Optymalizowanie szybkości

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 835821 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
win98logo
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko
Pokażemy, jak zaoszczędzić czas i wysiłek — od optymalizacji wydajności komputera po proste skróty.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
120speedup5


Komputery z dnia na dzień stają się coraz wydajniejsze i każdego miesiąca czytamy informacje o ulepszonych technologiach i sensacyjnych badaniach. Informacje o przyszłości są bardzo ciekawe, ale ludzka natura od czasu do czasu domaga się najnowszych zabawek natychmiast. Na przykład informacja o tym, że gdzieś można korzystać z łączy internetowych o oszałamiającej szybkości może być frustrująca dla kogoś, kto nie ma dostępu do łącza ADSL. „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma" — czy takie podejście ma sens?

Lepiej zastanowić się, jak maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby. Już teraz możesz zwiększyć wydajność komputera bez konieczności wydawania dużych sum pieniędzy, a nawet zaglądania do środka urządzenia. Znaleźliśmy mnóstwo sposobów na maksymalne wykorzystanie komputera w bieżącej konfiguracji. Wszystkie te porady można wykorzystać bardzo szybko i tylko kilka z nich jest skomplikowanych z technicznego punktu widzenia.

Zrezygnowaliśmy z trudnych rozwiązań, aby można było szybko i łatwo wprowadzić wskazówki w życie. Jednak nie wszystkie porady dotyczą optymalizacji wydajności komputera. Niektóre dotyczą optymalizacji wydajności pracy użytkownika. Niezależnie od tego, czy chodzi o procesor czy o Twój mózg, oszczędność czasu to zawsze oszczędność czasu.

Kontrolowanie programów z folderu Autostart

Zbędne programy z folderu Autostart można znaleźć za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu.

Kliknij przycisk Start i polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie msconfig i kliknij przycisk OK. Kliknij opcję radiową Uruchomienie selektywne i przejdź do karty Autostart, a następnie zapoznaj się z listą programów z folderu Autostart.

Jeżeli niektóre z nich są zbędne, zanotuj, które to są, i usuń znaczniki z ich pól wyboru, a następnie kliknij przycisk Zastosuj i ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy są one potrzebne do prawidłowego rozruchu systemu, ponieważ niektóre programy z folderu Autostart są ważne dla systemu Windows.

Wróć do programu MSConfig i przywróć odpowiednie programy, jeżeli podczas rozruchu systemu wystąpił problem. Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, sprawdź, gdzie znajduje się dany program z folderu Autostart, i wyłącz opcję uruchamiania programu przy rozruchu systemu w programie macierzystym albo usuń wpis Rejestru lub skrót automatycznego uruchamiania przy rozruchu systemu.

Zwiększanie szybkości dysków

Szybsze dyski to szybszy komputer. Już czas naoliwić tryby.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
120speedup1


System Windows rzadko domyślnie optymalizuje ustawienia dysku, więc można znacznie zwiększyć szybkość dysku, po prostu odpowiednio konfigurując Menedżera urządzeń. W systemie Windows 98 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Menedżer urządzeń.

Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA, Direct Memory Access) umożliwia szybszy transfer danych przez dyski twarde. Jest on zazwyczaj włączony domyślnie na dyskach obsługujących tę funkcję, natomiast jeśli nie jest, należy najpierw sprawdzić — w instrukcji obsługi lub w witrynie sieci Web producenta — czy dany dysk obsługuje bezpośredni dostęp do pamięci. Włączenie bezpośredniego dostępu do pamięci na dysku, który nie obsługuje tej funkcji, może uniemożliwić uruchamianie systemu Windows. Jeśli dysk jest zgodny, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, wybierz polecenie Właściwości i przejdź na kartę Menedżer urządzeń. Otwórz węzeł Stacje dysków i kliknij dwukrotnie dysk, na którym chcesz włączyć bezpośredni dostęp do pamięci, a następnie na karcie Ustawienia sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru DMA — jeśli jest wygaszone, sprawdź ustawienia systemu BIOS.

Wykonaj te same czynności dla stacji CD i DVD, nie zapominając o sprawdzeniu, czy jest włączona opcja Synchroniczne przesyłanie danych.

