Spara adresser från ett Word-dokument med kopplade etiketter i Excel

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 832286 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du sparar adresser från ett Microsoft Word-dokument med kopplade etiketter i en Microsoft Excel-arbetsbok.

Mer Information

I följande instruktioner förutsätts att du redan har ett Word-dokument med kopplade etiketter som innehåller adresserna du vill spara i en Excel-arbetsbok. Så här sparar du adresserna från ett Word-dokument med kopplade etiketter i en Excel-arbetsbok:
 1. Starta Word och öppna Word-dokumentet med dina kopplade adressetiketter.
 2. Klicka på ErsättRedigera-menyn.
 3. Klicka på Mer på fliken Ersätt.
 4. Klicka på Special medan insättningspunkten är i rutan Sök efter, och klicka sedan på Avsnittsbrytning.

  Du ska nu se ^b i rutan Sök efter.
 5. Lämna rutan Ersätt med tom och klicka på Ersätt alla.
 6. Stäng dialogrutan Sök och ersätt genom att klicka på Stäng.
 7. Klicka på Visa stödlinjerTabell-menyn.
 8. Ta bort alla tomma kolumner i dokumentet med kopplade adressetiketter.

  Gör så här: klicka i en tom kolumn, peka på MarkeraTabell-menyn och klicka på Kolumn.
 9. Peka på Ta bortTabell-menyn, och klicka sedan på Kolumner.
 10. Upprepa steg 8 och 9 för alla tomma kolumner i dokumentet med kopplade etiketter du vill ta bort.
 11. Ersätta alla stycketecken med en tabb så här:
  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Markera kryssrutan Alla på fliken Visa och klicka sedan på OK.
  3. Klicka på ErsättRedigera-menyn.
  4. Expandera fliken Ersätt genom att klicka på Mer.
  5. Ta bort innehållet i rutan Sök efter på fliken Ersätt.

   Klicka på Special medan insättningspunkten är i rutan Sök efter, och klicka sedan på Stycketecken.
  6. Ta bort innehållet i rutan Ersätt med.

   Klicka på Special medan insättningspunkten är i rutan Ersätt med, och klicka sedan på Tabbtecken.
  7. Klicka på Ersätta alla.
  8. Klicka på Stäng i dialogrutan Sök och ersätt.
 12. Peka på KonverteraTabell-menyn medan insättningspunkten är i Word-tabellen och klicka på Tabell till text.
 13. Klicka på Stycketecken i dialogrutan Omvandla tabell till text och klicka på OK.
 14. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 15. Ändra rutan Filformat i dialogrutan Spara som till Oformaterad text (*.txt) (Endast text (*.txt)).

  Skriv ett nytt namn på adresslistan i rutan Filnamn och klicka på Spara.
 16. Gör så här om dialogrutan Konvertera fil visas: klicka på Windows (standard), markera kryssrutan Infoga radbrytningar, se till att CR/LF är markerat i rutan Avsluta rader med och klicka på OK.
 17. Stäng den nya filen och avsluta Word.
 18. Starta Excel.
 19. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.

  Ändra rutan Filformat till Alla filer (*.*) och öppna filen du sparade i steg 14, 15 och 16.
 20. Acceptera standardinställningarna när Textimportguiden startar, och klicka på Slutför.

Egenskaper

Artikel-id: 832286 - Senaste granskning: den 20 juni 2005 - Revision: 1.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbmerge kbemail KB832286

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com