Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows XP Service Pack 2

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 843016
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης παραμέτρων της δυνατότητας "Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων" (Pop-up Blocker) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows XP Service Pack 2. Ο αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) είναι μια νέα δυνατότητα του Internet Explorer. Αυτή η δυνατότητα αποκλείει την εμφάνιση των περισσότερων ανεπιθύμητων αναδυόμενων παραθύρων. Από προεπιλογή, ο αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) είναι ενεργοποιημένος. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker), αποκλείονται τα αυτόματα αναδυόμενα παράθυρα, καθώς και τα αναδυόμενα παράθυρα παρασκηνίου, αλλά τα αναδυόμενα παράθυρα που ανοίγουν οι χρήστες θα εξακολουθούν να ανοίγουν με τον συνηθισμένο τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος ενεργοποίησης του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων

Σημείωση Από προεπιλογή, ο αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων είναι ενεργοποιημένος. Θα χρειαστεί να τον ενεργοποιήσετε μόνο όταν είναι απενεργοποιημένος.

Ο αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) μπορεί να ενεργοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
 • Όταν σας ζητηθεί.
 • Από το μενού "Εργαλεία" (Tools).
 • Από το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet" (Internet Options).

Όταν σας ζητηθεί

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker), όταν σας ζητηθεί, πριν από την εμφάνιση του πρώτου αναδυόμενου παραθύρου.

Από το μενού "Εργαλεία" (Tools)

Για να ρυθμίσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) από το μενού "Εργαλεία" (Tools), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Internet Explorer.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Turn On Pop-up Blocker) για να ενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων ή κάντε κλικ στην εντολή Απενεργοποίηση αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Turn Off Pop-up Blocker) για να απενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων.

Από το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet" (Internet Options)

Για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) από το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet" (Internet Options), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Internet Explorer.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο (Privacy) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Block pop-ups) για να ενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Block pop-ups) για να απενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker)

Μπορεί να γίνει ρύθμιση των ακόλουθων παραμέτρων του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker):
 • Λίστα επιτρεπόμενων τοποθεσιών Web.
 • Αποκλεισμός όλων των αναδυόμενων παραθύρων.
 • Πλήκτρο παράκαμψης.
 • Ρύθμιση παραμέτρων ήχου.

Λίστα επιτρεπόμενων τοποθεσιών Web

Μπορείτε να επιτρέψετε το άνοιγμα των αναδυόμενων παραθύρων σε μια τοποθεσία Web προσθέτοντας την τοποθεσία Web στη λίστα Επιτρεπόμενες τοποθεσίες Web (Allowed sites). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Internet Explorer.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker Settings).
 3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση τοποθεσίας Web που θέλετε να προσθέσετε (Address of Web site to allow), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Αποκλεισμός όλων των αναδυόμενων παραθύρων

Για να αποκλείσετε όλα τα αναδυόμενα παράθυρα, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων παραθύρων που ανοίγουν οι χρήστες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Internet Explorer.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker Settings).
 3. Στη λίστα Επίπεδο φιλτραρίσματος (Filter Level), κάντε κλικ στο στοιχείο Υψηλό: Αποκλεισμός όλων των αναδυόμενων [Ctrl για παράκαμψη] (High: Block all pop-ups [Ctrl to override]) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Πλήκτρο παράκαμψης

Για να ανοίξετε μόνοι σας ένα αναδυόμενο παράθυρο, ακόμα και όταν έχετε ρυθμίσει το επίπεδο φιλτραρίσματος στην επιλογή Υψηλό: Αποκλεισμός όλων των αναδυόμενων [Ctrl για παράκαμψη] (High: Block all pop-ups [Ctrl to override]), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και στη συνέχεια ανοίξτε το αναδυόμενο παράθυρο.

Ρύθμιση παραμέτρων ήχου

Για να αναπαράγεται ένα ηχητικό σήμα όταν αποκλείεται ένα αναδυόμενο παράθυρο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Internet Explorer.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker Settings).
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα όταν αποκλείεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (Play a sound when a pop-up is blocked) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Τρόπος διαμόρφωσης παραμέτρων του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων για ζώνες που θεωρούνται ασφαλείς.

Επειδή οι ζώνες περιεχομένου Web "Αξιόπιστες τοποθεσίες" (Trusted sites) και "Τοπικό intranet" (Local intranet) θεωρούνται ασφαλείς, δεν γίνεται ποτέ αποκλεισμός των αναδυόμενων παραθύρων τους. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) για αυτές τις ζώνες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Internet Explorer.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και στο πλαίσιο Επιλέξτε μια ζώνη περιεχομένου Web, για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της (Select a Web content zone to specify its security settings), κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικό intranet (Local intranet).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level) και, στην περιοχή Ενεργοποίηση του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Use Pop-up Blocker), κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση (Enable) για να ενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων ή κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση (Disable) για να απενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2.
 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και στο πλαίσιο Επιλέξτε μια ζώνη περιεχομένου Web, για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της (Select a Web content zone to specify its security settings), κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted sites).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level) και, στην περιοχή Ενεργοποίηση του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Use Pop-up Blocker), κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση (Enable) για να ενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων ή κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση (Disable) για να απενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή πληροφοριών (Information Bar) του Internet Explorer στο Windows XP SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
843017 Περιγραφή της γραμμής πληροφοριών του Internet Explorer στο Windows XP Service Pack 2

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) χρησιμοποιώντας ένα κλειδί μητρώου

Για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του πλήρους αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Iexplore.exe.
 4. Για να απενεργοποιήσετε τον πλήρη αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker), στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 0 και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ή για να ενεργοποιήσετε τον πλήρη αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker), στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) ανά ζώνη

Κάθε αριθμός κάτω από οποιοδήποτε από τα δύο δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου που ακολουθούν αντιπροσωπεύει μια διαφορετική ζώνη:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
Για το 1809 σε κάθε ζώνη, η τιμή δεδομένων 3 σημαίνει ότι ο αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) είναι απενεργοποιημένος. Η τιμή δεδομένων 0 σημαίνει ότι ο αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) είναι ενεργοποιημένος.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
182569 Καταχωρήσεις για ασφαλείς ζώνες του Internet Explorer στο μητρώο για προχωρημένους χρήστες

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) χρησιμοποιώντας μια Πολιτική ομάδας (Group Policy)

Για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του πλήρους αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις του χρήστη (User Configuration), αναπτύξτε το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), αναπτύξτε το στοιχείο Στοιχεία των Windows (Windows Components) και τέλος το στοιχείο Internet Explorer.
 3. Ρυθμίστε τον Αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων όπως θέλετε. Πρέπει να κάνετε ενημέρωση των πολιτικών ή επανεκκίνηση του υπολογιστή για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) ανά ζώνη

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις του χρήστη (User Configuration), έπειτα το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), το στοιχείο Στοιχεία των Windows (Windows Components), το στοιχείο Internet Explorer, το στοιχείο Πίνακας ελέγχου Internet (Internet Control Panel), το στοιχείο Σελίδα ασφαλείας (Security Page) και, τέλος, επιλέξτε μια επιθυμητή ζώνη.
 3. Ρυθμίστε τον Αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) από το χρήστη όπως θέλετε. Πρέπει να κάνετε ενημέρωση των πολιτικών ή επανεκκίνηση του υπολογιστή για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://technet.microsoft.com/el-gr/library/bb457150.aspx
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 843016 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbnetwork kbsecurity kbconfig kbconnectivity kbbrowsing kbperformance kbhowto KB843016

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com