Jak skonfigurować funkcję blokowania wyskakujących okienek na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 843016
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak skonfigurować funkcję blokowania wyskakujących okienek na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Blokowanie wyskakujących okienek jest nową funkcją programu Internet Explorer. Służy ona do blokowania większości niechcianych wyskakujących okienek. Domyślnie funkcja ta jest włączona. Gdy jest włączona, blokowane są okienka wyskakujące automatycznie lub w tle, ale wyskakujące okienka otwierane przez użytkownika nadal będą otwierane jak zazwyczaj.

Więcej informacji

Jak włączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek

Uwaga Domyślnie blokowanie wyskakujących okienek jest włączone. Jeżeli jest wyłączona, można ją włączyć.

Funkcję tę można włączyć na kilka sposobów:
 • Po wyświetleniu monitu.
 • W menu Narzędzia.
 • W oknie Opcje internetowe.

Po wyświetleniu monitu

Blokowanie wyskakujących okienek można włączyć po wyświetleniu odpowiedniego monitu, zanim pojawi się pierwsze wyskakujące okienko.

W menu Narzędzia

Aby skonfigurować blokowanie wyskakujących okienek w menu Narzędzia, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Włącz blokowanie wyskakujących okienek, aby włączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek, lub polecenie Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek, aby wyłączyć tę funkcję.

W oknie Opcje internetowe

Aby skonfigurować blokowanie wyskakujących okienek w oknie Opcje internetowe, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie zaznacz pole wyboru Zablokuj wyskakujące okienka, aby włączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek, albo wyczyść pole wyboru Zablokuj wyskakujące okienka, aby wyłączyć tę funkcję.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak skonfigurować ustawienia blokowania wyskakujących okienek

Skonfigurować można następujące ustawienia funkcji blokowania wyskakujących okienek:
 • Lista dozwolonych witryn sieci Web
 • Blokowanie wszystkich wyskakujących okienek
 • Klawisz pomijania
 • Konfigurowanie dźwięku

Lista dozwolonych witryn sieci Web

Na otwieranie wyskakujących okienek w witrynie sieci Web można zezwolić, dodając tę witrynę do listy Dozwolone witryny. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.
 3. W polu Adres witryny sieci Web, która ma być dozwolona wpisz adres odpowiedniej witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Blokowanie wszystkich wyskakujących okienek

Aby blokować wszystkie wyskakujące okienka, w tym te, które otwiera użytkownik, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.
 3. Na liście Poziom filtrowania wybierz pozycję Wysoki: Blokuj wszystkie wyskakujące okienka [klawisz Ctrl, aby zastąpić], a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Klucz zastępowania

Aby samodzielnie otworzyć wyskakujące okienko, nawet przy poziomie filtru ustawionym na Wysoki: Blokuj wszystkie wyskakujące okienka [klawisz Ctrl, aby zastąpić], naciśnij klawisz CTRL, a następnie trzymając go, otwórz wyskakujące okienko.

Konfigurowanie dźwięku

Aby odtwarzać dźwięk po zablokowaniu wyskakującego okienka, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.
 3. Zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk po zablokowaniu wyskakującego okienka, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Jak skonfigurować funkcję blokowania wyskakujących okienek dla stref uważanych za bezpieczne

Strefy zawartości sieci Web Zaufane witryny i Lokalny intranet są uznawane za bezpieczne, dlatego ich wyskakujące okienka nigdy nie są blokowane. Aby skonfigurować funkcję blokowania wyskakujących okienek w tych strefach, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie w oknie Wybierz strefę zawartości sieci Web, aby określić jej ustawienia zabezpieczeń kliknij ikonę Lokalny intranet.
 4. Kliknij przycisk Poziom niestandardowy i w obszarze Użyj blokowania wyskakujących okienek kliknij opcję Włącz, aby włączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek, lub opcję Wyłącz, aby wyłączyć tę funkcję.
 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 6. Powtórz kroki od 1 do 2.
 7. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie w polu Wybierz strefę zawartości sieci Web, aby określić jej ustawienia zabezpieczeń kliknij ikonę Zaufane witryny.
 8. Kliknij przycisk Poziom niestandardowy i w obszarze Użyj funkcji blokowania wyskakujących okienek kliknij opcję Włącz, aby włączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek, lub opcję Wyłącz, aby wyłączyć tę funkcję.
 9. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących paska informacji programu Internet Explorer w systemie Windows XP z dodatkiem SP2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
843017 Opis paska informacji programu Internet Explorer w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Jak skonfigurować blokowanie wyskakujących okienek za pomocą klucza rejestru

Jak skonfigurować pełną funkcję blokowania wyskakujących okienek

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Iexplore.exe.
 4. Aby wyłączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek, w polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK. Aby zaś włączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek, w polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby skonfigurować blokowanie wyskakujących okienek dla poszczególnych stref

Każda liczba w obszarze dowolnego z następujących podkluczy rejestru odpowiada konkretnej strefie:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
W przypadku liczby 1809 w każdej ze stref wartość 3 oznacza, że funkcja blokowania wyskakujących okienek jest wyłączona. Wartość 0 oznacza, że funkcja blokowania wyskakujących okienek jest włączona.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
182569 Wpisy rejestru stref zabezpieczeń programu Internet Explorer dla użytkowników zaawansowanych

Jak skonfigurować blokowanie wyskakujących okienek za pomocą zasad grupy

Jak skonfigurować pełną funkcję blokowania wyskakujących okienek

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł Składniki systemu Windows, a następnie rozwiń węzeł Internet Explorer.
 3. Wybierz żądane ustawienia Wyłącz zarządzanie wyskakującymi okienkami. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy zaktualizować zasady lub ponownie uruchomić komputer.

Aby skonfigurować funkcję blokowania wyskakujących okienek dla strefy

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł Składniki systemu Windows, rozwiń węzeł Internet Explorer, rozwiń węzeł Internetowy panel sterowania, rozwiń węzeł Strona zabezpieczeń, a następnie wybierz żądaną strefę.
 3. Wybierz żądane ustawienia właściwości Użyj blokowania wyskakujących okienek. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy zaktualizować zasady lub ponownie uruchomić komputer.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb457150.aspx
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 843016 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Słowa kluczowe: 
kbnetwork kbsecurity kbconfig kbconnectivity kbbrowsing kbperformance kbhowto KB843016

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com