วิธีการกำหนดค่า Pop-up Blocker ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 843016
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้กล่าวถึงวิธีการกำหนดค่า Pop-up Blocker ซึ่งเป็นคุณลักษณะใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 โดยที่ Pop-up Blocker เป็นคุณลักษณะใหม่ในโปรแกรม Internet Explorer คุณลักษณะนี้บล็อกไม่ให้หน้าต่างแบบผุดขึ้นที่ไม่ต้องการปรากฏขึ้น โดยค่าเริ่มต้น จะมีการเปิดใช้ Pop-up Blocker เมื่อมีการเปิดใช้ Pop-up Blocker หน้าต่างแบบผุดขึ้นอัตโนมัติและพื้นหลังจะถูกบล็อก แต่หน้าต่างแบบผุดขึ้นที่ถูกเปิดโดยผู้ใช้จะยังเปิดได้ตามปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีเปิดใช้ตัวบล็อกป็อปอัพ

หมายเหตุ 'ตัวบล็อกป็อปอัพ' จะเปิดใช้ตามค่าเริ่มต้น คุณอาจต้องเปิดใช้งานในกรณีที่ปิดการใช้อยู่เท่านั้น

อาจเปิดใช้ Pop-up Blocker ได้โดย:
 • เมื่อคุณได้รับการพรอมต์
 • ที่เมนู Tools
 • จาก Internet Options

เมื่อคุณได้รับการพรอมต์

คุณสามารถเปิดใช้ Pop-up Blocker เมื่อคุณได้รับการพรอมต์ให้ทำก่อนที่จะปรากฏหน้าต่างแบบผุดขึ้นหน้าต่างแรก

ในเมนู Tools

เมื่อต้องการกำหนดค่า Pop-up Blocker ในเมนู ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer
 2. ในเมนู Tools เลือกที่ Pop-up Blockerจากนั้นคลิก Turn On Pop-up Blocker เพื่อเปิดใช้ Pop-up Blocker หรือคลิกTurn Off Pop-up Blocker เพื่อปิดการใช้ Pop-up Blocker

จาก Internet Options

เมื่อต้องการกำหนดค่า Pop-up Blocker จาก Internet Options ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer
 2. ที่เมนู Tools ให้คลิก Internet Options
 3. คลิกแท็บ Privacy แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Block pop-ups เพื่อเปิดใช้ Pop-up Blocker หรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Block pop-ups เพื่อปิด Pop-up Blocker
 4. คลิก Apply และคลิก OK

วิธีการกำหนดค่าการตั้งค่า Pop-up Blocker

สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ต่อไปนี้ของ Pop-up Blocker ได้:
 • Allow Web sites list.
 • Block all pop-up windows.
 • Override key.
 • Configure sound.

Allow Web sites list

คุณสามารถอนุญาตให้หน้าต่างแบบผุดขึ้นเปิดขึ้นในเว็บไซต์ได้โดยการเพิ่มเว็บไซต์นั้นๆ ลงในรายการ Allowed sites โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer
 2. ที่เมนู Tools เลือกที่ Pop-up Blockerแล้วคลิก Pop-up Blocker Settings
 3. ในกล่อง Address of Web site to allow ให้พิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ แล้วคลิก Add
 4. คลิก Close

Block all pop-up windows

เมื่อต้องการบล็อกหน้าต่างแบบผุดขึ้น รวมทั้งหน้าต่างแบบผุดขึ้นที่ถูกเปิดโดยผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer
 2. ที่เมนู Tools เลือกที่ Pop-up Blockerแล้วคลิก Pop-up Blocker Settings
 3. ในรายการ Filter Level เลือก High: Block all pop-ups [Ctrl to override]แล้วคลิก Close

Override key

เพื่อเปิดหน้าต่างแบบผุดขึ้นด้วยตนเอง แม้ว่าคุณจะกำหนดระดับตัวกรองให้เป็น High ก็ตาม: Block all pop-ups [Ctrl to override]กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วเปิดหน้าต่างแบบผุดขึ้น