Jeżeli używasz systemu Windows 98, warto sprawdzić, czy dysk pracuje w trybie 32-bitowym. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości i kartę Wydajność. Wszystko dobrze, jeżeli system plików i pamięć wirtualna są 32-bitowe. Jeżeli jednak są 16-bitowe, można to nieco poprawić.

Aby uaktualnić dysk 16-bitowy do wersji 32-bitowej, na tej samej karcie Właściwości systemu kliknij przycisk System plików. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów i usuń znacznik z pola wyboru Wyłączaj wszystkie 32-bitowe sterowniki w trybie chronionym. Kliknij przycisk OK.

W systemie Windows 98 możesz ustawić rozmiar dodatkowej pamięci podręcznej dysku twardego dla stacji CD-ROM. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, wybierz polecenie Właściwości, kliknij kartę Wydajność, kliknij przycisk System plików i wybierz opcję CD-ROM, a następnie zwiększ do maksimum rozmiar dodatkowej pamięci podręcznej.

Możesz uaktualnić BIOS stacji CD lub DVD umieszczony w pamięci flash w sposób podobny do uaktualniania systemu BIOS płyty głównej. Sprawdź witrynę producenta stacji w sieci Web lub wyszukaj stronę oprogramowania firmware w sieci Web (adres URL tej strony zmienia się od czasu do czasu). Pobierz i zastosuj aktualizacje, zachowując taką samą ostrożność, jak przy aktualizacji głównego systemu BIOS.

Mała wydajność dysku twardego jest najczęściej spowodowana fragmentacją danych. Nie można zapobiec fragmentacji, ale można ją ograniczyć, regularnie wykonując defragmentację.

Defragmentator dysków jest narzędziem dostarczanym jako część systemu Windows 98 i należy uruchamiać go raz na miesiąc. Ponieważ cały proces może potrwać kilka godzin, dobrze jest wykonać to zadanie w czasie, gdy nie używa się komputera.

Za pomocą programu Scandisk regularnie sprawdzaj, czy na dysku nie ma błędów wynikających ze sposobu przechowywania danych. Takie błędy mogą być przyczyną opóźnień i utraty danych.

Wydajność dysku twardego można sprawdzić za pomocą próbnej wersji programu Data Advisor, który można pobrać z witryny www.ontrack.co.uk. Wykonuje on wiele testów, w tym test odczytu/zapisu.

Optymalizowanie systemu Windows

Dzięki kilku kosmetycznym zmianom można znacznie zwiększyć szybkość systemu Windows.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
120speedup2

Kliknij i przeciągnij plik prawym przyciskiem myszy. Zwolnij przycisk w wybranym miejscu, aby wyświetlić menu, w którym znajdują się polecenia kopiowania, przenoszenia lub tworzenia skrótu do danego pliku.

Możesz ułatwić sobie korzystanie z menu Start, sortując wszystkie jego elementy w porządku alfabetycznym. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny element i wybierz polecenie Sortuj według nazw.

W interfejsie eksploratora możesz organizować elementy menu Start. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz polecenie Eksploruj.

Aby szybko kopiować pliki lub foldery na dyskietkę, kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany plik i wybierz kolejno polecenia Wyślij do i Dyskietka 3,5 cala (A:).

Zminimalizuj wszystkie otwarte okna, klikając ikonę Pokaż pulpit w systemie Windows 98.

Szybko zamknij aplikację, klikając prawym przyciskiem myszy jej przycisk na pasku zadań i wybierając polecenie Zamknij.

Możesz tworzyć skróty klawiaturowe, za pomocą których będziesz uruchamiać dowolne skróty programów. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę skrótu i wybierz polecenie Właściwości, a następnie kliknij pole klawisza skrótu i wybierz odpowiednią literę na klawiaturze, na przykład G. Kliknij przycisk OK. Naciśnięcie klawiszy CTRL + ALT + G uruchomi skrót.

Możesz szybko zmieniać opcje internetowe, klikając prawym przyciskiem myszy skrót do programu Internet Explorer i wybierając polecenie Opcje internetowe.

