หมายเลขบทความ (Article ID): 832925 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Outlook 2003 สนับสนุน American National มาตรฐาน Institute (ANSI) และโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) และแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) บทความนี้อธิบายวิธีการใช้รีจิสทรีสี่รายการต่อไปนี้เพื่อจำกัดขนาดของทั้งแฟ้ม.pst และ.ost แฟ้ม:
 • รายการรีจิสทรี MaxFileSize
 • รายการรีจิสทรี WarnFileSize
 • รายการรีจิสทรี MaxLargeFileSize
 • รายการรีจิสทรี WarnLargeFileSize
หมายเหตุ รายการรีจิสทรี WarnLargeFileSize และ WarnFileSize ไม่เปิดใช้งาน Outlook ที่จะเตือนคุณก่อนที่จะถึงขีดจำกัดขนาดแฟ้ม

รายการรีจิสทรี MaxFileSize

รายการรีจิสทรี MaxFileSize เป็นตัวกำหนดขนาดสูงสุดแบบเต็มที่ทั้งแฟ้ม.pst และ.ost สามารถขยาย หลังจากถึงขนาดสูงสุด Outlook อนุญาตให้มีขนาดแฟ้มเกินกว่าขนาดนี้

รายการรีจิสทรี WarnFileSize

รายการรีจิสทรี WarnFileSize กำหนดข้อมูลสูงสุดที่สามารถมีทั้งแฟ้ม.pst และ.ost หลังจากนี้ข้อมูลสูงสุดถึง ทั้งแฟ้ม.pst หรือแฟ้ม.ost ไม่อนุญาตให้เพิ่มข้อมูล อย่างไรก็ตาม ขนาดของแฟ้มทางกายภาพอาจยังคงเพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนการภายใน

ตารางต่อไปนี้ รายการรีจิสทรี MaxLargeFileSize และรายการรีจิสทรี WarnLargeFileSize อ้างอิงไปยังแฟ้มในรูปแบบ UNICODE (รูปขนาดใหญ่ใหม่) และรายการรีจิสทรี MaxFileSize และรายการรีจิสทรี WarnFileSize อ้างอิงไปยังแฟ้มรูปแบบ ANSI (รูปแบบก่อนหน้านี้ Microsoft Outlook) มีตั้งค่า UNICODE ค่อย ๆ เมกะไบต์ (MB) ในขณะที่มีตั้งค่าแบบ ANSI ไบต์น้อย

Outlook 2013 และ Outlook 2010

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อชนิดช่วงข้อมูลที่ถูกต้องค่าเริ่มต้น
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 – 0x0000C800 51,200 0X0000C800 (50 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 – 0x0000BE00 48,640 0X0000BE00 (47.5 กิกะไบต์)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 – 0x7C0044002,075,149,312 0X7BB04400 (1.933 กิกะไบต์)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400 – 0x7C0044001,950,368,768 0X74404400 (1.816 กิกะไบต์)

Outlook 2007 และ Outlook 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อชนิดช่วงข้อมูลที่ถูกต้องค่าเริ่มต้น
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 – 0x0000C80020,480 0X00005000 (20 กิกะไบต์)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 – 0x0000BE0019,456 0X00004C00 (19 กิกะไบต์)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 – 0x7C0044002,075,149,312 0X7BB04400 (1.933 กิกะไบต์)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400 – 0x7C0044001,950,368,768 0X74404400 (1.816 กิกะไบต์)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของ officeตำแหน่งนโยบายสำหรับรายการรีจิสทรีจะอยู่ในเส้นทางต่อไปนี้ในตัวแก้ไขรีจิสทรีตำแหน่งที่ตั้งการกำหนดลักษณะผู้ใช้สำหรับรายการรีจิสทรีจะอยู่ในเส้นทางต่อไปนี้ในตัวแก้ไขรีจิสทรี
Outlook 2013HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PST
Outlook 2010HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PST
Outlook 2007HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST
Outlook 2003HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าขนาดจำกัดสำหรับทั้งแฟ้ม.pst และ.ost

