Windows XP Service Pack 2 çalıştıran bir bilgisayarda Açılır Pencere Engelleyicisi nasıl yapılandırılır

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 843016 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

GİRİŞ

Bu makalede, Windows XP Service Pack 2 çalıştıran bir bilgisayarda Açılır Pencere Engelleyicisi'nin nasıl yapılandırılacağı anlatılmaktadır. Açılır Pencere Engelleyicisi yeni bir Internet Explorer özelliğidir. Bu özellik, istenmeyen açılır pencerelerin çoğunun görüntülenmesini engeller. Varsayılan olarak, Açılır Pencere Engelleyicisi açıktır. Açılır Pencere Engelleyicisi açıldığında, otomatik olarak ve arka planda açılan pencereler engellenir; ancak kullanıcı tarafından açılan pencereler her zamanki gibi açılır.

Daha fazla bilgi

Açılır Pencere Engelleyicisi nasıl açılır

Not Varsayılan olarak, Açılır Pencere Engelleyicisi açıktır. Yalnızca kapatılmışsa açmanız gerekebilir.

Açılır Pencere Engelleyicisi aşağıdaki yollarla açılabilir:
 • Size sorulduğunda.
 • Araçlar menüsünden.
 • Internet Seçenekleri'nden.

Siz sorulduğunda

Açılır Pencere Engelleyicisi'ni, ilk açılır pencere görüntülenmeden önce size sorulduğunda açabilirsiniz.

Araçlar menüsünden

Araçlar menüsünden Açılır Pencere Engelleyicisi'ni yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gidin ve sonra Internet Explorer'ı tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde Açılır Pencere Engelleyicisi'nin üzerine gidin ve Açılır Pencere Engelleyicisi'ni açmak için Açılır Pencere Engelleyicisini Aç'ı tıklatın veya Açılır Pencere Engelleyicisi'ni kapatmak için Açılır Pencere Engelleyicisini Kapat'ı tıklatın.

Internet Seçenekleri'nden

Açılır Pencere Engelleyicisi'ni Internet Seçenekleri'nden yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gidin ve sonra Internet Explorer'ı tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
 3. Gizlilik sekmesini tıklatın ve sonra Açılır Pencere Engelleyicisi'ni açmak için Açılır Pencereleri Engelle onay kutusunu işaretleyin veya Açılır Pencere Engelleyicisi'ni kapatmak için Açılır Pencereleri Engelle onay kutusunu temizleyin.
 4. Uygula'yı ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Açılır Pencere Engelleyicisi ayarları nasıl yapılandırılır

Aşağıdaki Açılır Pencere Engelleyicisi ayarları yapılandırılabilir:
 • İzin verilen Web siteleri listesi.
 • Tüm açılır pencereleri engelleme.
 • Geçersiz kılma tuşu.
 • Sesi yapılandırma.

İzin verilen Web siteleri listesi

Bir Web sitesini İzin verilen siteler listesine ekleyerek Web sitesinde açılır pencerelerin açılmasına izin verebilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gidin ve sonra Internet Explorer'ı tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde, Açılır Pencere Engelleyicisi'nin üzerine gidin ve sonra Açılır Pencere Engelleyicisi Ayarları'nı tıklatın.
 3. İzin verilecek Web sitesinin adresi kutusuna Web sitesinin adresini yazın ve sonra Ekle'yi tıklatın.
 4. Kapat'ı tıklatın.

Tüm açılır pencereleri engelleme

Kullanıcı tarafından açılan açılır pencereler dahil olmak üzere tüm açılır pencereleri engellemek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gidin ve sonra Internet Explorer'ı tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde, Açılır Pencere Engelleyicisi'nin üzerine gidin ve sonra Açılır Pencere Engelleyicisi Ayarları'nı tıklatın.
 3. Süzgeç Düzeyi listesinde, Yüksek: Tüm açılır pencereleri engelle (geçersiz kılmak için Ctrl) öğesini seçin ve sonra Kapat'ı tıklatın.

Geçersiz kılma tuşu

Filtre düzeyini Yüksek: Tüm açılır pencereleri engelle (geçersiz kılmak için Ctrl) olarak ayarladığınızda bile kendiniz bir açılır pencereyi açmak için, Ctrl tuşunu basılı tutun ve sonra açılır pencereyi açın.

Sesi yapılandırma

Bir açılır pencere engellendiğinde bir ses çalınması için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gidin ve sonra Internet Explorer'ı tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde, Açılır Pencere Engelleyicisi'nin üzerine gidin ve sonra Açılır Pencere Engelleyicisi Ayarları'nı tıklatın.
 3. Açılır pencere engellendiğinde ses çal onay kutusunu seçin ve sonra Kapat'ı tıklatın.