W oknie Klawiatura w Panelu sterowania możesz zmieniać czas reakcji klawiatury. Ustaw szybkość powtarzania i opóźnienie powtarzania.

Szybkość komputera można zwiększyć za pomocą narzędzi konserwacyjnych, takich jak Scandisk i Defragmentator dysków, ale są one bardzo wolne. W aplecie Harmonogram zadań możesz zaplanować uruchamianie tych narzędzi w czasie, gdy nie korzystasz z komputera; aby uruchomić aplet Harmonogram zadań, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij kolejno polecenia Akcesoria, Narzędzia systemowe i Harmonogram zadań.

Możesz nieco skrócić czas rozruchu systemu Windows 98, wyłączając funkcję wyszukiwania nowych stacji dysków podczas uruchamiania komputera. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, wybierz polecenie Właściwości, kliknij kartę Wydajność, kliknij przycisk System plików i wybierz kartę Stacja dyskietek. Usuń znacznik z pola wyboru Szukaj nowej stacji dysków za każdym razem kiedy komputer jest uruchamiany.

Najszybszym sposobem uruchamiania trybu MS-DOS we wszystkich wersjach systemu Windows jest kliknięcie przycisku Start, wybranie polecenia Uruchom, a następnie wpisanie w polu Otwórz polecenia Command i kliknięcie przycisku OK.

Normalnie, gdy naciśniesz przycisk Start, wybierzesz polecenie Zamknij, a następnie wybierzesz opcję Uruchom ponownie, komputer uruchomi się od nowa. Jeśli chcesz uruchomić ponownie tylko system Windows bez początkowych testów sprzętu, przytrzymaj klawisz Shift w czasie, gdy klikasz przycisk Start i wybierasz polecenie Zamknij. Wyświetlenie komunikatu „Trwa ponowne uruchamianie systemu Windows” oznacza, że operacja się udała.

Wybór właściwego systemu plików podczas instalacji systemu Windows może mieć wielki wpływ na jego wydajność. W systemie Windows 98 lepiej wybrać system FAT 32. System FAT 16 jest wolniejszy.

System Windows 98 zawiesza się podczas zamykania? Może być konieczne zastosowanie uaktualnienia Windows 98 SE Shutdown Supplement, które usuwa problemy z systemem Windows 98 Wydanie drugie i różnymi konfiguracjami sprzętu. Uaktualnienie to można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WURecommended/S_WUFeatured/Win98SE/Default.asp. Przed pobraniem i zastosowaniem uaktualnienia zapoznaj się z niniejszym dokumentem. Nie działa ono w pierwszym wydaniu systemu Windows 98.

Pamięć wirtualna jest to obszar dysku twardego, który jest traktowany jako pamięć RAM. System Windows zazwyczaj automatycznie przydziela miejsce na dysku na potrzeby pamięci wirtualnej, ale można zmienić te ustawienia w celu optymalizacji wydajności. W systemie Windows 98 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości i kliknij kartę Wydajność, a następnie kliknij przycisk Pamięć wirtualna i wybierz opcję pozwalającą na samodzielne zdefiniowanie ustawień. Pamięć RAM jest szybsza niż dysk. Dlatego jeżeli masz jej dużo, możesz zmniejszyć rozmiar pamięci wirtualnej.

Zadania konserwacyjne

Regularna konserwacja znacznie optymalizuje wydajność. Ważne jest jednak zachowanie równowagi. Codzienne uruchamianie defragmentatora dysków sprawi, że dane będą zajmować niewiele miejsca, ale czas zaoszczędzony dzięki odpowiedniej defragmentacji dysku nie zrównoważy czasu poświęconego na jej wykonanie. Poniżej przedstawiono listę sugerowanych zadań konserwacyjnych. Nie uwzględniono tworzenia kopii zapasowych, które należy wykonywać jak najczęściej.

Codziennie usuwaj zbędne wiadomości e-mail i opróżniaj folder wiadomości usuniętych w programie poczty e-mail.

Co tydzień czyść pulpit, usuwając zbędne pliki i skróty. Opróżnij Kosz.

Co dwa tygodnie uruchamiaj program Scandisk lub Check disk, ale nie wykonuj pełnego skanowania powierzchni. Zastanów się — może warto opróżnić pamięć podręczną przeglądarki.