หมายเหตุ การตั้งค่าที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ถูกนำไปใช้กับแฟ้ม.ost และ.pst ถ้าคุณปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรีเหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อแฟ้ม.ost ที่ใช้ กับ โหมด Cached Exchange เก็บถาวรอัตโนมัติ และแฟ้ม.pst แฟ้ม ถ้ามีการกำหนดค่า Outlook ให้ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันถูกเก็บไว้ในแฟ้มภายในเครื่องแบบออฟไลน์ข้อมูล Outlook (.ost) ถ้าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันประกอบด้วยสินค้าหรือสิ่งที่แนบมาที่มีขนาดใหญ่มาก ขนาดของแฟ้ม.ost อาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ Outlook 2013 นำมาใช้สนับสนุนสำหรับกล่องจดหมายของไซต์ ถ้าไคลเอ็นต์ของโปรแกรม Outlook 2013 ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft SharePoint 2013 ในส่วนการทำงาน และได้รับสิทธิ์ไปยังกล่องจดหมายไซต์ ไซต์กล่องจดหมายถูกเพิ่มไปยังโปรไฟล์ Outlook 2013 โดยอัตโนมัติ ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันถูกเปิดใช้งาน เนื้อหาไซต์กล่องจดหมายจะถูกทำให้ตรงกันไปยังแฟ้ม.ost ท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้แฟ้ม.ost เกินขีดจำกัดกำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
982697 โดยค่าเริ่มต้น ดาวน์โหลดโฟลเดอร์จดหมายที่ใช้ร่วมกันในโหมดชใน Outlook 2010 และ Outlook 2013

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด พิมพ์regeditแล้ว คลิกตกลง
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายMy Computer, andthen ขยายHKEY_CURRENT_USER
 4. ขยายซอฟต์แวร์และจากนั้น ขยายนโยบาย
 5. ขยายMicrosoftและขยายสำนักงาน
 6. ขยาย11.0สำหรับ Outlook 2003, 12.0สำหรับ Outlook 2007 หรือ14.0สำหรับ Outlook 2010 หรือ15.0 2013 Outlook และขยายOutlook
 7. คลิกแฟ้ม PSTและจากนั้น คลิกขวาMaxFileSizeในบานหน้าต่างด้านขวา
 8. คลิกปรับเปลี่ยนและจากนั้น พิมพ์ค่าในกล่องข้อมูลค่า
 9. คลิกตกลง
 10. คลิกขวาWarnFileSizeและ steps8 ถึง 9 ซ้ำ
 11. คลิกขวาที่MaxLargeFileSizeและ repeatsteps 8 ถึง 9
 12. คลิกขวาWarnLargeFileSizeและ repeatsteps 8 ถึง 9
หมายเหตุ คุณอาจต้องสร้างค่ารีจิสทรีที่มีอยู่ ถ้าไม่มีค่ารีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างเช็ค
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด Regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายตามคีย์รีจิสทรี:

  2013 Outlook
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook
  สำหรับ Outlook 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook
  สำหรับ Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook
  สำหรับ Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook
 3. คลิกขวาOutlookชี้ไปที่สร้างและคลิกที่คีย์ (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับขั้นตอนที่ 3
 4. ชนิด PSTแล้ว กด ENTER (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับขั้นตอนที่ 4
 5. คลิกขวาแฟ้ม PSTชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกDWORDvalue (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับขั้นตอนที่ 5
 6. ชนิด MaxFileSizeแล้ว กดENTERสองครั้ง (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับขั้นตอนที่ 6
 7. ในหน้าต่างการแก้ไขค่า DWORDเลือกทศนิยมและพิมพ์ค่าในกล่องข้อมูลค่าและจากนั้น คลิกตกลง
  ไบต์ 1 กิกะไบต์ = 1 * 1024 * 1024 * 1024หมายเหตุ 1 MB = 1 * 1024 * 1024 ไบต์ 1 กิโลไบต์ = 1 * 1024 ไบต์ ตัวอย่างด้านล่างนี้สำหรับ 1GB (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับขั้นตอนที่ 7
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 เพื่อสร้าง WarnFileSize DWORD อื่น
 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 เพื่อสร้าง MaxLargeFileSize DWORD อื่น
 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 เพื่อสร้าง WarnLargeFileSize DWORD อื่น และจากนั้น ปิดรีจิสทรี