Configure sound

เมื่อต้องการให้เล่นเสียง เมื่อมีการบล็อกหน้าต่างแบบผุดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer
 2. ที่เมนู Tools เลือกที่ Pop-up Blockerแล้วคลิก Pop-up Blocker Settings
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Play a sound when a pop-up is blocked แล้วคลิก Close

วิธีการกำหนดค่า Pop-up Blocker สำหรับโซนที่คิดว่าปลอดภัย

เนื่องจากโซน Trusted sites และ Local intranet Web content จะถูกมองว่าปลอดภัย จึงไม่มีการบล็อกหน้าต่างแบบผุดขึ้น เมื่อต้องการกำหนดค่า Pop-up Blocker สำหรับโซนเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer
 2. ที่เมนู Tools ให้คลิก Internet Options
 3. คลิกแท็บ Security และในกล่อง Select a Web content zone to specify its security settings ให้คลิก Local intranet
 4. คลิก Custom Levelและใน Use Pop-up Blocker ให้คลิก Enable เพื่อเปิดใช้ Pop-up Blocker หรือคลิก Disable เพื่อปิด Pop-up Blocker
 5. คลิกที่ OK สองครั้ง
 6. ทำซ้ำในขั้นที่ 1 ถึง 2
 7. คลิกแท็บ Security และในกล่อง Select a Web content zone to specify its security settings ให้คลิก Trusted sites
 8. คลิก Custom Levelและใน Use Pop-up Blocker ให้คลิก Enable เพื่อเปิดใช้ Pop-up Blocker หรือคลิก Disable เพื่อปิด Pop-up Blocker
 9. คลิกที่ OK สองครั้ง
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบข้อมูลของ Internet Explorerใน Windows XP SP2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
843017 คำอธิบายแถบข้อมูลของ Internet Explorer ใน Windows XP Service Pack 2 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

วิธีการกำหนดค่า Pop-up Blocker โดยใช้คีย์รีจิสทรี

เมื่อต้องการกำหนดค่า full Pop-up Blocker

 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT
 3. คลิกสองครั้งที่ Iexplore.exe
 4. เมื่อต้องการปิด Pop-up Blocker ในกล่อง Value data ให้พิมพ์ 0แล้วคลิก OK เมื่อต้องการเปิด Pop-up Blocker ในกล่อง Value data ให้พิมพ์ 1แล้วคลิก OK

เมื่อต้องการกำหนดค่า Pop-up Blocker per zone

ตัวเลขใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้แสดงโซนที่แตกต่างกัน:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
สำหรับ 1809 ใต้แต่ละโซน ข้อมูลที่มีค่าเป็น 3 หมายถึงการปิดการใช้ Pop-up Blocker ข้อมูลที่มีค่าเป็น 0 หมายถึงเปิดใช้ Pop-up Blocker

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
182569 รายการรีจิสทรีโซนความปลอดภัยของ Internet Explorer สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

วิธีการกำหนดค่า Pop-up Blocker โดยใช้ Group Policy

เมื่อต้องการกำหนดค่า full Pop-up Blocker

 1. คลิกที่ Start คลิก Runพิมพ์ gpedit.msc แล้วคลิก OK
 2. ขยาย User Configurationขยาย Administrative Templatesขยาย Windows Componentsแล้วขยาย Internet Explorer
 3. กำหนดค่า Turn off popup management ตามการตั้งค่าที่ต้องการ คุณต้องปรับปรุงนโยบายหรือเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การแก้ไขมีผล

เมื่อต้องการกำหนดค่า Pop-up Blocker per zone

 1. คลิกที่ Start คลิก Runพิมพ์ gpedit.msc แล้วคลิก OK
 2. ขยาย User Configurationขยาย Administrative Templateขยาย Windows Componentขยาย Internet Explorerขยาย Internet Control Panelขยาย Security Pageแล้วเลือกโซนที่ต้องการ
 3. กำหนดค่า User Pop-up Blocker ตามการตั้งค่าที่ต้องการ คุณต้องปรับปรุงนโยบายหรือเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การแก้ไขมีผล

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/th-th/library/bb457150.aspx
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 843016 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbnetwork kbsecurity kbconfig kbconnectivity kbbrowsing kbperformance kbhowto KB843016

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com