Co miesiąc wykonuj pełne skanowanie dysku. Usuń zbędne wiadomości e-mail.

Defragmentuj dysk co miesiąc, aby ponownie rozmieścić dane i zwiększyć wydajność systemu.

Nie zapomnij, że defragmentację dysku należy wykonywać, gdy w tle nie działają żadne procesy. Dlatego zaleca się wykonywanie jej w trybie awaryjnym.

Rejestr i usługi

Wydajność systemu może poprawić modyfikacja odpowiednich ustawień Rejestru.

Rejestr systemu Windows 98 jest dużym plikiem, w którym znajduje się wiele informacji o konfiguracji systemu. Rejestr jest jak supermarket, ale gdy nie działa, zaczynają się ogromne problemy. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, utwórz kopię zapasową Rejestru.

W tym celu kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Uruchom i w polu Otwórz wpisz polecenie Regedit, a następnie kliknij przycisk OK. W systemie Windows 98 kliknij opcję Rejestr, wybierz polecenie Eksportuj plik rejestru, nadaj nazwę plikowi i kliknij przycisk Zapisz.

Aby przywrócić Rejestr systemu Windows 98, kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Uruchom i wpisz polecenie scanreg/restore. Kliknij kolejno przyciski OK i Tak, a następnie wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić Rejestr. Kliknij przycisk OK i uruchom ponownie komputer.

Jeżeli uruchomienie systemu Windows nie jest możliwe, użyj dysku startowego, aby uruchomić komputer w trybie MS-DOS i w wierszu polecenia wpisz polecenie A:\scanreg/restore.

Odpowiednie ciągi w kluczach Rejestru można wyszukiwać za pomocą polecenia Znajdź następny w menu Edycja. W ten sposób można znaleźć zbędne wpisy programów, które zostały odinstalowane.

Wyszukaj program flt.dll. Jest to program szpiegowski wykorzystujący bardzo dużo zasobów systemowych.

Skonfiguruj system, tak aby przy rozruchu był uruchamiany program optymalizujący wydajność, np. MaxMem. Nie używaj folderu Autostart. Przejdź do klucza HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Kliknij prawym przyciskiem myszy lewe okienko i kliknij kolejno polecenia Nowy i Wartość ciągu.

Kliknij dwukrotnie nowy wpis i wprowadź nazwę wartości taką samą, jak nazwa programu. Dla wartości danych wprowadź ścieżkę pliku wykonywalnego programu.

Wyłącz menu animowane, aby szybciej otwierać programy. Otwórz klucz HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop i utwórz wartość ciągu MinAnimate. Przypisz jej wartość zero.

Zwiększ liczbę plików, które możesz pobrać z witryny sieci Web. W Edytorze Rejestru otwórz następujący klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings. Jeśli w tym kluczu nie ma wartości Dword MaxConnectionsPerServer i MaxConnectionsPer1_0Server, utwórz je.

Teraz ustaw dowolne wartości. Domyślnie wartości MaxConnectionsPerServer jest przypisana wartość 2. Taka konfiguracja oznacza, że z jednej witryny można jednocześnie pobierać dwa pliki. Wartości MaxConnectionsPer1_0Server jest domyślnie przypisana wartość 4. Taka konfiguracja oznacza, że z wielu witryn można jednocześnie pobierać cztery pliki. Jeżeli chcesz, możesz zwiększyć te wartości.

Wcześniejsza edycja może mieć wpływ na stabilność protokołu HTTP. Jeżeli przeglądanie witryn będzie utrudnione, trzeba przywrócić poprzednią konfigurację.

Ogranicz fragmentację w systemie Windows 98, ustawiając minimalną ciągłą ilość wolnego miejsca do zapisu danych. W tym celu możesz zmodyfikować klucz Rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem.

W tym kluczu utwórz wartość Dword o nazwie ContigFileAlloc Size, jeżeli wartość ta nie istnieje. Wartość określa ilość miejsca w kilobajtach. Im większa wartość, tym mniejsza fragmentacja, ale mniej wydajne przechowywanie danych.