Güvenli kabul edilen bölgeler için Açılır Pencere Engelleyicisi nasıl yapılandırılır

Güvenilen siteler ve Yerel intranet Web içerik bölgeleri güvenli kabul edildikleri için, açılır pencereleri hiçbir zaman engellenmez. Bu bölgeler için Açılır Pencere Engelleyicisi'ni yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gidin ve sonra Internet Explorer'ı tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
 3. Güvenlik sekmesini tıklatın ve Güvenlik ayarlarını yapmak için bir Web içerik bölgesi seçin kutusunda Yerel intranet'i seçin.
 4. Özel Düzey'i tıklatın ve Açılır Pencere Engelleyicisi kullan altında, Açılır Pencere Engelleyicisi'ni açmak için Etkinleştir'i veya Açılır Pencere Engelleyicisi'ni kapatmak için Devre dışı bırak'ı tıklatın.
 5. İki kez Tamam'ı tıklatın.
 6. 1. ile 2. adımlar arasını yineleyin.
 7. Güvenlik sekmesini tıklatın ve Güvenlik ayarlarını yapmak için bir Web içerik bölgesi seçin kutusunda Güvenilen siteler'i seçin.
 8. Özel Düzey'i tıklatın ve Açılır Pencere Engelleyicisi kullan altında, Açılır Pencere Engelleyicisi'ni açmak için Etkinleştir'i veya Açılır Pencere Engelleyicisi'ni kapatmak için Devre dışı bırak'ı tıklatın.
 9. İki kez Tamam'ı tıklatın.
Windows XP SP2'deki Internet Explorer Bilgi Çubuğu hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
843017 Windows XP SP2'deki Internet Explorer Bilgi Çubuğu'nun Açıklaması

Açılır Pencere Engelleyicisi kayıt defteri anahtarı kullanılarak nasıl yapılandırılır

Açılır Pencere Engelleyicisi'ni genel olarak yapılandırmak için

 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT
 3. Iexplore.exe'yi çift tıklatın.
 4. Açılır Pencere Engelleyicisi'ni kapatmak için, Değer verisi kutusuna 0 yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın. Ya da, Açılır Pencere Engelleyicisi'ni açmak için, Değer verisi kutusuna 1 yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Açılır Pencere Engelleyicisi'ni her bölge için yapılandırmak için

Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarının her ikisinin altındaki sayıların her biri farklı bölgeleri temsil eder:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
Her bir bölgenin altında 1809 için değer verisinin 3 olması Açılır Pencere Engelleyicisi'nin devre dışı olduğunu gösterir. Değer verisinin 0 olması Açılır Pencere Engelleyicisi'nin etkin olduğunu gösterir.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
182569 Internet Explorer güvenlik bölgeleri için kayıt defteri girdilerinin açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Açılır Pencere Engelleyicisi grup ilkesi kullanılarak nasıl yapılandırılır

Açılır Pencere Engelleyicisi genel olarak yapılandırmak için

 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, gpedit.msc yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 2. Kullanıcı Yapılandırması'nı genişletin, Yönetim Şablonları'nı genişletin, Windows Bileşenleri'ni genişletin ve sonra Internet Explorer'ı genişletin.
 3. Açılır pencere yönetimini kapat'ı istediğiniz gibi ayarlayın. Değişiklikleri uygulamak için ilkeleri güncelleştirmeniz veya bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir.

Açılır Pencere Engelleyicisi'ni her bölge için yapılandırmak için

 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, gpedit.msc yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 2. Kullanıcı Yapılandırması'nı genişletin, Yönetim Şablonları'nı genişletin, Windows Bileşenleri'ni genişletin, Internet Explorer'ı genişletin, Internet Denetim Masası'nı genişletin, Güvenlik Sayfası'nı genişletin ve sonra istediğiniz bölgeyi seçin.
 3. Açılır Pencere Engelleyicisi Kullan'ı istediğiniz gibi ayarlayın. Değişiklikleri uygulamak için ilkeleri güncelleştirmeniz veya bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir.

Referanslar

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457150.aspx

Özellikler

Makale numarası: 843016 - Last Review: 13 Ağustos 2007 Pazartesi - Gözden geçirme: 4.3
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Anahtar Kelimeler: 
kbnetwork kbsecurity kbconfig kbconnectivity kbbrowsing kbperformance kbhowto KB843016

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com