที่คุณแนบเท่านั้นSpinUpเหตุการณ์และSpinDownเหตุการณ์ของSpinButton1.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุม SpinButton คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
213224XL2000: ตัวอย่างของ Visual Basic การใช้ปุ่มที่หมุนด้วยวัน

ตัวควบคุม RefEdit

กระบวนการRefEditตัวควบคุม imitates ลักษณะการทำงานของกล่องการอ้างอิงที่มีอยู่แล้วภายใน Excel คุณสามารถใช้ได้ค่าคุณสมบัติการรับที่อยู่เซลล์ปัจจุบันจะถูกเก็บไว้ในตัวRefEditตัวควบคุม

วิธีการเติมข้อมูลในช่วงของเซลล์ที่ขึ้นอยู่กับช่วงที่คุณเลือก โดยใช้ตัวควบคุม RefEdit

เมื่อต้องการใช้การRefEditควบคุมการเติมข้อมูลเซลล์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มคำRefEditควบคุมการ UserForm
 5. เพิ่มคำCommandButtonควบคุมการ UserForm
 6. คลิกสองครั้งCommandButtonตัวควบคุมเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสสำหรับCommandButtonตัวควบคุม
 7. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ CommandButton1เหตุการณ์:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
    Dim MyRange As String
    MyRange = RefEdit1.Value
    Range(MyRange).Value = "test"
    Unload Me
  
  End Sub
 8. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.

  UserFormappears
 9. คลิกปุ่มในนั้นRefEditตัวควบคุม

  ประกาศ UserForm การย่อหน้า
 10. เลือกช่วงของเซลล์เช่น A1:A5 และคลิก ปุ่มในนั้นRefEditควบคุมการขยาย UserForm
 11. คลิกCommandButton1.
UserForm ปิด และเซลล์ที่คุณเลือกในขณะนี้ประกอบด้วยคำ "ทดสอบ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุม RefEdit คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
213776XL2000: วิธีการที่ใช้ตัวควบคุม RefEdit ด้วยแบบ UserForm

ตัวควบคุมรูป

วัตถุประสงค์ของการรูปภาพตัวควบคุมจะแสดงรูปภาพบน UserForm เป็น เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพไปยังรูปภาพตัวควบคุมในขณะที่ดำเนินการ การใช้การLoadPictureฟังก์ชัน

วิธีการที่โหลดรูปภาพลงในตัวควบคุมรูป

เมื่อต้องการแทรกข้อรูปภาพตัวควบคุมที่พร้อมท์ให้คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อโหลดเมื่อคุณคลิก การรูปภาพควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานเปล่าใหม่
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกUserFormเมื่อต้องการแทรก UserForm เป็นในสมุดงานของคุณ
 4. เพิ่มการรูปภาพควบคุมการ UserForm
 5. คลิกสองครั้งรูปภาพตัวควบคุมเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสสำหรับรูปภาพตัวควบคุม
 6. ในหน้าต่างรหัส พิมพ์โค้ดต่อไปนี้สำหรับการคลิกเพื่อ Image1เหตุการณ์:
  Private Sub Image1_Click()
  
    Dim fname As String
    
    ' Display the Open dialog box.
    fname = Application.GetOpenFilename(filefilter:= _
        "Bitmap Files(*.bmp),*.bmp", Title:="Select Image To Open")
    
    ' If you did not click Cancel...
    If fname <> "False" Then
  
      ' Load the bitmap into the Image control.
      Image1.Picture = LoadPicture(fname)
  
      ' Refresh the UserForm.
      Me.Repaint
    End If
  
  End Sub
  
 7. ในการเรียกใช้เมนู คลิกเรียกใช้ ย่อย/UserForm.

  UserForm ปรากฏขึ้น
 8. คลิกการรูปภาพตัวควบคุม

  เมื่อคุณคลิกการรูปภาพตัวควบคุมเลือกรูปการเปิดกล่องโต้ตอบ และคุณสามารถเลือกแฟ้มบิตแมปให้แทรกลงในตัวควบคุม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมรูป คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
213732XL2000: การใช้ฟังก์ชัน LoadPicture กับตัวควบคุมรูป

Additional information:

เบราว์เซอร์วัตถุ

รายการที่สมบูรณ์ของคุณสมบัติและวิธีการสำหรับคำสั่งที่ระบุมีอยู่ในนั้นเบราว์เซอร์วัตถุ. เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลนี้ใน Excel ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกวัตถุเบราว์เซอร์.
 3. ในการข้อความการค้นหากล่อง พิมพ์ชื่อของตัวควบคุม ที่คุณต้อง แล้ว คลิกค้นหา.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เบราว์เซอร์วัตถุ ตัวใน Visual Basic แก้ไข คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basicในการวิธีใช้เมนู ชนิดเบราว์เซอร์วัตถุในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งวิธีใช้ Microsoft Excel บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
231946OFF2000: วิธีเพิ่ม/เอาโปรแกรม Office เดี่ยวหรือคอมโพเนนต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829070 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbhowto kbmt KB829070 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829070

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com