Wyczyść Rejestr

Usuń zbędne wpisy Rejestru przy użyciu programu RegCleaner.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
120speedup4

Zainstaluj i uruchom program RegCleaner. Kliknij kartę Software (Program), na której są wyświetlane aplikacje posiadające wpisy w Rejestrze. Zaznacz wpisy programów, które zostały odinstalowane, i kliknij przycisk Remove Selected (Usuń zaznaczone).

Kliknij kartę Uninstall Menu (Menu dezinstalacji), a następnie zaznacz programy, które zostały usunięte, ale nadal znajdują się na liście. Kliknij przycisk Remove Selected (Usuń zaznaczone). Aplikacje można także odinstalowywać, zaznaczając je i klikając przycisk Uninstall (Odinstaluj).

Na karcie File types (Typy plików) wyszukaj rozszerzenia plików z opisem N/A (Nieodstępne). Te typy plików nie są używane przez system, więc możesz je zaznaczyć i kliknąć przycisk Remove Selected (Usuń zaznaczone), aby zwolnić miejsce.

Przyspieszanie pracy programu Internet Explorer

Zmniejsz czas przebywania w sieci, przyspieszając pracę programu Internet Explorer 6.

Aby zmienić rozmiar pamięci podręcznej przeglądarki, w oknie Opcje internetowe kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Ustawienia. Rozmiar pliku pamięci podręcznej zwiększa się i zmniejsza za pomocą suwaka.

Możesz także kliknąć przycisk Przenieś folder, aby zmienić jego lokalizację.

Rozmiar pamięci podręcznej przeglądarki ma wpływ na szybkość przeglądania. Jeżeli masz połączenie telefoniczne, wydajność jest większa, jeżeli większość stron jest ładowana z pamięci podręcznej. W takim wypadku folder powinien być większy.

Jeżeli masz połączenie szerokopasmowe, duża liczba plików dostępnych w trybie offline może spowolnić przeglądanie, ponieważ program Internet Explorer wyszukuje wersje plików trybu offline w pamięci podręcznej. Aby szybciej przeglądać strony, ogranicz rozmiar pamięci podręcznej do ok. 80 MB.

Aby usunąć wybrane pliki trybu offline lub po prostu sprawdzić, jakie pliki są przechowywane w trybie offline, w oknie Opcje internetowe na karcie Ogólne kliknij przycisk Ustawienia. Kliknij przycisk Wyświetl pliki. Zostanie wyświetlone okno Eksploratora, a w nim zawartość pamięci podręcznej. Pliki przechowywane w pamięci podręcznej można sortować, wyświetlać lub usuwać w standardowy sposób.

Pilnuj, aby strony trybu offline były aktualne. W tym celu w oknie Opcje internetowe na karcie Ogólne kliknij przycisk Ustawienia. W obszarze Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron zaznacz opcję Przy każdej wizycie na tej stronie lub Automatycznie, aby strony były aktualizowane regularnie. Zaznaczenie opcji Przy każdym uruchomieniu programu Internet Explorer będzie powodować niepotrzebne ustanawianie połączeń.

Aby szybko przeglądać pliki, wyłącz wszystkie elementy multimedialne; w miejscach obrazów będą widoczne ikony uszkodzonych łączy, ale tekst witryny zostanie wyświetlony bardzo szybko. W oknie Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane i przewiń ją do obszaru Multimedia, a następnie usuń znaczniki z pól wyboru Pokazuj obrazy, Odtwarzaj dźwięki i Odtwarzaj animacje.

Aby usunąć z historii tylko jedną witrynę, otwórz okienko historii, klikając przycisk Historia na pasku narzędzi. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę, którą chcesz usunąć, i wybierz polecenie Usuń.

Tła witryn sieci Web drukowanych z programu Internet Explorer domyślnie nie są drukowane. Aby drukować tła witryn, w oknie Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane, przejdź do obszaru Drukowanie i zaznacz opcję Drukuj kolory i obraz tła.

W oknie Opcje internetowe na karcie Ogólne możesz ustawić stronę główną, która będzie wyświetlana przy uruchamianiu programu, np. www.msn.co.uk. Jeżeli nie chcesz wyświetlać żadnej strony, kliknij przycisk Użyj pustej. Przeglądanie będzie można rozpocząć dużo szybciej.

