ฟิลด์ชื่อแฟ้มไม่ปรับอัตโนมัติปรุงเมื่อคุณเปิดเอกสารใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 832897 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิดเอกสารในหนึ่งรุ่น Microsoft Word ที่ แสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้ ชื่อแฟ้มฟิลด์ (และเส้นทางถ้าเกี่ยวข้อง) ไม่ปรับปรุงชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่คุณเพิ่งเปิด

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ใน Microsoft Word 2002 และรุ่นใหม่กว่าให้อนุญาตให้มีเอกสาร Word ของคุณที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลชื่อแฟ้มเพื่อเปิดรวดเร็วขึ้น

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: Update ฟิลด์ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการปรับปรุงฟิลด์ด้วยตนเอง เลือกฟิลด์ที่มีอยู่ในเอกสาร Word ของคุณ และจากนั้น กด F9

วิธีที่ 2: สร้างแมโครการปรับปรุงฟิลด์โดยอัตโนมัติ

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ Microsoft support engineers can help explain the functionality of a particular procedure. However, they will not modify these examples to provide added functionality or construct procedures to meet your specific requirements.

To automatically update the field that is contained in your Word document, create an AutoOpen macro. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Start Word and open the document that contains the field that will not update automatically.
 2. In Microsoft Office Word 2003 or in Word 2002, on theเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่Macroแล้ว คลิกมาโคร.

  In Microsoft Office Word 2007, click theนักพัฒนาแท็บ แล้วคลิกมาโครในการรหัสกลุ่ม
 3. ในการมาโครdialog box, follow these steps:
  1. ในการMacro nameกล่อง ชนิดAutoOpen.
  2. การเปลี่ยนแปลงนั้นMacros inbox to your document file name.
  3. คลิกสร้าง.
 4. In the code sheet of the Microsoft Visual Basic editor, you should now see the beginnings of your AutoOpen macro. For example, you should see the following:
  Sub AutoOpen()
  '
  ' AutoOpen Macro
  ' Macro created date by username
  '
  
  End Sub
  
 5. Type, or copy and paste, the following macro code into your AutoOpen macro:
    Dim aStory As Range
    Dim aField As Field
  
    For Each aStory In ActiveDocument.StoryRanges
  
     For Each aField In aStory.Fields
       aField.Update
     Next aField
  
    Next aStory
  
 6. Your AutoOpen macro should now look similar to the following example:
  Sub AutoOpen()
  '
  ' AutoOpen Macro
  ' Macro created date by username
  '
  
    Dim aStory As Range
    Dim aField As Field
  
    For Each aStory In ActiveDocument.StoryRanges
  
     For Each aField In aStory.Fields
       aField.Update
     Next aField
  
    Next aStory
  
  End Sub
  
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกFileName :.
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกClose and Return to Microsoft Word.
 9. In Word 2003 or Word 2002, on theเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่Macroแล้ว คลิกการรักษาความปลอดภัย.

  ใน Word 2007 คลิกการนักพัฒนาแท็บ แล้วคลิกMacro Securityในการรหัสกลุ่ม
 10. In Word 2003 or Word 2002, on theSecurity Leveltab, change your security level toMediumแล้ว คลิกตกลง.

  In Word 2007, underMacro Settingsคลิกเพื่อเลือกนั้นEnable all macrosตัวเลือก
 11. Close your document.
 12. Reopen your Word document.
 13. คลิกเปิดการใช้งานแมโครในการSecurity Warningกล่องโต้ตอบ
The field should now update automatically in your Word document.

ข้อมูลเพิ่มเติม

The FILENAME field will be updated automatically when you switch to print preview or when you print the document.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
211629Which fields are updated when you open, repaginate, or print document
For more information about AutoOpen macros, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
286310Behavior of AutoExec and AutoLoad macros in Word

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 832897 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB832897 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832897

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com