  หมายเหตุ สำหรับการปรับใช้รีจิสทรีคีย์เหล่านี้บนเครื่อง เครื่องมือ ORK สามารถใช้
การสร้างรีจิสทรีในเครื่องของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใช้ ORK สำหรับสถานการณ์การปรับใช้
ขอแนะนำว่า ค่าระหว่างรายการรีจิสทรี MaxFileSize และรายการรีจิสทรี WarnFileSize และค่าระหว่างรายการรีจิสทรี MaxLargeFileSize และรายการรีจิสทรี WarnLargeFileSize เป็นอย่างน้อย 5 เปอร์เซ็นต์ (%) เพื่อทำให้กระบวนการภายในคือ hindered ไม่ดำเนินการต่อ

ถ้าค่าของรายการรีจิสทรี MaxFileSize เคยเกิน ANSI 2 กิกะไบต์ (GB) บนแฟ้ม.pst หรือแฟ้ม.ost ค่าจะถูกละเว้นเมื่อต้องการจำกัดขนาดที่ 2 GB เพื่อป้องกันความเสียหาย มีคำนวณค่าเริ่มต้นสำหรับรายการรีจิสทรี WarnFileSizeregistry เป็น 95% ของรายการรีจิสทรี MaxFileSize สำหรับแฟ้ม UNICODE และยังคงอยู่ที่ 1,950,368,768 ไบต์สำหรับแฟ้ม ANSI ขนาดเล็ก

หมายเหตุ คุณสามารถตั้งค่าจำกัด UNICODE ได้เกินกว่าค่าที่แสดงไว้ในตาราง อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้สามารถลดประสิทธิภาพการทำงาน

ถ้าแฟ้ม.ost หรือ.pst ถึงขีดจำกัดที่ระบุไว้ในแบบ WarnFileSize หรือ WarnLargeFileSize สทรีที่ ฟังก์ชันการกระชับข้อมูลจะถูกทริกเกอร์เพื่อพยายามลดขนาดของแฟ้มไปยังระดับที่สามารถใช้งานได้ เมื่อถึง WarnFileSize หรือ WarnLargeFileSize วงเงิน ไม่สามารถส่งข้อความอีเมล (โดยที่ส่งข้อความอีเมลที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ส่ง), และสินค้าไม่สามารถคัดลอก หรือย้ายรายการภายในแฟ้ม ถ้าแฟ้มนั้นเป็นแฟ้ม.pst แบบเก็บถาวรที่ใช้สำหรับการเก็บถาวรอัตโนมัติ การดำเนินการเก็บถาวรอัตโนมัติจะล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ข้อความอีเมล์สามารถลบ หรือเก็บถาวร จากแฟ้ม.pst หรือแฟ้ม.ost ที่กำลังใช้เป็นตำแหน่งการส่งเริ่มต้น

ต่อไปนี้คือวิธีบางข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อแฟ้มไปถึงสูงสุดที่ระบุในรีจิสทรีนี้:
 • เมื่อคุณพยายามที่จะย้ายรายการไปยังแฟ้ม.pst หรือแฟ้ม.ost ที่มีถึงขีดจำกัด คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถย้ายรายการ แฟ้ม<path>\<filename>.pst ได้ถึงขนาดสูงสุด เมื่อต้องการลดจำนวนข้อมูลในแฟ้มนี้ เลือกบางรายการที่คุณไม่จำเป็น และจากนั้น ลบออกอย่างถาวร</filename></path>
 • เมื่อส่งข้อความอีเมล์ไปยังแฟ้ม.pst หรือ.ost ที่กำลังใช้โหมด Cached Exchange และแฟ้มมีขนาดเกินขีดจำกัด เปิดใช้ตัวช่วยสร้าง'ล้างกล่องจดหมาย'

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 832925 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2013
Keywords: 
kbconfig kbhowto kbmt KB832925 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832925

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com