Aby zawsze przy uruchomieniu programu Internet Explorer było nawiązywane połączenie telefoniczne, w oknie Opcje internetowe kliknij kartę Połączenia. Upewnij się, że bieżące połączenie z usługodawcą internetowym jest połączeniem domyślnym, i kliknij opcje Wybierz za każdym razem, kiedy nie ma połączenia sieciowego lub Zawsze wybieraj domyślne połączenie. Kliknij przycisk Zastosuj.

Podczas instalowania nowych programów często są resetowane skojarzenia plików, a instalowane programy konfigurują się jako aplikacje domyślne. Na karcie Programy w oknie Opcje internetowe można ustawić domyślne programy dla pięciu kluczowych funkcji internetowych — wystarczy wybrać je z odpowiednich list rozwijanych i kliknąć przycisk OK.

Pakiet akcesoriów sieci Web (Web Accessories Pack), dostępny pod adresem www.microsoft.com/windows/ie/previous/Webaccess/ie5wa.asp, został opracowany z myślą o programie Internet Explorer 5, ale dobrze współpracuje także z programem IE6. Po zainstalowaniu pakietu dostępnych jest kilka dodatkowych narzędzi. Na przykład można zaznaczyć tekst na stronie sieci Web, kliknąć zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Wyróżnienie. Tekst będzie wyglądać tak, jakby został wyróżniony za pomocą markera. Ta funkcja jest bardzo przydatna podczas zbierania materiałów za pośrednictwem sieci Web.

Pakiet akcesoriów sieci Web zawiera ponadto kilka doskonałych narzędzi do obsługi obrazu. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz polecenie Zoom In (Powiększenie) lub Zoom Out (Zmniejszenie) — w ten sposób możesz szczegółowo sprawdzać obrazy lub powiększać je i dostosowywać ich rozmiar do rozmiaru okna. Klikając przycisk Toggle Images na pasku łączy, możesz w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć obraz, przyspieszając przeglądanie zawartości sieci.

Jeżeli podczas odwiedzania określonych stron sieci Web wyświetlane są komunikaty o błędach z pytaniem, czy chcesz debugować, musisz wyłączyć funkcję debugowania skryptów. Funkcja ta jest potrzebna tylko podczas testowania własnej strony sieci Web. Kliknij menu Narzędzia, wybierz polecenie Opcje internetowe, kliknij przycisk Zaawansowane i przejdź do sekcji Przeglądanie, a następnie zaznacz opcję Wyłącz debugowanie skryptu.

Aby wyłączyć funkcję zmniejszania obrazów w programie IE6, kliknij menu Narzędzia, wybierz polecenie Opcje internetowe, kliknij przycisk Zaawansowane i przejdź do sekcji Multimedia. Usuń znacznik z pola wyboru Włącz automatyczne dopasowywanie rozmiaru obrazów i kliknij przycisk Zastosuj.

Jeżeli program Internet Explorer 6 nie działa prawidłowo w systemie Windows 98, spróbuj naprawić jego instalację. Kliknij przycisk Start, wybierz kolejno polecenia Ustawienia i Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Dodaj/Usuń programy i kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft Internet Explorer 6 i narzędzia internetowe. Zaznacz opcję Napraw program Internet Explorer i kliknij przycisk OK; ponownie uruchom komputer.

Istnieje możliwość alfabetycznego sortowania pozycji w menu Ulubione, dzięki czemu dostęp do nich jest szybszy. Kliknij menu Ulubione, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią pozycję menu i wybierz polecenie Sortuj według nazw. Ulubione pozycje w menu i okienku zostaną wyświetlone w porządku alfabetycznym.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając w menu Ulubione polecenie Organizuj. Dzięki temu pojawi się standardowe okno Eksploratora, w którym można organizować ulubione pozycje, takie jak inne pliki i foldery systemu Windows.
Prawa autorskie lub licencję na ten materiał posiada firma Future Publishing Limited, należąca do grupy Future Network, UK 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Właściwości

Numer ID artykułu: 835821 - Ostatnia weryfikacja: 12 maja 2007 - Weryfikacja: 4.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com